współczynnik wypłacalności

ISB, tm

Fitch: Banki będą pod presją pozyskiwania kapitału

Fitch: Banki będą pod presją pozyskiwania kapitału

Wyniki polskiego sektora bankowego za 2007 rok są najlepsze w historii, jednak 2008 rok będzie stał pod znakiem rosnącej presji w pozyskiwaniu źródeł finansowania, utrzymania wysokiej płynności i bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności, wynika z raportu agencji Fitch, opublikowanego w czwartek.

KNF: udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów na koniec czerwca wzrósł do 38 proc.

Kredyty i pożyczki przeterminowane w sektorze SKOK na koniec czerwca 2014 r. stanowiły 37,9 proc. portfela kredytowego. Ich udział w stosunku do końca 2013 r. wzrósł o 8 punktów procentowych - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Komisji Nadzoru Finansowego.

Zysk netto sektora bankowego od stycznia do marca wyniósł 3,97 mld zł

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-marzec 2014 roku wyniósł 3,97 mld zł, czyli spadł o 2,9 proc. rok do roku - podała na stronie internetowej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Raport: przejmowanie SKOK-ów przez banki biznesowo nieuzasadnione

współczynników wypłacalności, wyników finansowych, stopnia outsourcingu czy stopnia realizacji planu naprawczego. ZBP i EY w ramach rekomendowanych rozwiązań zalecają udzielenie bezpośredniej pomocy finansowej przez BFG dla wybranych SKOK-ów, nabycie "złych" aktywów przez BFG od wybranych SKOK-ów oraz

KNF: Sektor bankowy w 2013 r. zarobił na czysto 15,4 mld zł

był o 5,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Natomiast koszty wyniosły 27,6 mld zł, czyli były o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności sektora bankowego na koniec 2013 r. wynosił 15,75 proc., podczas gdy rok wcześniej 14,74 proc.(PAP)

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc

Strata sektora z tytułu przewalutowania kredytów CHF na PLN wyniosłaby 44,4 mld zł

depozytów zgromadzonych w bankach, jak też zagrożenie dla stabilności całego systemu finansowego i całej gospodarki. W celu niedopuszczenia do kryzysu niezbędne byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 r. 928,2 mln zł, czyli spadł 1,2 proc. rdr . Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł koniec czerwca 69,3 proc., czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 13,7 proc.

Zysk netto sektora bankowego w okresie I-V '14 wyniósł 6,98 mld zł

niż w maju roku 2013. Koszty działalności banków w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wzrosły o 0,6 proc. do 11,47 mld zł. Na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,29 proc., wskaźnik Tier 1 wyniósł 13,83 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,34 proc. i również 13,83

Zysk grupy mBanku w I kw. wyższy niż przed rokiem

mBanku wzrósł nieznacznie w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 111,5 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec marca osiągnął 16,26 proc.(PAP)

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska i wystąpiła o ogłoszenie jej upadłości. SKOK: chcieliśmy zmiany zarządcy

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska i wystąpiła o ogłoszenie jej upadłości. SKOK: chcieliśmy zmiany zarządcy

wynika, że SKOK Polska wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 58,14%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w

KNF liczy, że Fundusz Stabilizacyjny i Kasa Krajowa pomogą SKOK-om

Zgodnie z podanymi w poniedziałek danymi KNF na koniec zeszłego roku współczynnik wypłacalności SKOK-ów spadł do 0,85 proc. z 0,70 proc. na koniec III kwartału 2013 r. Podkreślono, że wielkości te nie uwzględniają korekt wynikających z ustaleń inspekcji Urzędu KNF prowadzonych w 11 kasach, których

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc

Banki prognozują wzrost zysku netto w br. do ponad14.6 mld zł

sektora niefinansowego, które mają wzrosnąć o 9,9 proc. Prognoza dla depozytów sektora finansowego to spadek o 5,1 proc. Ankieta zakłada 7,5 proc. wzrost depozytów gospodarstw domowych i 17,2 proc. wzrost depozytów przedsiębiorstw. Współczynnik wypłacalności sektora ma według banków spaść do 15,35 proc

Zysk grupy BZ WBK w I kw. wyniósł 449,5 mln zł, lepiej od konsensusu

21,58 mld zł. Zobowiązania wobec klientów sięgnęły 80,11 mld zł. Bankowość detaliczna odpowiadała za 57,54 mld zł zobowiązań banku. Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2014 roku wynosił 13,8 proc. Zwrot na kapitale własnym banku sięgnął w pierwszym kwartale 16,6 proc., pozostając na

Wynik netto sektora bankowego w 2008 roku wzrósł o 7,9 proc. do 14,7 mld zł

Wynik banków na koniec 2007 roku wynosił 13,67 mld zł, a na koniec września 2008 roku 12,64 mld zł. Współczynnik wypłacalności na koniec 2008 roku wynosił 10,8 proc., podczas gdy pod koniec trzeciego kwartału 11,5 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec 2008 roku wynosił 53,9 proc., podczas

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

współczynnikiem wypłacalności dla funduszy podstawowych (tzw. fundusze Tier 1) na poziomie co najmniej 5 proc. Na 91 banków reprezentujących 65 proc. europejskiego rynku stress testy oblało osiem: pięć hiszpańskich, dwa greckie i jeden austriacki. W europejskich stress testach udział wziął tylko jeden bank z

Bank Spółdzielczy Rzemiosła wypracował 5,6 mln zł zysku netto w 2007 roku

Jak poinformowała PAP w czwartek rzecznik banku Monika Stawarz- Matuszczyk, zysk netto był o ponad 120 proc. wyższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności banku w końcu roku przyjął wartość 14,67 proc. Krakowski bank znacząco powiększył też inne współczynniki: sumę bilansową oraz wartość

Kluza: Polskie banki mają dość kapitału

Wskazał, że na przełomie 2008 i 2009 r. współczynnik wypłacalności działających w naszym kraju banków spadł poniżej 11 proc. KNF domagała się od banków, żeby nie wypłacały wypracowanych w ubiegłym roku zysków w formie dywidendy, tylko wykorzystały je do wzmocnienia własnych kapitałów. Kluza

S&P obniżył perspektywę ratingu UniCredit

3 mld euro poprzez emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje oraz nowe akcje. Bank obniżył prognozę przychodów na 2008 rok do 0,39 euro na akcję z 0,52 euro na akcję i spodziewa się, że jego współczynnik wypłacalności sięgnie 6,7%.

Kredyt Bank w instrukcji do menedżerów: "musimy obniżyć portfolio kredytowe".

Kredyt Bank w instrukcji do menedżerów: "musimy obniżyć portfolio kredytowe".

do 10 proc. tzw. współczynnik wypłacalności banków. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności Kredyt Banku wynosił 8,81 procent wobec 9,71 procent rok wcześniej. Jego właściciel, belgijski bank KBC, jest w trudnej sytuacji finansowej i może nie wspomóc polskiej spółki-córki. Bankowi pozostaję

EuroRating obniżył perspektywę ratingu dla BZ WBK

ryzykownych i jednocześnie najmniej płynnych aktywów) w łącznej wartości aktywów banku wzrósł istotnie w ciągu ostatniego roku. Przy stabilnym poziomie finansowania kapitałem własnym znalazło to swoje odzwierciedlenie w niższym poziomie współczynnika wypłacalności" - czytamy dalej. Zdaniem agencji pomimo

Zysk Allianz o 11 proc. w górę. Będzie większa dywidenda

analityków cytowanego przez agencję Reuters niepokojąca jest duża emisja akcji konkurencyjnego holenderskiego ubezpieczyciela Aegon. Firma planuje pozyskać z rynku 1 mld euro, co zdaniem anonimowego analityka może oznaczać, że firmy ubezpieczeniowe będą musiały zwiększyć współczynnik wypłacalności.

"GP": Kredyt Bank drastycznie ograniczył akcję kredytową

. To powoduje niski w stosunku do innych dużych graczy współczynnik wypłacalności.

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

zł, czyli spadło 6,8 proc. kdk. Na koniec marca 2014 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 12,1 proc., a wskaźnik Core Tier 1 9,5 proc. W celu zrealizowania zobowiązania Grupy BNP Paribas wobec KNF do zwiększenia liczby akcji banku w wolnym obrocie giełdowym do poziomu co najmniej 15 proc., bank

KNF odmówiła zatwierdzenia 7 prezesów SKOK-ów. Jednogłośnie. Powód? To, jak zarządzali. "Ponoszą odpowiedzialność..."

Adamski. "Pragniemy przypomnieć, iż według danych przekazanych KNF, zysk Kasy Stefczyka po pierwszym półroczu 2014 r. przekroczył 15 mln zł, co było istotnym wzrostem w stosunku do wyników zanotowanych po pierwszym kwartale. Współczynnik wypłacalności Kasy stale utrzymuje się na poziomie

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesów siedmiu SKOK-ów

pierwszym półroczu 2014 r., przekroczył 15 mln zł, co było istotnym wzrostem w stosunku do wyników zanotowanych po pierwszym kwartale. Współczynnik wypłacalności Kasy stale utrzymuje się na poziomie przekraczającym wymóg ustawowy" - wskazał. "Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Kasy Stefczyka

PKO BP bardziej zyskowny

wyniosły 347,4 mln zł, wobec 381 mln zł rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności banku na koniec I kwartału spadł do 15,81 proc. z 16,82 proc.

Brytyjskie banki powinny zwiększyć obowiązkowe rezerwy finansowe

Bazylea III ustalonego we wrześniu, które wejdzie w życie dopiero w 2015 r,. banki zobowiązane są do zwiększenia rezerw do 7 proc. aktywów. - Nasze analizy wskazują, że potrzebna jest dużo odważniejsza reforma niż ta przyjęta w Bazylei. Dwukrotnie powiększony współczynnik wypłacalności banków przybliżyłby

Banki niechętnie kredytują deweloperów

pochwalić się najwyższym współczynnikiem wypłacalności (stosunek kapitałów własnych do portfela kredytowego), który informuje m.in. o zdolności kapitałowej banków do kontynuowania akcji kredytowej. - W warunkach kryzysu za bezpieczny poziom można uznać 10 proc. - przypomina Emil Szweda z Open Finance. W PKO

ING Bank Śląski może zaciągnąć pożyczkę, by utrzymać wskaźnik wypłacalności

w sytuacji, gdy wynik banku był gorszy od spodziewanego (głównie z powodu wycen euroobligacji oraz rezerw na rynek opcyjny), a Komisja Nadzoru Bankowego zaleca bankom, by miały większy "bufor" współczynnika wypłacalności kapitałowej i starały się go utrzymywać na poziomie zbliżonym do 10

PO: KNF ma nadzorować SKOK-i

zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc.

Banki opuszczą Europę, jeżeli regulacje będą zbyt restrykcyjne

Finansowego (KNF) wartość kapitałów własnych (podstawowych) wzrosła o prawie 9 mld zł w skali roku do 87,77 mld zł na koniec czerwca 2010 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc. na koniec czerwca bieżącego r. wobec 12,4 proc. rok wcześniej.

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

zamknęły się w kwocie 342,4 mln zł. Wynik z działalności bankowej wyniósł 1,86 mld zł (wzrost o 9,6 proc. rdr), a wskaźnik kosztów do dochodów 74,9 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec roku ukształtował się na poziomie 12,55 proc. Wynik na działalności bankowej wzrósł o 9,6 proc., do 1,86 mld zł

"Rz": Spółki - matki nie wesprą polskich banków

Obecnie współczynnik wypłacalności sektora bankowego wynosi 11 proc. Najniższy wskaźnik miał Kredyt Bank - 9,4 proc. Tylko dwa banki przekroczyły 12 proc. - Idealnym lekarstwem byłoby ich dokapitalizowanie, ale dziś kapitał jest na rynku finansowym najbardziej poszukiwanym dobrem, a ci, którzy go

KNF: duże nieprawidłowości w działalności SKOK-ów

;. Według Jakubiaka niedobory finansowe kas wynosiły ok. 1,5 mld zł, wartość kredytów przeterminowanych na koniec września 2014 r. to 5,4 mld zł, a współczynnik wypłacalności we wrześniu 2014 r. to minus 0.85 proc., przy minimum ustawowym 5 proc. "Grupa 30 kas wykazuje współczynnik wypłacalności

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

współczynnik wypłacalności 12,27 proc. W połowie listopada również Bank Pekao SA otrzymał od austriackiej odnogi grupy UniCredit, czyli swojego głównego akcjonariusza, ogromną pożyczkę w wysokości 500 mln euro z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną instytucji. Ma ją zwrócić po miesiącu. Umowę

Bank Millennium zarobił w I kwartale 68 mln zł netto

jednostkowym bank miał 84 mln zł zysku netto wobec 497 mln zł zysku rok wcześniej. Świadczy o tym również współczynnik wypłacalności, który mówi o ogólnej kondycji finansowej instytucji - ten wzrósł z 11,3 do 15 proc. Saldo rezerw na złe kredyty było niższe, niż oczekiwano, i wyniosło 83 mln zł. Bank

Bank Spółdzielczy Rzemiosła wypracował 8,4 mln zł zysku netto w 2008 roku

własne wzrosły o 12 proc. i osiągnęły wartość blisko 50 mln zł. Bank powiększył zarówno wartość zebranych depozytów (o 8 proc. do poziomu 672 mln zł), jak i udzielonych kredytów (o 14 proc. do poziomu 371 mln zł). Współczynnik wypłacalności BSR osiągnął wartość 11,98 proc., czyli powyżej norm określonych

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

blisko 2,6 mld zł i wzrosła 28 proc. rdr. Roczna dynamika kredytów detalicznych ogółem wyniosła 11,2 proc., w tym kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych 17 proc. W I półroczu 2014 roku bank pozyskał ponad 190 tys. nowych klientów detalicznych. Współczynnik wypłacalności Pekao SA wynosi 18,1 proc

Rostowski z uśmiechem: Przecież bank będzie miał 2 mld zł kapitału więcej

zysk PKO BP przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitałów". Wcześniej sam zarząd PKO BP rekomendował, by bank nie wypłacał dywidendy za 2008 rok. Według NBP, wypłata dywidendy przez PKO BP obniży współczynnik wypłacalności tego banku z 11,6 proc. do około 9 proc. Tym samym spadnie skłonność

Kredyt Bank poprawia wyniki

Tylko w drugim kwartale zysk banku, kontrolowanego w 85,5 proc. przez belgijski KBC, sięgnął 38 mln zł i był o ponad 87 proc. lepszy niż w pierwszych trzech miesiącach. - Zwiększyliśmy poziom współczynnika wypłacalności do 13,7 proc. z 8,9 proc. po I kwartale - powiedziała w poniedziałek prezes

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

mBanku wynosił 1,07 mld zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 maja, a dniem jej wypłaty 19 maja 2014 r. Z zysku za 2012 rok bank wypłacił akcjonariuszom 421,4 mln zł dywidendy, czyli 10 zł na akcję. Pod koniec 2013 roku współczynnik wypłacalności banku wynosił 20,59 proc., a wskaźnik Core Tier

Prezes Banku Handlowego: Punkt kulminacyjny kryzysu mamy już za sobą

dziś potrzeby zatrzymywania zysku"- powiedział prezes. Współczynnik wypłacalności Banku Handlowego wyniósł 13,5% na koniec czerwca. Bank Handlowy miał po audycie 117,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszej połowie 2009 roku wobec 350,17

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

niehipoteczne kredyty konsumpcyjne wzrosły w tym samym okresie o 3,7 proc. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w ostatnim kwartale 2013 roku 415 mln zł, a sprzedaż kredytów gotówkowych 441 mln zł. Skonsolidowany wskaźnik Tier 1 wynosi 13,4 proc., a współczynnik wypłacalności 14,5 proc. Od grudnia 2012 r

Szef AIG Bank: Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra

finansowaniu spółek z grupy AIG. Sytuacja finansowa banku nie zależy od sytuacji AIG" - podkreślił Rojewski. Zwrot z aktywów (ROE) po I półroczu wyniósł 45,6%, a współczynnik wypłacalności na koniec sierpnia wyniósł 14%.

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.30

Kalicki. Prezes poinformował, że współczynnik wypłacalności połączonego banku wyniesie około 13,5 proc. Zakres działalności biznesowej Deutsche Bank w Polsce obejmuje bankowość dla klientów indywidualnych i biznesowych, bankowość korporacyjną i inwestycyjną oraz bankowość transakcyjną. Połączony bank

Kredyty hipoteczne coraz droższe

jest pochodną rynkowej pozycji banków - te, które mają wysokie współczynniki wypłacalności, mogą pozwolić sobie na marże niższe niż konkurencja, ponieważ chcą po prostu zatrudnić swój kapitał do pracy. Natomiast instytucje, które sądzą, że ich kapitały własne nie będą rosły w najbliższym czasie

Ranking banków"GB": PKO BP wraca na pozycję lidera

sytuacja gospodarcza Polski - znacznie wzrosło ujemne saldo rezerw, pokazując, że w porównaniu do poprzedniego roku znacznie więcej rezerw zawiązano niż rozwiązano. Większość banków odnotowała również spadek współczynnika wypłacalności. Na pełne efekty obecnego osłabienia aktywności gospodarczej w Polsce i

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

proc. rdr. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Akcjonariuszami banku jest fundusz inwestycyjny Innova/4 L.P., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz WCP COOPERATIEF U.A. MODLIN O początku roku lotnisko w Modlinie obsłużyło milion pasażerów - poinformowała we wtorek rzeczniczka portu

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

. współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 16,6 proc. LPP LPP zamierza przyspieszyć rozwój sieci w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. W przyszłym roku zamierza w każdym z tych regionów zwiększyć sieć o kilkanaście tys. m kw. - poinformował na konferencji Dariusz Pachla, wiceprezes spółki. "W tym

KNF: Dobre wyniki sektora bankowego - 8,7 mld zysków w 2009 r.

kapitałowo - współczynnik wypłacalności, który wskazuje stosunek kapitału własnego banków do aktywów, na koniec grudnia wyniósł 13,3 proc. - ponad 2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Wszystko dzięki temu, że prawie wszystkie banki (z wyjątkiem niewielkiego Noble Banku oraz PKO BP) dostosowały się do

Belgowie sprzedają polskie aktywa: Kredyt Bank i Wartę

problemów ze znalezieniem kupca, bo Kredyt Bank wydaje się w świetnej formie - pozytywnie zaskoczył wynikami za I kwartał, zarabiając na czysto 134 mln zł, a współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Przede wszystkim zaś wielki sukces odniosła nowa kampania reklamowa banku, którego twarzami w mediach

Belgowie sprzedają polskie aktywa: Kredyt Bank i Wartę

problemów ze znalezieniem kupca, bo Kredyt Bank wydaje się w świetnej formie - pozytywnie zaskoczył wynikami za I kwartał, zarabiając na czysto 134 mln zł, a współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Przede wszystkim zaś wielki sukces odniosła nowa kampania reklamowa banku, którego twarzami w mediach

Zysk netto grupy Pekao SA w trzecim kwartale 2008 r. wyniósł 841,4 mln zł

mld zł, a detalicznych o 2 proc. do 24,7 mld zł. Wskaźnik ROE po trzech kwartałach 2008 r. wynosi 24,3 proc., natomiast współczynnik wypłacalności 11,1 proc.

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

wzrosły o 4,9 proc., podczas gdy depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 0,4 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec grudnia 2013 roku wyniósł 19,38 proc. wobec 19,17 proc. na koniec poprzedniego kwartału. Wskaźnik Core Tier 1 wynosi 14,21 proc. Zarząd mBanku może zarekomendować wypłatę 50-70 proc

Gudzowaty dokapitalizował swój bank

. Obecnie BWE musi już tylko uporać się ze stratą 8 mln zł z zeszłego roku. W pierwszym kwartale tego roku bank miał jeszcze 1,6 mln zł straty, ale prezes BWE Urszula Mleczko liczy, że cały rok zakończy się już na plusie. - Dzięki dokapitalizowaniu współczynnik wypłacalności banku wyniesie około 20 proc. w

Akcje Kredyt Banku ostro w dół, "bardzo mocno uderzyły nas rezerwy"

zgodę na pożyczkę podporządkowaną w wysokości 165 mln CHF i wówczas nasz współczynnik wypłacalności będzie na poziomie 10%" - wyjaśnił zarząd. Koszty grupy spadły do 270 mln zł wobec 300 mln zł na koniec 2008 r., w tym koszty osobowe spadły odpowiednio do 125 mln zł wobec 141 mln zł. Zatrudnienie w

Noble Bank: Biznes nam rośnie, dochodowość jest super, możliwy rekord

koniec czerwca. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,2%. Prezes poinformował, że Noble Bank czeka obecnie na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, złożonego pod koniec lipca.

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

. Wskaźnik kosztów do dochodów po I połowie 2014 roku spadł do 69,2 proc. z 78,9 proc. rok wcześniej. Prezes zapowiedział, że do końca 2014 roku wskaźnik ten spaść ma do poniżej 60 proc., w pod koniec 2015 roku do 55 proc. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 15,2 proc. DNB Bank Polska jest obecny w

Płynność i wypłacalność

niewypłacalności (tzn. powstania straty i jednoczesnego posiadania współczynnika wypłacalności poniżej wymaganego poziomu) lub jego upadłości. Wynika z tego, że w Polsce przyjęto szeroki model funkcjonowania BFG, który przede wszystkim prowadzi działalność gwarancyjną, pomocową, kontrolną i analityczną. BFG nie ma

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 12,9 proc. ASSECO POLAND Oferta Asseco Poland została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na modyfikację obsługi list wypłatowych, potrąceń, depozytów i zwrotów, wynikającą z bieżącej eksploatacji aplikacji AN, przeniesienie obsługi akcji

Wyniki Banku Millenium lepsze od oczekiwań

wynosił 102 proc., a współczynnik wypłacalności 11,2 proc. Mimo to Bogusław Kott, szef Millennium, patrzy w przyszłość z rosnącym optymizmem: - Podzielam poglądy ekonomistów i analityków, którzy pozytywnie patrzą na sytuację Polski i zapowiadają, że druga połowa roku, a w szczególności jego końcówka będą

BSR wraca do dywidendy

zł. Fundusze własne mają się zwiększyć o 4-5 proc. Na koniec ub.r. fundusze własne osiągnęły 33,6 mln zł, a suma bilansowa 343,6 mln zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się na bezpiecznym poziomie 17,1 proc. BSR istnieje od 1979 roku i należy obecnie do grona najsilniejszych kapitałowo banków

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

hipoteczne i konsumenckie za 3,4 mld zł, podczas gdy w III kwartale sprzedaż wyniosła 3 mld zł. W całym 2013 roku sprzedaż wyniosła 11,2 mld zł. Bank pozyskał w czwartym kwartale 160 tys. nowych klientów, a w całym 2013 roku 450 tys. Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 18,8 proc., czyli

Kluza o sytuacji sektora finansowego

zakładów ubezpieczeń nie wskazują na zagrożenie ich wypłacalności. Na dzień 30 września br. łączna wartość wszystkich lokat zakładów ubezpieczeń wyniosła 126 mld zł. Podczas konferencji szef KNF poruszył także sprawę minimalnego wkładu własnego kredytobiorcy. Zaznaczył, że zaapelował do sektora bankowego o

Getin może wstrzymać się z udzielaniem kredytów w walutach

49% rok do roku. Współczynnik wypłacalności Getin Banku wyniósł 12,3%, a Noble Banku 18,5% na koniec września. Suma bilansowa wyniosła 26,7 mld zł na koniec września i wzrosła o 48% r/r.

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

. Koszty wyniosły w I kwartale 2014 roku 292,3 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwanymi przez rynek (295,6 mln zł). Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2014 roku wynosił 16,06 proc. ENERGA Zysk grupy Energa, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w I kwartale 2014 roku wyniósł

Banki z GPW zarobiły w III kwartale, ale zbliża się lawina złych kredytów

akcjonariuszami. - Po tym, jak w tym roku dostosowaliśmy się do wymogów Komisji Nadzoru Finansowego i zatrzymaliśmy wypracowany w 2008 r. zysk, współczynnik wypłacalności banku wzrósł do 15 proc. To znacznie więcej, niż wymaga regulator. W tym roku będziemy chcieli wrócić do polityki, zgodnie z którą część

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

komunikacie. Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ wyniósł 13 proc. na koniec I kwartału wobec 12 proc. rok wcześniej. Na koniec marca kredyty i pożyczki brutto udzielone przez bank wyniosły 27,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rdr. "Największy wpływ na zmianę miał wzrost kredytów i pożyczek dla

Grad: Bank BGK obejmie prawa poboru nowej emisji PKO BP

, a nie w wysokości prawie całego zysku, który wyniósł 2,88 mld zł (jak proponował zarząd, pozwoli na utrzymanie współczynnika wypłacalności powyżej 10%, a zatem na poziomie bezpiecznym dla stabilności banku. Według niej, dopiero później, po podwyższeniu kapitału, zapadną decyzje o zaliczkowej

BGŻ zmienia plany

pracownikom. Wejście do BGŻ nowych partnerów strategicznych nie tylko pozwoliło na podniesienie funduszy własnych banku do 1,4 mld zł i współczynnika wypłacalności do bezpiecznego poziomu 16 proc. (były to wymogi nadzoru bankowego), ale też ma rozpocząć nową erę w działalności BGŻ. Bank przygotowuje strategię

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

Polska. Współczynnik wypłacalności na koniec I półrocza 2014 r. wynosił 14 proc. W połowie czerwca BGŻ połączył się z Rabobank Polska. Wartość bilansowa Rabobank Polska na dzień połączenia wynosiła 3,33 mld zł, co stanowiło 9 proc. bilansu połączonego banku. Obecnie działalność Rabobank Polska

Depozyty korporacyjne Banku Pekao SA spadły o ponad 16 proc.

był głównie kosztami związanymi z integracją oraz rozwojem działalności na rynku ukraińskim. Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 44,5% po trzech kwartałach wobec 43,7% rok wcześniej. Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 24,3%, a współczynnik wypłacalności 11,1% na koniec września. W III kw. wynik

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. Wskaźnik kosztów do dochodów grupy w 2013 roku wyniósł 60,28 proc. Współczynnik wypłacalności Idea Bank (Polska) wynosi 11,9 proc. Spółka podała, że sytuacja na Ukrainie nie jest obojętna dla działalności Idea Banku (Ukraina) i bank ten podjął działania, by utrzymać wskaźniki płynności. "Dotyczy to

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ujęciu kwartalnym. Bank podał, że w 2013 roku pozyskał 352 tys. nowych klientów detalicznych i ma ich obecnie 3,4 mln. Wartość kredytów hipotecznych przyznanych w 2013 roku wyniosła 2,7 mld zł, czyli wzrosła o 9 proc. rdr. Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 17,56 proc. ORANGE

Prezes UniCredit: Sytuacja przypomina krach roku 1929

podniesienie kapitałów o 3 mld euro poprzez emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje oraz nowe akcje. Bank obniżył prognozę przychodów na 2008 rok do 0,39 euro na akcję z 0,52 euro na akcję i spodziewa się, że jego współczynnik wypłacalności sięgnie 6,7%, podał UniCredit w poniedziałkowym komunikacie

SKOK-i skarżą się w Komisji Europejskiej na dyskryminację

lub przekształcić w banki. Kasy, które tego nie zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich tzw. współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc. Komisja Nadzoru Finansowego postuluje też objęcie SKOK-ów takim samym systemem ochrony depozytów, jakim cieszą się

Rostowski w Sejmie: Polska nie jest jednak wyspą

zwiększają współczynnik wypłacalności" - powiedział. BGK ma otrzymać 2 mld zł w ramach planu stabilności i rozwoju na rozszerzenie akcji kredytowej.

"P": Największy polski bank może zmienić właściciela

. Zgodnie z nim współczynnik wypłacalności Grupy Pekao wynosi 10.81 proc. i jest niemal 35 proc. powyżej wymaganego minimum, kapitały własne banku wynoszą 13,9 mld zł i są najwyższe w Polsce. Baza depozytów wynosi 86,69 mld zł. - Jeśli w ogóle mówi się o problemach w bankach, to głównie z pokryciem kredytów

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 12

. Depozyty segmentu detalicznego wynosiły pod koniec I kwartału 2014 roku 126,6 mld zł i od początku wzrosły o 1 proc. Depozyty korporacyjne na koniec I kwartału 2014 roku wyniósł 22,4 mld zł, czyli wzrosły 5 proc. kdk. Na koniec I kwartału 2014 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc. POLKOMTEL

Prezes Kott przed komisją

"środków płynnych". Przekonywał wczoraj, że BIG był w dobrej kondycji finansowej, jego współczynnik wypłacalności wynosił 17,4 proc., podczas gdy NBP wymaga wypłacalności na poziomie 8 proc. Przyznał jednak, że bank wypuścił za granicą obligacje, które objął jego portugalski udziałowiec BCP

Zejdźmy schodami na parter, nim nas wypchną przez okno

budżet i silny sektor bankowy. Nasze banki mają to, co w wielu zachodnich instytucjach finansowych stoi właśnie pod dużym znakiem zapytania - dużą płynność i wysoki kapitał. Niektórzy mówią nawet, że zbyt wysoki, bo współczynnik wypłacalności większości banków przekracza 12 proc., podczas gdy prawo

?Rządzimy, bo się znamy?, czyli the best of nasze artykuły o SKOK-ach

współczynnik wypłacalności, który w bankach musi zgodnie z prawem wynosić co najmniej 8 proc., w Stefczyku nie przekraczał 3,3 proc. Cały tekst: Skarbówka prześwietliła SKOK-i. Niepokojące wyniki Komentarz Macieja Samcika: Czy kasy miały problem z kasą? CBA łowi w SKOK-ach We wrześniu 2008 r. szef CBA Mariusz

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje