zniesienia habilitacji

dr hab. Wojciech J. Kocot*

Zniesienie habilitacji to zły pomysł

Zniesienie habilitacji to zły pomysł

Bo co w zamian proponuje pani minister nauki? To samo, tylko w nieco innym opakowaniu. Kariery naukowej to nie przyspieszy - uważa.

Bronią habilitacji

Apel 44 najwybitniejszych polskich humanistów do Donalda Tuska przeciw zniesieniu habilitacji. Polityk PO: - Jeśli premier ich wysłucha, minister nauki będzie musiała odejść.

Kudrycka: najpierw reforma instytutów naukowych, a uczelni - w 2009 r.

W tym roku powstaną projekty ustaw zmieniających zasady finansowania badań i instytutów naukowych. Reforma szkolnictwa wyższego i zniesienie habilitacji przesunie się na rok następny - poinformowała minister nauki Barbara Kudrycka.

Habilitacja to niepotrzebna bariera

zniesienie habilitacji ułatwi karierę naukową, a nie obniży poziomu? - Teraz procedura habilitacyjna trwa bardzo długo i jest nadmiernie sformalizowana - są trzy miesiące na napisanie recenzji, ale to się zazwyczaj rozciąga w czasie. A recenzji potrzeba aż czterech. I tak w habilitacji, którą sam

PiS: Propozycja PO ma pomóc uczelniom prywatnym

prasowej w Sejmie Sławomir Kłosowski (PiS). Zdaniem innego posła PiS, prof. Ryszarda Terleckiego, zniesienie habilitacji musi łączyć się z podniesieniem poziomu doktoratów. - Tymczasem dowiadujemy się, że wraz ze zniesieniem habilitacji poziom doktoratów zostanie poważnie obniżony - dodał. - Po pierwsze

Marek Migalski szuka pracy na Twitterze. "Tylko poważne oferty"

Marek Migalski szuka pracy na Twitterze. "Tylko poważne oferty"

- po wykładzie habilitacyjnym rada odmówiła nadania mu tytułu. Migalski pisał w tej sprawie do minister szkolnictwa wyższego. "Proszę dążyć do zniesienia habilitacji" - apelował. fot. Twitter "1200 z obiadem. Pasi?" Internauci nie szczędzili Migalskiemu złośliwości. Proponowali

Habilitacja - tak, ale inna

;Zniesienie tej bariery jest dobrym pomysłem. Pod jednym warunkiem - trzeba według przejrzystych kryteriów oceniać dorobek naukowy, który da doktorom uprawnienia do promowania kandydatów na stopień doktorski [teraz takie uprawnienia daje habilitacja]. I koniec koleżeńskich recenzji". Adam Leszczyński

Premier też nie chce habilitacji

premierem spokojna. - Premier akceptuje założenia naszej reformy. Zniesienie habilitacji udrożni system kariery naukowej i zwiększy mobilność pracowników naukowych - skomentowała "Gazecie". Plan uproszczenia kariery naukowej minister Kudrycka zdradziła w marcu. Oznaczał zniesienie habilitacji

Doktor, profesor do odwołania?

Doktor, profesor do odwołania?

Minister nauki Barbara Kudrycka nie odpuściła projektu zniesienia habilitacji jako stopnia naukowego. Mimo że przeciwko temu wystąpiły m.in. PAN i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. A premier Donald Tusk zapewnił: "Nie będziemy reformować polskiej nauki wbrew polskim naukowcom

Minister nauki odpowiada

nauki światowej w rozwój nauki polskiej. Zniesienie stopnia naukowego doktora habilitowanego służyć ma przede wszystkim dostosowaniu systemu stopni i tytułów naukowych do systemu europejskiego i światowego. W tej chwili habilitacja jest nadal stopniem naukowym jedynie w niektórych landach niemieckich

Czy habilitacja zniknie?

najzdolniejszych młodszych kolegów z największym dorobkiem w tej dziedzinie. I taka opinia mogłaby być ważną rekomendacją przy rozstrzyganiu konkursów. Zniesienie habilitacji postulował też prof. Woźnicki. - W większości krajów habilitacja nie istnieje. Utrzymywanie jednocześnie tytułu doktora i doktora

Przełożonym brak odwagi

habilitacja hamuje rozwój kariery. Dyskutowaliśmy o tym w KRASP. I nawet nie jesteśmy zdecydowanie przeciwni jej zniesieniu. Ale to nie może nastąpić nagle. Potrzebna jest odpowiednia ocena dorobku i publikacji, np. z udziałem recenzentów zagranicznych. Inaczej nagłe zniesienie habilitacji bez postawienia

Tusk chce spisku

Tusk chce spisku

uczelniach, zniesienie habilitacji i zastąpienie jej certyfikatem, który doktorom pozwalałby zostać promotorami młodszych kolegów; większą konkurencję między naukowcami i instytutami o granty na badania. Spór o zniesienie habilitacji trwa od końca marca, kiedy min. Kudrycka ujawniła swój projekt

List naukowców do premiera

Szanowny Panie Premierze Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka zapowiedziała zniesienie wymogu habilitacji przy obsadzaniu stanowisk profesorskich. Apelujemy do Pana jako Prezesa Rady Ministrów, ale także jako historyka, aby Pański rząd nie podejmował

List

Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Szanowny Panie Premierze Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka zapowiedziała zniesienie wymogu habilitacji przy obsadzaniu stanowisk profesorskich. Apelujemy do Pana jako Prezesa Rady Ministrów, ale także jako historyka, aby

Rektor nas kompromituje! Protest podczas inauguracji

Rektor nas kompromituje! Protest podczas inauguracji

przy Ministerstwie Nauki. Akademia Medyczna, zwodząc Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów pozornym wyjaśnianiem sprawy, doprowadziła do tego, że ta przed tygodniem zawiesiła na trzy lata jej najważniejszemu wydziałowi prawa do nadawania habilitacji i prowadzenia procedur profesorskich. Do decyzji

Młodzi zdolni robią doktoraty na Zachodzie

naukowym plan zniesienia habilitacji. Jednak minister nie określa terminu wprowadzenia tych zmian.

Mamy tydzień na pożegnanie z "Porami Roku"

Mamy tydzień na pożegnanie z "Porami Roku"

drewniane formy i otulimy gąbką. Na pewno dobrze zniosą podróż - zapewnia dr Miriam Owsiński, dyrektor Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków w Jaworniku. - Są poważnie zanieczyszczone grzybami i porostami, w delikatny piaskowiec głęboko wniknął w brud. Będziemy je czyścić metodami bezinwazyjnymi, na sucho

Matma wróci na maturę?

To jeden z najważniejszych postulatów obradujących we Wrocławiu rektorów szkół wyższych zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W niedzielę spotkali się z nowym ministrem edukacji. - Uczelnie nigdy nie zaakceptowały zniesienia matematyki na maturze. I to zarówno szkoły

Subiektywny i wybiórczy przegląd warszawskich kandydatów

, głównie podatków. - Uważamy za istotne znieść podatek dochodowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozwolić rencistom i emerytom pracować bez limitów i strachu, że gdy je przekroczą, państwo pozbawi ich jałmużny, którą jest emerytura, znieść obowiązek płacenia na otwarte fundusze

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje