wskaźnik inflacji

PAP

MG: roczny wskaźnik inflacji w lutym powinien wynieść 0,8 proc.

MG: roczny wskaźnik inflacji w lutym powinien wynieść 0,8 proc.

Roczny wskaźnik inflacji w lutym 2014 r. powinien wynieść 0,8 proc. - prognozują analitycy Ministerstwa Gospodarki (MG).

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w maju ponownie w górę

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w maju wzrósł o 0,7 pkt. mdm - podało w środę Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w czerwcu spadł mdm o 0,1 pkt

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, spadł w czerwcu o 0,1 pkt wobec miesiąca poprzedniego - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Horrendalne ceny jedzenia w Wenezueli.  Za jedno mleko mieszkańcy muszą zapłacić prawie 3 tysiące złotych

Horrendalne ceny jedzenia w Wenezueli. Za jedno mleko mieszkańcy muszą zapłacić prawie 3 tysiące złotych

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji we wrześniu wzrósł mdm o 0,4 pkt.

"Był to niewielki wzrost wobec dominującej od maja br. tendencji do spadku wskaźnika. Spośród dziewięciu jego składowych w tym miesiącu cztery działały w kierunku wzrostu cen, zaś pięć w kierunku ich spadku lub stabilizacji. W dalszym ciągu zagrożenie odbicia inflacyjnego jest niewielkie, tym b

BIEC :Wskaźnik Przyszłej Inflacji w IV w górę, CPI może zacząć rosnąć jesienią

Był to piąty z kolei miesiąc wzrostu wskaźnika. "Tym samym, w gospodarce wraz z postępującym ożywieniem, pojawiają coraz bardziej sprzyjające warunki do wzrostu cen. Biorąc pod uwagę wyprzedzenia wskaźnika rzędu 8-10 miesięcy w stosunku do CPI, wyższych od dotychczasowych poziomów inflacji

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji spadł w lipcu o 0,7 pkt mdm

"Był to drugi kolejny miesiąc spadku wskaźnika a tym samym ponownego obniżenia presji inflacyjnej w gospodarce. Półroczny okres wzrostu WPI, który miał miejsce od listopada ub. roku do kwietnia br. sygnalizuje najprawdopodobniej niewielkie odbicie inflacji, które nastąpi jesienią. W dalszej

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w marcu o 0,8 pkt. mdm

BIEC podał, że był to czwarty z kolei miesiąc wzrostu wskaźnika. "Obecnie w gospodarce nie występuje presja inflacyjna, jednak pojawiają się coraz bardziej sprzyjające warunki dla jej zaistnienia. Postępujące ożywienie wcześniej czy później przełoży się na wyższą inflację. Z dotychczasowych

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w lutym br. o 0,7 pkt

"Jest to drugi miesiąc zmiany kierunku wskaźnika, co nie upoważnia jeszcze do prognozowania wzrostu presji inflacyjnej. Zjawisko to może mieć charakter krótkookresowy. Ponadto w kolejnych miesiącach tego roku nieco wyższe wskazania CPI będą konsekwencją sukcesywnie spadającej inflacji w roku

Spadł Wskaźnik Przyszłej Inflacji. Ceny towarów przestaną rosnąć?

"W ciągu ostatnich miesięcy wskaźnik odznaczał się znaczną zmiennością, co w najbliższych miesiącach prawdopodobnie znajdzie swoje odbicie w inflacji mierzonej CPI. Jednak w drugiej połowie roku można spodziewać się zdecydowanego osłabienia presji inflacyjnej. Choć koszty wytwarzania pozostaną

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji spada

zmagają się z rosnącymi kosztami wytwarzania i w tej sytuacji skłonni byliby podnosić ceny. Z drugiej zaś coraz bardziej odczuwają słabnący popyt - krajowy i zagraniczny, co staje się istotnym ograniczeniem w realizacji tych zamierzeń. Dotychczasowe wzrosty inflacji na świecie, poza latami 70-tymi

GUS: wskaźnik inflacji CPI w sierpniu wyniósł rdr minus 0,3 proc.

15.09. Warszawa (PAP) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu spadły o 0,3 proc. rdr, a w porównaniu z lipcem - o 0,4 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Dodano, że największy wpływ na inflację w ujęciu miesięcznym miał spadek cen żywności i odzieży. Opublikowane dane

W lutym wzrósł wskaźnik przyszłej inflacji - BIEC

decydujące o wzroście inflacji z czynnikami, które ją hamują. Obawy przed zwolnieniem rozwoju gospodarczego oraz wzrost wartości złotego przemawiają za ostrożnością producentów w podnoszeniu cen. Rosnące koszty wytwarzania, w tym koszty wynagrodzeń, żądania wzrostu płac w sektorze budżetowym oraz ciągle

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji we wrześniu w górę

wydajności nie powinny stanowić zagrożenia dla zrównoważonego wzrostu gospodarki" - napisali autorzy raportu. BIEC zwraca uwagę na osłabienie złotego w sierpniu. Dotychczas mocny złoty był czynnikiem ograniczającym inflację. "Trudno na razie przesądzać czy mamy do czynienia z początkiem tendencji

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji nieznacznie spadł w kwietniu

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji nieznacznie spadł w kwietniu

wzrostu płac a tempem wzrostu cen zawsze jest spowolnienie gospodarcze. Po drodze jednak możemy zapłacić cenę w postaci wyższej inflacji" - napisano w komentarzu. Połowa składowych Wskaźnika Przyszłej Inflacji działa w kierunku wzrostu cen, zaś połowa w kierunku ich spadku. "Największe znaczenie

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł trzeci raz z rzędu

"W maju wzrost ten był znaczący. Potwierdzają się zatem obawy, że spadkowy trend inflacji obserwowany od połowy 2004 roku zbliża się do punktu zwrotnego" - czytamy w komunikacie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podało, że głównym źródłem wzrostu wartości są sygnały płynące od

GUS: wskaźnik inflacji CPI w sierpniu wyniósł rdr minus 0,3 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w sierpniu o 0,3 proc. w ujęciu rocznym, a miesiąc do miesiąca spadły o 0,4 proc.

MG: inflacja CPI w kwietniu na poziomie 0,7 proc. rdr

powinny pozostać stabilne. Roczny wskaźnik inflacji w kwietniu powinien pozostać na poziomie 0,7 proc." - napisano w komentarzu MG do danych GUS. GUS podał we wtorek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 0,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o

Wskaźnik Przyszłej Inflacji w sierpniu spadł kolejny raz

Pomimo rosnących jednostkowych kosztów pracy oraz coraz silniejszych oczekiwań przedsiębiorców co do wzrostu cen na produkowane przez nie wyroby, pozostałe komponenty wskaźnika działają w kierunku stabilizującym ceny - napisali eksperci BIEC w sierpniowym raporcie. Analitycy są zdania, że umacniając

BIEC: Wskaźnik przyszłej inflacji - silny wzrost w lutym

"Jego obecny wzrost spowodowany jest głównie czynnikami leżącymi po stronie funkcjonowania przedsiębiorstw, gdzie znacząco zwiększyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych, a także podwyższeniu uległy jednostkowe koszty pracy" - czytamy w komunikacie BIEC. Dodatkowo, pisze BIEC, czynnikiem

BIEC: wskaźnik przyszłej inflacji w górę

gospodarstw z tytułu kredytów. Z kolei stabilizujące dla inflacji były: ograniczenie oczekiwań co do wzrostu cen producentów, spadek jednostkowych kosztów pracy, nieco mniejszy odsetek wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle, niższe ceny importu oraz stabilizacja wielkości długu skarbu państwa. - Na

NBP: konsumenci oczekują wolniejszego wzrostu cen

I połowie kwietnia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5 proc. - podobnie jak w poprzednim miesiącu" - napisano w środowym komunikacie NBP. Wskazano, że w czasie badania postrzegana przez respondentów zmiana

BIEC: menadżerowie firm są przekonani o konieczności obniżania cen

Wskaźnik ten z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prognozuje kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br. W październiku wyniósł 90,2 pkt, we wrześniu 90,4 pkt. BIEC poinformował w komunikacie, że od kwietnia br. w gospodarce dominują tendencje do obniżania lub utrzymywania cen

Belka: niskie prawdopodobieństwo obniżki stóp we wrześniu

zależeć od tego, jak będziemy oceniać ewolucję sytuacji gospodarczej" - powiedział. Według Belki mamy do czynienia z perspektywą bardzo niskiej inflacji przez dłuższy czas. "Możemy się spodziewać, że przez kilka miesięcy, trudno mi powiedzieć jak długo, wskaźnik miesięczny inflacji rok do roku

BIEC: w gospodarce przeważają tendencje do ograniczania tempa wzrostu cen

W ocenie BIEC w gospodarce dominują tendencje do ograniczania tempa wzrostu cen. "Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu br. w zasadzie nie zmienił się w stosunku do miesiąca ubiegłego

Chiny: najwyższa inflacja od ponad 3 lat

Krajowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główny wskaźnik inflacji, wzrósł do 6,5 proc. w lipcu w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku - podał we wtorek Chiński Urząd Statystyczny. Wysoka inflacja została spowodowana rosnącymi cenami żywności, które w lipcu wzrosły o 14,8 proc. w

BIEC: Wskaźnik WPI wzrósł; możliwy wzrost cen w 2010 r.

"W ostatnich miesiącach wskaźnik rośnie bardzo dynamicznie, co przede wszystkim jest konsekwencją spadku wartości polskiej waluty. W rezultacie rosną nie tylko ceny importu, ale również koszty wytwarzania u rodzimych producentów. Przyrasta zadłużenie skarbu państwa, zaś producenci mniej

Inflacja w strefie euro w dół, pierwszy raz od lipca

To pierwszy spadek od lipca 2009 roku, kiedy to zanotowano deflację na poziomie 0,7 proc. Dla 27 państw Unii Europejskiej wskaźnik inflacji wyniósł 1,4 proc., spadając ze styczniowego poziomu 1,7 proc. To oznacza, że wskaźnik cen znajduje się grubo poniżej celu inflacyjnego ustalonego przez

MinFin: Inflacja wzrosła w sierpniu do 5,0 proc.

się wzrostu inflacji w sierpniu do poziomu ok. 5,0% r/r. Przedstawiciele resortu finansów, jak i banku centralnego, mówili wcześniej, że tegoroczny szczyt inflacji będzie miał miejsce właśnie w sierpniu, a w kolejnych miesiącach wskaźnik CPI zacznie spadać w okolice 4,2-4,4% w grudniu. Na początku

BIEC: nieznacznie silniejsze oczekiwania firm na wzrost cen

Wskaźnik WPI z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prognozuje kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem BIEC w listopadzie wyniósł on 90,9 pkt, a w październiku 90,5 pkt. Zdaniem BIEC wzrost wskaźnika spowodowany był wzrostem jednie trzech spośród dziewięciu składowych

Inflacja nieco wyżej...

Podane przez MF informacje to jednak tylko szacunki, ostateczne dane o inflacji w połowie miesiąca poda GUS. W przemyśle coraz lepiej... Wskaźnik PMI dla Polski w sierpniu wzrósł do poziomu najwyższego od 37 miesięcy. Osiągnął 53,8 punktu, w lipcu było to 52,1. Wskaźnik obrazuje tendencje w

Latem inflacja topnieje

Latem ceny z miesiąca na miesiąc maleją, mamy deflację. Z tego powodu spada także roczny wskaźnik cen. Jacek Krzyślak, szef departamentu analiz i statystyki w MF, powiedział, że po lipcowym delikatnym spadku inflacji w sierpniu może ona wynieść mniej niż 2 proc. Zdaniem analityków tak niski

BIEC: Sygnały o zmianie tendencji do obniżania się inflacji uległy nasileniu

Analitycy BIEC prognozują, że tendencja do wolniejszego wzrostu cen utrzyma się w najbliższych miesiącach. Zwracają jednak uwagę na fakt, że sygnały świadczące o zmianie tendencji do obniżania się inflacji uległy nasileniu. "Przez ponad rok wskaźnik sygnalizował wolniejsze tempo wzrostu cen

Inflacja w marcu - 2,6 proc. - otarła się o cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej

To dokładnie tyle, ile wyniosła średnia z prognoz rynkowych, spójna z wcześniejszym szacunkiem resortu finansów. Wynik ten oznacza, że w ujęciu rocznym ceny rosły najwolniej od września 2007 roku. Marzec był więc kolejnym miesiącem ostrego spadku inflacji, która rok temu wynosiła 4 proc., a w

PKPP "Lewiatan" ws. rządowej propozycji waloryzacji emerytur

roku zostanie przywrócona coroczna waloryzacja rent i emerytur. Świadczenia te mają być waloryzowane o wskaźnik inflacji zwiększony o co najmniej 20 proc. udziału w realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. "Uważamy, że należy pozostawić obecne rozwiązanie, czyli

BIEC: ceny wykazują tendencję do wzrostu

Grudniowa inflacja z pewnością będzie wyższa od tej z listopada ubiegłego roku, kiedy wyniosła 3,6 proc. "Grudniowa inflacja z pewnością będzie wyższa od tej z listopada ub. roku, co wskaźnik sygnalizował rok temu, jednak pierwsze miesiące tego roku powinny przynieść ograniczenie tempa

GUS: inflacja w lutym niższa od oczekiwań

W styczniu 2006 roku wskaźnik inflacji CPI wyniósł (po rewizji) 0,2% w ujęciu miesięcznym i 0,6% r/r. Ceny żywności, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wzrosły w ujęciu rocznym o 0,3% i zwiększyły się w stosunku do stycznia o 0,2%. Ceny paliw do prywatnych środków transportu odnotowały

Inflacja kurczy się na wiosnę

Ceny w marcu były zaledwie o 0,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Roczny wskaźnik inflacji spadł z 0,7 proc. w lutym. To znak, że wydatki konsumentów nie są jeszcze na tyle intensywne, by napędzać wzrost cen. A latem ceny będą spadać dalej. Ogłoszone w piątek dane GUS zaskoczyły analityków

Sejm za przywróceniem waloryzacji rent i emerytur

. przeciętnego wynagrodzenia. SLD zgłosił także wniosek mniejszości, w których postulował większe podwyżki dla emerytów; waloryzację o wskaźnik inflacji zwiększony o co najmniej 30 proc. wskaźnika wzrostu płac. Jednak takie rozwiązanie posłowie odrzucili. Uchwalona w piątek nowelizacja przywraca coroczną

Pruski: Perspektywy dla inflacji pogarszają się

Wskaźnik CPI (Consumer Price Index) - najpopularniejsza na świecie miara inflacji to indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. "Inflacja jest nadal bardzo niska, ale perspektywy nie są tak dobre

Analitycy: Spadek inflacji stał się wreszcie faktem, obniżka stóp prawie pewna

Długo oczekiwany spadek inflacji stał się nareszcie faktem i będzie argumentem dla "gołębiej" frakcji w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP), więc obniżka stóp procentowych w czerwcu jest raczej pewna. Zdaniem analityków, wskaźnik CPI będzie nadal spadał, by jeszcze w tym roku osiągnąć 2,5

Inflacja wstrzyma stopy?

Jeszcze kilka tygodni temu analitycy finansowi spodziewali się, że wskaźnik cen może w tym roku spaść nawet do 0,8 proc. W lipcu wyniósł jednak 1,3 proc. i było to zapewne najmniej w tym roku. W sierpniu podskoczył bowiem do 1,6 proc. Analitycy wprawdzie spodziewali się przyspieszenia inflacji

Inflacja w Estonii najwyższa od dekady

Jak podał tamtejszy urząd statystyczny, w porównaniu do stycznia zeszłego roku, ceny żywności skoczyły o ponad 14 proc., a usług - o ponad 12 proc.

Powoli rośnie inflacja w Unii Europejskiej

Poziom inflacji w strefie euro jest wciąż niższy od celu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, który wynosi 2 proc. Ale ceny w Europie rosną coraz szybciej. Jeszcze w lutym wzrost cen liczony w skali roku sięgał w eurostrefie ledwie 0,9 proc. Wyższa inflacja w UE to m.in. skutek coraz

Analitycy: Obniżki stóp procentowych w lipcu nie będzie

Statystyczny (GUS) poinformował, że inflacja w czerwcu wzrosła 0,2% m/m i wyniosła 3,5% r/r. Dwunastu uwzględnionych w ankiecie agencji ISB ekonomistów oczekiwało, że wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł średnio 3,6% r/r. Prognozy oscylowały między 3,4% a 3,9%. Resort finansów szacował czerwcowy

Indeks PMI dla Polski wzrósł, a inflacja w marcu zwolniła

- tłumaczy. Także w czwartek Ministerstwo Finansów podało, że inflacja w marcu zwolniła rok do roku do poziomu 2,6 proc. W lutym inflacja liczona w stosunku do analogicznych danych z ubiegłego roku wynosiła 2,9 proc.

Inflacja zaczyna się już na 4

Ogłoszone we wtorek dane GUS potwierdziły wcześniejsze prognozy Ministerstwa Finansów. Inflację napędza głównie wzrost cen żywności (o 7,9 proc. w ciągu roku), paliw (18,1 proc.). Ale pozostałe składowe też powoli idą w górę. - Inflacja bazowa netto (bez żywności i paliw) wzrosła w grudniu z 1,5 do

Inflacja wciąż spada

Ekonomiści, podobnie jak resort finansów, zgodnie spodziewali się, że inflacja utrzyma się na majowym poziomie 0,9 proc. Tymczasem żywność w ciągu miesiąca potaniała o 1,2 proc., i to pociągnęło w dół całą inflację. Najsilniej spadły ceny owoców (10,2 proc.), warzyw (4,6 proc.), drobiu (0,6 proc

Inflacja bazowa nieznacznie wzrosła

z mniejszej podaży towarów na rynku (czyli np. nie uwzględnia wpływu tegorocznej suszy na wzrost cen żywności). Bacznie obserwują ją analitycy, a członkowie Rady Polityki Pieniężnej biorą pod uwagę przy ustalaniu stóp procentowych. Od początku roku wskaźnik inflacji bazowej wzrósł, licząc rok do

Inflacja znów poszła w górę

We wrześniu wskaźnik inflacji po raz pierwszy od miesięcy spadł - z 4,6 do 4,4 proc. Eksperci szacują, że w październiku inflacja wyniesie 4,3 proc., a w grudniu spadnie do około 4 proc. To zasługa mocnego złotego i wygasania szoku cenowego po naszym wejściem do UE. Dzięki temu, że inflacja powoli

Żywność i paliwa ciągną inflację w górę

- Inflacja wzrosła, bo podrożały żywność i paliwa. Żywność o 1,3 proc. w porównaniu z kwietniem. Jak na maj to wynik dość wysoki. W ciągu ostatnich dziesięciu lat tylko raz w maju wzrost był wyższy. To efekt późnej wiosny, która oddziałuje na ceny nowych owoców i warzyw - tłumaczy Piotr Bielski

Zajdel-Kurowska: Inflacja w grudniu 2009 r. około 3 proc.

Resort pracuje nad scenariuszem zakładającym tempo wzrostu PKB w przedziale 4,6-5 proc. - poinformowała wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska. "W sierpniu nastąpił prawdopodobnie szczyt inflacji. W kolejnych miesiącach nastąpi jednak jej spadek. Według naszych ostatnich prognoz

"Rz": GUS odświeża koszyk inflacyjny

GUS wylicza inflację na podstawie 1800 produktów najchętniej kupowanych przez Polaków. Listę odświeża co roku, wymieniając 1 - 3 proc. produktów. Tegoroczne zmiany spowodował głównie rozwój nowych technologii. Do koszyka trafił więc odtwarzacz mp3 (zamiast walkamanów) oraz elektroniczny termometr

Gaz podgrzewa ceny, inflacja w górę

- Głównym czynnikiem wzrostu inflacji była energia i paliwa. W maju podrożała również żywność (o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca), głównie za sprawą wzrostu cen owoców i warzyw. Zdaniem Ministerstwa Finansów kolejne miesiące powinny przynieść stabilizację trendu inflacyjnego - napisała w komentarzu

BIEC: Pojawiły się sygnały zagrażające stabilności cen

"Po kilku miesiącach dość silnego spadku, wskazującego na wygasanie presji inflacyjnej, pojawiły się ponownie sygnały zagrażające stabilności cen w przyszłości" - napisano w komunikacie. Zdaniem analityków, w kolejnych miesiącach tego roku dynamika wzrostu cen powinna słabnąć, zaś ewentua

Inflacja raz w górę, raz w dół

Prognoza MF ogłoszona w poniedziałek wprawiła rynek w konsternację, gdyż analitycy dopiero co zostali zaskoczeni niezwykle głębokim spadkiem inflacji (z 2,3 proc. do 1,5 proc.). Po tych danych zmienili oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych (później o 1-2 mies.), a tymczasem spadek inflacji

BIEC: Presja inflacyjna w marcu ponownie wzrasta

wzrostem wynagrodzeń" - napisała Maria Drozdowicz z BIEC. Jej zdaniem, obecne symptomy nasilającej się inflacji są splotem tendencji o charakterze globalnym, związanych ze wzrostem cen surowców i żywności z tendencjami lokalnymi wynikającymi z przyspieszonego wzrostu gospodarczego ostatnich dwóch lat

"Życie Warszawy": ile wyjmiemy z portfela

Rada Warszawy raz do roku musi - zgodnie z przepisami - ustalić wysokość lokalnych podatków od mieszkań, gruntów czy środków transportu. W czwartek głosowanie nad opłatami na 2010 r. Ponieważ jesienią przyszłego roku przypadają wybory samorządowe, nie będzie radykalnych podwyżek. Nie zdrożeją ani bi

Inflacja w Szwajcarii najwyższa od lat

Równie złe dane o inflacji podał wczoraj Eurostat. Ceny w strefie euro wzrosły w lutym w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej o 3,2 procent, osiągając najwyższy poziom dynamiki od 1999 roku, czyli daty wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej.

IERiGŻ: pływ cen żywności na inflację coraz mniejszy

"Od dłuższego już czasu wpływ cen żywności na inflację spada z miesiąca na miesiąc. Są nawet okresy, że ceny żywności zachowują się deflacyjnie" - powiedział Kowalski. "Przyszły rok powinien wyglądać podobnie jeśli chodzi o ceny żywności i ich wpływ na inflację" - dodał. Jego

Inflacja poniżej celu RPP. W kwietniu wyniosła 2,3 proc.

Jeśli szacunki Ministerstwa Finansów się potwierdzą, kwiecień będzie kolejnym miesiącem ostrego spadku inflacji - jeszcze w styczniu wynosiła 3,5 proc. Po raz pierwszy od dawna poziom inflacji zjechał przy tym poniżej celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej, który wynosi 2,5 proc. Analitycy

BIEC: Powraca presja inflacyjna za sprawą słabego złotego

na całym świecie można spodziewać się wyższej inflacji w otoczeniu naszej gospodarki, a w konsekwencji wzrostu cen w kraju. "Tendencja do osłabiania się złotego trwa już blisko pół roku. Z jednej strony sytuacja taka powinna sprzyjać polskim eksporterom. Jak się jednak wydaje przy tak znacznym

BIEC przestrzega przed możliwym nawrotem presji inflacyjnej

Choć w gospodarce nasilają się nastroje związane z obawą o przyszłe tempo wzrostu gospodarki, to osłabienie złotego i dość silny jak do tej pory popyt wewnętrzny mogą zagrażać stabilności cen w przyszłości, przestrzegają analitycy BIEC. ?Najbliższe miesiące przyniosą zapewne zdecydowane niższe temp

BIEC: Spowolnienie ogranicza wzrost cen, ale go nie zatrzyma

się spowolnienie gospodarcze zagrażające niektórym gospodarkom otarciem się o recesję z pewnością ograniczy tempo wzrostu cen, nie jest jednak w stanie skutecznie walczyć z inflacją. "Efekty światowej polityki rolnej przy słabych urodzajach ostatnich lat, niedostateczna i silnie zmonopolizowana

Euroinflacja w Słowenii?

Jeszcze w 2006 r. słoweńska inflacja wynosiła tylko 3 proc. W ubiegłym roku - już 5,7 proc. - Za część tego wzrostu (dokładnie 0,6 pkt proc.) odpowiada samo wprowadzenie euro - powiedział w poniedziałek Jansa. To dwa razy więcej, niż szacowała Komisja Europejska. - Ceny drobnych towarów czy usług

Wyższa inflacja w Rosji

Największy wpływ na tak dużą inflację miał wzrost cen żywności, który był większy niż rok wcześniej i wyniósł 12,3 proc. wobec 10,2 proc. w 2003 r. W najbliższym czasie ten trend nie ulegnie zmianie, głównie z powodu prognozowanego wzrostu cen produktów pochodzenia zwierzęcego, a także produktów

NBP: inflacja bez cen żywności i energii wyniosła w październiku 0,2 proc.

Polsce. O ile wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów, to przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. "To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji

Inflacja wyniosła 1,5 proc.?

Główny Urząd Statystyczny poda dane o inflacji za październik 14 listopada. Według ostatnich danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 1,8 proc. w stosunku do września 2004 r., a w porównaniu z sierpniem 2005 r. - o 0,4 proc.

