waloryzacja emerytur rent

maz, PAP

Zmiana trybu negocjacji wskaźnika waloryzacji rent i emerytur

Zmiana trybu negocjacji wskaźnika waloryzacji rent i emerytur

Zmianę trybu negocjacji wskaźnika waloryzacji rent i emerytur przewiduje projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przyjęty we wtorek przez rząd.

Kosztowny projekt waloryzacji rent i emerytur

PRZEGLĄD PRASY: "Rzeczpospolita" dotarła do projektu zmiany zasad waloryzacji rent i emerytur. Według gazety, proponowane przez resort pracy rozwiązania będą kosztowały budżet w ciągu pięciu lat 30 miliardów złotych.

Co z waloryzacją emerytur i rent?

Bez względu na wysokość inflacji będzie zapowiadana waloryzacja emerytur i rent - zapewnia rząd. Jeśli nie pozwolą na to przepisy, zmieni je. Tak, by waloryzacja mogła być nawet co roku

Kosiniak-Kamysz: Umowa na czas określony nie jest umową wieczną. Będą maksymalnie do 36 miesięcy

Kosiniak-Kamysz: Umowa na czas określony nie jest umową wieczną. Będą maksymalnie do 36 miesięcy

Trybunał Konstytucyjny o waloryzacji rent i emerytur

Trybunał rozpoznawał skargę konstytucyjną rencisty Tomasza W. Zarzucił on ustawie budżetowej z 1998 r., że zawarta w niej wysokość waloryzacji świadczeń socjalnych doprowadziła do realnego spadku wartości rent i emerytur w następnym roku. Według Tomasza W. jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą

Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja nastąpi 1 marca 2006 r. Teraz waży się jej wysokość. Nowe przepisy (nowelizacja Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 28 lipca tego roku) mówią, by ustalając tzw. wskaźnik waloryzacji, wziąć pod uwagę dwie sprawy - inflację oraz realny wzrost przeciętnego

"GP": Nie będzie waloryzacji rent i emerytur

Gazeta dotarła do rządowego projektu ustawy, określającego sposób wzrostu świadczeń emerytalnych w tym roku. Dziennik zwraca uwagę, że według projektu dodatek otrzymają tylko osoby o najniższych świadczeniach. Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia nie przekracza 800 złotych, mają otrzyma

ZUS: od 1 czerwca waloryzacja rent i emerytur

Waloryzacja zostanie przeprowadzona poprzez pomnożenie emerytury i renty - w wysokości przysługującej 31 maja 2002 - przez wskaźnik 100,5 proc. Nowa wysokość zwaloryzowanych tym wskaźnikiem świadczeń zostanie podana w decyzji o waloryzacji. Przy zastosowaniu tego wskaźnika podwyższona zostanie

Sejm ograniczy waloryzację emerytur i rent?

Nad rezygnacją z corocznej waloryzacji emerytur i rent będzie głosować Sejm w przyszłym tygodniu. Ustaliło tak we wtorek prezydium Sejmu (marszałkowie), które spotkało się z premierem Markiem Belką i wicepremierem Jerzym Hausnerem. Projekt ustawy przewiduje, że waloryzacja następowałaby dopiero

Waloryzacja rent i emerytur przywrócona

Od 1 marca świadczenia będą zmieniane już w oparciu o założenia przyszłorocznego budżetu. Realny wzrost wynagrodzeń dla emeryta i rencisty wyniesie co najmniej 24 złote netto.

Od 1 ZUS podwyższy renty i emerytury

Szacuje się, że w wyniku waloryzacji podwyższone zostaną świadczenia 7 milionów 700 tysięcy emerytów i rencistów, w tym 200 tysięcy osób, otrzymujących pieniądze z FUS łącznie ze świadczeniem rolniczym. Waloryzacja świadczeń będzie polegała na pomnożeniu kwoty emerytury i renty przez wskaźnik

Będą podwyżki rent i emerytur

? Premier wyjaśnił, że emeryci i renciści to grupa, która w ostatnich latach została "szczególnie uderzona" przez pozbawienie prawa do corocznej waloryzacji. Dziś zgodnie z prawem waloryzacja następuje, gdy w danym roku jest inflacja powyżej 5 proc. Renty i emerytury są waloryzowane także, jeśli

ZUS: od 1 marca wzrosną minimalne emerytury i renty

W ubiegłym roku przywrócono ustawowo coroczną waloryzację rent i emerytur o wskaźnik inflacji i dodatkowo co najmniej 20 proc. wskaźnika wzrostu płac. Jak poinformował ZUS w komunikacie przesłanym PAP w piątek, od 1 marca wrosną minimalne emerytury i renty; emerytura, renta z tytułu całkowitej

Pawlak: emerytury i renty wzrosną o 6,5 proc.

W ubiegłym roku przywrócono coroczną waloryzację rent i emerytur o wskaźnik inflacji i dodatkowo co najmniej 20 proc. wskaźnika wzrostu płac. Waloryzacja o wskaźnik wyższy niż 20 proc. realnego wzrostu płac jest możliwa po negocjacjach w Komisji Trójstronnej. Obecny rząd zaproponował, aby wskaźnik

Emerytury i renty wzrosną o 5 proc.

Premier zapowiedział, że od przyszłego roku wskaźnik waloryzacji oprócz wzrostu cen będzie zawierał co najmniej 20 procent wzrostu płac. Emerytury i renty od przyszłego roku będą podwyższane corocznie. Według obliczeń "Gazety Prawnej", przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS, 1304 złote

Pawlak: Emerytury i renty wzrosną o 6,5 proc.

W ubiegłym roku przywrócono coroczną waloryzację rent i emerytur o wskaźnik inflacji i dodatkowo co najmniej 20 proc. wskaźnika wzrostu płac. Wyższa waloryzacja jest możliwa po negocjacjach w Komisji Trójstronnej. Pawlak poinformował, że ta zasada musi się w tym roku utrzymać, bo jest związana

Minimalna emerytura będzie wynosić 630 zł

Wybierz fundusz emerytalny dla siebie w naszym Centrum Finansowym Dodała, że minimalna emerytura wynosi obecnie 600 zł, co oznacza, że przy podwyżce o 6,5 proc. emerytura ta wynosić będzie ok. 630 zł. Wiceminister przypomniała, że w budżecie na ten rok zaplanowano wskaźnik waloryzacji rent i

Emeryci protestuja przeciw senioralnemu

. Rząd jednak zdecydował o jednorazowym dodatku pieniężnym dla tych emerytów i rencistów, których przychód nie przekracza 1200 złotych brutto. Dodatek ten będzie wynosił od 150 do 330 złotych. Tymczasem minister pracy Anna Kalata zapowiedziała, że będzie zabiegać o coroczną waloryzację emerytur i rent

Rząd: w 2003 r. wcześniejsza waloryzacja emerytur

zapisać w budżecie wzrost rent i emerytur o wskaźnik wyższy niż 20 proc. wzrostu wynagrodzeń. Pod warunkiem, że rząd, związki zawodowe i organizacje pracodawców osiągną w tej sprawie porozumienie w Komisji Trójstronnej. Proponowany mechanizm zakłada, że waloryzacja będzie "gonić" inflację

Renty i emerytury po nowemu

proc. Reszcie emerytów rosłaby najpierw o 1 proc. w latach 2005-06, a następnie co roku o dwa proc. Także w tym wypadku stary portfel przestałby ostatecznie istnieć w 2011 r. SLD-UP domaga się także w swoim projekcie podwyżek najniższych emerytur i rent w latach, gdy nie będzie waloryzacji. Całkowity

Waloryzacja emerytur pewna

Jeszcze wczoraj rano nie było dyskusji - o ile, ale czy w ogóle będą podwyżki. Ich warunkiem jest, by od czasu ostatniej waloryzacji, czyli od marca 2004 r., inflacja przekroczyła 5 proc. W sobotę w Sejmie posłowie SLD sugerowali, że będzie niższa, a wtedy rząd podwyżki nie będzie mógł dać. Rząd

W marcu wzrosną renty i emerytury

żadnych wniosków - wyjaśniał Przemysław Przybylski. Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będzie od marca wynosić ponad 597 złotych miesięcznie. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do prawie 460 złotych. Warto też pamiętać

Ten pakt to fakt

; za publikowanie nieprawdziwych informacji. Nie wiadomo jednak, na czym to miałoby polegać. W sprawach społecznych planowane jest objęcie pięcioletnich dzieci rocznym "przygotowaniem przedszkolnym" i obniżenie o rok wieku obowiązku szkolnego. Planowana jest coroczna waloryzacja emerytur i

KRUS podwyższa o 36 złotych

KRUS podwyższa o 36 złotych

pamiętać, że waloryzacja w 2015 r. ma charakter jednorazowy. W przyszłym roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie będzie stosować przelicznika z zagwarantowaną kwotą minimalną. W przeszłości takie działanie miało miejsce w 2012 r. Wówczas próg podwyżek rent i emerytur wynosił nie mniej niż 71 zł

"GP": Wzrosną emerytury i renty

wypłacana przez ZUS, która wynosi 1500 złotych brutto, wzrośnie od marca o 91,5 zł. Gazeta podkreśla, że waloryzacja emerytur i rent przesądza też o podwyżce tzw. świadczeń minimalnych. Wzrosną więc renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne, renty z tytułu częściowej niezdolności do

122,2 mld zł wydał ZUS w 2008 r. na wypłatę rent i emerytur

uszczupleniu kasy ZUS zaważyła też większa waloryzacja rent i emerytur. Waloryzacja to coroczna marcowa podwyżka świadczeń. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na wzroście cen (np. energii czy gazu). Na wysokość wskaźnika waloryzacji wpływ ma inflacja i wzrost płac w gospodarce. Obie te wartości

Od dziś wzrastają emerytury

lub rentę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ogłoszenie dwóch wskaźników waloryzacji wynika ze znowelizowanej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Marcin Przybylski wyjaśnił, że przeciętna emerytura i renta wzrośnie o blisko 70 złotych. Zapewnił też, że ZUS wypłaca

...i obecnym emerytom bądź rencistom

Uwaga! Ponieważ w tym roku planowana jest waloryzacja, nie będzie jednorazowej dopłaty do najniższych świadczeń (tych 100 zł, które niektórzy z państwa dostali w ubiegłym roku). Z renty na emeryturę. Jeśli jest pani rencistką, która ukończyła 60 lat, a pan rencistą, który ukończył 65 lat, to od 1

Reformy z przeszkodami - problematyczne będą mundurówki i KRUS. Ale nie podatki

tym roku, jest kwotowa waloryzacja emerytur i rent. Ale, rząd może nie zdążyć z realizacją zapowiedzi, aby w marcu emeryci dostali podwyżki na nowych zasadach. Zmiany ma przygotować resort pracy i polityki społecznej. Ma z tym jednak problem, bo kwotowa waloryzacja może być niezgodna z konstytucją

Zmiękczyć plan Hausnera

- Nie zgadzamy się na waloryzację rent i emerytur raz na trzy lata i związanie jej wysokości wyłącznie z inflacją - powiedziała wczoraj Jolanta Banach (SdPl). Zamiast tych, zapisanych w planie Hausnera pomysłów, Socjaldemokracja proponuje waloryzację raz na dwa lata i związanie jej z wzrostem

Dodatek do rent i emerytur

według gabinetu Jarosława Kaczyńskiego ma być alternatywą wobec projektu corocznej waloryzacji rent i emerytur autorstwa SLD, którym w tym tygodniu ma zajmować się Sejm. - Jednorazowe świadczenie trafi do ludzi mających emerytury poniżej 1,2 tys. zł, czyli do najbardziej potrzebujących. Mechanizm

Kto zepsuł reformę emerytalną. Wszyscy mają "za uszami"

deklaracji premiera postanowiliśmy się przyjrzeć głosowaniom nad kluczowymi dla dokończenia reformy ustawami. Kto popierał jej dokończenie, a kto ją skutecznie rozmontowywał? Waloryzacja rent i emerytur W lutym 2003 r. posłowie przegłosowują waloryzację emerytur i rent. Odtąd świadczenia miały wzrastać o

Wybory 2011. PO podbiera nasze pomysły - mówią członkowie PSL. "My się nie gniewamy, ale..."

ten sam pomysł miał Jarosław Kaczyński, a LPR w 2007 roku powołał nawet ponadpartyjny zespół do opracowania kwotowej waloryzacji emerytur i rent. Problem w tym, że taki zapis według ekspertów jest niezgodny z Konstytucją. Idea umarłą śmiercią naturalną. W trwającej kampanii wyborczej pomysł

Będą zapomogi dla emerytów

zapomóg (zgłoszonych przez rząd) waloryzacji rent i emerytur o inflację i 5-procentowy wzrost płac. - Emerytom i rencistom powinny być wypłacane dodatki, ale nie koszem waloryzacji - tłumaczył lider SLD Wojciech Olejniczak. - Przez 18 miesięcy obiecywaliście waloryzację. Pytam pana premiera, co się stało

5,7 mld zł na podwyżki rent i emerytur

Zgodnie z projektem już od 2008 roku emerytury i renty byłyby waloryzowane co roku 1 marca o wskaźnik inflacji lub o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, jeśli będzie on wyższy od inflacji. Ale to nie wszystko: będzie on obligatoryjnie zwiększany

Lepper: Gilowska wraca "praktycznie na pewno"

nauczycieli oraz na coroczną waloryzację rent i emerytur . - Nie puścimy 30 mld zł kotwicy budżetowej. A jak będzie trzeba, to z nią utoniemy - odpowiedział PiS-owski poseł Tadeusz Cymański. Według Leppera kotwicę zamierza też trzymać Zyta Gilowska. Po spotkaniu z premierem ujawnił PAP: "Gilowska jeszcze

Wyjedziemy z Polski jak młodzież

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ma około miliona członków) napisał do Jarosława Kaczyńskiego list otwarty. Powoływał się na obietnicę premiera wygłoszoną na podsumowanie 100 dni jego rządu. Premier obiecywał coroczną waloryzację rent i emerytur uwzględniającą wzrost płac. I zapowiadał

PO i PSL za przyjęciem informacji rządu nt. emerytur, PiS i Lewica - za odrzuceniem (synteza)

, ale jej obowiązywanie przedłużono o rok. Reforma emerytalna obejmuje przede wszystkim projekty ustaw: o emeryturach i rentach z FUS, o emeryturach pomostowych, o emeryturach kapitałowych oraz o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych. Pierwszy dotyczy rent dla osób niezdolnych do pracy urodzonych

"Rz": Grozi nam kryzys finansów publicznych

. Na razie podjęto decyzję o obniżeniu składki rentowej, wysokości waloryzacji rent i emerytur, przyznaniu ulgi prorodzinnej i dopłatach do biopaliw. Będzie to nas kosztować w 2008 roku 28 miliardów złotych. W 2009 roku wydatki na te cele wzrosną do 36,2 miliarda. Zdaniem prof. Andrzeja Wiernika z

Budżet na 2008 na granicy wytrzymałości

Chodzi o zapowiedzianą obniżkę składki rentowej dla pracowników i firm, waloryzację rent i emerytur, a także żądania lekarzy i nauczycieli dotyczące zwiększenia płac. Analitycy są zdania, że przy odrobinie szczęścia pieniędzy w budżecie starczy na wszystkie te wydatki. "Gazeta Prawna"

SLD: Budżet to ele-mele-dutki. PiS: Rostowski jak Palikot

podatki. - To dzięki temu kryzys nie dotknął nas tak dotkliwie, jak naszych sąsiadów - skonstatował Błaszczak. - Przyznawał to nawet Jan Krzysztof Bielecki - dodał poseł. I przypomniał kolejne sukcesy rządu PiS: milion nowych miejsc pracy, spadek kosztów pracy i przywrócenie corocznej waloryzacji rent i

"GP": W 2009 roku polska gospodarka wyhamuje

- to waloryzacja rent i emerytur. Według głównego ekonomisty Pekao Andrzeja Bratkowskiego przyczyni się to jednak do "przegrzania" gospodarki. Zdaniem "Gazety Prawnej" rok 2009 będzie słabszy, ale już w 2010 gospodarka zacznie znowu przyspieszać.

Sejm za 500 mln zł dla nauczycieli

od planowanych 30,5 mld zł. Dług publiczny urósł w 2006 r. o 37 mld zł. Gilowska poinformowała, że najubożsi renciści i emeryci otrzymają w tym roku jednorazowe dodatki. Nie będzie za to planowanej waloryzacji procentowej, czyli podwyżek wszystkich rent i emerytur. Osoby, których renta lub emerytura

PKPP "Lewiatan" pokaże rządowi jak zaoszczędzić 10 mld zł

4000 zł, waloryzację emerytur i rent o wskaźnik inflacji bez uwzględniania wzrostu wynagrodzeń, zamrożenie funduszu płac w administracji publicznej, objęcie rolników podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenie społeczne jak innych przedsiębiorców, likwidację przywilejów dla zakładów pracy

Ile z waloryzacji, ile ogółem

Oszczędności 2004 2005 2006 2007 nowe zasady waloryzacji rent i emerytur 0 1,95 4,78

"Trybuna": Czego nie rozumie Balcerowicz

obliczonego od wzrostu płac. Chcą także, aby od 1 stycznia znieść podatek od wszystkich emerytur i rent. Ostatni postulat to zwolnienie od podatku odsetek od lokat do wysokości 20 tysięcy złotych, gdyż są to lokaty ciułaczy na tak zwaną czarną godzinę. "Trybuna" podkreśla, że rząd na list związku

Hausner nadal szuka 3 mld zł oszczędności

mechanizmu waloryzowania emerytur i rent" - powiedział Hausner podczas sobotniej konferencji prasowej. "Propozycja zmiany waloryzacji emerytur i rent została skierowana do partnerów społecznych, rząd się tą ustawą zajmie na początku stycznia, tak, by przesunąć termin waloryzacji zgodnie z nowym

Lewica: Złożymy poprawki, które zminimalizują skutki kryzysu

Lewica chce m.in., aby kwota w wysokości 1 mld 400 mln zł została przeznaczona na zwiększenie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. "Jest sprawa, która nas łączy (z polskim rządem - PAP) - uchwalenie projektu ustawy budżetowej, która będzie minimalizowała skutki światowego kryzysu finansowego

Tusk sięga po pieniądze emerytów, by łatać dziurę budżetową

musi być większa, bo czeka nas waloryzacja rent i emerytur, poza tym mniej osób będzie płacić składkę, bo bezrobocie rośnie - tłumaczy minister finansów Jacek Rostowski. Jednak pieniądze odkładane na FRD miały być polisą dla starzejącego się społeczeństwa. Po 2020 r. na wypłatę emerytur może zabraknąć

MFW zmniejsza prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

budżetowej, brak podwyżek i waloryzację rent i emerytur jedynie o wskaźnik inflacji. Rostowski: rząd progów nie ruszy

Jak PiS odzyskał emerytów

Osób pobierających z ZUS emeryturę, rentę oraz inne świadczenia (zasiłek i świadczenia przedemerytalne) jest 7,3 mln! A jeśli doliczyć do tego Polaków dostających emerytury z KRUS, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego MON i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (tzw

Olejniczak: Wielu porządnych ludzi w SB

przeszło pozytywną weryfikację w 1989 r. Dodał, że została ona przeprowadzona przez polską prawicę. Wicemarszałek Sejmu podreślił, że dyskusja na temat emerytur i rent byłych funkcjonariuszy SB ma odwrócić uwagę od niskich emerytur w ogóle i od ich niskiej waloryzacji. Zdaniem Wojciecha Olejniczaka

Komendy pustoszeją. Policjanci uciekają z pracy

ok. 350 osób. Chętnych jest kilka razy więcej, ale nie ma pieniędzy, żeby mogli założyć mundur. 23 lata służby i wystarczy Z wyliczeń rady gospodarczej przy premierze wynika, że w zeszłym roku na emerytury i renty dla policjantów, żołnierzy, strażaków oraz funkcjonariuszy służb specjalnych poszło z

Komorowski: Dowiedziałem się, że będę miał wnuczkę

;obiecanki-cacanki", a jasne deklaracje. Zgoda między organami administracji rządowej to szansa na rozwiązanie problemów każdego Polaka. Komorowski obiecał wzrost gospodarczy, podwyżki dla nauczycieli, wojska, policji i sfery budżetowej, waloryzację rent i emerytur i większe ulgi dla studentów na kolej

Kotecki: niższy wzrost PKB pomoże utrzymać niską inflację

zdaniem w 2009 r. koszty pracy nie będą rosły tak znacząco jak w tym roku, co także będzie także związane z niższym wzrostem gospodarczym. Wiceminister dodał, że projekt budżetu zakłada waloryzację rent i emerytur na nominalnym poziomie 5,7 proc. Tymczasem planowana inflacja ma wynieść 2,9 proc. "

ZUS nie odłożył żołnierzom składek emerytalnych

dopisanie do jego konta składek emerytalnych za okres przed 1999 r., czyli o tzw. ustalenie kapitału początkowego. Przepisy pozornie są proste. Artykuł 173 ustawy o emeryturach i rentach mówi wyraźnie, że za okres służby wojskowej składki (tzw. kapitał początkowy) się należą. I to całkiem spore, bo za

ZUS: Mniej dorobią emeryci i renciści, mniejszy zasiłek pogrzebowy

przychodu w wysokości przekraczającej kwotę 1443,40, nie wyższej jednak niż 2680,60 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), spowoduje zmniejszenie emerytury lub renty. Prawo do świadczenia zostanie zawieszone, jeśli emeryt lub rencista zarobi więcej niż 2680,60 zł. Przeciętna płaca w I kwartale

Becikowe dla wzorowych matek

spowodowane tym, że już od 2004 roku nie uległa zmianie kwota kryterium dochodowego, podczas gdy dochody rodzin ulegają systematycznemu wzrostowi spowodowanemu wzrostem płac. Weźmy pod uwagę chociażby kwotę inflacji i rosnącą kwotę najniższego wynagrodzenia, waloryzację emerytur i rent czy wzrost kwoty

Więziennicy masowo odchodzą na emeryturę

- Takiej fali odejść nie było od 1989 r. Ale wtedy ludzie rezygnowali z powodów politycznych - mówi płk dr Jerzy Czołgoszewski, dyrektor z Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Teraz odchodzą, bo korzystają z ustawy o emeryturach i rentach. - Każdy, kto do końca lutego odejdzie na emeryturę, już w

Górnicze emerytury trafią do TK?

przyjętą przez Sejm 28 lipca o identycznej nazwie, która dotyczy zasad waloryzacji rent i emerytur. Całym zamieszaniem zaskoczeni i zażenowani byli sami górnicy. Przedstawiciele ich związków zawodowych podkreślali, że jej podpisanie było szczególnie pilne ze względu - chociażby - na bezpieczeństwo pracy

Od grudnia wypłata unijnych dopłat dla rolników

hodowle bydła mięsnego. Kary za nadprodukcję mleka mogą być bowiem większe. Razem z Lepperem na konferencji wystąpiła wczoraj minister pracy Anna Kalata. Przyznała, że brakuje pieniędzy na waloryzację rent i emerytur oraz przyspieszoną likwidację tzw. starego portfela. Chodzi o projekt resortu pracy

PO za przesłaniem budżetu do komisji finansów

: waloryzację rent i emerytur, uwzględniającą inflację oraz wysokość wzrostu płac, a także podwyżki dla nauczycieli, sięgające 10 proc.

BCC apeluje do Gilowskiej o reformę podatków

Przedsiębiorcy szacują, że realizacja zgłoszonych ostatnio przez różne środowiska projektów może kosztować budżet nawet 45 miliardów złotych. Skąd Ministerstwo Finansów weźmie taką kwotę - pytają przedsiębiorcy. Zwracają uwagę, że do projektu waloryzacji rent i emerytur czy zasiłków dla

Nowy rząd Tuska. "Najdziwniejsze exposé, jakie słyszałem" - Piasecki dla TOKFM.pl

zapowiedzi sosem wielkości i piękności Polski dla przyszłych pokoleń. - Osobiście, najbardziej mi się podobała zapowiedź kwotowej waloryzacji rent i emerytur, bo od lat jestem tego zwolennikiem - podkreśla Piasecki. "Nie było świętych krów" Wedle zapowiedzi premiera, rząd proponuje od 2013 r

Michał Boni społeczną twarzą PO?

becikowe, przywrócenie funduszu alimentacyjnego, waloryzacja rent i emerytur - wiązały się z wydatkami budżetu państwa. Czy Boni coś tu zmieni? I tak, i nie. Nie jest zwolennikiem becikowego. Uważa, że taka jednorazowa pomoc rodzinom za dużo nie daje, i opowiada się raczej za całym systemem wsparcia, który

Program gospodarczy nowego rządu [PEŁEN TEKST]

państwa wspierającą zatrudnienie osób starszych. Konkretne programy opracuje Ministerstwo Pracy już w 2012 roku, żeby mogły one być uchwalone razem ze zmianą systemu. - W 2012 roku waloryzacja rent i emerytur będzie kwotowa. Ten sposób waloryzowania, który chroni uboższych emerytów, utrzymany zostanie w

W 2008 r. budżet dopłaci do ZUS 35 mld zł

FUS więcej pieniędzy, czego przyczyną jest wprowadzenie w lipcu tego roku i planowanej na styczeń przyszłego roku obniżki składki rentowej oraz zaplanowana na marzec waloryzacji rent i emerytur. Łącznie planowane na przyszły rok niższe wpływy i wyższe wydatki FUS wyniosą około 18,5 mld zł. Sytuację

Minister chce większych kompetencji dla ZUS

na dowolne cele. Ostateczną decyzję podejmie premier, który kilka tygodni temu objął nadzór nad ZUS. Już jednak wiadomo, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie przeciwna pomysłowi Kalaty. Ministerstwo Pracy zapowiedziało też walkę o coroczną waloryzację rent i emerytur o inflację i 20 proc. realnego

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

warunków do ustawowej lub wcześniejszej emerytury, możemy starać się o rentę lub świadczenia przedemerytalne. Ale znowu pod pewnymi warunkami! Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która m.in.: nie może pracować, czyli "jest niezdolna do pracy", a

Brakuje pieniędzy na emerytury

jeszcze zmiana zasad waloryzacji. Od marca renty i emerytury są podwyższane nie tylko o wskaźnik inflacji jak dotychczas, ale też o co najmniej 20 proc. wzrostu płac. A to oznacza większe wypłaty z Zakładu - w tym roku o 5,6 mld zł. Na deficyt ZUS wpływają też fatalne dane demograficzne. O ile teraz na

Bez ustawy emeryci nie dostaną pieniędzy

Finansowego. Wczoraj szefową resortu ostro krytykowali na specjalnej konferencji prasowej posłowie Platformy Obywatelskiej. Ich zdaniem Kalaty nigdy nie ma, kiedy jest potrzebna. Nie było jej na debatach w sprawie waloryzacji rent i emerytur, sytuacji polskich rodzin oraz osób niepełnosprawnych. - Mamy do

Przeszły ustawy Hausnera

Na wieczorne głosowanie stawił się w komplecie rząd. W klubie SLD prawie nikogo nie brakowało. Za skierowaniem do komisji: ustawy o świadczeniach przedemerytalnych głosowało 282 posłów, przeciw było 153, ustawy waloryzacji rent i emerytur 281 posłów, przeciw było 154. Za dalszymi pracami nad ustawą

Arłukowicz: Wprowadzimy "czwartek seniora". Wejściówki za złotówkę

indywidualnymi, których - jak mówił - "nadspodziewanie dużo" trafia do biura. Kino za złotówkę? "Nie pamiętam, kiedy byłam w teatrze" - Dzisiaj o starości mówi się głównie o kontekście waloryzacji emerytur i rent, to ważne, ale trzeba działać, by starość wyszła z czterech ścian - oświadczył

Tusk o paraliżu na kolei: Gdybym był pasażerem, kląłbym. Ale Grabarczyka nie odwoła

jest likwidacja zasiłków chorobowych, ulgi prorodzinnej czy zniesienie waloryzacji rent i emerytur. Na sugestię, że możliwe jest wydłużenie wieku emerytalnego czy reforma emerytur mundurowych Tusk mówił: - Te zmiany przyniosą efekt za 10, 15, 20 lat, a my szukamy rozwiązań, które przyniosą efekt

Pracodawcy o reformach

. będzie to już 19 mld zł (12,3 mld zł to obniżka o kolejne 4 proc. składki rentowej, a 5,7 mld zł - waloryzacja rent i emerytur), a w 2009 r. - prawie 25 mld zł (3,4 mld zł to podwyżki dla emerytów, 8 mld zł - obniżka podatków i 12,3 mld zł - obniżka składki rentowej). Eksperci Lewiatana przestrzegają, że

Rząd o dodatkowych wypłatach dla najniżej uposażonych emerytów i rencistów

projektu corocznej waloryzacji rent i emerytur autorstwa SLD, nad którym przed dwoma tygodniami miał głosować Sejm. Po burzliwej debacie głosowanie jednak przełożono na następne posiedzenie, które rozpoczyna się w najbliższą środę. Ministrowie dyskutować będą także o projekcie ustawy o niektórych zawodach

Coraz mniej pieniędzy na rozwój gospodarczy kraju

. Jego zdaniem taki budżet jest mało rozwojowy, a kolejne rządy jednak, zamiast zmniejszać wydatki socjalne, jeszcze bardziej je rozbudowują. Cytowany przez gazetę Janusz Jankowiak uważa, że przywrócenie funduszu alimentacyjnego czy coroczna waloryzacja rent i emerytur to posunięcia, na które rząd może

Będzie dodatek dla emerytów?

to, że PiS to uwali. - Pomysł interesujący i zastanowimy się nad nim - mówi Tadeusz Cymański, wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw społecznych. - Tylko skąd wziąć pieniądze? Platformie łatwo kreować takie projekty z perspektywy opozycji. A my szukamy pieniędzy na waloryzację emerytur i rent

Cała Polska na emeryturze

2008 r. wynika, że jest to ponad 22 proc. wszystkich osób na emeryturze i ponad 60 proc. na rencie. Rząd chce podnieść im wypłaty. - Pojawił się pomysł, aby zmienić zasady waloryzacji - zdradza jeden z polityków PO proszący o zachowanie anonimowości. Teraz niezależnie od wysokości emerytury wszyscy

Szybsza likwidacja starego portfela?

Ministerstwie Pracy. - Według szacunków w pierwszym roku kosztowałoby to ok. 1,2 mld zł. Wiceminister Kuberski mówi, że resort chciałby też wrócić do corocznej waloryzacji wszystkich emerytur i rent.

Emerytury po polsku cz. 2 : OFEmerytury już za dwa lata

obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawę obliczenia emerytury utworzą zebrane na indywidualnym koncie ubezpieczonego: - składki na ubezpieczenie emerytalne, - ich coroczna waloryzacja - zwaloryzowany kapitał początkowy (warunek jego zgromadzenia to odprowadzanie składek do ZUS

Czego chce Samoobrona

wielkości dopłat unijnych"; (zwolnienie rolników z akcyzy na paliwo, wprowadzenie biopaliw; poprawa stosunków gospodarczych z krajami WNP przy równoznacznym umacnianiu stosunków z państwami Unii i NATO "na warunkach równoprawnych"; (coroczna waloryzacja rent i emerytur - zapowiedział to już

Sejm debatował nad budżetem

nie wykorzystuje też dobrej koniunktury w gospodarce. Krytycznie do budżetu odnosi się również SLD. Anita Błochowiak zarzuciła rządowi, że w budżecie nie ma odzwierciedlenia obietnic wyborczych PiS, czyli obniżenia podatków, sprawiedliwego państwa, uczciwej waloryzacji rent i emerytur oraz taniego

Premier odwołuje Leppera "za warcholstwo"

- chce zwiększenia pieniędzy w budżecie: na służbę zdrowia, nauczycieli, naukę, waloryzację rent i emerytur, ubezpieczenia rolnicze, dopłaty do paliwa rolniczego, a nawet weterynarza w każdym powiecie. - Budżetu w obecnym kształcie nie poprzemy - powiedział. Szef Samoobrony oskarżył PiS, że chce dawać

Dzień protestów Solidarności. Może być 100 tys. manifestantów

związkowców z Solidarności złoży na ręce wojewody Piotra Florka petycje do premiera Donalda Tuska. Byli stoczniowcy, policjanci, pocztowcy i pracownicy służby zdrowia - będą manifestować w Szczecinie. Związkowcy domagają się ochrony najuboższych, walki z bezrobociem i rosnącą biedą , oraz waloryzacji rent i

Izabela Jaruga-Nowacka (23.08.1950 - 10.04.2010)

jednej strony niezwykle subtelna, kobieca, ciepła, a z drugiej - odważna, uparta, potrafiąca bronić swoich racji - dodaje Ryszard Kalisz.W Sejmie doprowadziła m.in. do likwidacji tzw. starego portfela, walczyła o waloryzację rent i emerytur, obroniła przed likwidacją zasiłek dla samotnych matek

SdPl szykuje się do wyborów

lokatorów (obecne przepisy okazały się niezgodne z europejskimi normami); informacji o realizacji programu walki z głodem; powrotu do negocjowania wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w Komisji Trójstronnej; przygotowania rozporządzeń, które pozwolą realizować ustawę o konkursach na stanowiska w

Analitycy o prognozach gospodarczych Komisji Europejskiej

finansowaniem. Stabilizatorem wzrostu pozostanie konsumpcja - w przyszłym roku mamy obniżkę podatków oraz waloryzację rent i emerytur. Jednak i to nie pomoże, jeśli w życie wejdzie pesymistyczny scenariusz głębszego spowolnienia, które będzie wymagało m.in. redukcji zatrudnienia. Grzegorz Maliszewski, główny

Spotkanie u związkowców. Akcja Wyborcza OPZZ?

, wyższa waloryzacja rent i emerytur, realizacja ustawy "203 zł"... Wtedy przerwała mu Bańkowska. Przypomniała, że Sejm dopiero co uchwalił rządowy projekt ustawy znoszącej coroczną waloryzację emerytur (był to kluczowy element planu Hausnera), a w zamian rząd zgodził się na likwidację

Fitch: Rosnący dług publiczny zaszkodzi naszej wiarygodności kredytowej

waloryzację rent i emerytur. - To mało prawdopodobny scenariusz. Jeśli granica 55 proc. PKB zostałaby przekroczona, powodowałoby to poważne konsekwencje polityczne i mogłoby przesądzić o przegraniu wyborów. Premier z pewnością traktuje tę sprawę poważnie - uważa Mateusz Szczurek, główny ekonomista ING Banku

Resort gospodarki prognozuje wzrost PKB

kwartalnej analizie. Według resortu, wysoki poziom wydatków na konsumpcję był zdeterminowany głównie poprzez rosnące wynagrodzenia, waloryzację rent i emerytur, transfery emigracji zarobkowej oraz dopłaty bezpośrednie dla rolników. "Utrzymują się ponadto bardzo dobre nastroje wśród konsumentów, o czym

Rząd się chwali, opozycja kpi

: powrót do corocznej waloryzacji rent i emerytur, podniesienie płacy minimalnej, dożywianie dzieci w szkołach, becikowe i wprowadzone ostatnio ulgi prorodzinne w podatku dochodowym. Do "aktów empatii", które PiS ma na swoim koncie, Kaczyński zaliczył także zapomogi dla rodzin górników, którzy

Resortowe zaciskanie pasa

- Budżet potrzebuje też pieniędzy na waloryzację emerytur i rent, podwyżki płac dla nauczycieli i w służbie zdrowia - tłumaczył w czwartek dziennikarzom w Sejmie poseł Platformy. W ten sposób skomentował doniesienia medialne o oporze części ministrów przed cięciami wydatków w poszczególnych

Hausner nie odchodzi z rządu

zakończyła się jednak, bo Belka musiał jechać do Brukseli. Do rozmowy mają jednak wrócić w środę lub w czwartek. Marek Belka odtrąbił odwrót od: wyrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, weryfikacji wyłudzonych rent, radykalnych zmian w systemie rent rodzinnych oraz ograniczenia zarobkowania

Komentuje Janusz Jankowiak, główny ekonomista BRE Banku

sobie zakładkę na zapowiedziane w expose pomysły, ale także niedoszacowane są wydatki. Uwzględniono w nich pewne oszczędności z planu Hausnera, np. zmianę zasad waloryzacji rent i emerytur czy reformę KRUS (miała dać 1,7 mld zł oszczędności), które moim zdaniem nie przejdą przez ten, ale także przez

Rada Polityki Pieniężnej krytykuje budżet Mirosława Gronickiego

ustawach. Jednak i tak nie zapobieże to większemu niż w tym roku wypływowi pieniędzy z kasy państwa, głównie ze względu na konieczność przeprowadzenia rewaloryzacji rent i emerytur oraz dołożenia się do projektów współfinansowanych z pieniędzy unijnych. Wątpliwości Rady wzbudziło też założenie, że wydatki

Komentuje Janusz Jankowiak, główny ekonomista BRE Banku

ograniczy narastanie długu publicznego. Czy uda się zmnieszyć deficyt budżetowy - tak jak zapowiada Jerzy Huasner - o 5 mld zł? Przypominam, że w tym budżecie wydatki są niedoszacowane na ok. 2 mld zł: trzeba będzie więcej wydać na waloryzację rent i emerytur, składkę do UE (bo przeliczano ją po

Mamy spowolnienie, ale nieco słabsze, niż się spodziewano

rentowej i waloryzacji rent i emerytur. Większość analityków spodziewa się, że na początku roku wzrost gospodarczy może przekroczyć 5 proc. Nieco bardziej pesymistyczny jest ekonomista BNP Paribas, którego zdaniem gospodarka urośnie o 4,5 proc. Z kolei inflacja będzie rosła. Zbigniew Hockuba z zarządu NBP

Koalicja PiS-Samoobrona-LPR-PSL poparła budżet

zwiększający zysk NBP o półtora miliarda złotych. Samoobrona chciała te pieniądze przeznaczyć na waloryzację rent i emerytur, mimo iż budżet zagwarantował już na ten cel 6 mld zł. Balcerowicz przyjechał wieczorem do Sejmu i spotkał się z konwentem seniorów. Wyjaśniał, że mniejszy zysk NBP wynika ze zmiany

Rząd wprowadzi ubezpieczenie od bezrobocia?

wzrosną emerytury i renty (podwyżkę przygotował poprzedni gabinet). - Liczymy, że średnio będzie to 60 zł. Zastanawiamy się, czy nie można by wprowadzić mechanizmów, żeby renciści nie musieli czekać zbyt długo na kolejne waloryzacje. Po deklaracji szefa resortu w studiu rozdzwoniły się telefony od

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje