warunki do emerytury kobieta

past, mar, PAP

Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny. Emerytury od 60 i 65 lat już od 2017 roku

Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny. Emerytury od 60 i 65 lat już od 2017 roku

• Sejm opowiedział się za obniżeniem wieku emerytalnego• Ma on wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn• Ustawa ma obowiązywać od pierwszego października 2017 roku

Tusk: Fedak to bardzo dobry minister; nie ma konfliktu PSL-PO

Premier Donald Tusk zapewnił, że bardzo wysoko ocenia pracę minister pracy Jolanty Fedak. - To bardzo dzielna kobieta, bardzo dobry minister, która pracuje w warunkach wyjątkowo trudnych - ocenił. Zapewnił też, że - jeśli chodzi o emerytury dla nauczycieli - nie ma sporu w koalicji.

Posłowie za zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Doprecyzowania zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego - przewiduje projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS autorstwa SLD, który w środę poparła sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

TK: emerytury częściowe pozostają w systemie, ale do poprawki

wnioskodawców. Zakwestionowano przede wszystkim sposób jej ukształtowania - tłumaczyła. "Trybunał zauważył, że wprowadzając warunki uzyskania emerytury częściowej (zróżnicowanie wieku uprawniającego do skorzystania z niej w zależności od płci - PAP), ustawodawca wyszedł z założenia, że sytuacja prawna

Kwestia zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wraca przed TK

kryterium płci warunków nabycia prawa do emerytury częściowej narusza nakaz równego traktowania podmiotów podobnych i ma charakter dyskryminujący mężczyzn" - zaznaczyła w swym stanowisku. Z tego powodu według PG przepis, który ustala różne dla kobiet i mężczyzn warunki nabycia prawa do emerytury

Ustawa podwyższająca wiek emerytalny przed Trybunałem Konstytucyjnym

Ustawa podwyższająca wiek emerytalny przed Trybunałem Konstytucyjnym

wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę; kobiety mają do tego prawo w wieku 62 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Częściowa emerytura to 50 proc. świadczenia. Reformę emerytalną rząd argumentował koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu emerytur i wzrostu gospodarczego. Gdyby nie podniesienie wieku

TK: Ustawa o pomostówkach zgodna z konstytucją

TK: Ustawa o pomostówkach zgodna z konstytucją

niej, że na wcześniejszą emeryturę (kobiety w wieku 55 lat, zamiast 60 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat, zamiast 65 lat) mogą odejść osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które przepracowały co najmniej 15 lat w tzw. szczególnych warunkach lub wykonywały tzw. prace o szczególnym charakterze. W skardze

TK do Sejmu ws. podwyższania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

konstytucją. Za niezgodny z konstytucją uznano tylko przepis dotyczący emerytur częściowych (pozwalają one przejść wcześniej na częściową 50-proc. emeryturę; dla kobiet - w wieku 62 lat, dla mężczyzn - 65 lat). TK uznał wtedy, że ustawodawca miał prawo do podwyższenia wieku emerytalnego. "Państwo

Ustawa podwyższająca wiek emerytalny przed TK

życiowe i osobiste pracowników. OPZZ wskazuje też na naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej poprzez określenie warunków nabycia prawa do tzw. emerytury częściowej oraz jej wysokości. Ograniczenie tego świadczenia do 50 proc. normalnej emerytury jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa

Podwyższenie wieku emerytalnego - 6 i 7 maja przed TK

za zgodne z konstytucją. Także w stanowisku prokuratora generalnego oceniono, że większość zaskarżonych uregulowań jest konstytucyjna. Według PG niekonstytucyjny jest jednak m.in. przepis, który ustala różne dla kobiet i mężczyzn warunki nabycia prawa do emerytury częściowej. "Zróżnicowanie na

Sankcje dają się Rosji we znaki? Minister finansów chce podnieść wiek emerytalny i ciąć wydatki na wojsko

Sankcje dają się Rosji we znaki? Minister finansów chce podnieść wiek emerytalny i ciąć wydatki na wojsko

: kobiety nabywają prawo do emerytury w wieku 55 lat, a mężczyźni - 60 lat. Minimalne świadczenie emerytalne w FR można uzyskać mając przepracowane zaledwie 5 lat. Ponadto obowiązuje odziedziczony po ZSRR rozbudowany system przywilejów emerytalnych. Dają one prawo przechodzenia na wcześniejszą emeryturę

Deloitte: W Polsce należy upowszechnić oszczędzanie w III filarze

, żeby rozwiązania te były trwałe i stabilne, tak aby nie pogarszać warunków już istniejącego systemu" - zaznaczył. Stwierdził, że aby poziom naszych przyszłych emerytur był zadowalający, powinniśmy jak najwcześniej zacząć dodatkowo odkładać pieniądze na ten cel. "Przyszłe emerytury będą bardzo

Metalowcy chcą pomostówek

- podkreślił przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ "S" Adam Ditmer. Metalowcy żądają prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę dla pracujących w trudnych i niebezpiecznych warunkach kobiet w wieku 55 lat i mężczyzn w wieku 60 lat.

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

świadczenia Państwo zapewnia emeryturę minimalną (od marca 2011 r. to 728,18 zł brutto), ale tylko tym, którzy spełnią warunek minimalnego stażu pracy: kobieta - 20 lat, mężczyzna - 25 lat. Takim osobom, choć z wyliczeń wynika niższe świadczenie (np. 200 zł), będzie wypłacana emerytura minimalna, do której

Resort pracy: "Pomostówki" tylko dla wybranych

grupie pracowników. Warunkiem, żeby je otrzymać jest 20 lat stażu ubezpieczeniowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz przynajmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach. Po wejściu w życie ustawy nie wszystkie osoby, które w myśl dotychczas obowiązujących przepisów miały prawo do

ZUS gotowy do wypłaty nowych emerytur

ZUS ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki niezbędne do nabycia uprawnień do emerytury, ZUS informuje o tym otwarty fundusz emerytalny, w celu uruchomienia wypłaty środków z tego funduszu. Gdy środków na rachunku w OFE jest mniej niż

Pomostówki obejmą 130 tys. a nie 1 mln osób

Pięć lat wcześniej na emeryturę odejdą osoby uznane za pracujące w szczególnych warunkach. nauczyciele nie zostaną objęci tymi emeryturami, ale w zamian maja zyskać specjalne przywileje - mówi w wywiadzie dlaGazety Prawnej wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak. Po

RPO skarży mundurówki do Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik uważa te przywileje za niezgodne z konstytucją, bo jego zdaniem utrzymanie prawa do emerytury po 15 latach "nie znajduje racjonalnego uzasadnienia". Dr Kochanowski negatywnie ocenia to, że prawo do wcześniejszej emerytury nie jest uzależnione od warunków służby. - To prowadzi do

"Prędzej rząd podwyższy podatki, niż obniży emerytury"

"Prędzej rząd podwyższy podatki, niż obniży emerytury"

zlikwidować wcześniejsze emerytury 900 tys. zatrudnionych w tzw. szczególnych warunkach. Dalszej determinacji do cięć nie widać. Skoro dokładamy i dziura w niebie się nie zrobiła, to możemy dokładać dalej? - Zostało nam 10 lat na definitywne załatwienie problemu przywilejów emerytalnych. Liczba osób w wieku

Sejm odrzucił projekt przywracający przywileje rentowe dla wdów po górnikach

rodzinnej górniczej regulowała ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin. Ustawa ta nie stawiała żonie górnika żadnych warunków w celu nabycia prawa do renty rodzinnej. W efekcie żony górników nabywały prawo do renty rodzinnej wypadkowej na korzystniejszych warunkach niż wdowy po pracownikach

Stolica. Ulicami Warszawy przeszła XV Manifa

, uczestniczyli również związkowcy. Wiesława Taranowska z OPZZ zapewniła, że ludzie pracy zawsze będą walczyć o równość: równość w dostępie do pracy, równe płace i godną emeryturę dla kobiet. Jakub Grzegorczyk z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przekonywał, że związkowcy walczą o równość

Fedak o porozumieniu ws. emerytur: diabeł tkwi w szczegółach

Fedak o porozumieniu ws. emerytur: diabeł tkwi w szczegółach

między 60. a 67. rokiem życia i mężczyźni między 65. a 67. rokiem mieli prawo do skorzystania z wcześniejszych emerytur. "Rozmowy mają techniczny charakter" - To są rozmowy o charakterze technicznym, ważne jest, jaki problem chcemy załatwić. Jeżeli chcemy załatwić problem kobiet, które nie

Trybunał osądził: pomostówki zgodne z konstytucją

kobiety już w wieku 55 lat, a mężczyźni - 60 lat. Od początku u.br. wcześniej z pracy może odchodzić zaledwie 270 tys. osób pracujących w tzw. szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze (np. spawacz, który, leżąc w jednej pozycji, spawa dno statku). Mają prawo do tzw. emerytury pomostowej

"Grozi nam społeczeństwo jedynaków, jeśli..."

swoją rodzinę - mówiła Fedak. - Nie sądzę, żeby kobiety nie chciały pracować. Warunki, które im proponowaliśmy od początku lat '90 zniechęcają je do tego - ubolewała minister Fedak w Poranku TOK FM. I dodała: - Problem w przypadku kobiet nie dotyczy tego czy ja chcę czy nie chcę pracować, tylko czy ja

Jest propozycja Grecji. Ateny zgadzają się na dużo, ale żądają jeszcze więcej

znalazło się także podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat; na emeryturę mogłyby przejść osoby, które ukończyły minimum 62 lata, ale mające 40-letni staż pracy. Proces ten ma przebiegać stopniowo do 2022 roku i nie obejmowałby osób pracujących w "trudnych warunkach", a

Komorowski o "nieuchronności przyjęcia uchodźców" i przyczynach swojej wyborczej porażki [U LISA]

mówi się A, że chce się powrotu poprzedniego systemu, to trzeba powiedzieć B, że emerytury, a szczególnie kobiet, muszą być przez to dużo niższe. To jest pomysł katastrofalny. Lis sprecyzował, że takie zmiany doprowadziłyby do obniżenia wysokości emerytur o 70 proc., na co Komorowski dodał, że pozwoli

Zachorowała na raka, bo w pracy była narażona na promieniowanie?

opolanka pracowała w warunkach, które narażały ją na promieniowanie jonizujące. Od momentu gdy kobieta przeszła na emeryturę, toczy batalię o to, by uznać raka tarczycy za chorobę zawodową. Najistotniejsza jak dotąd w tej sprawie jest jednak opinia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, który oszacował, że

ZUS-owski kalkulator do przeliczania emerytur wg starych i nowych zasad

warunki do tzw. wcześniejszej emerytury. Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od następujących składników: wysokości podstawy wymiaru, okresu składkowego i nieskładkowego, kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia. Podstawę wymiaru emerytury

"GP": Niskie wcześniejsze emerytury może dostać aż milion osób

szczególnych warunkach lub charakterze. Kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę mając 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Wysokość świadczeń będzie jednak zależeć od sumy kapitału początkowego i składek zgromadzonych w ZUS, która zostanie podzielona przez dalsze statystyczne trwanie życia. Drugi wariant zakłada

Senat przyjął bez poprawek ustawę o emeryturach pomostowych

musieli wpłacać na Fundusz Emerytur Pomostowych przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w tzw. szczególnych warunkach. Proponowano także rozszerzenie listy zawodów i prac uprawniających do uzyskania emerytur pomostowych. Chodziło m.in. o elektroenergetyków, kierowców ciężarówek, osoby pracujące przy

Debata emerytalna: przemawiał min. pracy, a na sali pustki

skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury do końca 2017 r., a sędziowie i prokuratorzy do przejścia w stan spoczynku, jeżeli do tej daty spełnią wymagane warunki. "Tchórzliwa reforma" - Ta reforma jest tchórzliwa. Jest kolejnym uderzeniem w wielką grupę społeczną, w tym wypadku uderzeniem w

Nieoficjalnie: Tusk porozumiał się z Pawlakiem. Wiek emerytalny to 67 lat

poszły na pewne kompromisy. Ludowcy zgodzili się na podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia, a Donald Tusk poszedł z kolei na ustępstwo w sprawie częściowej emerytury - będą mogli na nią przechodzić mężczyźni, którzy skończyli 65 lat, i kobiety, które skończyły 62 lata. Warunkiem otrzymania

ZUS o rekompensatach dla osób, które nie nabyły prawa do emerytur pomostowych

Rekompensaty wprowadziła ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem

Sejm uchwalił ustawę o emeryturach pomostowych

ma stracić większość nauczycieli, część kolejarzy i dziennikarze. Według projektu, "pomostówki" miały bowiem przysługiwać jedynie osobom urodzonym po 1 stycznia 1948 r., które do 1 stycznia 1999 r. przepracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach. Aby przejść na emeryturę pomostową

Dziś dowiemy się, dla kogo pomostówki

Świadczenia te będą mogły uzyskać tylko te osoby, które wykonują lub wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Osoby, które przez określony czas wykonywały pracę uciążliwą lub szkodliwą dla zdrowia, będą mogły przejść na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku

OPZZ walczy o emerytury pomostowe

o przygotowanie się do obrony uprawnień do wcześniejszych emerytur. Emerytury pomostowe, według przygotowanego przez resort pracy projektu, objąć mają osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. Jeśli wykonywały one prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze co

Emerytury pomostowe - dla pracujących w szczególnych warunkach

Jak poinformowało ministerstwo pracy i polityki społecznej, emerytury pomostowe są częścią programu 50+. Prawo do wcześniejszego świadczenia przysługiwałoby osobom pracującym w szczególnych warunkach, a także tym, którzy wykonują zawody o szczególnym charakterze, wymagające nieprzeciętnej

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu ws. pomostówek

szczególnym charakterze. Na emeryturę pomostową będzie można przejść na pięć lat (w kilku przypadkach na 10 lat) przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli w wieku 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni). Warunkiem ma być również odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn

W Sejmie debata nad emeryturami pomostowymi

przysługiwać osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i przed 1 stycznia 1999 r., co najmniej 15 lat pracowały w warunkach szczególnych lub wykonują prace o szczególnym charakterze. Mogły też wykonywać takie prace po 31 grudnia 2008 r. ale już na warunkach określonych w nowej ustawie. Na emeryturę

BCC o projekcie dotyczącym wypłaty emerytur z OFE

natomiast szczegółowego opisu warunków uzyskania emerytury małżeńskiej. Ponadto BCC proponuje, aby w projekcie znalazł się przepis umożliwiający zmianę formy świadczenia. Pracodawcy podkreślili, że podstawą do wyliczania świadczeń powinny być wspólne dla kobiet i mężczyzn tablice trwania życia, czyli

Rząd: Wcześniejsze emerytury dla nielicznych

Wcześniejsze emerytury na starych zasadach będą wypłacane tylko do końca tego roku. Od przyszłego roku zastąpią je tak zwane pomostówki. Obejmą one jedynie osoby pracujące w szczególnych warunkach na przykład przy przeróbce węgla lub wykonujące prace o szczególnym charakterze, na przykład piloci

Prezydent o emeryturach pomostowych: Zrobię wszystko, by projekt nie wszedł w życie

Pod koniec września rząd przyjął projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Będą one przysługiwały osobom pracującym co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych lub wykonującym prace o szczególnym charakterze. Blisko 40 zawodów będzie uprawnionych do emerytury pomostowej. Zdaniem prezydenta, ta

Kolejowa "S" domaga się zachowania niektórych przywilejów emerytalnych

szczególnych warunkach i o szczególnych charakterze, m.in. maszyniści oraz pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy ustawianiu drogi pociągów. Wyznacznikiem było kryterium medyczne. Związkowcy chcą, aby prawo do kolejowej emerytury w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn zachowali wszyscy kolejarze

Co z koalicją? Rostowski do Paradowskiej: "No, wie pani... w tej chwili najważniejsza jest reforma"

się stać po 2020 roku, czyli zrównanie wieku kobiet i mężczyzn między 2020 a 2040. Na całą resztę naszej propozycji PSL się zgadza bez żadnych warunków - mówił w Poranku Radia TOK FM Jacek Rostowski. - Pytanie jest wobec tego takie: Jaka propozycja na lata 2020 czy 2040 jest lepsza? Bardzo stopniowe

Gretkowska: Kobiety w Polsce są dyskryminowane

- Kobiety w Polsce, podobnie jak mężczyźni, płacą podatki, ale nasze prawo niestety nie jest do potrzeb kobiet dostosowane. Żeńska część naszego społeczeństwa odczuwa dyskryminację od urodzenia, aż do emerytury, która jest niższa niż emerytura mężczyzn - uważa Gretkowska. Dlatego, jak zaznaczyła

"GP": 51 zawodów z prawem do emerytur pomostowych

Według gazety, prawo do wcześniejszej emerytury straci ponad 900 tys. osób. Do projektu dołączona jest lista prac, które uprawniać będą do wcześniejszej emerytury. 34 zawody zakwalifikowano jako prace w szczególnych warunkach. Są to np. prace przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest

Nadal bez kompromisu ws. pomostówek

projektu prawem do emerytur pomostowych objętych zostanie ok. 200 tys. obecnie pracujących osób urodzonych w latach 1948-69. Emerytury te będą wypłacane pracującym co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych lub wykonującym prace o szczególnym charakterze. Na emeryturę pomostową będzie można przejść na

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

wybrać: albo renta, albo emerytura. Nie będzie podwyższania emerytury za uszczerbki na zdrowiu. Druga, mniej radykalna, zakłada, że jeżeli policjant zostanie uznany za niezdolnego do służby wskutek choroby wywołanej jej warunkami, to będzie miał wyższą emeryturę. O ile? O maksymalnie 5 proc. podstawy

FZZ chce wspólnej walki w sprawie "pomostówek"

szacuje, że według projektu, prawem do emerytur pomostowych objętych zostanie 150 tys. obecnie pracujących osób urodzonych w latach 1948-69. Emerytury te będą wypłacane osobom pracującym w warunkach szczególnych lub wykonującym prace o szczególnym charakterze. Na emeryturę pomostową będzie można przejść

Miller: SLD Lewica Razem scali ludzi o lewicowych poglądach

, wielu wójtów i burmistrzów. "To nasz wielki kapitał, który musimy pomnożyć, także w trudnych warunkach nowej ordynacji wyborczej, bo w miastach nie będących na prawach powiatu będziemy wybierać w okręgach jednomandatowych" - podkreślił. W kolejnej przyjętej w sobotę uchwale, Rada Krajowa SLD

Pikieta kolejowej "Solidarności" przed kancelarią premiera

przedstawionym przez ministerstwo pracy, że prawo do emerytury pomostowej będą mieli tylko urodzeni między 1948 a 1969 rokiem. Uważamy, że skoro ktoś pracuje w warunkach o szczególnym charakterze, to niezależnie od tego kiedy się urodził i kiedy przejdzie na emeryturę, powinien mieć to prawo. Nikt nie może

Gosiewski: Emerytury będą dziedziczone też przez biednych

Wypowiedź wicepremiera odnosi się do tekstu "Gazety Wyborczej" . Informowaliśmy w nim o tym, że emerytury z 10-letnim okresem wypłat nie będą dziedziczone, jeśli będą niższe niż świadczenie minimalne, które teraz wynosi niecałe 600 zł. Taki warunek według GW będzie obowiązywał tylko w

Koniec dyskryminacji mężczyzn

każdej Polce emeryturę po ukończeniu 55 lat i 30 latach pracy. Mężczyźni - poza niektórymi wyjątkami - muszą pracować do 65 lat. Trybunał uznał więc, że mężczyźni są dyskryminowani, i dał parlamentowi rok na zmianę przepisów. Wyjścia są dwa. Albo kobiety stracą swój przywilej, albo mężczyźni zyskają

Bułgaria tnie koszty, Bułgarzy protestują

zatrudnienia, czyli dla osób pracujących w warunkach niebezpiecznych lub groźnych dla zdrowia. Dla większości pracujących, należących do III kategorii zatrudnienia, niezbędny do otrzymania emerytury staż pracy ma być stopniowo podnoszony, aż będzie wyższy o trzy lata. W 2013 roku ma on wynosić 37 lat dla

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach kapitałowych

nowym systemie będą się dzielić na okresowe i dożywotnie. Emerytura okresowa ma być wypłacana do 65. roku życia. Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie 60 lat oraz to, aby wysokość zgromadzonych środków na rachunku otwartego funduszu emerytalnego była równa lub wyższa od 20-krotności dodatku

Związki: elastyczny czas pracy może oznaczać utratę wcześniejszej emerytury

szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Są to m.in. górnicy, część energetyków i kolejarzy, zatrudnieni przy azbeście, lekarze pracujący na ostrych dyżurach, opiekunowie schronisk dla nieletnich. Mogą oni odejść na emeryturę po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i przepracowaniu w

Wcześniejsze emerytury jeszcze w 2008 roku

stosownej ustawy przedłużającej obecne zasady, to od 1 stycznia 2008 r. wszystkie osoby zatrudnione w szkodliwych warunkach będą musiały pracować do czasu ukończenia 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Związki zawodowe już grożą protestami. Według ich szacunków, prawo do wcześniejszej emerytury może

"GP": Wcześniejsze emerytury zostaną do końca 2008?

stosownej ustawy przedłużającej obecne zasady, to od 1 stycznia 2008 r. wszystkie osoby zatrudnione w szkodliwych warunkach będą musiały pracować do czasu ukończenia 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Związki zawodowe już grożą protestami. Według ich szacunków, prawo do wcześniejszej emerytury może

"Ta propozycja to kpina". Związkowcy krytykują porozumienie ws. emerytur

Drugim warunkiem koniecznym do pobierania częściowej emerytury będzie staż pracy - dla kobiet 35 lat, a dla mężczyzn 40 lat. Pobierając takie świadczenie nadal będzie można pracować. Według Jana Guza decyzje podjęte przez liderów koalicji to "ignorowanie głosu społecznego". - To

Kolejarze porozumieli się z rządem

prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze co najmniej 15 lat, które jednocześnie przepracowały: kobiety 20 lat, a mężczyźni - 25 lat. Emerytura pomostowa będzie wypłacana w okresie do osiągnięcia wieku emerytalnego i stanowić będzie nie mniej niż 90 proc. emerytury najniższej

Emerytury pomostowe nadal bez porozumienia

;- argumentował Andrzej Strębski z OPZZ. Przygotowany przez MPiPS projekt ustawy o emeryturach pomostowych zakłada, że obejmą one od 170 do 190 tys. osób i będą kosztować ok. 600 mln zł rocznie. Miałyby przysługiwać osobom pracującym co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych lub wykonującym prace o szczególnym

Lista uprawnionych do emerytur pomostowych nie jest jeszcze zamknięta

tworzeniu listy, która będzie załącznikiem do ustawy o "pomostówkach". Dodała, że trzeba na nowo zdefiniować szczególne warunki pracy, ponieważ w ciągu 25 lat, które upłynęły od rozporządzenia na ten temat, zmieniły się technologie, a tym samym charakter pracy, warunki i sposób wykonywania jej

Bieg Gwarków - ponad 400 narciarzy rywalizowało w Górach Suchych

Wśród kobiet triumfowały Czeszka Jolana Benesova i Natalia Grzebisz z Siedlec. Wystartowało ponad 400 osób. Po rocznej przerwie, tym razem w dobrych warunkach śniegowych, uczestnicy zawodów rywalizowali tradycyjnie w pobliżu schroniska "Andrzejówka" w Rybnicy Leśnej. W Memoriale Józefa

W poniedziałek rząd przedstawi kolejarzom propozycje

prawa do emerytury kolejowej w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Chcą, aby dotyczyło to wszystkich kolejarzy zatrudnionych w PKP przed 31 grudnia 1998 r. Chcą również wprowadzenia zapisów w ustawie o komercjalizacji PKP, umożliwiających wszystkim pracującym na kolei w warunkach szczególnych

Prezydent złożył projekt ws. przedłużenia wcześniejszych emerytur

życie emerytur pomostowych wymaga nie tylko uchwalenia ustawy uwzględniającej słuszne interesy pracownicze, ale również stworzenia warunków technicznych niezbędnych do wypłaty tych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - czytamy w uzasadnieniu. Zaznaczono w nim, że podjęcie decyzji o wyborze

Resort pracy przygotował założenia ustawy o "pomostówkach"

stosowanie obniżenia wieku emerytalnego zamiast profilaktyki zmierzającej do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy" - głosi dokument. Emerytury pomostowe będą wypłacane z utworzonego w tym celu Funduszu Emerytur Pomostowych. Ma to być państwowy fundusz celowy zarządzany przez ZUS. Przychody FEP

TK o prawie do renty rodzinnej po zmarłym byłym małżonku

Rozpoznawał on skargę konstytucyjną rozwiedzionej kobiety, która dochodziła swych praw do renty rodzinnej po byłym mężu. TK badał przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Chodziło o uzależnienie uprawnienia rozwiedzionej małżonki do uzyskania renty rodzinnej od

Prezydent: Weto dla "pomostówek"

, reprezentujących ok. 40 zawodów, zamiast ok. 1 mln osób. Prawo to straciłoby większość nauczycieli, część kolejarzy, artyści, dziennikarze, kierowcy ciężarówek. - Prawo do emerytury pomostowej eksperci rządowi dali ok. 250 tys. osobom, które pracują w pewnych warunkach - powiedziała w radiu TOKFM Ewa Lewicka

Jeremi Mordasewicz: "Młodzi są niecierpliwi, nastawieni na konsumpcję i mają niski poziom oszczędności"

fachowców, specjalistów poszukiwanych na rynku i bardzo lojalnych na rynku decydują się na lepsze warunki dla pracowników, jeśli ich praca jest bardzo odpowiedzialna, a pomyłka może firmę bardzo drogo kosztować. Problemem są też osoby, których w żaden sposób nie można zwolnić: matka w ciąży, osoba, której

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o emeryturach kapitałowych

kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Jako pierwsze nowe emerytury otrzymają po 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone w 1949 roku, czyli najstarszy rocznik uprawniony do korzystania z II filara. Trafią one wyłącznie do kobiet. Mężczyźni, ze względu na wyższy o pięć lat wiek

Koniec wcześniejszych emerytur dla nauczycieli?

one budżet ponad 20 mld zł. Z ponad miliona osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury zachować je ma jedynie 140 tys. pracujących w najcięższych warunkach, np. hutnicy. Stracą głównie nauczyciele. Teraz mogą przechodzić na emeryturę po 30 latach latach pracy w szkole, bez względu na wiek. "

Koalicja pęka na emeryturach

wprawiło w osłupienie Tuska, który proponował wcześniej poważne "rozmiękczenie" reformy. - Premier zaproponował częściowe emerytury dla kobiet, które ukończą 63 lata, i dla mężczyzn w wieku 65 lat, nawet jeśli nie stracą pracy. Kobiety mogłyby np. przejść na częściową

''67 lat dla kobiet to przesada". Jak zagłosuje PiS ws. emerytur?

Sprawdź, kiedy pójdziesz na emeryturę [TABELA] - Polacy żyją dłużej i rozpiętość między długością życia kobiet a mężczyzn jest spora, na korzyść kobiet. Może różnica między długością pracy kobiet i mężczyzn powinna istnieć? Widząc, w jak ciężkich warunkach polskie kobiety pracują, i zawodowo i w

TK: Poprawcie emerytury, równe prawa dla obu płci

warunkach i o szczególnym charakterze, np. hutnik, pilot czy nauczyciel) muszą pracować do 65. roku życia. I to zdaniem Trybunału jest "naruszeniem zasady równości oraz dyskryminacją ze względu na płeć". Trybunał chce to zmienić, tak by prawa kobiet i mężczyzn się zrównały. Będzie tak albo wtedy

Ukraińcy muszą dłużej pracować

emerytalnego, choć doskonale wie o pogorszeniu się sytuacji finansowej po przejściu na emeryturę. - Najpierw rząd powinien poprawić warunki pracy i zapewnić lepszą opiekę medyczną - uważa Michaił Wołyncew, szef federacji związków zawodowych. Tę opinię podziela duża część społeczeństwa. Zdaniem Ukraińców

Lewica złożyła projekt ustawy dotyczący nauczycielskich emerytur

niesprawiedliwości społecznej z powodu odebrania praw nabytych licznej grupie nauczycieli, którzy wykonywali pracę o szczególnym charakterze przez wiele lat, ale do spełnienia wymaganych warunków do grudnia 2008 r. braknie im miesiąc, kilka miesięcy lub kilka lat. Ponadto - jak twierdzą autorzy projektu - mechanizm

Prawo do wcześniejszej emerytury

Ten rok jest ostatnim na spełnienie warunków do wcześniejszego przejścia na emeryturę przez kobiety urodzone w latach 1949-1968. Warunków jest kilka, jednak o ile na niektóre z nich nie mamy wpływu, to wymagany półroczny staż pracowniczy póki co można jeszcze wypracować. Przedmiotowe rozważania

Minister Rostowski: Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Nie ma takiej potrzeby

wprowadzony w 1998 r., a tak naprawdę w grudniu 2008 r. na skutek wprowadzenia emerytur pomostowych dla tych pracujących w szczególnie trudnych warunkach. I chciałbym zaznaczyć, że takim osobom zagwarantowaliśmy to, że będą mogły na te emerytury pomostowe przejść, mimo weta Lecha Kaczyńskiego - przypominał

"Emerytura? Coś czuję, że nie doczekam" - reakcje na List Otwarty do premiera [WASZE KOMENTARZE]

: "Nie przyszło Panu do głowy, że mnie na starość dokładnie wisi los ojczyzny - bo wisi mi kalafiorem - teraz jedynie chcę spokoju, który Pan mi chce odebrać, a ja zawsze robiłem tak, żebym przeszedł na emeryturę w 60 roku życia i w tym celu pracowałem w warunkach szczególnych, a przez Pana może mi

Emerytalne przywileje? Tylko dla rolników i sędziów

dla osób ubezpieczonych w KRUS. Do końca 2017 r. rolnicy zachowają przywileje emerytalne i będą mogli odejść na emeryturę wcześniej - kobiety w wieku 55 lat, mężczyźni - 60 lat. Podobnie będzie z prokuratorami i sędziami - zachowają przez 5 lat prawo wcześniejszego odejścia z rynku pracy. "Tu

Związki: utrzymać przywileje dla pracowników przeróbki węgla

minister pracy przedstawiła założenia do projektu oraz listę zawodów uprawnionych do tego świadczenia. Zgodnie z założeniami, emerytury pomostowe będą wypłacane osobom urodzonym w latach 1949-68, pracującym w najtrudniejszych warunkach lub wykonującym prace, w których odpowiadają za bezpieczeństwo innych

Gosiewski będzie nadzorował ubezpieczenia społeczne

Jedną z najważniejszych dla finansów publicznych ustaw jest ustawa o emeryturach pomostowych. Na wcześniejsze emerytury na starych zasadach będzie można przechodzić do końca roku. Od nowego roku jedyną grupą, która zachowa prawo do wcześniejszej emerytury będą górnicy. Pozostali uprzywilejowani

W tej kadencji reforma emerytur mundurowych mniej radykalna

prawo do emerytury mundurowi zyskiwaliby nie po 15, ale po 20 latach. Kolejny warunek uzyskania emerytury to wiek - minimum 50 lat. Dziś wiek nie ma znaczenia. Rząd ma własne propozycje - emerytura po minimum 25 latach służby i ukończeniu 55 lat. Takie rozwiązania proponował jeszcze Grzegorz Schetyna

"Solidarność" skończyła blokadę. Posłowie mogą wyjść do domów

Ustawa emerytalna przyjęta. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie podwyższony i zrównany do 67 lat. Sejm uchwalił też możliwość emerytury częściowej dla kobiety w wieku 62 lat i mężczyzn w wieku 65 lat. Szef "Solidarności" Piotr Duda ogłosił, że związkowcy zablokują wyjście posłom

Od początku roku o pomostówki wystąpiło zaledwie kilkanaście osób

to, by mieli taką możliwość". "Zatrudnieni w najtrudniejszych warunkach powinni sami oceniać, czy mogą jeszcze pracować, czy zdrowie im już na to nie pozwala" - powiedziała Pióro. Według rzecznika OPZZ, prawo do wcześniejszego odejścia na emeryturę miałoby dla wielu osób duże znaczenie

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

urodziliśmy, musimy też spełnić warunki dodatkowe. I tak osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 r., nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego (60/65 lat - kobiety/mężczyźni) oraz po udowodnieniu okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla

Warszawa. Odsłonięto tablicę pamięci Anki Kowalskiej

Kowalska tak tłumaczyła Ewie Kondratowicz intencje wstąpienia do KOR-u: "Była to paroletnia, naskładana gorycz, poczucie zupełnej beznadziejności, spędzanie życia w świadomości, że ono po prostu jałowo płynie w warunkach głupstwa, wszechpanującego głupstwa, co najmniej głupstwa i kłamstwa. Poczucie

70 proc. Polaków za odebraniem przywilejów emerytalnych

-24 lata) i w grupie wiekowej 35-44 lata. 31 grudnia 2008 roku wygasają stare zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Rząd przygotowuje ustawę o emeryturach pomostowych. Uprawione do takich świadczeń mają być osoby urodzone w latach 1948-1968, które pracowały w szczególnych warunkach. Jednak

Kolejarze będą domagać się obniżenia wieku emerytalnego

przepisom emerytalnym (wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat). Związkowcy dodatkowo domagają się, by osoby zatrudnione na kolei w "warunkach szczególnych" mogły przechodzić na emeryturę po 40 latach pracy z uwzględnieniem przelicznika 14 miesięcy za rok pracy. Chodzi m.in

Najwięksi beneficjenci rządów PiS? Kościół i fundacja Rydzyka. A kto stracił?

"z utrzymaniem stosunków między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi". Duża część rocznej kwoty - prawie 118 mln - trafi do Funduszu Kościolnego, który finansuje m.in. emerytury księży. Pieniądze dostaną również ordynariaty polowe różnych wyznań. To jednak niejedyne wydatki PiS na

W.Brytania.24-godzinny strajk pracowników sektora publicznego

zapowiedział podjęcie działań mających ograniczyć władzę związków zawodowych. Tymczasem mimo ożywienia gospodarki płace realne i siła nabywcza obniżają się. Nauczyciele protestują przeciwko niskiej płacy, rosnącemu obciążeniu obowiązkami i pogorszeniem warunków odprawy emerytalnej. Pracownicy innych sektorów

Komisje zaakceptowały sprawozdanie ws. pomostówek; nie przeszedł wniosek o odrzucenie projektu

warunkach i o szczególnym charakterze, prawa do pomostówek dla nauczycieli, muzyków, niskiej wysokości tych świadczeń, a przede wszystkim sprawa ich niewygasania, stanowiąca podstawowy warunek związkowców. - Zawsze staliśmy na stanowisku, że prawo do emerytury pomostowej nie może być ograniczone datami

Kolejarze zastrajkują?

zawodowe w liście do premiera Jarosława Kaczyńskiego. Czego żądają kolejarze? Domagają się m.in. wcześniejszych emerytur kolejowych (w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) dla wszystkich kolejarzy zatrudnionych przed 1999 r. Chcą też, by pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z

Emerytury pomostowe obejmą 130 tys. osób, ustawa w maju

. Zgodnie z założeniami resortu prawo do emerytur pomostowych będą mieć osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., które co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz pracowały w takich warunkach przed 1 stycznia 1999 r. W przypadku kobiet

Fedak: chcemy, aby ustawa o "pomostówkach" obowiązywała od 2009 r.

trwają już od kwietnia. Podkreśliła, że nawet związkowcy przyznają, iż w ciągu tych negocjacji udało się wypracować więcej niż w ciągu ostatnich 10 lat, m.in. porozumienie co do definicji pracy w szczególnych warunkach oraz części listy czynników ryzyka. Zaznaczyła, że ustawa opiera się na kryteriach

Opłaca się być policjantem? MSWiA zmienia warunki służby

Rząd chce, aby policjanci i żołnierze przyjęci do służby po 2011 r. pracowali jak reszta Polaków do 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Dziś mogą odchodzić na emeryturę już po 15 latach pracy. W "Gazecie" Antoni Duda , przewodniczący NSZZ Policjantów, zapewniał, że zgoda na odebranie

Ponad tysiąc poprawek do projektu zmian w systemie emerytalnym

limitów koncentracji środków w OFE miały charakter merytoryczny. Chodzi o zwiększenie z 5 do 10 proc. limitu inwestycji OFE w jedną spółkę. Monika Wielichowska, występująca w imieniu PO, powiedziała, że najważniejsze kwestie poruszone w projekcie to: bezpieczeństwo emerytur, bezpieczeństwo systemu

Kluzik-Rostkowska w TOK FM: Polityka społeczna? Potrzebna jest rewolucja!

mamą jest, czy nie. Wobec tego ma gorsze warunki negocjowania dobrej pensji - tłumaczyła polityk PO. A do tego kobiety przechodzą na emeryturę o pięć lat wcześniej. - Do tych trzech elementów PSL chciało dołożyć jeszcze czwarty - ocenia posłanka PO. Etykieta: drugi etat wasz na kolejne 100 lat Kluzik

FZZ: ustawa o tzw. pomostówkach sprzeczna z konstytucją

w wieku 55 lat (kobieta) albo 60 lat (mężczyzna) wykonywała prace "w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze" (tak je określa ustawa o emeryturach pomostowych) co najmniej 15 lat przed 1 stycznia 1999 r. "Powoduje to niesprawiedliwe zróżnicowanie sytuacji osób najciężej

PSL: Częściowa emerytura już od 62 lat. Będziemy rozmawiać z innymi partiami

swoboda wyboru, możliwość częściowej, ale znaczącej emerytury, takiej, która pozwala na godne warunki życia. To są podstawy dobrego, zdrowego kompromisu - przekonywał wicepremier. Dopytywany, ile ma wynosić "znacząca emerytura", odparł, że 80 proc. należnej emerytury, jak jest u naszych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje