współczynnik wypłacalności

ISB, tm

Fitch: Banki będą pod presją pozyskiwania kapitału

Fitch: Banki będą pod presją pozyskiwania kapitału

Wyniki polskiego sektora bankowego za 2007 rok są najlepsze w historii, jednak 2008 rok będzie stał pod znakiem rosnącej presji w pozyskiwaniu źródeł finansowania, utrzymania wysokiej płynności i bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności, wynika z raportu agencji Fitch, opublikowanego w czwartek.

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

Deutsche Bank Polska i Bank Pekao SA to banki najbardziej odporne na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe - wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kluza: Polskie banki mają dość kapitału

- Polski sektor bankowy jest jednym z najbardziej stabilnych w całej Europie - powiedział Stanisław Kluza, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes.

S&P obniżył perspektywę ratingu UniCredit

3 mld euro poprzez emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje oraz nowe akcje. Bank obniżył prognozę przychodów na 2008 rok do 0,39 euro na akcję z 0,52 euro na akcję i spodziewa się, że jego współczynnik wypłacalności sięgnie 6,7%.

Kredyt Bank w instrukcji do menedżerów: "musimy obniżyć portfolio kredytowe".

Kredyt Bank w instrukcji do menedżerów: "musimy obniżyć portfolio kredytowe".

do 10 proc. tzw. współczynnik wypłacalności banków. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności Kredyt Banku wynosił 8,81 procent wobec 9,71 procent rok wcześniej. Jego właściciel, belgijski bank KBC, jest w trudnej sytuacji finansowej i może nie wspomóc polskiej spółki-córki. Bankowi pozostaję

EuroRating obniżył perspektywę ratingu dla BZ WBK

ryzykownych i jednocześnie najmniej płynnych aktywów) w łącznej wartości aktywów banku wzrósł istotnie w ciągu ostatniego roku. Przy stabilnym poziomie finansowania kapitałem własnym znalazło to swoje odzwierciedlenie w niższym poziomie współczynnika wypłacalności" - czytamy dalej. Zdaniem agencji pomimo

Zysk Allianz o 11 proc. w górę. Będzie większa dywidenda

analityków cytowanego przez agencję Reuters niepokojąca jest duża emisja akcji konkurencyjnego holenderskiego ubezpieczyciela Aegon. Firma planuje pozyskać z rynku 1 mld euro, co zdaniem anonimowego analityka może oznaczać, że firmy ubezpieczeniowe będą musiały zwiększyć współczynnik wypłacalności.

"GP": Kredyt Bank drastycznie ograniczył akcję kredytową

"GP": Kredyt Bank drastycznie ograniczył akcję kredytową

. To powoduje niski w stosunku do innych dużych graczy współczynnik wypłacalności.

KNF odmówiła zatwierdzenia 7 prezesów SKOK-ów. Jednogłośnie. Powód? To, jak zarządzali. "Ponoszą odpowiedzialność..."

KNF odmówiła zatwierdzenia 7 prezesów SKOK-ów. Jednogłośnie. Powód? To, jak zarządzali. "Ponoszą odpowiedzialność..."

Adamski. "Pragniemy przypomnieć, iż według danych przekazanych KNF, zysk Kasy Stefczyka po pierwszym półroczu 2014 r. przekroczył 15 mln zł, co było istotnym wzrostem w stosunku do wyników zanotowanych po pierwszym kwartale. Współczynnik wypłacalności Kasy stale utrzymuje się na poziomie

Brytyjskie banki powinny zwiększyć obowiązkowe rezerwy finansowe

Bazylea III ustalonego we wrześniu, które wejdzie w życie dopiero w 2015 r,. banki zobowiązane są do zwiększenia rezerw do 7 proc. aktywów. - Nasze analizy wskazują, że potrzebna jest dużo odważniejsza reforma niż ta przyjęta w Bazylei. Dwukrotnie powiększony współczynnik wypłacalności banków przybliżyłby

Banki niechętnie kredytują deweloperów

pochwalić się najwyższym współczynnikiem wypłacalności (stosunek kapitałów własnych do portfela kredytowego), który informuje m.in. o zdolności kapitałowej banków do kontynuowania akcji kredytowej. - W warunkach kryzysu za bezpieczny poziom można uznać 10 proc. - przypomina Emil Szweda z Open Finance. W PKO

PO: KNF ma nadzorować SKOK-i

zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc.

Banki opuszczą Europę, jeżeli regulacje będą zbyt restrykcyjne

Finansowego (KNF) wartość kapitałów własnych (podstawowych) wzrosła o prawie 9 mld zł w skali roku do 87,77 mld zł na koniec czerwca 2010 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc. na koniec czerwca bieżącego r. wobec 12,4 proc. rok wcześniej.

"Rz": Spółki - matki nie wesprą polskich banków

Obecnie współczynnik wypłacalności sektora bankowego wynosi 11 proc. Najniższy wskaźnik miał Kredyt Bank - 9,4 proc. Tylko dwa banki przekroczyły 12 proc. - Idealnym lekarstwem byłoby ich dokapitalizowanie, ale dziś kapitał jest na rynku finansowym najbardziej poszukiwanym dobrem, a ci, którzy go

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

współczynnik wypłacalności 12,27 proc. W połowie listopada również Bank Pekao SA otrzymał od austriackiej odnogi grupy UniCredit, czyli swojego głównego akcjonariusza, ogromną pożyczkę w wysokości 500 mln euro z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną instytucji. Ma ją zwrócić po miesiącu. Umowę

Bank Millennium zarobił w I kwartale 68 mln zł netto

jednostkowym bank miał 84 mln zł zysku netto wobec 497 mln zł zysku rok wcześniej. Świadczy o tym również współczynnik wypłacalności, który mówi o ogólnej kondycji finansowej instytucji - ten wzrósł z 11,3 do 15 proc. Saldo rezerw na złe kredyty było niższe, niż oczekiwano, i wyniosło 83 mln zł. Bank

Kredyt Bank poprawia wyniki

Tylko w drugim kwartale zysk banku, kontrolowanego w 85,5 proc. przez belgijski KBC, sięgnął 38 mln zł i był o ponad 87 proc. lepszy niż w pierwszych trzech miesiącach. - Zwiększyliśmy poziom współczynnika wypłacalności do 13,7 proc. z 8,9 proc. po I kwartale - powiedziała w poniedziałek prezes

Prezes Banku Handlowego: Punkt kulminacyjny kryzysu mamy już za sobą

dziś potrzeby zatrzymywania zysku"- powiedział prezes. Współczynnik wypłacalności Banku Handlowego wyniósł 13,5% na koniec czerwca. Bank Handlowy miał po audycie 117,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszej połowie 2009 roku wobec 350,17

Szef AIG Bank: Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra

finansowaniu spółek z grupy AIG. Sytuacja finansowa banku nie zależy od sytuacji AIG" - podkreślił Rojewski. Zwrot z aktywów (ROE) po I półroczu wyniósł 45,6%, a współczynnik wypłacalności na koniec sierpnia wyniósł 14%.

Kredyty hipoteczne coraz droższe

jest pochodną rynkowej pozycji banków - te, które mają wysokie współczynniki wypłacalności, mogą pozwolić sobie na marże niższe niż konkurencja, ponieważ chcą po prostu zatrudnić swój kapitał do pracy. Natomiast instytucje, które sądzą, że ich kapitały własne nie będą rosły w najbliższym czasie

Ranking banków"GB": PKO BP wraca na pozycję lidera

sytuacja gospodarcza Polski - znacznie wzrosło ujemne saldo rezerw, pokazując, że w porównaniu do poprzedniego roku znacznie więcej rezerw zawiązano niż rozwiązano. Większość banków odnotowała również spadek współczynnika wypłacalności. Na pełne efekty obecnego osłabienia aktywności gospodarczej w Polsce i

KNF: Dobre wyniki sektora bankowego - 8,7 mld zysków w 2009 r.

kapitałowo - współczynnik wypłacalności, który wskazuje stosunek kapitału własnego banków do aktywów, na koniec grudnia wyniósł 13,3 proc. - ponad 2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Wszystko dzięki temu, że prawie wszystkie banki (z wyjątkiem niewielkiego Noble Banku oraz PKO BP) dostosowały się do

Belgowie sprzedają polskie aktywa: Kredyt Bank i Wartę

problemów ze znalezieniem kupca, bo Kredyt Bank wydaje się w świetnej formie - pozytywnie zaskoczył wynikami za I kwartał, zarabiając na czysto 134 mln zł, a współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Przede wszystkim zaś wielki sukces odniosła nowa kampania reklamowa banku, którego twarzami w mediach

Belgowie sprzedają polskie aktywa: Kredyt Bank i Wartę

problemów ze znalezieniem kupca, bo Kredyt Bank wydaje się w świetnej formie - pozytywnie zaskoczył wynikami za I kwartał, zarabiając na czysto 134 mln zł, a współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Przede wszystkim zaś wielki sukces odniosła nowa kampania reklamowa banku, którego twarzami w mediach

Gudzowaty dokapitalizował swój bank

. Obecnie BWE musi już tylko uporać się ze stratą 8 mln zł z zeszłego roku. W pierwszym kwartale tego roku bank miał jeszcze 1,6 mln zł straty, ale prezes BWE Urszula Mleczko liczy, że cały rok zakończy się już na plusie. - Dzięki dokapitalizowaniu współczynnik wypłacalności banku wyniesie około 20 proc. w

Akcje Kredyt Banku ostro w dół, "bardzo mocno uderzyły nas rezerwy"

zgodę na pożyczkę podporządkowaną w wysokości 165 mln CHF i wówczas nasz współczynnik wypłacalności będzie na poziomie 10%" - wyjaśnił zarząd. Koszty grupy spadły do 270 mln zł wobec 300 mln zł na koniec 2008 r., w tym koszty osobowe spadły odpowiednio do 125 mln zł wobec 141 mln zł. Zatrudnienie w

Noble Bank: Biznes nam rośnie, dochodowość jest super, możliwy rekord

koniec czerwca. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,2%. Prezes poinformował, że Noble Bank czeka obecnie na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, złożonego pod koniec lipca.

Płynność i wypłacalność

niewypłacalności (tzn. powstania straty i jednoczesnego posiadania współczynnika wypłacalności poniżej wymaganego poziomu) lub jego upadłości. Wynika z tego, że w Polsce przyjęto szeroki model funkcjonowania BFG, który przede wszystkim prowadzi działalność gwarancyjną, pomocową, kontrolną i analityczną. BFG nie ma

Getin może wstrzymać się z udzielaniem kredytów w walutach

49% rok do roku. Współczynnik wypłacalności Getin Banku wyniósł 12,3%, a Noble Banku 18,5% na koniec września. Suma bilansowa wyniosła 26,7 mld zł na koniec września i wzrosła o 48% r/r.

Banki z GPW zarobiły w III kwartale, ale zbliża się lawina złych kredytów

akcjonariuszami. - Po tym, jak w tym roku dostosowaliśmy się do wymogów Komisji Nadzoru Finansowego i zatrzymaliśmy wypracowany w 2008 r. zysk, współczynnik wypłacalności banku wzrósł do 15 proc. To znacznie więcej, niż wymaga regulator. W tym roku będziemy chcieli wrócić do polityki, zgodnie z którą część

Grad: Bank BGK obejmie prawa poboru nowej emisji PKO BP

, a nie w wysokości prawie całego zysku, który wyniósł 2,88 mld zł (jak proponował zarząd, pozwoli na utrzymanie współczynnika wypłacalności powyżej 10%, a zatem na poziomie bezpiecznym dla stabilności banku. Według niej, dopiero później, po podwyższeniu kapitału, zapadną decyzje o zaliczkowej

BGŻ zmienia plany

pracownikom. Wejście do BGŻ nowych partnerów strategicznych nie tylko pozwoliło na podniesienie funduszy własnych banku do 1,4 mld zł i współczynnika wypłacalności do bezpiecznego poziomu 16 proc. (były to wymogi nadzoru bankowego), ale też ma rozpocząć nową erę w działalności BGŻ. Bank przygotowuje strategię

Depozyty korporacyjne Banku Pekao SA spadły o ponad 16 proc.

był głównie kosztami związanymi z integracją oraz rozwojem działalności na rynku ukraińskim. Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 44,5% po trzech kwartałach wobec 43,7% rok wcześniej. Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 24,3%, a współczynnik wypłacalności 11,1% na koniec września. W III kw. wynik

SKOK-i skarżą się w Komisji Europejskiej na dyskryminację

lub przekształcić w banki. Kasy, które tego nie zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich tzw. współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc. Komisja Nadzoru Finansowego postuluje też objęcie SKOK-ów takim samym systemem ochrony depozytów, jakim cieszą się

Rostowski w Sejmie: Polska nie jest jednak wyspą

zwiększają współczynnik wypłacalności" - powiedział. BGK ma otrzymać 2 mld zł w ramach planu stabilności i rozwoju na rozszerzenie akcji kredytowej.

"P": Największy polski bank może zmienić właściciela

. Zgodnie z nim współczynnik wypłacalności Grupy Pekao wynosi 10.81 proc. i jest niemal 35 proc. powyżej wymaganego minimum, kapitały własne banku wynoszą 13,9 mld zł i są najwyższe w Polsce. Baza depozytów wynosi 86,69 mld zł. - Jeśli w ogóle mówi się o problemach w bankach, to głównie z pokryciem kredytów

Prezes Kott przed komisją

"środków płynnych". Przekonywał wczoraj, że BIG był w dobrej kondycji finansowej, jego współczynnik wypłacalności wynosił 17,4 proc., podczas gdy NBP wymaga wypłacalności na poziomie 8 proc. Przyznał jednak, że bank wypuścił za granicą obligacje, które objął jego portugalski udziałowiec BCP

Zejdźmy schodami na parter, nim nas wypchną przez okno

budżet i silny sektor bankowy. Nasze banki mają to, co w wielu zachodnich instytucjach finansowych stoi właśnie pod dużym znakiem zapytania - dużą płynność i wysoki kapitał. Niektórzy mówią nawet, że zbyt wysoki, bo współczynnik wypłacalności większości banków przekracza 12 proc., podczas gdy prawo

"Rządzimy, bo się znamy", czyli the best of nasze artykuły o SKOK-ach

współczynnik wypłacalności, który w bankach musi zgodnie z prawem wynosić co najmniej 8 proc., w Stefczyku nie przekraczał 3,3 proc. Cały tekst: Skarbówka prześwietliła SKOK-i. Niepokojące wyniki Komentarz Macieja Samcika: Czy kasy miały problem z kasą? CBA łowi w SKOK-ach We wrześniu 2008 r. szef CBA Mariusz

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów