wartościowe depozyty

IAR, PAP, gosp

Ludwik Sobolewski nowym prezesem GPW

Ludwik Sobolewski nowym prezesem GPW

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych wybrało w poniedziałek na prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego, wiceprezesa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Resort skarbu zamierza sprywatyzować KDPW

Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza sprywatyzować Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) - poinformował w czwartek minister skarbu Aleksander Grad na Forum Zarządów Spółek Giełdowych.

Rząd będzie się kłócił z NBP o depozyt

Minister skarbu chce sprywatyzować Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jedną z najważniejszych instytucji na rynku kapitałowym. Narodowy Bank Polski, współwłaściciel KDPW, nie chce sprzedać swoich udziałów. Będzie konflikt NBP z rządem?

Podkomisja nie godzi się, by NBP opuścił KDPW

Giełdzie Papierów Wartościowych i Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych wypłatę dywidend. Przewidywane są też zmiany w akcjonariacie KDPW. Proponowana przez rząd zmiana zobowiązuje NBP do sprzedaży akcji Depozytu i sprawowanie nad nim tzw. nadzoru oversight (systemowego). W sprawozdaniu podkomisji

KNF: Można rozpocząć wypłaty rekompensat w sprawie WGI DM

We wtorek KDPW podał, że syndyk masy upadłościowej WGI DM złożył listę 1053 poszkodowanych inwestorów, co oznacza, że Depozyt "przystąpi do czynności ustawowych" - informował we wtorek KDPW. "Syndyk sporządził listę w oparciu o zalecenia audytora wynajętego przez KDPW, więc KNF nie

Giełda ma nowego prezesa

związany jest prawie od początku jego istnienia. Od 12 lat pracuje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - instytucji m.in. rozliczającej transakcje zawierane na giełdzie wydzielonej w 1994 r. ze struktur GPW. Pomagał przy tworzeniu Depozytu. Jako jego wiceprezes odpowiadał za strategię rozwoju

Znamy listę 36 spółek i 40 serii obligacji zakwalifikowanych do krótkiej sprzedaży

, Netia, Petrolinvest, CEDC. Giełda zaznacza, że z jej strony prowizje przy krótkiej sprzedaży będą takie same jak przy transakcji sprzedaży posiadanych walorów. Jednak nie wyklucza, że brokerzy mogą wprowadzić ewentualne opłaty dodatkowe, związane np. z pożyczaniem papierów wartościowych, co jest

Sprawa WGI - 30 mln zł dla 1054 poszkodowanych

przybliżeniu 56 tysięcy złotych. Warszawska Grupa Inwestycyjna została utworzona w 1999 roku jako firma inwestycyjna działająca na rynku walutowym. W 2005 roku uzyskała licencję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zarządzanie aktywami klientów. Licencja została odebrana w 2006 roku, między innymi za

Szef brytyjskiego banku centralnego chce podzielić banki

King odwołał się we wtorek do retoryki Winstona Churchilla, mówiąc: "Jeszcze nigdy na polu działalności finansowej tak niewielu nie zadłużyło się na tak wiele u tak licznych". Pomysł podziału banków jest uważany za dość kontrowersyjny zarówno przez brytyjską agencję regulacji ryn

Kto buchnął depozyty?

Chodzi o 21 depozytów, zawierających biżuterię oraz pieniądze (w złotówkach i w obcych walutach), które kiedyś trafiły do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, jako majątek zarekwirowany podczas postępowań egzekucyjnych, karnych lub karno-skarbowych. Puste koperty po depozytach znaleziono

Znamy rysopis złodzieja diamentów z Gdańska

. Zdaniem informatora PAP, mimo że przed drzwiami wejściowymi do depozytu była kamera, nie ma nagrania wchodzącego tam mężczyzny, bowiem przekazywała ona ochronie obraz tylko w czasie rzeczywistym. W jego ocenie strażnik czuwający przed monitorem otworzył drzwi depozytu po tym, jak otrzymał sygnał, który

Afera WGI - ponad 30 mln zł dla 1054 inwestorów

Afera WGI - ponad 30 mln zł dla 1054 inwestorów

. środkami klientów na rynku Forex (foreign exchange ? międzybankowy rynek walutowy), powstała w 1999 r. W 2004 r. firma uzyskała od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej (WGI DM) i zajęła się inwestycjami klientów na rynku papierów wartościowych

Więcej rachunków w biurach maklerskich

zapisy na akcje PKO BP, należą do KDPW. Z kolei według danych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) na koniec września było 988,732 tys. rachunków papierów wartościowych, po uwzględnieniu danych ze wszystkich biur maklerskich. KPWiG będzie dysponować zaktualizowanymi danymi ok. 20 listopada

Senat proponuje zmianę wysokości depozytu w ustawie o "krótkiej sprzedaży" z 2 na 1 proc.

Senat zaproponował w czwartek kilka poprawek do uchwalonej niedawno przez Sejm nowelizacji ustawy o tzw. krótkiej sprzedaży. Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Inwestor przewidując, że cena danego papieru

Posłowie za obniżką wys. depozytu w ustawie o krótkiej sprzedaży

Podczas piątkowego głosowania Sejm przyjął większość z senackich poprawek do nowelizacji ustawy o tzw. krótkiej sprzedaży. Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Inwestor przewidując, że cena danego papieru

Belka: zmiany w ustawie o NBP mają być na sytuacje skrajne

depozytów w Polsce na wypadek upadłości banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. "Gdyby BFG chciał szybko sprzedać te papiery na rynku (...), wtedy mógłby wywołać gwałtowny i nieuzasadniony spadek cen skarbowych papierów wartościowych. Zgodnie z obecnym prawem, w takiej sytuacji BFG nie

Belka: stopy procentowe nie mogą być ani zbyt wysokie, ani zbyt niskie

krótkoterminowego, głównie na rynku rządowych papierów wartościowych. Co za tym idzie, złoty by się wzmacniał, czego byśmy nie chcieli" - mówił szef NBP. "Chcielibyśmy, a zwłaszcza minister finansów Mateusz Szczurek, by oprocentowanie polskich obligacji było bardzo niskie. Jeżeli byśmy dopuścili do tego

Portugalia.Kilkuset klientów okupowało bank w Coimbrze

instytucję na dwie części: mocny finansowo Novo Banco z depozytami i zdrowymi aktywami oraz BES z toksycznymi aktywami ("zły bank"). Tym samym akcjonariusze z problematycznymi papierami wartościowymi zostali pozbawieni możliwości ich spieniężenia. Dodatkowo BES postawiono w stan likwidacji. Jednym

Bułgaria.Zamknięty bank KTB pozbawiony licencji

depozyty klientów KTB wynoszą łącznie 3,8 mld lewów (1,9 mld euro). Aby pokryć deficyt, skarb państwa powinien wyemitować papiery wartościowe i udzielić kredytu funduszowi, który na późniejszym etapie będzie musiał zwrócić pożyczkę. Taką propozycję złożył minister finansów Rumen Porożanow; powinna ona

Ostrzegają pacjentów szpitali przed kradzieżami

Ostrzegają pacjentów szpitali przed kradzieżami

pieniądze, w sumie 170 zł - mówi Jurasz. Policjanci radzą, by nie zabierać ze sobą do szpitala wartościowych przedmiotów oraz większej ilości gotówki czy biżuterii. - Cenne przedmioty lepiej zostawić w szpitalnym depozycie. Nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy bez nadzoru na stoliku czy w szafce przy

Dzień Debiutantów na GPW

Impreza jest organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Giełdę i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie potencjalnym inwestorom, analitykom i dziennikarzom przyszłych debiutantów. IPO Day stanowi także możliwość spotkania się z

Moody's Analytics oczekuje obniżki stóp procentowych NBP

oprocentowania depozytów bankowych, finansowania długookresowego kredytu bankowego i planów skupywania papierów wartościowych wspartych aktywami może być umocnienie lokalnych walut Europy Centralnej, co może dodatkowo obniżyć inflację. Przy negatywnej stopie depozytowej i nadwyżce płynności w eurostrefie

Mamy już ponad 1,5 mln rachunków maklerskich

Liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych po raz pierwszy przekroczyła 1,5 mln, a maj był kolejnym miesiącem, w którym dynamicznie rosła liczba rachunków maklerskich - podał dziś KDPW. Z szacunków Depozytu wynika, że w tym roku w kraju

SKOK-i negatywnie o rządowym projekcie ustawy ich dotyczącej

właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów. Projekt usuwa także przepisy wskazujące, że wsparcie finansowe udzielane jest podmiotowi przejmującemu kasę, który popadł w tarapaty. "

Polski inwestor indywidualny przeznacza średnio 30 tys. zł na inwestycje giełdowe

polskiego rynku kapitałowego inwestorzy indywidualni jako jego największą słabość wymieniają wysokość podatku od zysków kapitałowych (44 proc.). Kolejne wady to niska płynność (35 proc.), wysokie koszty transakcyjne i słaby poziom edukacji finansowej. Według danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Draghi: wzrost napięcia geopolitycznego zagrożeniem dla wzrostu w strefie euro

skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) jeśli będzie to konieczne, i ma zamiar zatrudnić specjalnego konsultanta, którego zadaniem będzie opracowanie takiego programu - powiedział. "EBC chce mieć program, który mógłby wzmocnić nastawienie akomodacyjne w polityce monetarnej"

Prezydent wręczył Annie Trzecińskiej akt powołania na stanowisko wiceprezesa NBP

dyrektora Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej. Odpowiadała m.in. za projektowanie instrumentów polityki pieniężnej i jej realizację, obsługę długu publicznego w zakresie emisji i obrotu skarbowymi papierami wartościowymi, kwestie stabilności finansowej i polityki dewizowej. Od 2 czerwca 2005 roku do

Krótka sprzedaż akcji na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na wprowadzenie na warszawskiej giełdzie nowych regulacji tzw. krótkiej sprzedaży, umożliwiającej zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych. W regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pojawiły się zmiany, które mają na celu

KNF zgodziła się na przejęcie akcji BGŻ przez BNP Paribas SA

; - poinformowała we wtorek w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). BGŻ zostanie połączony z BNP Paribas Bank Polska i co najmniej 25 proc. akcji połączonego banku do końca 2018 r. będzie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na sprzedaż Banku Gospodarki Żywnościowej francuskiemu BNP Paribas

Prezes NBP zapowiada powołanie Funduszu Rozwoju Systemu Bankowego

Inicjatywa Banku Centralnego ma wspomagać rozwój gospodarczy Polski i pomóc naszemu krajowi w uzyskaniu stabilnego wzrostu gospodarczego. Sławomir Skrzypek powiedział, że Fundusz Rozwoju Systemu Bankowego ma zajmować się między innymi emisją i sprzedażą papierów wartościowych, kupnem i sprzedażą

Rzecznik praw pacjenta przypomina chorym ich prawa

sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, opieki duszpasterskiej i przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie. Na plakacie umieszczono również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta i m.in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na którą pacjenci

Belka: NBP wywiązuje się ze swoich obowiązków

odpowiada za bezpieczeństwo depozytów w Polsce na wypadek upadłości banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. "Gdyby BFG chciał szybko sprzedać te papiery na rynku (...), wtedy mógłby wywołać gwałtowny i nieuzasadniony spadek cen skarbowych papierów wartościowych. Zgodnie z obecnym

Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem

. resolution); wspólny system gwarancji depozytów. "Można zaryzykować stwierdzenie, że docelowo będą to tylko dwa filary, bowiem wspólny system gwarantowania depozytów jest zapomniany, a przez to projekt unii bankowej jest niekompletny" - mówiła. Wśród wyzwań dla powodzenia projektu wymieniła m.in

Rada Ministrów wydała rozporządzenia dotyczące zmian w ustawie o OFE

towarzystwa emerytalne wnoszą je na wskazany przez Krajowy Depozyt rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Krajowy Depozyt może lokować środki Funduszu Gwarancyjnego w obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych o nieograniczonej zbywalności emitowanych przez: NBP lub Skarb Państwa

Niemcy są coraz bogatsi. Biją kolejne rekordy

prywatne w Niemczech oceniono na kwotę blisko 5 bilionów euro. Składają się na nią: gotówka, papiery wartościowe, depozyty bankowe i roszczenia z tytułu ubezpieczeń na życie, ale nie nieruchomości i przedmioty wartościowe, takie jak samochody czy dzieła sztuki. Majątek pieniężny Niemców, abstrahując

Ludwik Sobolewski prezesem GPW kolejną kadencję

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Adam Ruciński: Sobolewski odniósł sukces

Okradł pacjenta bielskiego szpitala

. Cenne przedmioty możemy zdeponować w szpitalnym depozycie. - Nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy (portfeli, telefonów komórkowych) bez nadzoru na stoliku czy w szafce przy szpitalnym łóżku. - Jeśli wychodzimy z sali - nawet na krótko - cenne przedmioty zabierzmy ze sobą albo oddajmy na przechowanie

Uwaga! W bielskich szpitalach grasują złodzieje!

zdeponować w szpitalnym depozycie - nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy (portfeli, telefonów komórkowych) bez nadzoru na stoliku czy w szafce przy szpitalnym łóżku - jeśli wychodzimy z sali - nawet na krótko - cenne przedmioty zabierzmy ze sobą albo oddajmy na przechowanie pielęgniarce - w czasie

Prezydent skierował do TK nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

W uzasadnieniu wniosku przypomniano, że zgodnie z regulacją, Narodowy Bank Polski zobowiązany byłby do zbycia wszystkich posiadanych akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rzecz podmiotu lub podmiotów uprawnionych do ich posiadania. W opinii prezydenta, regulacja ta budzi wątpliwości co

Bank Szwajcarii próbuje osłabić franka. Zalewa rynek pieniędzmi

centralny Szwajcarii ogłosił, że ponownie zwiększy depozyty na żądanie - z 80 do 120 mld franków. Uruchomi też tzw. swapy walutowe. Polegają one na tym, że SNB pożycza franka innym bankom centralnym w zamian za euro czy papiery wartościowe w euro. Szwajcarzy już raz zaoferowali swapy jesienią 2008 r. m.in

MSZ chce poszerzyć kompetencje konsulów; przygotowało projekt nowej ustawy

uregulowane przyjmowanie i przechowywanie przez konsula do depozytu dokumentów, środków finansowych i przedmiotów wartościowych. W przeciwieństwie do sytuacji obecnej, konsul ma mieć prawo do przyjęcia depozytu jedynie na okres niezbędny do ochrony praw i interesów obywateli polskich. Zmiana ta ma na celu

Na Wall Street wahanie, po decyzji EBC wzrosty, na koniec dnia spadki

Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,05 proc., do 17.069,58 pkt. S&P 500 spadł 0,15 proc. i wyniósł 1.997,65 pkt. Nasdaq Comp. stracił 0,22 proc. i wyniósł 4.562,29 pkt. Europejski Bank Centralny rozpocznie program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami ABS. Program ma na

Sejm. Kluby pozytywnie o projekcie w sprawie rzeczy znalezionych

przejmowania znalezionych rzeczy, sposób poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru, zasady przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności oraz postępowania z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej i artystycznej, czyli dobrami kultury. Inną ważną zmianą ma być utworzenie krajowego

Nowy prezes GPW zapowiada przejrzenie strategii i decyzje ws. fuzji

przeglądu strategii i "być może jakiejś rekalibracji". Do listy pilnych wyzwań - poza odpowiedzią na kwestie dotyczące ekspansji międzynarodowej - zaliczył ścisłą współpracę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. "Szukamy synergii, dzięki którym będziemy w stanie tworzyć nowe produkty

Gwałtowne protesty inwestorów giełdowych w Bangladeszu

od otwarcia giełdy o godzinie 13 czasu miejscowego (godz. 8 czasu polskiego). Z tego powodu zawieszono sesję na giełdzie. "Znowu jestem nędzarzem" - powiedział młody inwestor. Na ulice wyszli także m.in. mieszkańcy portowego miasta Ćittagong, gdy na tamtejszym rynku papierów wartościowych

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

. Jak wskazał w swojej opinii, z prawnego i funkcjonalnego punktu widzenia możliwe jest pełne odwrócenie skutków utraty przez OFE obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Dodał w niej, że w sensie technicznym możliwe jest też księgowe odtworzenie zapisów danych papierów wartościowych. "W

We wtorek rząd zajmie się projektami rozporządzeń dot. OFE

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne mówi m.in. o sposobach zabezpieczeń dla obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, w które mogą być lokowane aktywa OFE. Zgodnie z projektem

Skarb państwa rusza w trasę, żeby promować polską giełdę

, m.in. dzięki ofertom spółek z udziałem skarbu państwa. Chodzi o debiuty takich firm jak PZU, GPW, Tauron czy JSW. Pierwsze spotkanie promujące polski rynek kapitałowy odbyło się już maju w Warszawie. Teraz skarb państwa we współpracy z GPW i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych chce sam wyjść od

GPW kusi zagraniczne spółki z naszego regionu

Central and Eastern Europe IPO Summit to największe międzynarodowe spotkanie ludzi giełdy w 20-letniej historii naszego rynku kapitałowego. Zorganizowały je Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, miasto Warszawa, resort skarbu oraz banki inwestycyjne, domy maklerskie

Sąd zdecydował o scaleniu akcji Tauronu

spółce pozostaje tylko operacja techniczna zapisania scalonych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Ma to nastąpić do 25 czerwca. Podczas przydziału inwestorzy otrzymają scalone akcje i takie akcje zadebiutują na giełdzie. Debiut spółki na GPW jest planowany na koniec czerwca. Oferta

Akcjonariuszu, inwestuj świadomie - akcje Ministerstwa Skarbu Państwa

Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Izba Domów Maklerskich organizuje cykl spotkań, na których można nie tylko dowiedzieć się, jak założyć rachunek maklerski, ale też poznać swoje prawa jako akcjonariusza spółki i dowiedzieć się, jak rozliczyć się z podatku giełdowego

EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian

. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi 0,05 proc. EBC obniżył stopę kredytu refinansowego o 10 pkt bazowych na poprzednim posiedzeniu we wrześniu. Stopa oprocentowania depozytów wynosi minus 0,2 proc. Stopa kredytu wynosi 0,3 proc. Dla ekonomistów decyzja EBC nie była zaskoczeniem, bowiem

We wtorek rząd zajmie się projektem dot. listów zastawnych

. wypełnić nakazy regulacyjne - obniżyć ryzyko wynikające z finansowania długoterminowych aktywów krótkoterminowymi pasywami. Problem polega na tym, że banki udzielają kredytów na długie okresy, a depozyty są przyjmowane na krótkie terminy. "Stwarza to istotne zagrożenie dla stabilności polskiego

Wojenna odyseja złota Banku Polskiego

ministrowi przemysłu i handlu). W dniach 4 i 5 września, w dwóch turach, autobusami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, złoto przewieziono z Warszawy do Lublina. Dramatyczna sytuacja na froncie zmusiła władze do ewakuacji cennego ładunku do Łucka, a następnie do Dubna na Wołyniu. Tam też kierowały

Poprawki i sprzeciw TR wobec projektu ustawy o rzeczach znalezionych

Prace nad tymi przepisami były prowadzone już od dłuższego czasu, bo jeszcze w 2004 r. Trybunał Konstytucyjny uchylił dekret z 1954 r. o likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy, odnoszący się do rzeczy znalezionych. TK uznał wtedy, że kwestie własności powinny być regulowane w

NIK: w dłuższej perspektywie może zabraknąć na wypłatę emerytur

otwartymi funduszami emerytalnymi, ministrem finansów, zarządem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i PKO BP SA. Ponadto ZUS wdrożył stosowne wytyczne i instrukcje, a firmom zewnętrznym zlecił dostosowanie systemów informatycznych. "Przeprowadzono też analizę potencjalnych zagrożeń i ryzyk

Skrzypek w Krynicy: Rozruszamy akcję kredytową banków

obligacji emitowanych przez banki, także spółdzielcze (jest to możliwe dzięki zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych). Ale obligacje te muszą spełniać określone warunki: muszą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. NBP wolałby też gdyby były one objęte gwarancjami np

Bułgaria.Bank centralny: kryzys w systemie bankowym opanowany

wysokości blisko 1,7 mld euro, aby zagwarantować płynność finansową banków. Aby zapewnić część środków na sfinansowanie kredytu, ministerstwo finansów Bułgarii przeprowadziło nadzwyczajną aukcję państwowych papierów wartościowych o wartości 600 mln euro. Pozostałe środki pochodzą z państwowych rezerw

MiFID odblokowany przez Trybunał Konstytucyjny

zdaniem w niezależność NBP, który miałby ustawowy obowiązek odsprzedać akcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Obecnie obok NBP akcje posiada też warszawska giełda i skarb państwa. Gdyby NBP nie sprzedał akcji KDPW, nie mógłby wykonywać z nich prawa głosu. Trybunał podzielił zastrzeżenia

GPW debiutuje na giełdzie. Kurs akcji wzrósł na otwarciu o 18 proc.

porównaniu z wrześniem br. To efekt oferty publicznej GPW. Z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wynika, że banki i biura maklerskie prowadziły na koniec października w sumie 1 mln 497 tys. 64 rachunków inwestycyjnych. "Tysiące nowych inwestorów" - Sprzedaż akcji warszawskiej

Wartość oszczędności Polaków spadła do 671,9 mld zł

"Mniej więcej od połowy ubiegłego roku możemy obserwować wzrost znaczenia defensywnych grup produktów, składających się na nasze oszczędności, do których możemy zaliczyć dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz bankowe depozyty. Rośnie również udział gotówki pozostającej

Większy nadzór nad praniem brudnych pieniądzy

1 tys. euro). Obecnie o transakcjach podejrzanych oraz o transakcjach powyżej 15 tys. euro muszą informować GIIF m.in. banki, domy maklerskie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, Poczta Polska, domy aukcyjne i antykwariaty.

Pengab w górę, ożywienie na rynku funduszy inwestycyjnych

Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł we wrześniu 15,2 pkt i był niższy o 0,8 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 1,8 pkt do 31,6 pkt. "Rynek depozytów złotowych bieżących oraz depozytów dewizowych bieżących jak i terminowych pozostał na poziomie sprzed

Rostowski zaprasza, Skrzypek wyprasza

posiada akcje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) - mówi Chyczewski, który musiał wyjść ze spotkania Komitetu. Minister finansów zdecydował, że prawnicy powinni zbadać, czy szef NBP ma rację. Konflikt między resortem skarbu z NBP tli się od kilku miesięcy. Szef banku centralnego jest

Akcje JSW: Gdzie się zapisać? Gdzie szukać pomocy?

w tym tygodniu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, liczba indywidualnych rachunków maklerskich osiągnęła rekordowy poziom 1,5 mln sztuk. Gdzie przyszli akcjonariusze JSW powinni zgłosić się po kupno akcji? Choć koordynatorem emisji jest Dom Maklerski PKO BP, to zapisy można złożyć u większości

Drobni inwestorzy przeprosili się z akcjami

udział w handlu miały krajowe instytucje finansowe (37 proc.) przed zagranicą - 36 proc. Polska pozostaje fenomenem na skalę europejską pod względem aktywności drobnych graczy na giełdzie. Na koniec 2009 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych miał 1,1 mln rachunków inwestycyjnych. Rekordy popularności

Eksperci od rynku kapitałowego chcą do KGHM

. naczelnikiem wydziału prawnego departamentu rozwoju rynku kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, dyrektorem biura prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w latach 1994-2006 - członkiem rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na krótkiej liście jest też inny

Walne zatwierdziło zmiany - ochronią GPW przed wrogim przejęciem

Walne zgodziło się na ubieganie się o dopuszczenie akcji GPW do obrotu giełdzie, ich dematerializację, czyli zamianę na zapis elektroniczny w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, oraz na zawarcie umów zabezpieczających sprzedaż akcji przez resort skarbu. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacji

Czy prezydent zawetuje ustawę giełdową w obronie Skrzypka?

pewno nie podoba się prezydentowi. Nowa ustawa nakłada na NBP obowiązek pozbycia się 33 proc. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Według NBP takie prawne "przymuszanie" to podważenie konstytucyjnej niezależności banku centralnego. Jeśli prezydent postanowi bronić NBP i swojego prezesa

Skandaliczne traktowanie polskich kibiców w Austrii

Do zdarzenia doszło w Klagenfurcie, gdzie rozgrywany był mecz Polska-Niemcy - podaje RMF FM. Przed spotkaniem Austriacy zabierali torby Polaków i umieszczali je w depozycie. Trafiały tam podręczne plecaki , mniejsze pakunki, ale także aparaty fotograficzne w futerałach. Po meczu pokaźna grupa

Aleksander Grad podjął decyzję o zmianie statutu Giełdy Papierów Wartościowych

wniosku przypomniano, że zgodnie z regulacją, Narodowy Bank Polski zobowiązany byłby do zbycia wszystkich posiadanych akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rzecz podmiotu lub podmiotów uprawnionych do ich posiadania. W opinii prezydenta, regulacja ta budzi wątpliwości co do zgodności z

Barlinek, Wołomin, Warszawa - spółdzielcze trio na Catalyst

się w ubiegłym roku po zmianie regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, która uprościła rozliczanie obligacji korporacyjnych. - To dobra propozycja, aby oprócz inwestowania w akcje czy lokaty kupować obligacje korporacyjne. Jednak trzeba pamiętać, że obligacje te obarczone są większym

Przybyło ponad 100 tys. rachunków inwestycyjnych w Polsce

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) podliczył, że na koniec 2009 r. prowadził 1,133 mln rachunków inwestycyjnych służących inwestowaniu na GPW. To o ponad 100 tys. więcej niż przed rokiem i najlepszy wynik od kilku lat. Szczególnie mocno nowych rachunków przybywało jesienią, kiedy

"GP": "Konsul honorowy Rosji odpowiadał za informatyzację urzędów". PiS żąda wyjaśnień od Kopacz

Państwową Komisję Wyborczą podczas ostatnich wyborów. We wniosku PiS napisano m.in., że do instytucji, które widnieją na stronie firmy jako klienci, należą m.in.: Kancelaria Sejmu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej

Balcerowicz: Dziwię się, że jeszcze nie dokapitalizowno PKO BP

"Zdolność udzielania kredytów przez bank może zależeć m.in. od płynności" - powiedział Balcerowicz na konferencji zorganizowanej przez firmę Intel. Zaznaczył, że o płynności decydują wprawdzie głównie depozyty - ale na krótszą metę również pożyczki od banku centralnego. Ocenił, że

Senat przyjął poprawki do zmian w działalności ubezpieczeniowej

Poprawki Senatu mają charakter redakcyjny oraz doprecyzowują rolę Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Sejm przyjął ustawę 9 stycznia. Reasekuracja polega na tym, że jedno towarzystwo ubezpieczeniowe może ubezpieczyć się w innym. Ubezpieczające się towarzystwo przenosi na zakład

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

zastawnych i bankach hipotecznych powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne" - czytamy we wtorkowym komunikacie CIR po posiedzeniu rządu. Zdaniem CIR ograniczy to praktykę finansowania wieloletnich kredytów przez krótkoterminowe depozyty, umacniając

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

zastawnych i bankach hipotecznych powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne" - czytamy we wtorkowym komunikacie CIR po posiedzeniu rządu. Zdaniem CIR ograniczy to praktykę finansowania wieloletnich kredytów przez krótkoterminowe depozyty, umacniając

USA: Kolejny bank pochłonięty przez potężniejszego konkurenta

wartościowych opartych na niespłacalnych kredytach, kosztem 700 miliardów dolarów. Pod naciskiem władz federalnych już od kilku dni toczyły się rozmowy Wachovii z innymi bankami na temat jej sprzedaży. Oprócz Citigroup rozważano jeszcze Wells Fargo. Obserwatorzy zwracają uwagę, że zniknięcie kolejnego

Obligacje 3 banków spółdzielczych na GPW. Inwestycja lepsza od lokaty?

, to przez pierwsze kilka miesięcy przyciągnął niewielu emitentów. Powód? Banki nie do końca wierzyły w możliwości rozwoju tego rynku, bo przez długi czas brakowało mu płynności. Sytuacja zmieniła się w ubiegłym roku po zmianie regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, która uprościła

Wewiór: sprzedaż akcji GPW w tym roku

akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rzecz podmiotu lub podmiotów uprawnionych do ich posiadania. W opinii prezydenta, regulacja ta budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucją. Argumentuje on, że - w opinii Europejskiego Banku Centralnego - zobowiązanie do zbycia posiadanych akcji

Polacy przepłacają za przelewy - wolą bankowe okienko niż internet

obsługi transakcji stają się centrami doradztwa, a ich pracownicy świadczą znacznie bardziej wyrafinowane i bardziej wartościowe usługi doradcze. Dzięki temu na samych depozytach i lokatach belgijskie banki zarabiają w przeliczeniu na jednego klienta 162 euro, a na kredytach konsumpcyjnych - 157 euro. W

Walutowa gra z dźwignią, czyli forex

porach. Wiemy, że to do gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie trafiają ostatecznie dane od wszystkich inwestorów zainteresowanych akcjami w Polsce. Wiemy, też że handel zaczyna się o godz. 9, a po 17.30 inwestorzy idą do domów. Forex nie ma swojej siedziby. Nie ma też jednego miejsca, przez

GPW: Intersport Polska dał zarobić niecałe 4 proc. na debiucie

. Akcje ukraińskiej firmy byłyby notowane tylko w Warszawie, a zarejestrowane w naszym Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Bank Millennium: Nie mamy żadnych problemów z płynnością

płynności za pomocą własnych zasobów i konsekwentnie tę strategię realizujemy"- powiedział Kott. Na koniec września wskaźnik kredyty/depozyty obniżył się do 94% wobec 114,5% rok wcześniej. Bank podał, że na koniec września posiadał portfel papierów wartościowych o wartości 5,95 mld zł i był

Klienci oskarżają WGI DM o podwójną księgowość

1,4 tys. osób powierzyło maklerom łącznie ponad 110 mln zł. Klienci upadłego WGI DM mogą liczyć na uruchomienie systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Jednak górna granica środków objętych systemem rekompensat w tym roku to równowartość tylko 15 tys. euro, czyli

Socha prognozuje popyt na akcje PKO BP

sytuacji rynkowej, koniunktury, nastawienia - powiedział Socha podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jak mówił wcześniej minister, obrót akcjami PKO BP na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mógłby się rozpocząć 5 listopada. Wcześniej informował, że 4 października rozpocznie się subskrypcja

Warszawska giełda wymieniła komputer centralny

giełdowego. Do grudnia ubiegłego roku trwały testy nowego sprzętu, potem przez pół roku testy szczegółowe, prowadzone z udziałem domów maklerskich, banków, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz dystrybutorów informacji giełdowych. Ostatnia sesja testowa została

Ranking banków"GB": PKO BP wraca na pozycję lidera

Pekao, w czołówce znalazły się również inni gracze z czołówki sektora: PKO BP, ING BSK, BZ WBK oraz Bank Handlowy. Każdy z nich zmniejszył swoje zaangażowanie na rynku międzybankowym o ponad 30 proc. Pokaźną pozycję w bilansach banków stanowią różnego typu papiery wartościowe i instrumenty finansowe. W

GPW powalczy o spółki ze Wschodu i Południa

Warszawy nie tylko płynny obrót akcjami na giełdzie, ale również możliwość zdobycia kapitału na rozwój. Przykładowo firmy ukraińskie zgarnęły już od inwestorów ok. 1,6 mld zł. Aby zagraniczne spółki mogły być u nas notowane, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który rozlicza transakcje, musi

Ułatwienia w tworzeniu funduszy inwestycyjnych

też możliwość pojawienia się na polskim rynku innych instytucji rozliczających transakcje instrumentami finansowymi niż obecnie działający Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. KDPW ma obecnie monopol na rozliczanie transakcji giełdowych. Inne zmiany dotyczą zagranicznych akcjonariuszy spółek

Dlaczego tracimy Szapocznikow?

Stanisławskiego. Razem wybraliśmy się na objazd po polskich muzeach, kt?re w kolekcjach i depozytach posiadają dzieła Szapocznikow. Było to jedno z moich pierwszych oględzin magazyn?w muzealnych i wywarło to na mnie bardzo duże, niekoniecznie pozytywne wrażenie. Rzeźby Szapocznikow, jednej z najwybitniejszych

Niemcy i Francja chcą wykończyć spekulacyjną nagą krótką sprzedaż

regulacji krótkiej sprzedaży. W regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pojawiły się zmiany, które mają na celu wzmocnić bezpieczeństwo takich transakcji. Wcześniej prezes GPW Ludwik Sobolewski mówił, że zmodyfikowana krótka sprzedaż może pojawić się na początku tegorocznych wakacji. Objęte

Komitet Stabilności Finansowej będzie działał na podstawie ustawy

. Rozwiązaniu takiemu przeciwne było Ministerstwo Finansów. Zajdel- Kurowska przypomniała, że istnieje jeszcze Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. "Gdybyśmy rozszerzyli listę osób, to byłaby ona duża, co utrudniałoby koordynacje działań, gdyby rzeczywiście

Izba Reprezentantów przyjęła rządowy plan ratowania banków

także całej politycznej elity USA za brak przywództwa. Plan, autorstwa ministra skarbu Henry Paulsona, ma umożliwić bankom wznowienie kredytowania dzięki uwolnieniu go od "toksycznych aktywów", czyli papierów wartościowych opartych na długach hipotecznych, oraz zastrzykowi potrzebnej gotówki

Dwa obrazy Juliana Fałata wrócą w przyszłym tygodniu do Polski

2010 r. obrazy zostały zajęte przez ICE i umieszczone w depozycie agencji, gdzie pozostawały do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. "To są dwa przepiękne i bardzo ważne obrazy. Jeżeli chodzi o twórczość Fałata, można powiedzieć, że są one w grupie tych najciekawszych, najbardziej

Kurs franka związany z euro? Największy spadek od dekad

-0,75 proc. do 0-0,25 proc. i zapowiedział zwiększenie depozytów na żądanie banków komercyjnych z 30 do 80 miliardów franków. W środę ogłosił, że depozytywy zostaną zwiększone jeszcze bardziej - z 80 do 120 mld franków. SNB chce też uruchomić tzw. swapy walutowe - bank będzie pożyczał innym bankom

UE: W odpowiedzi na kryzys - regulacja sektora finansowego

Nowelizacja dyrektywy o wymogach kapitałowych dla banków i firm inwestycyjnych służy zabezpieczeniu ich przed ryzykiem i ochronie interesów osób posiadających w nich depozyty. Określa pułapy, których banki nie będą mogły przekraczać przy udzielaniu i zaciąganiu kredytów. Nowe przepisy mają ponadto

Akcje BGŻ:od dziś można się zapisywać. Indywidualni do 120 akcji

. portfela. - Łączymy zalety banku uniwersalnego z bankiem dla lokalnej społeczności - mówi prezes BGŻ Jacek Bartkiewicz. Na koniec zeszłego roku bank miał 21,1 mld zł depozytów i udzielonych 20,6 mld kredytów. Oferta BGŻ to dla inwestorów giełdowych przedostatnia szansa na zakup bezpośrednio od państwa

Koniec ery banków inwestycyjnych, a słabe komercyjne padają jak muchy

inwestycyjne do tej pory podlegały jedynie nadzorowi amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC). Teraz będą musiały zgodzić się na ściślejszy nadzór ze strony banku centralnego (Fed), ograniczenie najbardziej ryzykownych operacji na rynkach kapitałowych, a przede wszystkim na zwiększenie kapitału. W

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje