utoni阠iu m昕czyzny

jagor

Wypadek na basenie w Lublinie. Nie 縴je 51-letni m昕czyzna. Wst阷nie wykluczono utoni阠ie

Wypadek na basenie w Lublinie. Nie 縴je 51-letni m昕czyzna. Wst阷nie wykluczono utoni阠ie

Do tragicznego zdarzenia dosz硂 w pi眛ek wieczorem na miejskim basenie w Lublinie. Mimo d硊giej reanimacji, nie uda硂 si uratowa m昕czyzny.

Tragiczny weekend nad wodami regionu. Uton瓿o dw骳h m昕czyzn

Tragedi zako馽zy si wypoczynek dw骳h m硂dych m昕czyzn nad zbiornikami wodnymi w Koniecpolu i w Cz阺tochowie. Najprawdopodobniej m昕czy糿i pili alkohol przed k眕iel w niestrze縪nych zbiornikach wodnych. Uton阬i

M昕czyzna chcia uratowa psa, kt髍y odp硑n背 za daleko od brzegu. Uton背

1. 32-latek wskoczy do Jeziora Bia砮go Augustowskiego, by ratowa psa 2. Podczas holowania zwierzaka m昕czyzna uton背

Nie przekonuj Ci statystyki dot. utoni赕? Zobacz ten filmik i pomy秎 dwa razy, zanim wejdziesz do wody po alkoholu

Nie przekonuj Ci statystyki dot. utoni赕? Zobacz ten filmik i pomy秎 dwa razy, zanim wejdziesz do wody po alkoholu

Kolejne utoni阠ia na Podkarpaciu. Nie 縴je dw骳h m昕czyzn

Kolejne utoni阠ia na Podkarpaciu. Nie 縴je dw骳h m昕czyzn

O godzinie 14.45 dy縰rny policji w Przemy秎u odebra sygna o zagini阠iu w wodzie 36-letniego m昕czyzny, kt髍y by z koleg nad brzegiem Sanu we wsi Iska ko硂 Dubiecka. - W pewnej chwili wszed do rzeki i spacerowa po dnie. Po kilku minutach nagle znikn背 pod powierzchni. Policjanci wydobyli na

36-letni m昕czyzna uton背 w Ba硉yku. Nieoficjalnie: by zakaz k眕ieli

36-letni m昕czyzna uton背 w Ba硉yku. Nieoficjalnie: by zakaz k眕ieli

dy縰rnego Komendy Powiatowej Policji w S砤wnie. Wed硊g nieoficjalnych informacji na tym odcinku morza wywieszono czerwon flag oznaczaj眂 zakaz k眕ieli. To trzecie utoni阠ie w Ba硉yku w te wakacje. Tydzie temu w Ustce ojciec wszed do wody z dzie鎚i pomimo ostrze縠. Gdy trzyma m硂dsze dziecko na r阫ach

M昕czyzna uton背 w Wi秎e. Jego cia砤 szuka sze舵 jednostek p硑waj眂ych

M昕czyzna uton背 w Wi秎e. Jego cia砤 szuka sze舵 jednostek p硑waj眂ych

M昕czy糿i znajdowali si w G髍ze Kalwarii. Tam postanowili urz眃zi sobie k眕iel w Wi秎e i dop硑n辨 do miejscowo禼i Glinki. - Jeden z nich, 36-latek, zacz背 ton辨. Jego kolega pr骲owa udzieli mu pomocy, ale nie by w stanie - relacjonuje st. asp. Piotr Tabencki. Ocala硑 m昕czyzna przedosta si

Z Bystrzycy wy硂wiono zw硂ki m昕czyzny. Uton背?

Z Bystrzycy wy硂wiono zw硂ki m昕czyzny. Uton背?

Zw硂ki spostrzeg dzi przed po硊dniem w阣karz. To on zawiadomi policj. Na miejsce przyjechali te prokuratorzy i lekarz medycyny s眃owej. Wst阷ne ogl阣ziny wskazuj 縠 ok. 40-letni m昕czyzna si utopi. Policja wyja秐ia okoliczno禼i tragedii i personalia m昕czyzny.

Pustkowo, uton背 starszy m昕czyzna

Do tragedii dosz硂 wczoraj po po硊dniu. M昕czyzna bawi si z dzie鎚i jakie 2 m. od brzegu. Ba硉yk w tym miejscu ma 60 cm. g酬boko禼i. W pewnej chwili zanurkowa i ju nie wyp硑n背. Pla縪wicze wyci眊n阬i z wody nieprzytomnego m昕czyzn. Reanimowali go ratownicy z Pobierowa i lekarz anestezjolog

Tragedia na Malcie: uton瓿a para polskich turyst體. M昕czyzna pr骲owa ratowa partnerk

Tragedia na Malcie: uton瓿a para polskich turyst體. M昕czyzna pr骲owa ratowa partnerk

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas1. Do wypadku dosz硂 w Nowy Rok u wybrze縴 wyspy Gozo2. Kobieta wpad砤 do morza, gdy partner robi jej zdj阠ie3. M昕czyzna chcia j ratowa; niestety, oboje uton阬i Portal independent.com.mt opisuje, 縠 50-letnia Polka spad砤 do morza ze skalistego wybrze縜

Dw骳h m昕czyzn uton瓿o jednej nocy

Do obu utoni赕 dosz硂 w nocy z pi眛ku na sobot. Najpierw, oko硂 godz. 20 w jeziorze Jamno uton背 w阣karz. Z niewyja秐ionych przyczyn 51-letni m昕czyzna wpad do wody. Podj阾a akcja reanimacyjna nie da砤 rezultatu. Drugi wypadek wydarzy si oko硂 godz. 5 rano. 32-letni m昕czyzna uton背 w jeziorze

Cia硂 m昕czyzny znaleziono w Jeziorku Czerniakowskim

Cia硂 m昕czyzny znaleziono w Jeziorku Czerniakowskim

mog硂 doj舵 do utoni阠ia. - Co by硂 faktycznym powodem 秏ierci, wyka縠 dopiero sekcja zw硂k. Poszukujemy 秝iadk體, kt髍zy mogliby co wiedzie na temat tego zdarzenia - powiedzia砤 Iwona Jurkiewicz z Komendy Sto砮cznej Policji. Na pocz眛ku czerwca w Porcie Czerniakowskim odnaleziono cia硂 oko硂 30

Tragedia nad Wis硂k. Uton瓿a 21-letnia kobieta

Tragedia nad Wis硂k. Uton瓿a 21-letnia kobieta

pili alkohol. - M昕czyzna by pijany. Zosta zatrzymany do wytrze紈ienia - informuje policja w D阞icy. Oko硂 godz. 17. nurkowie stra縴 po縜rnej wy硂wili z wody cia硂 21-letniej mieszkanki D阞icy. Policjanci wraz z prokuratorem zabezpieczyli 秎ady, kt髍e pomog w wyja秐ieniu okoliczno禼i utoni阠ia

Dramat nad zalewem Soli駍kim. Uton背 61-letni m昕czyzna

Dramat nad zalewem Soli駍kim. Uton背 61-letni m昕czyzna

Do zdarzenia dosz硂 w okolicach miejscowo禼i Tele秐ica Oszwarowa (pow. bieszczadzki). Wczoraj ok. godz. 23 na policj zadzwoni m昕czyzna, twierdz眂, 縠 jego znajomy wszed do Jeziora Soli駍kiego i ju nie wyp硑n背. Policjanci powiadomili ratownik體 WOPR. Z ustale funkcjonariuszy wynika, 縠

Tragedia na Lisi馽u. M昕czyzna uton背 w zbiorniku Adriatyk

Tragedia na Lisi馽u. M昕czyzna uton背 w zbiorniku Adriatyk

Po otrzymaniu tej tragicznej informacji zarz眃zono akcj poszukiwawcz. Uczestniczy硂 w niej sze舵 zast阷體 stra縴 po縜rnej oraz dwie grupy p砮twonurk體 z Cz阺tochowy i Bytomia. Jak si dowiedzieli秏y cia硂 topielca ju odnaleziono. To ok. 30-letni m昕czyzna. Jak dosz硂 do tragedii, na razie nie

Tragiczna seria utoni赕. Nie 縴je pi赕 os骲

"G丑wne przyczyny utoni赕 to brawura, gdy k眕i眂y si oddalaj si od brzegu, nie umiej眂 p硑wa, oraz spo縴wanie alkoholu" - powiedzia PAP Dawid Stefa駍ki ze s硊縝y prasowej warmi駍ko-mazurskiej komendy policji. Jak poinformowa Stefa駍ki, w sobot ok. godziny 20 policjanci z Mi硂m硑na

W jeziorze 痽wieckim uton背 m昕czyzna

Sze舵 os骲, kt髍e biwakowa硑 nad jeziorem w miejscowo禼i Zarzecze niedaleko 痽wca, wyp硑n瓿o nad ranem 丑dk na jezioro. Oko硂 30 metr體 od brzegu 丑d wywr骳i砤 si i wszyscy wpadli do wody. Pi赕 os骲 dop硑n瓿o do brzegu. Sz髎ta zagin瓿a. Jego zw硂ki z dnia jeziora wydobyli nurkowie z Pa駍twowej St

Tragedia w Toruniu. M昕czyzna uton背 w Wi秎e

Tragedia w Toruniu. M昕czyzna uton背 w Wi秎e

Do tragedii dosz硂 w sobot po godz. 18 na wysoko禼i ul. Rudackiej. 34-letni m昕czyzna spacerowa ze znajom przy rzece. Wszed do wody, by si och硂dzi. Kobieta zauwa縴砤, 縠 zach硑sn背 si wod i znikn背 pod tafl. Na miejsce przyjechali policjanci, ratownicy i stra縜cy. - Po kilkudziesi阠iu

30-letni m昕czyzna uton背 w Zakrz體ku

30-letni m昕czyzna uton背 w Zakrz體ku

Akcja poszukiwawcza trwa砤 kilka godzin. Ofiar okaza si 30-letni m昕czyzna. Trwa ustalanie jego personali體. To nie pierwsza tragedia, kt髍a tego lata mia砤 miejsce w Zakrz體ku. W nocy z 8 na 9 lipca na terenie Zakrz體ka 19-letnia dziewczyna spad砤 z 30-metrowej ska硑. Zgin瓿a na miejscu. Kilka

Wy硂wili cia硂 m昕czyzny z jeziora. Uton背? 

Wy硂wili cia硂 m昕czyzny z jeziora. Uton背? 

Dzisiaj rano jeden z pracownik體 firmy wykonuj眂ej prace budowlane przy ul. W眘kiej w Mogilnie, w pobli縰 jeziora zauwa縴 unosz眂ego si na wodzie cia硂 cz硂wieka. M昕czyzna natychmiast zaalarmowa policjant體 i stra縩ik體 miejskich. Mundurowi po kilka minutach byli ju na jeziorem i nie czekaj眂

Tragedia w Jantarze. Morze wyrzuci硂 na brzeg cia硂 oko硂 40-letniego m昕czyzny

Tragedia w Jantarze. Morze wyrzuci硂 na brzeg cia硂 oko硂 40-letniego m昕czyzny

Jak dowiedzia si reporter "Dziennika Ba硉yckiego" , przy pla縴 w Jantarze dosz硂 do tragedii. Oko硂 godz. 19 morze wyrzuci硂 na brzeg cia硂 oko硂 40-letniego m昕czyzny.  Akcja ratownicza lekarzy z dw骳h karetek pogotowia nie przynios砤 skutku. Na miejscu pojawi砤 si

Dwie tragedie nad wod. Nie 縴j m硂dzi ludzie

Dwie tragedie nad wod. Nie 縴j m硂dzi ludzie

Po po硊dniu 28-latek z powiatu sandomierskiego p硑wa po zbiorniku Cha馽za na materacu, z kt髍ego w pewnym momencie si zsun背. Poszukiwania cia砤 trwa硑 ponad dwie godziny, bra硑 w nich udzia cztery zast阷y stra縴, w tym nurkowie. - M昕czyzna przyjecha nad wod ze znajomymi. P硑wa po zalewie na

Wroc砤w: Starszy m昕czyzna uton背 w Odrze

Wroc砤w: Starszy m昕czyzna uton背 w Odrze

- Prawdopodobnie jest to 88-letni m昕czyzna, kt髍y dzie wcze秐iej zagin背 na Krzykach - dowiedzieli秏y si tylko w biurze rzecznika prasowego wroc砤wskiej policji. - Teraz badamy okoliczno禼i jego 秏ierci.

Wy硂wiono topielca. K眕a si pijany

Wy硂wiono topielca. K眕a si pijany

Do wypadku dosz硂 w poniedzia砮k, 10 sierpnia. M昕czyzna wyp硑n背 na 秗odek zalewu w Kobylej G髍ze rowerem wodnym. Wskoczy do wody i ju nie wyp硑n背. Poszukiwania p砮twonurkowie rozpocz阬i we wtorek od godz. 9. Po o秏iu godzinach odnale糽i cia硂. To pierwszy wypadek utoni阠ia w tym zalewie

W bie zaton背 kuter. Zagin背 rybak, trwa akcja poszukiwawcza

, przep硑waj眂ego nieopodal miejsca wypadku. - Po przyp硑ni阠iu na miejsce ratownicy zastali tylko resztki zatoni阾ego kutra unosz眂e si na wodzie oraz jednego z rybak體, kt髍ego uda硂 si szybko wci眊n辨 na pok砤d - m體i "Wyborczej" Wies砤w Jasi駍ki z SAR. - Zdaniem uratowanego rybaka drugi z m昕czyzn

Karw. Trzy osoby wpad硑 pod l骴 na jeziorze. "Kto, kto mieszka obok, us硑sza krzyki"

zawiadomi kt髍y z mieszka馽體. - Kto, kto mieszka obok, zadzwoni, bo us硑sza krzyki - powiedzia portalowi Gazeta.pl kpt. Piotr S硊pski z Komendy Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w S砤wnie. Przy pomocy sprz阾u ratowniczego wydostali z wody dwie osoby, kobiet  i m昕czyzn. Drugi m昕czyzna nie

Dwie osoby uton瓿y w podkrakowskich k眕ieliskach

Policjanci zg硂szenia o zagini阠iu obu m昕czyzn dostali w sobot p蠹nym popo硊dniem od ich znajomych, z kt髍ymi wypoczywali nad wod. - Jedno ze zg硂sze dotyczy硂 k眕ieliska w Kryspinowie. W pobli縰 mniejszego akwenu, przyleg砮go do g丑wnego, wypoczywa ze swoimi znajomymi 28-letni m昕czyzna

Utopili m昕czyzn w rzece. Jest wyrok dla 14-latka: do poprawczaka na sze舵 lat

27 sierpnia ubieg砮go roku, s硂neczne popo硊dnie. Deptak w samym centrum miasta, u zbiegu ulic Chrobrego i kietka. Do 49-letniego Ireneusza . podchodzi trzech nastolatk體. Najm硂dszy z nich ma 12 lat, najstarszy - 16. Chc, by pocz阺towa ich papierosem. M昕czyzna odmawia. Ch硂pcy zaczynaj go

Dwie ofiary wody

utopi si w zbiorniku przeciwpo縜rowym. Oko硂 godz. 14 policja dosta砤 zg硂szenie, 縠 m昕czyzna m骻 uton辨, bo w pobli縰 zbiornika znaleziono jego ubrania. Policjanci zawiadomili stra po縜rn i podejrzenia okaza硑 si prawdziwe. - Stra縜cy nurkowie z Sandomierza wydobyli z wody cia硂 44-latka

Sztum: Czternastolatka uton瓿a na niestrze縪nej pla縴

Oko硂 godziny 12.30 sztumska stra po縜rna odebra砤 zg硂szenie o utoni阠iu osoby na zamkni阾ym dla k眕i眂ych si jeziorze Bia硑m w Sztumskim Polu. Dwie nastoletnie dziewczynki bez opieki doros硑ch pojecha硑 nad jezioro. W pewnym momencie obie zacz瓿y si topi. Jak donosi Piotr, kt髍y wys砤

Dwoje m硂dych ludzi uton瓿o w jeziorze [ZDJ蔆IA]

Tr骿ka z czw髍ki znajomych przebywaj眂ych nad jeziorem w nocy z pi眛ku na sobot postanowi砤 si wyk眕a. Na brzegu zosta m昕czyzna, kt髍y nie umia p硑wa. Ca砤 tr骿ka p硑n瓿a ju w stron pomostu, gdy nagle 28-latek zacz背 si topi. Prawdopodobnie dwie przebywaj眂e z nim w wodzie kobiety

Ofiary wody - tragiczny weekend

Alarmuj眂y sygna o prawdopodobnym utoni阠iu dzieci policjanci dostali w pi眛ek ok. godz. 19.30. Nad zbiornikiem retencyjnym w Miedznej Murowanej pod Opocznem bawi硂 si trzech ch硂pc體 - 9-letni Kuba, rok starszy Ada i 14-letni brat Kuby. - Nastolatek odszed na chwil. Us硑sza krzyk i plusk

W Ksi昕ynie uton背 m硂dy ch硂pak. K眕a si w gliniance

Wczoraj dok砤dnie o godzinie 18.06 dy縰rny Wojew骴zkiego Stanowiska Koordynacji Stanowiska otrzyma sygna o mo縧iwo禼i utoni阠ia m硂dego m昕czyzny w gliniance w Ksi昕ynie. Na miejsce zdarzenia natychmiast wys砤no 6 woz體 stra縜ckich, ratownicy na miejscu dowiedzieli si, 縠 秝iadkowie widzieli

Kolejne utoni阠ia - na Podkarpaciu, Lubelszczy糿ie, Pomorzu Zachodnim

M昕czyzna prawdopodobnie bra udzia w imprezie nad stawem. W pewnym momencie rozebra si, wskoczy do wody i ju nie wyp硑n背. Jego cia硂 stra縜cy odnale糽i na g酬boko禼i oko硂 p蟪tora metra. To kolejna ofiara wody na Lubelszczy糿ie. Wed硊g policyjnych danych, w tym roku w wojew骴ztwie lubelskim

22-latek utopi si w zalewie

Do tragedii dosz硂 w niedziel ok. godz. 17. M昕czyzna sp阣za dzie nad wod w towarzystwie r體ie秐ik體. Z ich relacji wynika, 縠 nie umia p硑wa. Kiedy znikn背 im z oczu, powiadomili stra po縜rn. Stra縜cy z grupy wodno-nurkowej jednostki ratowniczo-ga秐iczej nr 1 w Radomiu znale糽i jego cia硂

Tylko w sobot dwie ofiary zimy. Utoni阠ie i wych硂dzenie przyczynami 秏ierci

najprawdopodobniej oblodzona, w wyniku czego m昕czyzna po秎izgn背 si i spad do wody. Nie by jednak w stanie wydosta si na brzeg. - Rzeka jest do舵 p硑tka, wi阠 wydaje si, 縠 to nie utoni阠ie by硂 przyczyn 秏ierci, tylko wych硂dzenie organizmu - powiedzia砤 w rozmowie z TVN 24 Katarzyna Pad硂 z zespo硊

Skoczy za dziewczyn i uton背

Nad wod wybra si z dziewczyn. Kiedy ta nagle zacz瓿a traci pod nogami dno, m昕czyzna skoczy jej na pomoc. Dziewczyna dotar砤 do brzegu o w砤snych si砤ch. Ch硂pak nie wyp硑n背. Dopiero po trzech godzinach jego cia硂 wydobyli p砮twonurkowie.

Tragedia na jeziorach: trzy osoby uton瓿y

W sobot rano wy硂wiono cia硂 61-letniego m昕czyzny z jeziora Lgi Du縴 k. Wschowy. Prawdopodobnie wpad z k砤dki do wody. Tego samego dnia wieczorem policja odnalaz砤 w wodach jeziora Lubi笨 k. Lubniewic cia硂 24-latka, kt髍y by mieszka馽em podzielonog髍skiego Przylepu. Oko硂 godz. 22 poszed

Tragedia w Starej Bia砮j

Policja po raz kolejny przestrzega przed korzystaniem z dzikich k眕ielisk, niestrze縪nych przez ratownika.

Warszawa. Cia硂 m昕czyzny znalezione w Wi秎e podczas policyjnego patrolu

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nasPolicja natrafi砤 na cia硂 niedaleko mostu 眘ko-D眀rowskiego. - Na chwil obecn wiemy tylko tyle, 縠 s to zw硂ki m昕czyzny. Prawdopodobnie przyczyn jego 秏ierci by硂 utoni阠ie - m體i na antenie TVP Info Marcin Zab硂cki ze sto砮cznej policji. #PILNE

Utopi si, cho obok p硑wa硂 kilkana禼ie os骲. Tragiczn 秏ier zarejestrowa monitoring

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nasW sobot na niestrze縪nym odcinku k眕ieliska w krakowskich Bagrach dosz硂 do utoni阠ia 25-letniego m昕czyzny - poda硂 TVP Info. Topi si, a dooko砤 p硑wali ludzie. 25-latek uton背 w Krakowie http://t.co/V8zT4yHsqa— TVP Info (@tvp_info) June 8, 2015 Portal

Tragedia na tamie. 44-latek wpad do wezbranej rzeki

M昕czyzna wpad do wezbranej rzeki Czarna w gminie Aleksandr體 we wtorek. Sta硂 si to, gdy czy禼i stawid砤, czyli jeden z element體 tamy. - Natychmiast na miejsce przyjechali policjanci i stra縜cy z grup p砮twonurk體. Do poszukiwa wykorzystano te 丑d motorow, ale akcja nie przynios砤 skutk體

Trzy osoby uton瓿y w studni, w tym stra縜cy. Wydobyto ju wszystkie cia砤

wydobyto 縜dnego z m昕czyzn, m體i "Gazecie" Marcin Janowski, rzecznik prasowy podlaskich stra縜k體. Wiadomo, 縠 23-letni m昕czyzna wpad do g酬bokiej studni oko硂 godz. 15.30. - Na razie nie wiemy, jak to si sta硂. Badamy przyczyny - m體i "Gazecie" Edyta Kimera z suwalskiej policji

Uton背 w Jeziorku Szcz甓liwickim. By nietrze紈y

M昕czyzna mia 30 lat. To ju drugie utoni阠ie w akwenie w tym sezonie. Wcze秐iej w Jeziorku uton背 innym m昕czyzna, mieszkaniec Szczecina. Przeczytaj tak縠: BMW na s硊pie. Wypadek na Trasie Toru駍kiej

P砮twonurkowie i helikopter szukaj zaginionego my秎iwego

Wczorajsze wysi砶i ekip poszukiwawczych, w tym stra縜k體 - p砮twonurk體 nie da硑 rezultatu. W akcji wykorzystywano tak縠 sonar. Przy jego u縴ciu badano dno rzeki Szk硂 od miejsca gdzie zauwa縪no ostatnie 秎ady poszukiwanego do odleg砮j o kilkaset metr體 tamy bobrowej. Wcze秐iej teren przeszukiwa he

Pijany w wodzie. Pla縪wicze go ostrzegali... Sko馽zy硂 si tragedi

wody. Faktyczny stan trze紈o禼i 21-latka b阣zie znany po przeprowadzeniu badania jego krwi. Rzeczniczka KPP podkre秎a, 縠 w tym sezonie na terenie powiatu drawskiego by硑 ju trzy utoni阠ia. Do przebywaj眂ych nad wod k眕i眂ych si, p硑waj眂ych kajakami policja apeluje o rozs眃ek, przestrzeganie

Pi砤: z rzeki wy硂wiono cia硂

W 秗od wieczorem wy硂wiono z rzeki Gwdy w Pile cia硂 46-letniego m昕czyzny. Wezwani na miejsce prokurator i lekarz nie stwierdzili 縜dnych obra縠 na ciele m昕czyzny. Wst阷nie orzekli, 縠 najprawdopodobniej przyczyn utoni阠ia m骻 by nieszcz甓liwy wypadek.

W weekend uton瓿y 42 osoby. Ale je秎i nie przemawiaj do ciebie statystyki, zobacz ten filmik

jest z kolei to, 縠 s to nawet w ok. 90 proc. m昕czy糿i. Jedn z g丑wnych przyczyn utoni赕 jest alkohol. W 2014 roku prawie u prawie jednej czwartej z os骲, kt髍e uton瓿y, wykryto alkohol. Utoni阠ia w 2014 roku | Create infographics "Zanim ton眂y straci przytomno舵, up硑wa nawet pi赕 minut"

Tragedia na jeziorze: wywrotka skutera, ojciec 9-latka nie 縴je

Do zdarzenia dosz硂 oko硂 godz. 15.00. Z nieznanych przyczyn wywr骳i si skuter z ojcem i synem wywr骳i si. Osoby stoj眂e na brzegu, kt髍e zauwa縴硑 wypadek, wyciagn瓿y z wody 9-letniego ch硂pca. Wezwano na pomoc stra po縜rn. Po 40 minutach poszukiwa na dnie jeziora stra縜cy znale糽i cia硂 ojc

Z ma潮 c髍k "na barana" p硑wa w stawie w Zabrzu. Nagle straci si硑 i poszed na dno

M昕czyzna by ze swoj 6-letni c髍k po jednej stronie stawu. Na drugim brzegu sta jego 14-letni syn. Ojciec postanowi przep硑n辨 na drug stron i wzi背 dziewczynk na barana. Niestety po chwili straci si硑 i zanurzy si pod wod. Do zbiornika od razu wskoczy jego syn i m昕czyzna, kt髍y

Silny wiatr na Mazurach. Uton背 w阣karz z przewr骳onej 硂dzi

Z kolei do tragedii o ma硑 w硂s nie dosz硂 na jeziorze Jagodne ko硂 Gi縴cka. Z przewr骳onej 硂dzi do wody wpad硑 dwie osoby. Obie uda硂 si uratowa. Dramatycznie by硂 dzisiaj na Jeziorze Ukiel w Olsztynie, gdzie odbywa硑 si regaty ko馽z眂e sezon. Wiele jacht體 zosta硂 uszkodzonych, kilka zaton瓿o.

S wyniki bada DNA cia砤 m昕czyzny wy硂wionego z morza w Bu砱arii. To druga ofiara z zaginionej pary polskich student體

. Analiza DNA kobiety szybko potwierdzi砤, 縠 to zaginiona studentka. Wyniki bada m昕czyzny poznali秏y dopiero teraz. - Przyczyn 秏ierci obydwojga student體 by硂 utoni阠ie - potwierdza w rozmowie z nami konsul Deda. ier student體 to nieszcz甓liwy wypadek. edczy ju wcze秐iej wykluczyli morderstwo. Na

Pojechali na wczasy do Chorwacji. Tam partner skatowa j i zabi. Polak w areszcie

Cia硂 37-letniej Polki zosta硂 wy硂wione z morza w ubieg硑 wtorek niedaleko Ugljan, wyspy u wybrze縴 Chorwacji. Jak podaje tamtejsza policja, o zamordowanie kobiety jest podejrzewany jej 52-letni partner. M昕czyzna trafi do aresztu. Do tragedii mia硂 doj舵, gdy para p硑n瓿a motor體k mi阣zy

Jego pies skoczy do Wis硑, wi阠 rzuci si, by go ratowa. Sko馽zy硂 si tragicznie

37-letni m昕czyzna uton背 w Wi秎e w Toruniu po tym, jak skoczy do wody za swoim psem. Najprawdopodobniej chcia ratowa zwierz. O tragedii informuje "Gazeta Pomorska". S硊縝y ratunkowe wezwa砤 縪na m昕czyzny. Na miejscu pracowa硂 sze舵 zast阷體 stra縴 po縜rnej, u縴to dw骳h 硂dzi

Z ma潮 c髍k "na barana" wchodzi do stawu w Zabrzu. Traci si硑, jest coraz gorzej, znika pod wod

M昕czyzna by ze swoj 6-letni c髍k po jednej stronie stawu. Na drugim brzegu sta jego 14-letni syn. Ojciec postanowi przep硑n辨 na drug stron i wzi背 dziewczynk na barana. Niestety po chwili straci si硑 i zanurzy si pod wod.  Do zbiornika od razu wskoczy jego syn i m昕czyzna

Polak z Raciborza utopi si w Czechach. By pod wod 10 minut

Do utoni阠ia dosz硂 na terenie o秗odka sportowo-rekreacyjnego Sztierkovna w pobli縰 miejscowo禼i Hluczin w nocy z soboty na niedziel. M昕czyzna przebywa pod wod oko硂 dziesi阠iu minut. Wezwane przez ludzi pogotowie przyjecha硂 mniej wi阠ej po sze禼iu minutach. Wcze秐iej wczasowicze podejmowali

21-latka wypad砤 z kajaka. Uton瓿a. Znale糽i cia硂

Policja o utoni阠iu 21-latki zosta砤 poinformowana oko硂 godz. 17. - Wst阷nie wiemy, 縠 m硂da kobieta p硑n瓿a kajakiem ze swoim 23-letnim ch硂pakiem. Obok nich na pontonie p硑n背 m昕czyzna. Z relacji 秝iadk體 wynika, 縠 21-latka chcia砤 m昕czyzn pocz阺towa chipsem. Gdy si nachyli砤, kajak si

60-latek uton背 obok w砤snego domu

wyszed do sklepu, w przydro縩ym rowie, ko硂 bramy wjazdowej na posesj rodziny, zauwa縴 le勘cego ojca. Syn wezwa na pomoc innych cz硂nk體 rodziny i pogotowie. - Reanimacji m昕czyzny nie powiod砤 si. Lekarz stwierdzi zgon, a prawdopodobn przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie - informuje policja w

Utopiona czy zamordowana?

O sprawie poinformowa硂 radio "Merkury". Do zab骿stwa dosz硂 w nocy z niedzieli na poniedzia砮k. Bezpo秗edni przyczyn zgonu kobiety by硂 utoni阠ie, 秎ady na jej ciele wskazuj jednak, 縠 kto musia si do tej 秏ierci przyczyni. Podejrzany o to m昕czyzna jest ju w r阫ach policji.

iertelny wypadek rowerzysty. Wpad do rowu z wod.

M昕czyzna le縜 cz甓ciowo w wodzie. Lekarz pogotowia nie stwierdzi jednak na miejscu czy przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie, czy obra縠nia doznane w wyniku upadku. 44-letni rowerzysta nie mia kasku. Cia硂 m昕czyzny zosta硂 zabezpieczone w prosektorium. Sekcja zw硂k wyja秐i przyczyn zgonu. Wiadome

Po tragedii w Karcz體ce. S wyniki sekcji zw硂k os骲 utopionych w szambie

秔i眂zki farmakologicznej. Jej stan jest bardzo ci昕ki, ale stabilny - m體i El縝ieta Grodzicka, rzecznik szpitala wojew骴zkiego w Zielonej G髍ze. Prokuratura wszcz瓿a 秎edztwo Zako馽zy砤 si ju sekcja zw硂k. Przeprowadza硂 j dw骳h bieg硑ch patomorfolog體. - Bezpo秗edni przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie

Zw硂ki zakonnicy znalezione w rzece. Wiadomo ju, jaka by砤 przyczyna jej 秏ierci

zakonnym, kt髍e potwierdzi硑, 縠 jest to zaginiona 70-letnia Maria Uberman. Przeprowadzona sekcja zw硂k wykaza砤, 縠 bezpo秗edni przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie. Wykluczy砤 tak縠 udzia os骲 trzecich. Na razie nie wiadomo, w jaki spos骲 kobieta znalaz砤 si w wodzie. W serwisie policyjni.pl tak縠

Kolejne utoni阠ie w Ba硉yku

Bakowicz, rzecznik policji w Kamieniu Pomorskim. - Wtedy rzucili si na ratunek. 27 latka uda硂 si znale兼 i wyci眊n辨 na brzeg. Na miejsce przylecia helikopter, jednak ponadgodzinna reanimacja nie przynios砤 rezultatu. Nie wiadomo co by硂 przyczyn tragedii. To ju 43 utoni阠ie w tym roku. Tylko w lipcu

Od pocz眛ku wakacji uton瓿o ju osiem os骲

Tylko w ostatni niedziel na Lubelszczy糿ie uton瓿o dw骳h m硂dych m昕czyzn. Ich cia砤 wy硂wiono wczoraj w Chodlu i w Bia硂brzegach na Zamojszczy糿ie. 23-letni m昕czyzna wybra si z przyjaci蟪mi nad zalew w Chodlu. Gdy tylko znikn背 im z oczu, ci od razu zaalarmowali policj i stra po縜rn

Zrozpaczone rodziny nie trac nadziei. Dzi Dzie Dziecka Zaginionego

utopi si w Wieprzu, cia砤 jednak nie odnaleziono. Jasnowidze, z kt髍ymi rozmawia portal Newsbook.pl , twierdz, 縠 ch硂piec m骻 zosta zgwa砪ony, a potem zamordowany. Ich zdaniem ubrania podrzucono w okolice rzeki, by upozorowa utoni阠ie, a cia硂 zosta硂 zakopane. Tej wersji nie potwierdzaj

Kamie Pomorski: Niepe硁osprawna odpi瓿a protez i rzuci砤 si ratowa ukochanego. Oboje zgin阬i

nim do wody. Usi硂wa砤 ratowa partnera, ale sama uton瓿a. Ratownicy, kt髍zy wy硂wili kobiet, pr骲owali przez p蟪 godziny j reanimowa. Niestety nie uda硂 si przywr骳i funkcji 縴ciowych. Cia硂 m昕czyzny znaleziono dwie godziny po wypadku. Nie by硂 szans, by uratowa mu 縴cie. - Lekarz m骻 ju

Wyk砤dowca UW prawdopodobnie pope硁i samob骿stwo. Zostawi list po縠gnalny

- Sekcja zw硂k m昕czyzny zostanie przeprowadzona dzi albo jutro. Najprawdopodobniej przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie, poniewa na jego ciele nie ujawniono 縜dnych innych obra縠 - powiedzia epokura. Jak doda, 秎edczy znale糽i nad rzek rzeczy osobiste dr. Janusza W.. W秗骴 nich znajdowa si

Znaleziono cia硂 zaginionego polskiego podr罂nika

., kt髍y by cz硂nkiem za硂gi luksusowego jachtu "Charisma". Przyczyn 秏ierci Polaka by硂 utoni阠ie. Ostatni raz Paw砤 K. widziano 29 stycznia na pok砤dzie "Charismy", kiedy odp硑wa od wybrze縴 wyspy Norman nale勘cej do archipelagu Wysp Dziewiczych.

Tragiczny weekend nad wod. W Krakowie uton瓿y 3 osoby

- To ogromne liczby. Od pocz眛ku kwietnia w ca砮j Polsce dosz硂 ju do 367 utoni赕. Najcz阺tsz ich przyczyn by alkohol i k眕iel w niestrze縪nych miejscach - powiedzia砤 Kamila Szala z wydzia硊 prasowego Komendy G丑wnej Policji. Do czarnej serii dosz硂 w mijaj眂y weekend m.in. w Krakowie. W

Polski turysta uton背 w RPA

spodziewa si otrzyma formalny raport policji w najbli縮zych dniach. Wed硊g wst阷nych ustale miejscowej policji przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie - informuje biuro prasowe MSZ. Po otrzymaniu aktu zgonu rozpoczn si procedury sprowadzenia cia砤 lub proch體 m昕czyzny do kraju.Wed硊g informacji tr骿miejskiego

Uton阬i przez alkohol?

stra縜cy, kt髍zy wy硂wili cia硂 m昕czyzny. Funkcjonariusze ustalili te, 縠 m昕czyzna przed k眕iel pi alkohol. Kilka minut po godz. 19 ostr骴zcy policjanci otrzymali zg硂szenie o kolejnym utoni阠iu. Tym razem dosz硂 do niego na jeziorze Is眊 w pobli縰 kty. Po kilkunastu minutach poszukiwa stra縜cy

Znane przyczyny 秏ierci studenta Politechniki Rzeszowskiej

- W tej sytuacji nie b阣 konieczne badania DNA. W poniedzia砮k zosta砤 przeprowadzona sekcja zw硂k m昕czyzny. Wykaza砤, 縠 20-latek zmar z powodu utoni阠ia. Na jego ciele nie stwierdzono 縜dnych obra縠, kt髍e wskazywa硑by, 縠 do jego 秏ierci przyczyni硑 si osoby trzecie - m體i kasz Harpula

Dwie osoby uton瓿y w Brze糿ie. Wyniki sekcji zw硂k

Nadal nie wiadomo jednak dlaczego znale糽i si w wodzie i kim by砤 zmar砤 kobieta. Sekcj zw硂k przeprowadzono we wtorek po po硊dniu, a wieczorem poznali秏y jej wst阷ne wyniki. - Lekarz nie stwierdzi na cia砤ch ofiar 縜dnych obra縠, kt髍e wskazywa砨y, 縠 by砤 inna przyczyna 秏ierci ni utoni阠ie

Tragedia na Babiej G髍ze - nie 縴je m昕czyzna pora縪ny piorunem. Drugi turysta zgin背 w Szczyrku

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas40-latka piorun porazi, gdy schodzi ze szczytu Babiej G髍y do prze酬czy Krowiarki. Tury禼i, kt髍zy tamt阣y przechodzili, wezwali na pomoc ratownik體 GOPR, pr骲owali te reanimowa m昕czyzn. Niestety, bez skutku. Do kolejnego wypadku dosz硂 w Pieninach - pod

Pijany 53-latek chcia si och硂dzi w stawie. Uton背

lekarz stwierdzi zgon w wyniku utoni阠ia. W ubieg硑m roku w okresie wakacyjnym na terenie wojew骴ztwa 丑dzkiego uton瓿o 21 os骲, w tym 14 doros硑ch i siedmioro dzieci. Policja ostrzega, 縠 wypadkom nad wod sprzyja wysoka temperatura, brawura, alkohol i brak opieki nad dzie鎚i. Apeluje, 縠by wchodzi do

Rodzina studenta Politechniki Rzeszowskiej rozpozna砤 zw硂ki

- W tej sytuacji nie b阣 konieczne badania DNA. W poniedzia砮k zosta砤 przeprowadzona sekcja zw硂k m昕czyzny. Sekcja wykaza砤, 縠 20-latek zmar z powodu utoni阠ia. Na jego ciele nie stwierdzono 縜dnych obra縠, kt髍e wskazywa硑by, 縠 do jego 秏ierci przyczyni硑 si osoby trzecie - m體i

Wy硂wiony z rzeki. Poznajesz?

Policjanci z Che砿ka od 2009 roku pr骲uj ustali kim by m昕czyzna wy硂wiony 1 maja 2009 roku z Przemszy. Przyczyn zgony by硂 utoni阠ie. Przy m昕czy糿ie nie znaleziono 縜dnych dokument體, ani przedmiot體 mog眂ych pom骳 w ustaleniu to縮amo禼i. Ubrany by w br眤ow, zapinan na suwak i zatrzaski

Zacz背 p阫a pod nim l骴. Zachowa zimn krew

porusza si samodzielnie po lodzie, bo grozi to za砤maniem si tafli i utoni阠iem. M昕czyzna po硂縴 si na lodzie. Po 40 minutach stra縴 po縜rnej uda硂 si 禼i眊n辨 23-latka na brzeg za pomoc specjalistycznego sprz阾u - tzw. sa 秐iegowych. Stra縜cy ocenili, 縠 mo縧iwo舵 za砤mania si lodu pod m昕czyzn

Tragedia w Augustowie - uton瓿a matka z dwiema c髍kami

-latki. Policja bada przyczyny wypadku. Kana Bystry miejscami jest zamarzni阾y, nie mo縩a wi阠 wykluczy, 縠 ca砤 tr骿ka wesz砤 na l骴, kt髍y si pod nimi za砤ma. Mimo ostrze縠 policji co roku dochodzi w Polsce do przypadk體 utoni赕 z powodu za砤mania si lodu. W ubieg硑m tygodniu policjanci w

Utopili 49-latka... za dwa papierosy. Oskar縪ny: "Ja tylko przeje縟縜砮m rowerem" [WIDEO]

wakacji. Z ustale prokuratury wynika, 縠 . m骻 przyczyni si do utoni阠ia 49-letniego Ireneusza . Prowadz眂a 秎edztwo Ilona Szyszkowska-Dominiak z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie d硊go opowiada砤 o tym, co mia硂 si wydarzy 27 sierpnia ub. roku. Pijany m昕czyzna spotka dw骳h nieletnich przy

Utopi si, cho obok p硑wa硂 kilkana禼ie os骲. Ratownik: Ton眂y nie macha r阫ami, nie wo砤 o pomoc

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas W sobot na niestrze縪nym odcinku k眕ieliska w krakowskich Bagrach dosz硂 do utoni阠ia 25-letniego m昕czyzny - poda硂 TVP Info. Topi si, a dooko砤 p硑wali ludzie. 25-latek uton背 w Krakowie http://t.co/V8zT4yHsqa— TVP Info (@tvp_info) June 8, 2015 Portal

Utopi si w Wi秎e

Do utoni阠ia dosz硂 w P硂cku w nocy z pi眛ku na sobot. 29-letni m昕czyzna wpad do wody na oczach przechodni體. Kto zadzwoni na policj. - Telefon z t informacj zadzwoni o godz. 1.30 - opowiada dy縰rny p硂ckiej komendy Dariusz Rybicki. - Kto m體i, 縠 widzia tego cz硂wieka, jak szed

S眃 zaostrzy kar dla zab骿cy 15-letniej Wiktorii. Za "g酬bok demoralizacj" posiedzi 25 lat

S眃 Apelacyjny zdecydowa w 秗od o zaostrzeniu kary dla Artura W., kt髍y w marcu 2015 r. zabi 15-letni Wiktori z Krapkowic (Opolskie). M昕czyzna zosta pierwotnie skazany na 14 lat wi陑ienia, jednak po apelacji prokuratury wyrok zosta niemal podwojony. "Zabi bez refleksji, bez wahania

Zagin背 pi砶arz Iwo Zubrzycki. Stra縜cy przeszukuj akwen jeziora

podj阬i decyzj o zawiadomieniu policji o zagini阠iu m硂dego pi砶arza. Funkcjonariusze natychmiast rozpocz阬i poszukiwania. Jak si dowiedzieli秏y, obecnie policjanci sprawdzaj szpitale, dworce oraz inne miejsca, w kt髍ych m骻砨y przebywa 28-latek. Jedn w wersji branych po uwag jest tak縠 utoni阠ie

Wjecha teren體k do stawu i uton背. Dlaczego?

Wypadek wydarzy si minionej nocy. Do przydomowego stawu, w miejscowo禼i Milan體 pod Parczewem, wjecha terenowy nissan patrol. Samoch骴 uton背. Gdy zosta wyci眊ni阾y, okaza硂 si, 縠 w 秗odku jest kierowca, 57-letni m昕czyzna. Policjanci usi硊j ustali dlaczego samoch骴 wjecha do stawu. Cia硂

Zw硂ki stra縩ika wi陑iennego wy硂wiono z rzeki

koronowskiego zak砤du - m體i Janusz Kaczmarek z prokuratury Bydgoszcz-P蟪noc. - Nie ma 縜dnych 秎ad體 pobicia. Wszystko wygl眃a na nieszcz甓liwy wypadek. Wst阷nie za przyczyn zgonu uznali秏y utoni阠ie, jednak dla pewno禼i zlecili秏y sekcj zw硂k - komentuje prokurator.

Nastolatek chcia zrobi selfie z rewolwerem ojca. Przez przypadek postrzeli si w g硂w

kt髍ego dosz硂 w Indiach w ci眊u ostatnich miesi阠y. W styczniu w Mumbaju kobieta spad砤 do morza, robi眂 sobie zdj阠ie, a m昕czyzna, kt髍zy rzuci si jej na pomoc, uton背. Sytuacja w mie禼ie sta砤 si na tyle powa縩a, ze problemem zaj瓿a si policja. Wyznaczono 16 niebezpiecznych punkt體, w kt髍ych

Pr眃 秏iertelnie porazi 縠glarza na Kanale Miodu駍kim

- wpad jeszcze do wody. Sekcja zw硂k wyja秐i, czy bezpo秗edni przyczyn 秏ierci 22-latka by硂 utoni阠ie, czy te pora縠nie pr眃em. Do szpitala przewieziona zosta砤 r體nie ca砤 za硂ga 縜gl體ki. Jeszcze we wtorek na obserwacji pozostawa硑 w nim dwie kobiety. Okoliczno禼i wypadku bada teraz prokuratura

Sopot: Matka dziewczynki, kt髍ej cia硂 wy硂wiono przy molo, us硑sza砤 zarzut zab骿stwa

przes硊chana. Okaza硂 si, 縠 jest ona matk 3-letniej Weroniki, kt髍ej cia硂 wy硂wiono z wody. Prokuratorzy przes硊chali tak縠 ojca dziewczynki. M昕czyzna o tragedii dowiedzia si od policji. Mia砤 problemy psychiczne Funkcjonariusze pracuj眂y nad spraw utoni阠ia 3-latki, od pocz眛ku zak砤dali dwie wersje

Czarna seria utoni赕 trwa. 16-latek kolejn ofiar

, kt髍zy wyci眊n阬i na brzeg cia硂 16-latka. Ch硂pak jest ju 10. ofiar utoni阠ia podczas wypoczynku nad wod na Podkarpaciu. W niedziel wieczorem w zalewie Nied紈iadek w W髄ce Nied紈iedzkiej znaleziono zw硂ki 31-letniego mieszka馽a gminy Soko丑w Ma硂polski. Funkcjonariusze ustalili, 縠 m昕czyzna wszed

Prokuratura zbada ewakuacj powodzian w Sandomierzu

Pow骴 w Sandomierzu poch硂n瓿a ju pi赕 ofiar. W眛ek zaniedba znajdzie si w 秎edztwie dotycz眂ym tych utoni赕. Przypomnijmy, 縠 zw硂ki 50-letniego m昕czyzny odnaleziono w jego zalanym domu, 72-letni mieszkaniec miasta uton背 w budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Powi秎e, cia硂 71-latka

Zabi partnerk i zabawi si w agencjach towarzyskich

by硂 uduszenie i utoni阠ie. W czasie 秎edztwa ustalono, 縠 kobieta przez 2,5 roku mieszka砤 z Piotrem S. Ostatnio nie uk砤da硂 si mi阣zy nimi, a powodem by硂 nadu縴wanie alkoholu przez Piotra S., a tak縠 jego podejrzenia, 縠 jest zdradzany. W maju wyjecha do pracy w Niemczech. Anita A. dowiedzia砤

Biuro podr罂y winne 秏ierci turyst體. Precedensowy wyrok i odszkodowania po 100 tys. [TYLKO U NAS]

pla縴 by ratownik czy obs硊ga medyczna. Adwokat zwraca r體nie uwag, 縠 r罂ne mog by przyczyny utoni阠ia, w秗骴 nich wskazywa na zawa serca, a nawet... samob骿stwo. - Na pocz眛ku tej sprawy byli秏y gotowi zawrze ugod, licz眂 na to, 縠 du縠 biuro podr罂y z ogromnym do秝iadczeniem w bran縴

Uton瓿a matka z synem

. Stra po縜rna wy硂wi砤 ich zw硂ki w niedziel tu przed godz. 15. W sobot w dzi uton背 te 51-letni m昕czyzna w zbiorniku wodnym M硑nek. K眕a si pod wp硑wem alkoholu.

Kolejna akcja bohaterskiego policjanta. Uratowa ton眂ego, sam zgin背. Osieroci c髍eczk

uratowa m昕czyzn. Niestety, st. asp. Marek Dziakowicz podczas akcji uton背. Niedawno odci背 sznur 27-letniemu samob骿cy "Dla st. asp. Marka Dziakowicza 縴cie ludzkie zawsze by硂 najwa縩iejsze. Pozostawa wierny zasadom wyra縪nym w rocie przysi阦i, kt髍 z硂縴, podejmuj眂 14 lat temu s硊縝 w

Pierwsza 秏iertelna ofiara powodzi na Podkarpaciu. Znale糽i zw硂ki m昕czyzny w jednym z dom體

Wieczorem, podczas patrolowania zalanych teren體 osiedla Wielowie, policjanci dotarli do jednego z dom體. S眘iedzi poinformowali policjant體, 縠 w domu jest 59-letni m昕czyzna. Gdy funkcjonariusze z 硂dzi dostali si do wn阾rza znale糽i zw硂ki cz硂wieka. M昕czyzna prawdopodobnie uton背. Policjanci

Zw硂ki w Wis硂ku. Policja: Wst阷nie to zaginiony student PRz

stra縴 po縜rnej w Rzeszowie. Wed硊g wst阷nych ustale policji zmar硑m jest zaginiony 20-letni kasz P. W ubraniu m昕czyzny znaleziono dokumenty to縮amo禼i. - Teraz jego rodzina musi rozpozna cia硂. Wst阷nie nie stwierdzono na nim 縜dnych obra縠. Przypuszczalnie m昕czyzna zmar z powodu utoni阠ia

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體