Eurostat: inflacja HICP w Polsce w czerwcu wyniosła 0,3 proc. rdr

W ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w czerwcu wyniósł 0,3 proc. rdr. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w

Eurostat: inflacja HICP w Polsce w maju wyniosła 0,3 proc. rdr

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,2 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w maju wyniósł 0,2 proc. rok do roku. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym

USA: ceny konsumpcyjne w lipcu w górę o 0,1 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie właśnie o 0,1 proc. mdm, natomiast CPI bazowa wyniesie 0,2 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł o 2,0 proc., a po odliczeniu cen żywności i

Eurostat: inflacja HICP w Polsce w kwietniu wyniosła 0,3 proc. rdr

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 0,3 proc. rok do roku. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest

"Gazeta Wyborcza": Koniec z wysoką waloryzacją

Aby emerytury i renty nie traciły na wartości, co roku przeprowadzana jest ich waloryzacja o wskaźnik, który uwzględnia inflację w gospodarstwach emeryckich (z roku poprzedniego) plus przynajmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w całej gospodarce. I tyle zaproponował w czerwcu resort pracy. Może

Eurostat: inflacja HICP w Polsce w marcu wyniosła 0,6 proc. rdr

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w marcu wyniósł 0,7 proc. rdr. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w

Eurostat: inflacja HICP w Polsce w lutym wyniosła 0,7 proc. rdr

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w lutym wyniósł 0,7 proc. rdr. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w

Eurostat: inflacja HICP w Polsce w styczniu wyniosła 0,6 proc. rdr

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w styczniu wyniósł 0,7 proc. rok do roku. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest

Eurostat: inflacja HICP w Polsce w grudniu wyniosła 0,6 proc. rdr

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w grudniu wyniósł 0,7 proc. rok do roku. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym

Ukraina: inflacja 3 proc., wzrost PKB 6 proc.?

pierwszej połowie roku podwyżki cen usług. Piszczejko nie wykluczył, że ceny usług mogą wzrosnąć w drugiej połowie roku i wtedy inflacja wyniesie nie 3 proc., lecz 6-6,5 proc. w skali roku. Najniższą od 1991 r. inflację zanotowano w roku ubiegłym, wyniosła ona 6,1 proc. Ministerstwo Gospodarki uważa ponadto

Ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu w dół o 0,2 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, pozostała bez zmian w sierpniu. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI pozostanie bez zmian mdm oraz CPI bazowy wyniesie 0,2 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł o 1,7 proc., a po odliczeniu cen żywności i

Inflacja przyszłości

- Obecnie niemal wszystkie składowe wskaźnika działają w kierunku redukcji inflacji, co powinno zaowocować jej spadkiem w najbliższych miesiącach - uważa BIEC. Systematyczne umacnianie się złotego - zdaniem firmy badawczej - działa od kilku miesięcy na korzyść przedsiębiorstw importujących

Eurostat: ceny wg HICP w Polsce w VII nie zmieniły się rdr

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,2 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w lipcu wyniósł -0,2 proc. rdr. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w

USA. Ceny konsumpcyjne w styczniu wzrosły o 0,1 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. w styczniu. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie o 0,1 proc. mdm oraz CPI bazowy wyniesie 0,1 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł w styczniu o 1,6 proc., a po odliczeniu cen

Wzrost cen konsumpcyjnych w USA w czerwcu o 0,3 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. w czerwcu. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie właśnie o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym oraz CPI bazowy wyniesie 0,2 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł o 2,1 proc., a po

Ceny konsumpcyjne w USA w maju w górę o 0,4 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,3 proc. w maju. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie właśnie o 0,2 proc. mdm oraz CPI bazowy wyniesie również 0,2 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł o 2,1 proc., a po odliczeniu cen

Ceny konsumpcyjne w USA w IV w górę o 0,3 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,2 proc. w kwietniu. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie właśnie o 0,3 proc. mdm oraz CPI bazowy wyniesie 0,1 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł o 2,0 proc., a po odliczeniu cen żywności

Eurostat: w grudniu 2014 r. ceny w Polsce spadły 0,6 proc.

Według Eurostatu w ujęciu miesięcznym deflacja w grudniu wyniosła 0,2 proc. W czwartek polski Główny Urząd Statystyczny podał, że wskaźnik inflacji CPI (cen towarów i usług konsumpcyjnych) w grudniu osiągnął wartość ujemną - 1 proc. licząc rok do roku, a w ujęciu miesięcznym deflacja wyniosła 0,3

USA: ceny konsumpcyjne w marcu wzrosły o 0,2 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła w marcu o 0,2 proc. mdm. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie o 0,1 proc. mdm, a po wyłączeniu cen paliw i żywności o 0,1 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł w marcu 1,5 proc., a po

Eurostat: ceny według HICP spadły w Polsce w sierpniu o 0,1 proc. rdr

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,3 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,3 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadł o 0,4 proc. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii

USA. Ceny konsumpcyjne wzrosły w lutym o 0,1 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. w lutym. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie właśnie o 0,1 proc. mdm oraz CPI bazowy wyniesie 0,1 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł w lutym 1,1 proc., a po odliczeniu cen

Barclays Capital.Eurostrefa wejdzie w grudniu w deflację

Wstępne dane o inflacji w ujęciu HICP dla 18. członków eurostrefy zostaną ogłoszone 7. stycznia. HICP (ang. Harmonised Index of Consumer Proces) to zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych wprowadzony przez Komisję Europejską. Zgodnie z traktatem z Maastricht, wskaźnik ten jest podstawą do oceny

Ceny konsumpcyjne w USA w grudniu wzrosły o 0,3 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. w grudniu w ujęciu miesięcznym. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie o 0,3 proc. mdm oraz CPI bazowy wyniesie 0,1 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł w grudniu o 1,5 proc., a po

Capital Economics.Tańsza ropa może zepchnąć eurostrefę w deflację

dóbr i usług służący do kalkulacji inflacji w strefie euro o 5 proc. Energia stanowi ok. 10 proc. koszyka inflacyjnego eurostrefy, a zatem obniżka cen o 20 proc. uszczupla wskaźnik inflacji o 0,5 proc. Stopa inflacji w strefie euro w ujęciu HICP wyniosła w październiku 0,4 proc. w ujęciu rocznym wobec

Szczurek: MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. 3,4-proc. wzrost PKB

projektu ustawy prawdopodobnie za tydzień, w środę. "Wskaźnik inflacji będzie istotnie niższy od tego, co zakładaliśmy wcześniej, będzie zbliżony do prognoz NBP" - powiedział. W niedawnym wywiadzie prasowym Szczurek mówił, że w tym roku inflacja wyniesie 0,3 proc., a w przyszłym 1,5 proc.

EBC zadecydował, że nie obniży stóp procentowych

, bank będzie się zdecydowanie przeciwstawiał spadkowi cen. Musi on bowiem chronić stabilność cen w obu kierunkach - także wówczas, gdy wskaźnik inflacji za bardzo odchyla się w dół od docelowego poziomu 2 proc. "Rada EBC jest zdecydowana działać, gdy jest to konieczne" - zaznaczył Draghi

NBP: 0,1 proc. wyniosła średnia stopa inflacji w najbliższych 12 m-cach

Wskaźnik oczekiwań jest wyznaczany jako różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały. Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu

GUS: inflacja w kwietniu wyniosła rdr 0,3 proc., a mdm 0,0 proc.

. roczny wskaźnik inflacji odbije, niewykluczone nawet, że mocno. "To nie zmienia faktu, że ścieżka inflacji na ten rok będzie znacznie niższa, a jeśli inflacja wzrośnie pod koniec roku to najwyżej w okolicach może 1,5 proc." - powiedział. Zdaniem ekonomisty niska inflacja nie powinna martwić

NBP: średnia oczekiwana stopa inflacji w czerwcu wyniosła 0,2 proc.

Wskaźnik oczekiwań jest wyznaczany jako różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały. Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w kwietniu o 1,2 pkt. mdm

"Wskaźnik ulega poprawie od maja ub. roku, lecz do tej pory jego wzrosty były raczej umiarkowane. Niska inflacja, wzrost wynagrodzeń oraz poprawa na rynku pracy spowodowały tak znaczną w tym miesiącu poprawę ekonomicznej kondycji Polaków. Najsilniej wzrosły wynagrodzenia. Co prawda w stosunku

NBP: Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wynosi 5,2 proc.

Inflacja roczna bieżąca, czyli wskaźnik CPI rok do roku sprzed dwóch miesięcy, wynosiła 4,8 proc.

Stolica. W tym roku podatki lokalne bez zmian

Magistrat przypomniał, że w poprzednich latach zarówno podatek od nieruchomości, jak i podatek od środków transportowych, rósł o określony wskaźnik inflacji. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r wyniósł 0,4 proc. Jest

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje