wartość akcji pkp

PAP

PKP: w grudniu br. zaproszenie do zakupu akcji PKP Energetyka

PKP: w grudniu br. zaproszenie do zakupu akcji PKP Energetyka

W grudniu br. planowane jest zaproszenie do negocjacji ws. zakupu akcji PKP Energetyka - poinformował PAP dyrektor ds. prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego w PKP SA Jacek Leonkiewicz. Wstępne zainteresowanie prywatyzacją spółki wyraziły grupy energetyczne.

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Ursusa związany z dopuszczeniem do obrotu akcji serii O - podał KNF w komunikacie.

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Orbis zawarł z Accorem umowę przedwstępną zakupu udziałów w spółkach prowadzących działalność w Europie Środkowej po cenie 142,3 mln euro - podała spółka w komunikacie. Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta 7 stycznia. Wcześniej spółka informowała już o zgodzie rady nadzorczej na tę transakcję.

Zysk PKP Cargo w ub.r. ponad 65 mln zł, połowa na dywidendę

mln zł. Pakt Gwarancji Pracowniczych, który został zawarty ze związkami zawodowymi we wrześniu zakładał wypłatę premii prywatyzacyjnej dla pracowników w formie akcji pracowniczych. Zapisy na akcje zakończyły się pod koniec lutego. Wzięło w nich udział 99,8 proc. pracowników PKP Cargo i 99,9 proc

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

poinformował o uzgodnieniu zmienionych warunków ogłoszonej 2 czerwca 2014 r. transakcji restrukturyzacyjnej z komitetem wierzycieli. Nowe warunki przewidują m.in. emisję akcji z prawem poboru w wysokości 118 mln euro, z czego główny akcjonariusz BXR obejmie akcje o wartości 75 mln euro. W emisji będą mogli

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

-Lublin w komunikacie. - Na decyzję o likwidacji spółki Balin Energy, poszukującej ropy naftowej na szelfie łotewskim Morza Bałtyckiego, wpłynęły wyniki z wykonanego tam w maju 2013 r. odwiertu. Nasycenie skał ropą oceniono tam jako ekonomicznie niezadowalające - poinformował PKN Orlen. - PKP Cargo i

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

ok. 40 proc. - poinformował na konferencji prezes banku Mateusz Morawiecki. - Prezes BZ WBK liczy, że wciągu najbliższych kilku miesięcy bank sprzeda portfel kredytów niepracujących o wartości 300-350 mln zł. - BZ WBK spodziewa się, że w IV kwartale 2014 roku zawiąże wyższe rezerwy - poinformował

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 1 lipca godz. 15

nie podały wartości umowy. Fundusz Advent Intrernational przed transakcją posiadał około 90 proc. akcji Ultimo. Mniejszościowym akcjonariuszem spółki był jej założyciel Janusz Tchórzewski. Ultimo zajmuje się zakupem portfeli oferowanych przez banki, firmy telekomunikacyjne i inne instytucje. Spółka

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

Altus TFI za kwotę do 50 mln zł - podano w komunikacie spółki. Łączny udział banku w kapitale zakładowym funduszu stanowić będzie 5-10 proc. Altus TFI w ramach oferty publicznej zaoferuje 16,38 mln akcji nowej emisji i do 2 mln akcji sprzedawanych. Wartość oferty może wynieść do 193 mln zł. Od 13 do

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedizałek

we wszystkich segmentach działalności. - NWZ Sco-Pak zdecydowało o emisji do 4.439.063 akcji serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i o podwyższeniu wartości nominalnej każdej akcji spółki z 0,25 zł do 2 zł - poinformowała spółka w uchwałach WZ. - PKP Cargo weszło w spór zbiorowy

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu sprzedał 2.286.008 akcji PKP Cargo, stanowiących 5,1 proc. w kapitale zakładowym spółki - podał EBOiR w komunikacie. - Portfel zamówień grupy Budimex na koniec 2014 r. miał wartość 6,1 mld zł. Pozycja gotówkowa netto grupy na

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

komunikacie. - PKP Cargo zwiększa maksymalną wartość zobowiązań w związku z programem dobrowolnych odejść do 301 mln zł - podała spółka w komunikacie. - Wyniki operacyjne grupy Paged mogą w tym roku zanotować kilkudziesięcioprocentowy wzrost ze względu na rozwój segmentu sklejkowego, poprawę sytuacji w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

w tej sprawie rozmowy - poinformowali przedstawiciele spółki. W przyszłym roku możliwy jest buyback. - Wiążące oferty w sprawie nabycia akcji spółki Port Gdański Eksploatacja złożyło konsorcjum firm Węglokoks i PKP Cargo oraz spółka Mariner Capital Limited z Malty - podał Zarząd Morskiego Portu

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 kupił portfel nieruchomości logistycznych. Wartość transakcji wyniosła ok. 140 mln euro - poinformował ubezpieczyciel w piątkowym komunikacie. - Fundusze zarządzane przez ING PTE zmniejszyły zaangażowanie w Asseco Poland do 4,76 proc

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

produkowanego koksu, spółka nie realizuje też wielu kontraktów, w tym do ArcelorMittal. - Wartość obrotów akcjami na rynku głównym GPW (łącznie obroty sesyjne i pakietowe) w styczniu 2015 roku spadła rdr o 12,3 proc., do 18,6 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie prasowym. - Komisja Nadzoru Finansowego

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20.25

r. przeprowadził ofertę publiczną 5,65 mln akcji po 6,25 USD za szt. Wpływy z emisji miały być wykorzystane na ogólne cele korporacyjne, które miały obejmować m.in. akwizycje. Sapiens to spółka zależna Formula Systems, w której ponad 50 proc. akcji ma Asseco Poland. Sapiens jest notowany na TASE i

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

podtrzymuje też zobowiązanie dotyczące uruchomienia drugiego etapu skupu akcji własnych do czerwca tego roku - podali przedstawiciele grupy na piątkowej konferencji. - Agora szacuje, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć w tym roku od 2 do 4 proc. w porównaniu z 2014 r. Rynek reklamy w

Już 3 mln zł z internetowych aukcji zasiliło konto fundacji WOŚP

Voucher dla dwóch osób na wyjazd do Gatwick pod Londynem, gdzie można usiąść za sterami symulatora Boeinga 787 Dreamliner zlicytowano za ponad 20 tys. zł, przejażdżka za sterami pociągu Pendolino osiągnęła wartość ponad 13 tys. zł. Zwycięzca aukcji "Usiądź za sterami Pendolino"

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Ostateczna łączna wartość zobowiązań w związku z programem dobrowolnych odejść w PKP Cargo wyniosła 266 mln zł - podała spółka w komunikacie. Rezerwa w tej kwocie obciąży wyniki grupy za IV kwartał 2014 roku. - Program dobrowolnych odejść (PDO) w PKP Cargo obniży koszty grupy o ponad 100 mln zł rocznie i

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

wyniosły w ubiegłym roku 490,4 mln zł i były wyższe o 29,7 mln zł od uzyskanych przez Grupę w 2012 roku. "OT Logistics S.A. konsekwentnie powiększa swoją wartość. Zgodnie z zapowiedziami, wykorzystując posiadane zasoby i dotrzymując deklaracji, skoncentrowaliśmy się na przejęciach. Dzięki temu

Łódzkie. Od 1 września pociągi na trasie Łódź Widzew-Zgierz

Linia kolejowa Łódź Widzew-Zgierz przez kilkanaście lat była wyłączona z ruchu. Ze względu na ponowne wprowadzenie na niej pociągów przewoźnik rozpoczął w poniedziałek akcję "Bezpieczny Przejazd z ŁKA", która ma zapobiegać groźnym zdarzeniom na przejazdach kolejowych. W ramach akcji

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

w komunikacie. W czerwcu WZ notowanej na NewConnect spółki Indata Software uchwaliło emisję w drodze oferty publicznej do 26 mln akcji serii H oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW. W styczniu Indata Software informowała, że w trzecim kwartale przeprowadzi ofertę publiczną o wartości

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

ABRIS/ FM BANK PBP Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o uchyleniu decyzji o nakazie sprzedaży przez Abris akcji FM Banku PBP. Jednocześnie utrzymana została decyzja zakazująca wykonywanie prawa głosu z akcji banku przez fundusz - podała KNF w komunikacie. W komunikacie podano, że uchylenie

Olsztyn. Przejażdżki drezyną i pokazy ratownictwa podczas WOŚP

godzinach, Hitano czy Najlepszy przekaz w mieście. Nowością jest "Pociąg do serc"; do jego organizacji włączyły się Przewozy Regionalne. Chętni będą mogli przejechać się pociągiem elf albo drezyną kolejową, a najmłodsi wielbiciele kolei będą mogli wziąć udział na dworcu głównym PKP w Olsztynie w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

okresie o 67 tys. - podała spółka w raporcie rocznym. - PKP PLK zapłacą 41 mln zł na rzecz konsorcjum, którego liderem jest Trakcja, a jednym z partnerów ZUE, tytułem ugody, pokrycia kosztów prac w wydłużonym czasie oraz za roboty dodatkowe - podała Trakcja w komunikacie. - Trakcja dokonała odpisu

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20.15

samochodów o wartości przekraczającej 520 mln zł. SECO Zarząd Seko rekomenduje wypłatę 0,32 zł dywidendy na akcję, czyli ok. 40 proc. zysku netto za 2013 rok - podała spółka w komunikacie. Seko chce, by na dywidendę trafiło 2,13 mln zł. Pozostała część zysku miałaby zostać przeznaczona na zwiększenie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

gotówkowe o wartości około 200 mln zł miesięcznie. Bank planuje ograniczyć liczbę placówek- poinformował Artur Klimczak, wiceprezes banku. - Bank Millennium ocenia, że kolejne miesiące nie powinny przynieść istotnych zmian w jakości jego walutowego portfela hipotecznego - poinformowali przedstawiciele

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

prognozowana. Również przyszły rok zapowiada się dość dobrze, m.in. ze względu na planowany wzrost mocy produkcyjnych o około 10 proc. - Hawe prawdopodobnie weźmie udział w procesie sprzedaży przez PKP spółki TK Telekom - poinformowali w rozmowie z PAP przedstawiciele Hawe. Spółka może ponadto do końca roku

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Grupa Lotos, która rozpoczyna ofertę publiczną 55 mln akcji, zamierza w połowie przyszłego roku przedstawić strategię rozwoju do 2020 roku - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej prezes Lotosu Paweł Olechnowicz. - Zysk netto grupy PZU w III kwartale 2014 roku spadł do 843,5 mln zł z

Nowak: Wiedziałem, że będę przedmiotem ataków. Jeżdżą za mną paparazzi

- Wydaje się, że moja polityka, którą konsekwentnie realizuję, zwłaszcza w PKP, gdzie przecięliśmy bardzo dużo niejasnych interesów, przez lata pływające setki milionów złotych spowodowała, że wielu ludzi z tego powodu jest niezadowolonych. Więc wcale nie dziwi mnie, że podejmują i będą podejmowali

Trakcja Polska zadebiutuje na GPW

9 mln akcji serii C i 27 mln akcji serii F. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 4 zł. Wartość nowej emisji wyniosła 120 mln zł, a całej oferty 160 mln zł.

Akcja CBA w związku z ŚDM 2016. Wśród zatrzymanych oficer Biura Ochrony Rządu

Śledczy ustalili, że w maju 2016 roku PKP S.A zawarło z jedną z warszawskich spółek "niekorzystną umowę" o wartości 1,9 mln zł netto. Miała ona dotyczyć "profilaktyki zagrożeń terroryzmem bombowym w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży" - podało Centralne Biuro

ZNTK Łapy będą produkować konstrukcje stalowe dla Polimeksu Mostostalu SA

Łapska firma ma wytwarzać docelowo 200 ton różnych konstrukcji metalowych miesięcznie, w marcu na początek będzie to ok. 50 ton. Na razie umowa jest zawarta do września 2009 roku. Ekiert nie chciał podać wartości kontraktu. Zaznaczył jedynie, że wiele wskazuje na to, że umowa będzie przedłużana. W

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

przedstawiciele spółki. - Enea zastanowi się nad ewentualnym udziałem w prywatyzacji PKP Energetyka - poinformowali przedstawiciele spółki. - Enea może rekomendować wypłatę 30 proc. tegorocznego zysku na dywidendę - poinformowała wiceprezes spółki Dalida Gepfert. - Kompania Węglowa zdecydowała o odłożeniu

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Tauron, podpisała umowę na budowę drugiego etapu farmy wiatrowej Marszewo o mocy 18 MW. Wartość inwestycji to 100 mln zł - podał Tauron w komunikacie prasowym. - Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt związany z emisją akcji Lotosu - podała spółka w komunikacie. - Zysk netto grupy Energa

PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń i idzie na giełdę

konferencji prasowej, że przewoźnik nie zamierza podnosić w przyszłym roku cen swoich usług. Warsewicz poinformował też, że PKP Intercity planuje emisję akcji o wartości ok. 400 mln zł; nie wykluczył, że akcje zostaną zaoferowane na przełomie 2008 i 2009 roku. Do końca roku spółka ma się przekształcić w

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15.15

linii energetycznych mają z czasem zwiększać udział w portfelu zleceń ZUE. Największe kontrakty realizowane obecnie przez ZUE to zlecenie na remont linii kolejowej Zawiercie-Jaworzno Szczakowa na 357,1 mln zł, realizowane dla PKP PLK oraz umowa o wartości 110 mln zł, w ramach której spółka przebuduje

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

- jedna z czterech największych sieci supermarketów w W. Brytanii, działająca także m. in. w Polsce i na Węgrzech boryka się z rosnącą konkurencją zagranicznych sieci Lidl i Aldi i traci udział w rynku. Rynkowa wartość firmy oceniana jest obecnie na ok. 1,5 mld funtów. PKP INTERCITY Nadzwyczajne Walne

PKP Intercity stawia na rozwój i idzie na giełdę

. Spółka ma ambitne plany inwestycyjne. Do końca 2010 r. chce zainwestować w sumie ponad 2,7 mld zł w modernizację i zakup nowego taboru. Pieniądze miałyby pochodzić z emisji akcji na giełdzie, z kredytów oraz środków własnych. Resort transportu chce, by mniejszościowy pakiet akcji PKP Intercity trafił na

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Z nowej emisji akcji spółka zamierza pozyskać około 100 mln zł, które przeznaczone zostaną na realizację pozyskanych przez nią kontraktów. Zgodnie z projektem uchwały wyemitowanych ma zostać maksymalnie 15.331.998 nowych akcji o wartości nominalnej 2 zł

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

tygodniach spółka PKP CARGO podpisała nowe kontrakty na przewóz węgla, w tym największą w tym roku na rynku umowę na przewóz 4,5 mln ton węgla dla spółki Enea. TERMO-REX GPW zdecydowała o dopuszczeniu do obrotu na rynku równoległym akcji A i B1 notowanej dotychczas na NewConnect spółki Termo-Rex - podała

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

BUDIMEX ZWZ Budimeksu uchwaliło przeznaczenie na dywidendę z zysku za 2013 r. 302,53 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 11,85 zł na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 6 maja, a dzień wypłaty na 21 maja. Budimex SA miał w 2013 r. 302,6 mln zł zysku netto. Za 2012 r. Budimex

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

program finansowania o wartości wyższej niż ta kwota. ACTION Action zrezygnował z emisji akcji, ale przed wakacjami planuje emisję obligacji. Mimo, że emisja akcji nie dojdzie do skutku, spółka chce zrealizować prognozę w wariancie, który ją zakładał. Action Europe GmbH ma wypracować w 2014 r. ponad 138

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.15

kategorii przenośnych ładowarek PawerBox. Przedstawiciele Colorovo zapowiedzieli wprowadzenie na rynek w ciągu około dwóch tygodni kolejnego tabletu. W kwietniu oferta ma zostać poszerzona o pierwszy smartfon tej marki. PKP INTERCITY Jeszcze w tym roku pierwsi klienci PKP Intercity będą mieli dostęp do

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

w Katowicach prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło. - Zarząd Portu Morskiego Gdańsk porozumiał się z firmą Mariner Capital Limited w sprawie sprzedaży Portu Gdańskiego Eksploatacja - podał ZPMG w komunikacie prasowym. Poza Mariner Capital przejęciem było zainteresowane konsorcjum PKP Cargo i Węglokoksu

PKP Intercity: pociągi lepsze niż samoloty

europejskich - mówi Warsawicz. Spółka szacuje, że wartość kontraktu wyniesie około 1,5 mld zł. Pociągi te wjadą na polskie tory najwcześniej w 2010-11 roku. Do tego czasu może się sporo zmienić, bo na rynku transportowym wzrośnie konkurencja. - PKP Intercity będzie coraz mocniej odczuwało konkurencję ze strony

Jabłka jednak górą. Rekordowy eksport polskiej żywności mimo embarga Rosji

do 18 kg na osobę. Nie wiadomo, na ile to efekt rosyjskiego embarga, kampanii społecznych i chęci ratowania naszych sadowników, a na ile spadku cen. Pod koniec lata i jesienią jabłka były wszechobecne: rozdawano je za darmo w pociągach PKP, do ich jedzenia namawiali politycy i celebryci, o akcji

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

. Obecnie posiadają 5,07 proc. akcji. SOMFY Docelowo 800 osób będzie zatrudniać fabryka francuskiej firmy Somfy, zajmująca się produkcją napędów do żaluzji, krat sklepowych, okiennic i bram, która 3 czerwca zostanie otwarta w Niepołomicach, k. Krakowa. Wartość inwestycji wynosi ponad 120 mln zł. Jak

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

BNP PARIBAS BANK Walne zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska zdecyduje 7 kwietnia o podniesieniu kapitału zakładowego banku o kwotę nie wyższą niż 228,5 mln zł w drodze emisji do 5.026.539 akcji serii O z pozbawieniem prawa poboru, o wartości 45,46 zł każda - poinformowała spółka w projektach

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

przewoźników kolejowych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP Energetyka Tadeusz Skobel. KI CHEMISTRY KI Chemistry, spółka zależna Kulczyk Investments, wydłużyła termin zapisów na akcje Ciech w wezwaniu do 30 maja - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Jak podano w raporcie, okres

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz.15

2014 roku odpowiedział: "rozczarujemy pozytywnie". PKP BP PKO BP przedłużył do 1 kwietnia okres przyjmowania zapisów w wezwaniu do sprzedaży akcji Nordea Bank Polska - poinformował PKO BP w poniedziałkowym komunikacie. Pierwotnie przyjmowanie zapisów w wezwaniu zakończyć się miało 25 lutego

Najpierw szybkie pociągi, później prywatyzacja Intercity

PKP Intercity, spółka kolejowa wożąca pasażerów na długich dystansach, w przyszłym roku planuje debiut giełdowy. - Na razie nie wiadomo jeszcze, ile akcji trafi do inwestorów indywidualnych, toczą się też rozmowy o przejęciu pakietu akcji przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - mówi Andrzej Wach

Sushi wprost z ciała hostessy i wino dla Tuska, czyli afera podsłuchowa od kuchni

wywnioskować, że należące do miliardera KI Chemistry chciało przejąć pakiet większościowy od Skarbu Państwa za cenę nieprzekraczającą trzydziestu złotych za jedną akcję. Prawdopodobnie była to gra, gdyż Kulczyk doskonale znał wartość spółki i był gotów zapłacić nieco więcej. Kolejne zapisane liczby to: "

"Koniec jazdy". Na dworcach pustki, trwa strajk na kolei

panuje niebywały spokój: nie ma pasażerów, składy odstawione są na bocznicę. O tym, że trwa akcja protestacyjna strajkujący informują przez megafon. Na perony podstawione są jedynie pociągi pozostałych przewoźników: Arrivy i PKP Intercity. - Pasażerowie wiedzieli o akcji protestacyjnej i po prostu nie

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

oferty będzie oferował m.in. uproszczony kredyt obrotowy i inwestycyjny oraz leasing na zakup maszyn i urządzeń. PKP CARGO Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali, że przeznaczą na dywidendę 86,6 mln zł z zeszłorocznego zysku i dodatkowo 50,9 mln zł z zysków zatrzymanych. Dywidenda na akcję wyniesie 3,07

Sąd: ZNTK Łapy jednak do likwidacji

zamówień od swojego głównego zleceniodawcy PKP Cargo. Nie spłacała pożyczek, nie wypłacała pensji pracownikom. Jej akcje zostały na początku lutego wycofane z obrotu na warszawskiej giełdzie. Bój zarządu spółki i władz lokalnych o ocalanie firmy stał się głośny po publikacjach w "Gazecie"

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ASSECO POLAND Oferta Asseco Poland została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozwój systemu Worflow oraz jego utrzymanie i związane z nim usługi integracyjne - podał KRUS. Wartość oferty to 24,44 mln zł brutto. Oferta Asseco otrzymała 95,84 pkt. i okazała się lepsza od oferty

PKO BP spróbuje samodzielnie kupić BZ WBK

PKO BP - powiedział nam Grad. Decyzja Grada to duże zaskoczenie. Do tej pory mówiło się bowiem, że do odkupienia akcji trzeba będzie zmontować całe konsorcjum finansowe, nawet z udziałem PZU. Przedstawiciele PKP BP lakonicznie komentowali słowa Ministra Skarbu. - Chcemy, aby nasz bank był

Jest decyzja! Będzie strajk. Pociągi w środę nie wyjadą

strajkujący informują przez megafon. Na perony podstawione są jedynie pociągi pozostałych przewoźników: Arrivy i PKP Intercity. - Pasażerowie wiedzieli o akcji protestacyjnej i po prostu nie przychodzili na stacje, czy dworzec - mówi Marek Ostrowski, zastępca dyrektora Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

istotne w 2014 r." - dodał. Rzecznik nie skomentował także, jak mniejszy rdr zysk netto spółki za 2013 r. może wpłynąć na rekomendację zarządu odnośnie wysokości dywidendy. Spółka wypłaciła już zaliczkę na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5 zł za jedną akcję. Z zysku za 2012 rok

KNF chce przyspieszyć. Na GPW może zadebiutować 35 spółek

roku. Na GPW mogą także w 2009 roku zadebiutować akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Katowickiego Holdingu Węglowego. (KHW). Na parkiet mają też trafić PKP Intercity i PKP Cargo, ale dopiero (odpowiednio) w 2009 i 2010 roku. Wartość oferty publicznej PKP Intercity może wynieść prawie 1 mld zł

Minister kontra tanie podróże

i piętrowymi. "Uruchomienie tych połączeń spowodowało pogorszenie warunków ekonomicznych przewozów dokonywanych przez PKP Intercity. Nastąpił istotny spadek przychodów w konkretnych relacjach, w związku z czym przewoźnik wystąpił o wyrażenie zgody na odwołanie od 1 września 72 połączeń

Kryzys na rynku pierwotny - spółki rezygnują z ofert

roku. Pozostałe 6,93% walorów to akcje pracownicze. POTENCJALNE DEBIUTY MOŻLIWE W KOLEJNYCH LATACH W dalszej w przyszłości na parkiet mają też trafić PKP Intercity i PKP Cargo, ale dopiero w - odpowiednio - 2009 i 2011 roku. Wartość oferty publicznej PKP Intercity może wynieść prawie 1 mld zł. Spółka

Przyjaźń uratuje Kompanię Węglową?

finansowej. Z naszych informacji wynika, że JSW odkupiłaby od skarbu państwa akcje koksowni Przyjaźń. Na razie nie wiadomo, o jaką część mogłoby chodzić. Teoretycznie w grę wchodzi do 60 proc., tyle bowiem łącznie akcji koksowni mają skarb państwa i PKP, reszta już należy do JSW. Wartość transakcji może

Rok 2008 w infrastrukturze: nowe drogi, nowy terminal, protesty

". Polski przewoźnik PLL LOT ogłosił program naprawczy. Według czteroletniego programu prywatyzacji, przygotowanego przez resort skarbu, pierwsza oferta publiczna akcji PLL LOT miała być przeprowadzona do końca lutego 2009 roku. Wielu przewoźników zrezygnowało z latania do Polski, niektórzy z nich

Samorząd woj. śląskiego chce przejąć lotnisko w Pyrzowicach

akcjonariuszem GTL jest państwowy Węglokoks (eksporter węgla), posiadający blisko 40,3 proc. akcji. Samorząd ma 39,7 proc., a Porty Lotnicze niespełna 17,9 proc. Oznacza to, że decydujący głos mają dwie spółki należące do Skarbu Państwa. Inni akcjonariusze, m.in. samorządy gmin, mają mniejsze pakiety akcji

Akcjonariusze upadłych firm z GPW stracili ćwierć miliarda złotych

akcje spółki. W 2008 r. te same akcje były warte już tylko 100 mln. - Ale trwałem do końca, bo pokochałem tę firmę - zapewnia. Akcje krośnieńskiej spółki były poręczeniem kredytów na inne inwestycje. Gdy ich kurs zaczął spadać, ich wartość stała się za mała na zabezpieczenie kredytów. - Gdy je

Kopacz w expose o bezpieczeństwie i polityce prorodzinnej

- premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów. W grudniu otworzone ma zostać centrum weterana misji poza granicami kraju. W tym momencie expose Kopacz zwróciła się do obecnego na galerii sejmowej rannego podczas akcji weterana z Afganistanu płk. Leszka Stępnia. "W imieniu wszystkich Polaków

Kopacz w expose o bezpieczeństwie i polityce prorodzinnej

, S8 i S17 oraz cała obwodnica Warszawy. Premier zapowiedziała też, że w 2015 roku na tory wyjadą nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł, a na koniec kadencji około 70 proc. taboru PKP Intercity będzie nowe lub zmodernizowane. Zapewniła, że już na tegoroczne święta Bożego Narodzenia podróż z Gdańska

Komisja ds. PZU: co doradzał Belka?

Gdański kupiło od państwa 30 proc. akcji ubezpieczyciela. Umowy te opiewają na blisko 300 tys. zł w latach 1998-2001. Są dość enigmatyczne, bo mówią o jakichś "projektach prywatyzacyjnych". Nie zachowały się po nich żadne ekspertyzy. - O jakie "doradztwo prywatyzacyjne" chodzi, skoro

'Nowoczesna, solidarna, bezpieczna' - Polska w programie PiS

klasy". Nastąpi również wzmocnienie PKP. Państwo zachowa kontrole nad spółkami kolejowymi, ale chce wypuścić na giełdzie ich akcje. PiS chce również odbudować przemysł stoczniowy i polską żeglugę morską i śródlądową. Oczywistym postulatem jest pełna informatyzacja kraju i edukacja informatyczna

Imprezy WOŚP w całej Polsce

dostali nowe skarbonki. Do godz. 21 wolontariusze przynieśli do sztabu skarbonki wypełnione monetami i banknotami o łącznej wartości 107 tys. zł. Więcej Poznań Sześćdziesiąt osób zgłosiło się jako chętne do oddania w razie potrzeby szpiku kostnego, ponad setka - oddała krew. To tylko dwie z licznych akcji

Przedstawiamy nowo wybranych radnych Wrocławia

lata, członek Prawa i Sprawiedliwości, inspektor BHP w Volvo Polska w Długołęce - ma: dom o pow. 120 mkw. wraz z działką o pow. 1086 mkw., 110 akcji funduszu inwestycyjnego PKO BP o wartości ok. 40 tys. zł, nie ma oszczędności ani samochodu - do końca kadencji chce doprowadzić do kanalizacji osiedli w

Polaczek: Grupa PKP pierwszy raz zakończy rok bez strat

regionalne. Wach zapowiedział, że wprowadzenie PKP Intercity na giełdę planowane jest w pierwszej połowie 2009 roku. Środki z emisji akcji mają być przeznaczone zarówno na rozwój firmy, jak i na spłatę starych długów grupy. Zadłużenie PKP sięga 6,2 mld zł. W ocenie prezesa PKP, rozpoczął się okres

Nasze portfele w 2010: co zdrożeje, co stanieje

innych przypadkach, tak i tutaj wpływ na ceny ma relacja złotówki do innych walut - kiedy wartość złotówki w stosunku do euro spada, polscy hodowcy bydła chętnie sprzedają większe ilości mięsa za granicę. Drób O ostatnich podwyżkach, które zdominowały pierwsze miesiące 2009 roku, już możemy zapomnieć

Targi Książki w Krakowie promowane w pociągach

choćby +Miłosz w samo południe+, czyli akcji zbiorowego czytania fragmentu tekstu poety. Będziemy też próbowali pobić rekord Guinessa w czytaniu książki przez maksymalnie dużą liczbę osób. Polega to na tym, że każdy czyta zdanie i przekazuje książkę kolejnej osobie. Zakładam, że nam się to uda"

[DZIEŃ NA ŻYWO] Nowy sondaż "GW": PO i PiS idą łeb w łeb

mówieniem, że pan Grabarczyk działał bez planów. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy było stworzenie planów - stwierdza. 19:32 Panuje potężny chaos na PKP - podkreśla Liberadzki 19:30 Pierwsze pytanie dot. działań min. Grabarczyka. - Udało mu się jedno: rozkopanie Polski - mówi Jakubiak fot. TVN24 19:27

Sejmowe expose premiera Jerzego Buzka

Panie Prezydencie! Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić program naprawy państwa. Program nowego rządu, który utworzyły wspólnie Akcja Wyborcza Solidarność i Unia Wolności - ugrupowania wywodzące się z demokratycznej antykomunistycznej opozycji. Po 1989 r. podzieliły nas poważne

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Night Watch

ludzi przez mocami Ciemności.

Straż Nocna oferuje autorski system RPG - postać rozpoczyna rozgrywkę na 7, najsłabszym poziomie doświadczenia. Wraz z rozwojem akcji i podnoszenia swoich umiejętności, poziom doświadczenia zbliża się do najwyższej wartości, czyli 1. Podczas awansu

The F.A. Premier League Stars

gracza, a w momencie zwycięstwa to my zabieramy jednego gracza przeciwnikowi.

The F.A. Premier League Stars to gra, w której celem gracza jest zwiększanie umiejętności zawodników, podnoszenie statystyk i ich wartości. Do rozwoju wykorzystuje system punktów. Rozgrywka zawiera system

Kohan: Immortal Sovereigns

Wersja demonstracyjna gry Kohan: Immortal Sovereigns.

Kohan: Immortal Sovereigns to strategia fantasy rozgrywana w czasie rzeczywistym. Akcja rozgrywa się w mistycznym świecie Khaldun, a fabuła opisuje przygody nieśmiertelnego Kohana, poszukującego rozwiązania tajemnicy

Conquest: Wojny Pogranicza

Wersja demonstracyjna gry Conquest: Wojny Pogranicza.

Conquest: Wojny Pogranicza jest strategia czasu rzeczywistego wyprodukowaną przez studio Fever Pitch Studios. Akcja gry osadzona została w kosmosie, gdzie trzy wrogie wobec siebie nacje toczą wielką wojnę o dominację

Najważniejsze informacje