utoni阠iu m昕czyzny

ek

Tragiczny weekend nad wodami regionu. Uton瓿o dw骳h m昕czyzn

Tragiczny weekend nad wodami regionu. Uton瓿o dw骳h m昕czyzn

Tragedi zako馽zy si wypoczynek dw骳h m硂dych m昕czyzn nad zbiornikami wodnymi w Koniecpolu i w Cz阺tochowie. Najprawdopodobniej m昕czy糿i pili alkohol przed k眕iel w niestrze縪nych zbiornikach wodnych. Uton阬i

M昕czyzna chcia uratowa psa, kt髍y odp硑n背 za daleko od brzegu. Uton背

1. 32-latek wskoczy do Jeziora Bia砮go Augustowskiego, by ratowa psa 2. Podczas holowania zwierzaka m昕czyzna uton背

36-letni m昕czyzna uton背 w Ba硉yku. Nieoficjalnie: by zakaz k眕ieli

• M昕czyzna k眕a si na niestrze縪nym odcinku pla縴 w Kopaniu• W pewnym momencie zacz背 si topi i znikn背 pod wod• Mimo reanimacji nie uda硂 si go uratowa

Nie przekonuj Ci statystyki dot. utoni赕? Zobacz ten filmik i pomy秎 dwa razy, zanim wejdziesz do wody po alkoholu

Nie przekonuj Ci statystyki dot. utoni赕? Zobacz ten filmik i pomy秎 dwa razy, zanim wejdziesz do wody po alkoholu

Kolejne utoni阠ia na Podkarpaciu. Nie 縴je dw骳h m昕czyzn

Kolejne utoni阠ia na Podkarpaciu. Nie 縴je dw骳h m昕czyzn

O godzinie 14.45 dy縰rny policji w Przemy秎u odebra sygna o zagini阠iu w wodzie 36-letniego m昕czyzny, kt髍y by z koleg nad brzegiem Sanu we wsi Iska ko硂 Dubiecka. - W pewnej chwili wszed do rzeki i spacerowa po dnie. Po kilku minutach nagle znikn背 pod powierzchni. Policjanci wydobyli na

M昕czyzna uton背 w Wi秎e. Jego cia砤 szuka sze舵 jednostek p硑waj眂ych

M昕czyzna uton背 w Wi秎e. Jego cia砤 szuka sze舵 jednostek p硑waj眂ych

M昕czy糿i znajdowali si w G髍ze Kalwarii. Tam postanowili urz眃zi sobie k眕iel w Wi秎e i dop硑n辨 do miejscowo禼i Glinki. - Jeden z nich, 36-latek, zacz背 ton辨. Jego kolega pr骲owa udzieli mu pomocy, ale nie by w stanie - relacjonuje st. asp. Piotr Tabencki. Ocala硑 m昕czyzna przedosta si

M昕czyzna uton背 podczas pr骲y ratowania dziecka

M昕czyzna uton背 podczas pr骲y ratowania dziecka

- M昕czyzna wypoczywa nad rzek razem ze swoim synem, dziecko bawi硂 si w p硑tkiej wodzie. W pewnym momencie ch硂piec zacz背 ton辨, ojciec ruszy mu z pomoc, jednak nurt rzeki porwa obydwu - relacjonuje Katarzyna Pad硂 z ma硂polskiej policji. Okaza硂 si, 縠 niedaleko tego miejsca rzeka

Tragedia na Malcie: uton瓿a para polskich turyst體. M昕czyzna pr骲owa ratowa partnerk

Tragedia na Malcie: uton瓿a para polskich turyst體. M昕czyzna pr骲owa ratowa partnerk

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas1. Do wypadku dosz硂 w Nowy Rok u wybrze縴 wyspy Gozo2. Kobieta wpad砤 do morza, gdy partner robi jej zdj阠ie3. M昕czyzna chcia j ratowa; niestety, oboje uton阬i Portal independent.com.mt opisuje, 縠 50-letnia Polka spad砤 do morza ze skalistego wybrze縜

Z Bystrzycy wy硂wiono zw硂ki m昕czyzny. Uton背?

Z Bystrzycy wy硂wiono zw硂ki m昕czyzny. Uton背?

Zw硂ki spostrzeg dzi przed po硊dniem w阣karz. To on zawiadomi policj. Na miejsce przyjechali te prokuratorzy i lekarz medycyny s眃owej. Wst阷ne ogl阣ziny wskazuj 縠 ok. 40-letni m昕czyzna si utopi. Policja wyja秐ia okoliczno禼i tragedii i personalia m昕czyzny.

Pustkowo, uton背 starszy m昕czyzna

Do tragedii dosz硂 wczoraj po po硊dniu. M昕czyzna bawi si z dzie鎚i jakie 2 m. od brzegu. Ba硉yk w tym miejscu ma 60 cm. g酬boko禼i. W pewnej chwili zanurkowa i ju nie wyp硑n背. Pla縪wicze wyci眊n阬i z wody nieprzytomnego m昕czyzn. Reanimowali go ratownicy z Pobierowa i lekarz anestezjolog

Stolica. Dw骳h m昕czyzn uton瓿o podczas sp硑wu kajakowego

Ze wst阷nych ustale policji wynika, 縠 kajaki m昕czyzn wywr骳i硑 si podczas pr骲y przep硑ni阠ia przez uskok wodny. Do szpitali w Warszawie i Otwocku trafi硑 tak縠 dwie uczestniczki sp硑wu. Stan jednej z nich jest ci昕ki, zosta砤 przetransportowana 秏ig硂wcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W

Lublin: trzech m昕czyzn uton瓿o w Zalewie Zemborzyckim

Tomasza Sz. Nie wr骳i do domu, szukamy tego m昕czyzny - powiedzia砤 Kwiatkowska. Oko硂 godz. 18 w tym samym zbiorniku wodnym, na drugim brzegu, uton背 33-letni Robert Sz. Wyp硑n背 pontonem, kt髍y okaza si dziurawy. Jego 縪na, kt髍a zosta砤 na brzegu, zawiadomi砤 policj. - Policjanci wydobyli m昕czyzn

Cia硂 m昕czyzny znaleziono w Jeziorku Czerniakowskim

Cia硂 m昕czyzny znaleziono w Jeziorku Czerniakowskim

mog硂 doj舵 do utoni阠ia. - Co by硂 faktycznym powodem 秏ierci, wyka縠 dopiero sekcja zw硂k. Poszukujemy 秝iadk體, kt髍zy mogliby co wiedzie na temat tego zdarzenia - powiedzia砤 Iwona Jurkiewicz z Komendy Sto砮cznej Policji. Na pocz眛ku czerwca w Porcie Czerniakowskim odnaleziono cia硂 oko硂 30

Dw骳h m昕czyzn uton瓿o jednej nocy

Do obu utoni赕 dosz硂 w nocy z pi眛ku na sobot. Najpierw, oko硂 godz. 20 w jeziorze Jamno uton背 w阣karz. Z niewyja秐ionych przyczyn 51-letni m昕czyzna wpad do wody. Podj阾a akcja reanimacyjna nie da砤 rezultatu. Drugi wypadek wydarzy si oko硂 godz. 5 rano. 32-letni m昕czyzna uton背 w jeziorze

Stolica. Dw骳h m昕czyzn uton瓿o podczas sp硑wu kajakowego

24.07. Warszawa (PAP) - Dw骳h m昕czyzn uton瓿o podczas sp硑wu kajakowego na rzece ider w Woli Karczewskiej - poinformowa w niedziel PAP rzecznik Komendy Sto砮cznej Policji Maciej Karczy駍ki. Ze wst阷nych ustale policji wynika, 縠 kajaki m昕czyzn wywr骳i硑 si podczas pr骲y przep硑ni阠ia przez

Tragedia nad Wis硂k. Uton瓿a 21-letnia kobieta

Tragedia nad Wis硂k. Uton瓿a 21-letnia kobieta

pili alkohol. - M昕czyzna by pijany. Zosta zatrzymany do wytrze紈ienia - informuje policja w D阞icy. Oko硂 godz. 17. nurkowie stra縴 po縜rnej wy硂wili z wody cia硂 21-letniej mieszkanki D阞icy. Policjanci wraz z prokuratorem zabezpieczyli 秎ady, kt髍e pomog w wyja秐ieniu okoliczno禼i utoni阠ia

Uton背 m昕czyzna, kt髍y chcia uratowa dziecko

Do zdarzenia dosz硂 w miejscowo禼i Dzigorzew (sdzkie). Ze wst阷nych ustale wynika, 縠 nad Wart przyjecha硂 trzech m昕czyzn wraz z czw髍k dzieci. Starsi 硂wili ryby, a dw骿ka dzieci w wieku 14 i 15 lat posz砤 si k眕a. W pewnej chwili zacz瓿y ton辨. Na ratunek skoczy硂 do rzeki dw骳h m昕czyzn

Dramat nad zalewem Soli駍kim. Uton背 61-letni m昕czyzna

Dramat nad zalewem Soli駍kim. Uton背 61-letni m昕czyzna

Do zdarzenia dosz硂 w okolicach miejscowo禼i Tele秐ica Oszwarowa (pow. bieszczadzki). Wczoraj ok. godz. 23 na policj zadzwoni m昕czyzna, twierdz眂, 縠 jego znajomy wszed do Jeziora Soli駍kiego i ju nie wyp硑n背. Policjanci powiadomili ratownik體 WOPR. Z ustale funkcjonariuszy wynika, 縠

Trzech m昕czyzn uton瓿o uwi陑ionych w aucie

p砮twonurk體. "Niestety, mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej nie uda硂 si uratowa trzech m昕czyzn wyci眊ni阾ych z auta. Nie znamy jeszcze ich wieku, ani nazwisk" - poinformowa砤 Beata Tobiasz z dolno秎眘kiej policji.

Tragedia na Lisi馽u. M昕czyzna uton背 w zbiorniku Adriatyk

Tragedia na Lisi馽u. M昕czyzna uton背 w zbiorniku Adriatyk

Po otrzymaniu tej tragicznej informacji zarz眃zono akcj poszukiwawcz. Uczestniczy硂 w niej sze舵 zast阷體 stra縴 po縜rnej oraz dwie grupy p砮twonurk體 z Cz阺tochowy i Bytomia. Jak si dowiedzieli秏y cia硂 topielca ju odnaleziono. To ok. 30-letni m昕czyzna. Jak dosz硂 do tragedii, na razie nie

Tragiczna seria utoni赕. Nie 縴je pi赕 os骲

"G丑wne przyczyny utoni赕 to brawura, gdy k眕i眂y si oddalaj si od brzegu, nie umiej眂 p硑wa, oraz spo縴wanie alkoholu" - powiedzia PAP Dawid Stefa駍ki ze s硊縝y prasowej warmi駍ko-mazurskiej komendy policji. Jak poinformowa Stefa駍ki, w sobot ok. godziny 20 policjanci z Mi硂m硑na

Pi赕 os骲 utopi硂 si w weekend na Warmii i Mazurach

Pi赕 os骲 utopi硂 si w weekend na Warmii i Mazurach

- G丑wne przyczyny utoni赕 to brawura, gdy k眕i眂y si oddalaj si od brzegu, nie umiej眂 p硑wa, oraz spo縴wanie alkoholu - powiedzia Dawid Stefa駍ki ze s硊縝y prasowej warmi駍ko-mazurskiej komendy policji. Jak poinformowa Stefa駍ki, w sobot ok. godziny 20 policjanci z Mi硂m硑na zostali

W jeziorze 痽wieckim uton背 m昕czyzna

Sze舵 os骲, kt髍e biwakowa硑 nad jeziorem w miejscowo禼i Zarzecze niedaleko 痽wca, wyp硑n瓿o nad ranem 丑dk na jezioro. Oko硂 30 metr體 od brzegu 丑d wywr骳i砤 si i wszyscy wpadli do wody. Pi赕 os骲 dop硑n瓿o do brzegu. Sz髎ta zagin瓿a. Jego zw硂ki z dnia jeziora wydobyli nurkowie z Pa駍twowej St

Tragedia w Toruniu. M昕czyzna uton背 w Wi秎e

Tragedia w Toruniu. M昕czyzna uton背 w Wi秎e

Do tragedii dosz硂 w sobot po godz. 18 na wysoko禼i ul. Rudackiej. 34-letni m昕czyzna spacerowa ze znajom przy rzece. Wszed do wody, by si och硂dzi. Kobieta zauwa縴砤, 縠 zach硑sn背 si wod i znikn背 pod tafl. Na miejsce przyjechali policjanci, ratownicy i stra縜cy. - Po kilkudziesi阠iu

30-letni m昕czyzna uton背 w Zakrz體ku

Akcja poszukiwawcza trwa砤 kilka godzin. Ofiar okaza si 30-letni m昕czyzna. Trwa ustalanie jego personali體. To nie pierwsza tragedia, kt髍a tego lata mia砤 miejsce w Zakrz體ku. W nocy z 8 na 9 lipca na terenie Zakrz體ka 19-letnia dziewczyna spad砤 z 30-metrowej ska硑. Zgin瓿a na miejscu. Kilka

Wy硂wili cia硂 m昕czyzny z jeziora. Uton背? 

Dzisiaj rano jeden z pracownik體 firmy wykonuj眂ej prace budowlane przy ul. W眘kiej w Mogilnie, w pobli縰 jeziora zauwa縴 unosz眂ego si na wodzie cia硂 cz硂wieka. M昕czyzna natychmiast zaalarmowa policjant體 i stra縩ik體 miejskich. Mundurowi po kilka minutach byli ju na jeziorem i nie czekaj眂

Tragedia w Jantarze. Morze wyrzuci硂 na brzeg cia硂 oko硂 40-letniego m昕czyzny

Jak dowiedzia si reporter "Dziennika Ba硉yckiego" , przy pla縴 w Jantarze dosz硂 do tragedii. Oko硂 godz. 19 morze wyrzuci硂 na brzeg cia硂 oko硂 40-letniego m昕czyzny.  Akcja ratownicza lekarzy z dw骳h karetek pogotowia nie przynios砤 skutku. Na miejscu pojawi砤 si

Dwie tragedie nad wod. Nie 縴j m硂dzi ludzie

Po po硊dniu 28-latek z powiatu sandomierskiego p硑wa po zbiorniku Cha馽za na materacu, z kt髍ego w pewnym momencie si zsun背. Poszukiwania cia砤 trwa硑 ponad dwie godziny, bra硑 w nich udzia cztery zast阷y stra縴, w tym nurkowie. - M昕czyzna przyjecha nad wod ze znajomymi. P硑wa po zalewie na

W bie zaton背 kuter. Zagin背 rybak, trwa akcja poszukiwawcza

, przep硑waj眂ego nieopodal miejsca wypadku. - Po przyp硑ni阠iu na miejsce ratownicy zastali tylko resztki zatoni阾ego kutra unosz眂e si na wodzie oraz jednego z rybak體, kt髍ego uda硂 si szybko wci眊n辨 na pok砤d - m體i "Wyborczej" Wies砤w Jasi駍ki z SAR. - Zdaniem uratowanego rybaka drugi z m昕czyzn

Wroc砤w: Starszy m昕czyzna uton背 w Odrze

- Prawdopodobnie jest to 88-letni m昕czyzna, kt髍y dzie wcze秐iej zagin背 na Krzykach - dowiedzieli秏y si tylko w biurze rzecznika prasowego wroc砤wskiej policji. - Teraz badamy okoliczno禼i jego 秏ierci.

Wy硂wiono topielca. K眕a si pijany

Do wypadku dosz硂 w poniedzia砮k, 10 sierpnia. M昕czyzna wyp硑n背 na 秗odek zalewu w Kobylej G髍ze rowerem wodnym. Wskoczy do wody i ju nie wyp硑n背. Poszukiwania p砮twonurkowie rozpocz阬i we wtorek od godz. 9. Po o秏iu godzinach odnale糽i cia硂. To pierwszy wypadek utoni阠ia w tym zalewie

Karw. Trzy osoby wpad硑 pod l骴 na jeziorze. "Kto, kto mieszka obok, us硑sza krzyki"

zawiadomi kt髍y z mieszka馽體. - Kto, kto mieszka obok, zadzwoni, bo us硑sza krzyki - powiedzia portalowi Gazeta.pl kpt. Piotr S硊pski z Komendy Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w S砤wnie. Przy pomocy sprz阾u ratowniczego wydostali z wody dwie osoby, kobiet  i m昕czyzn. Drugi m昕czyzna nie

Dwie osoby uton瓿y w podkrakowskich k眕ieliskach

Policjanci zg硂szenia o zagini阠iu obu m昕czyzn dostali w sobot p蠹nym popo硊dniem od ich znajomych, z kt髍ymi wypoczywali nad wod. - Jedno ze zg硂sze dotyczy硂 k眕ieliska w Kryspinowie. W pobli縰 mniejszego akwenu, przyleg砮go do g丑wnego, wypoczywa ze swoimi znajomymi 28-letni m昕czyzna

Trzy osoby wpad硑 do wody, wszystkie uton瓿y

uton阬i - poinformowa Dawid Stefa駍ki z biura prasowego warmi駍ko-mazurskiej policji. W jeziorze Sasek k. Szczytna w podobnych okoliczno禼iach uton背 42-letni m昕czyzna, kt髍y p硑wa na 丑dce wios硂wej. Gdy ta si wywr骳i砤 m昕czyzna wpad do wody. Mimo, 縠 szybko go z niej wyci眊ni阾o akcja reanimacyjna

Utopili m昕czyzn w rzece. Jest wyrok dla 14-latka: do poprawczaka na sze舵 lat

27 sierpnia ubieg砮go roku, s硂neczne popo硊dnie. Deptak w samym centrum miasta, u zbiegu ulic Chrobrego i kietka. Do 49-letniego Ireneusza . podchodzi trzech nastolatk體. Najm硂dszy z nich ma 12 lat, najstarszy - 16. Chc, by pocz阺towa ich papierosem. M昕czyzna odmawia. Ch硂pcy zaczynaj go

Dwie ofiary wody

utopi si w zbiorniku przeciwpo縜rowym. Oko硂 godz. 14 policja dosta砤 zg硂szenie, 縠 m昕czyzna m骻 uton辨, bo w pobli縰 zbiornika znaleziono jego ubrania. Policjanci zawiadomili stra po縜rn i podejrzenia okaza硑 si prawdziwe. - Stra縜cy nurkowie z Sandomierza wydobyli z wody cia硂 44-latka

Sztum: Czternastolatka uton瓿a na niestrze縪nej pla縴

Oko硂 godziny 12.30 sztumska stra po縜rna odebra砤 zg硂szenie o utoni阠iu osoby na zamkni阾ym dla k眕i眂ych si jeziorze Bia硑m w Sztumskim Polu. Dwie nastoletnie dziewczynki bez opieki doros硑ch pojecha硑 nad jezioro. W pewnym momencie obie zacz瓿y si topi. Jak donosi Piotr, kt髍y wys砤

Dwoje m硂dych ludzi uton瓿o w jeziorze [ZDJ蔆IA]

Tr骿ka z czw髍ki znajomych przebywaj眂ych nad jeziorem w nocy z pi眛ku na sobot postanowi砤 si wyk眕a. Na brzegu zosta m昕czyzna, kt髍y nie umia p硑wa. Ca砤 tr骿ka p硑n瓿a ju w stron pomostu, gdy nagle 28-latek zacz背 si topi. Prawdopodobnie dwie przebywaj眂e z nim w wodzie kobiety

Ofiary wody - tragiczny weekend

Alarmuj眂y sygna o prawdopodobnym utoni阠iu dzieci policjanci dostali w pi眛ek ok. godz. 19.30. Nad zbiornikiem retencyjnym w Miedznej Murowanej pod Opocznem bawi硂 si trzech ch硂pc體 - 9-letni Kuba, rok starszy Ada i 14-letni brat Kuby. - Nastolatek odszed na chwil. Us硑sza krzyk i plusk

Lubuskie: kolejna osoba uton瓿a. 25-ta w tym roku!

rower m昕czyzny. Z uwagi na zapadaj眂y zmrok jego poszukiwania rozpocz瓿y si w 秗od. Oko硂 po硊dnia stra縜cy znale糽i zw硂ki 57- latka. Od pi眛ku w woj. lubuskim niemal ka縟ego dnia kto traci 縴cie w wodzie. Podczas ostatnich kilku dni uton瓿o pi赕 os骲. Od pocz眛ku roku w wodach regionu uton瓿o 25

W Ksi昕ynie uton背 m硂dy ch硂pak. K眕a si w gliniance

Wczoraj dok砤dnie o godzinie 18.06 dy縰rny Wojew骴zkiego Stanowiska Koordynacji Stanowiska otrzyma sygna o mo縧iwo禼i utoni阠ia m硂dego m昕czyzny w gliniance w Ksi昕ynie. Na miejsce zdarzenia natychmiast wys砤no 6 woz體 stra縜ckich, ratownicy na miejscu dowiedzieli si, 縠 秝iadkowie widzieli

Tylko w sobot dwie ofiary zimy. Utoni阠ie i wych硂dzenie przyczynami 秏ierci

najprawdopodobniej oblodzona, w wyniku czego m昕czyzna po秎izgn背 si i spad do wody. Nie by jednak w stanie wydosta si na brzeg. - Rzeka jest do舵 p硑tka, wi阠 wydaje si, 縠 to nie utoni阠ie by硂 przyczyn 秏ierci, tylko wych硂dzenie organizmu - powiedzia砤 w rozmowie z TVN 24 Katarzyna Pad硂 z zespo硊

Kolejne utoni阠ia - na Podkarpaciu, Lubelszczy糿ie, Pomorzu Zachodnim

M昕czyzna prawdopodobnie bra udzia w imprezie nad stawem. W pewnym momencie rozebra si, wskoczy do wody i ju nie wyp硑n背. Jego cia硂 stra縜cy odnale糽i na g酬boko禼i oko硂 p蟪tora metra. To kolejna ofiara wody na Lubelszczy糿ie. Wed硊g policyjnych danych, w tym roku w wojew骴ztwie lubelskim

22-latek utopi si w zalewie

Do tragedii dosz硂 w niedziel ok. godz. 17. M昕czyzna sp阣za dzie nad wod w towarzystwie r體ie秐ik體. Z ich relacji wynika, 縠 nie umia p硑wa. Kiedy znikn背 im z oczu, powiadomili stra po縜rn. Stra縜cy z grupy wodno-nurkowej jednostki ratowniczo-ga秐iczej nr 1 w Radomiu znale糽i jego cia硂

Francja. M硂dy m昕czyzna zgin背 pr骲uj眂 "zab硑sn辨" na Facebooku

dosz硂 wcze秐iej w rejonie Calais na p蟪nocy kraju, kiedy m硂dy m昕czyzna powa縩ie ucierpia podczas skoku na g硂w do wody. "Nie dajcie si zdominowa przez g硊pie mody" - ostrzega policja na Facebooku.

Skoczy za dziewczyn i uton背

Nad wod wybra si z dziewczyn. Kiedy ta nagle zacz瓿a traci pod nogami dno, m昕czyzna skoczy jej na pomoc. Dziewczyna dotar砤 do brzegu o w砤snych si砤ch. Ch硂pak nie wyp硑n背. Dopiero po trzech godzinach jego cia硂 wydobyli p砮twonurkowie.

Tragedia w Starej Bia砮j

Policja po raz kolejny przestrzega przed korzystaniem z dzikich k眕ielisk, niestrze縪nych przez ratownika.

Tragedia na jeziorach: trzy osoby uton瓿y

W sobot rano wy硂wiono cia硂 61-letniego m昕czyzny z jeziora Lgi Du縴 k. Wschowy. Prawdopodobnie wpad z k砤dki do wody. Tego samego dnia wieczorem policja odnalaz砤 w wodach jeziora Lubi笨 k. Lubniewic cia硂 24-latka, kt髍y by mieszka馽em podzielonog髍skiego Przylepu. Oko硂 godz. 22 poszed

Warszawa. Cia硂 m昕czyzny znalezione w Wi秎e podczas policyjnego patrolu

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nasPolicja natrafi砤 na cia硂 niedaleko mostu 眘ko-D眀rowskiego. - Na chwil obecn wiemy tylko tyle, 縠 s to zw硂ki m昕czyzny. Prawdopodobnie przyczyn jego 秏ierci by硂 utoni阠ie - m體i na antenie TVP Info Marcin Zab硂cki ze sto砮cznej policji. #PILNE

Utopi si, cho obok p硑wa硂 kilkana禼ie os骲. Tragiczn 秏ier zarejestrowa monitoring

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nasW sobot na niestrze縪nym odcinku k眕ieliska w krakowskich Bagrach dosz硂 do utoni阠ia 25-letniego m昕czyzny - poda硂 TVP Info. Topi si, a dooko砤 p硑wali ludzie. 25-latek uton背 w Krakowie http://t.co/V8zT4yHsqa— TVP Info (@tvp_info) June 8, 2015 Portal

Tragedia na tamie. 44-latek wpad do wezbranej rzeki

M昕czyzna wpad do wezbranej rzeki Czarna w gminie Aleksandr體 we wtorek. Sta硂 si to, gdy czy禼i stawid砤, czyli jeden z element體 tamy. - Natychmiast na miejsce przyjechali policjanci i stra縜cy z grup p砮twonurk體. Do poszukiwa wykorzystano te 丑d motorow, ale akcja nie przynios砤 skutk體

Przes硊chanie po 秏ierci 12-latka na basenie. Prokurator: "Zagadkowy zbieg okoliczno禼i"

. Kilka dni temu ch硂piec zosta wybudzony ze 秔i眂zki farmakologicznej. Jego stan si poprawia, dzi阫i czemu m骻 zosta przes硊chany.    Dowiedz si wi阠ej: Co m體i 12-latek podczas przes硊chania? - Ch硂piec niestety nie pami阾a okoliczno禼i bezpo秗ednio poprzedzaj眂ych utoni阠ie. Pami阾a

Dwaj bracia uton阬i w Nysie K硂dzkiej

z m昕czyzn chcia pope硁i samob骿stwo i skoczy z bariery nad tam do rzeki. Jego starszy brat uton背, gdy pr骲owa uratowa 20-latka. "Rozwa縜my wszystkie mo縧iwe przyczyny tragedii, post阷owanie wyja秐i, czy by硂 to samob骿stwo, czy te w zdarzeniu bra udzia kto trzeci" - podsumowa砤

Trzy osoby uton瓿y w studni, w tym stra縜cy. Wydobyto ju wszystkie cia砤

wydobyto 縜dnego z m昕czyzn, m體i "Gazecie" Marcin Janowski, rzecznik prasowy podlaskich stra縜k體. Wiadomo, 縠 23-letni m昕czyzna wpad do g酬bokiej studni oko硂 godz. 15.30. - Na razie nie wiemy, jak to si sta硂. Badamy przyczyny - m體i "Gazecie" Edyta Kimera z suwalskiej policji

Pijany w wodzie. Pla縪wicze go ostrzegali... Sko馽zy硂 si tragedi

wody. Faktyczny stan trze紈o禼i 21-latka b阣zie znany po przeprowadzeniu badania jego krwi. Rzeczniczka KPP podkre秎a, 縠 w tym sezonie na terenie powiatu drawskiego by硑 ju trzy utoni阠ia. Do przebywaj眂ych nad wod k眕i眂ych si, p硑waj眂ych kajakami policja apeluje o rozs眃ek, przestrzeganie

Uton背 w Jeziorku Szcz甓liwickim. By nietrze紈y

M昕czyzna mia 30 lat. To ju drugie utoni阠ie w akwenie w tym sezonie. Wcze秐iej w Jeziorku uton背 innym m昕czyzna, mieszkaniec Szczecina. Przeczytaj tak縠: BMW na s硊pie. Wypadek na Trasie Toru駍kiej

P砮twonurkowie i helikopter szukaj zaginionego my秎iwego

Wczorajsze wysi砶i ekip poszukiwawczych, w tym stra縜k體 - p砮twonurk體 nie da硑 rezultatu. W akcji wykorzystywano tak縠 sonar. Przy jego u縴ciu badano dno rzeki Szk硂 od miejsca gdzie zauwa縪no ostatnie 秎ady poszukiwanego do odleg砮j o kilkaset metr體 tamy bobrowej. Wcze秐iej teren przeszukiwa he

ier na Zalewie Czorszty駍kim

Jak poinformowa PAP oficer dy縰rny komendy powiatowej policji w Nowym Targu, m昕czy糿i wypo縴czyli rower wodny i pop硑n阬i w rejon rezerwatu przyrody Zielone Ska砶i. Tam, jak zeznali 秝iadkowie, jeden z m昕czyzn zsun背 si lub zeskoczy z p硑waka. Zacz背 co krzycze, a wtedy jego towarzysz

W weekend uton瓿y 42 osoby. Ale je秎i nie przemawiaj do ciebie statystyki, zobacz ten filmik

jest z kolei to, 縠 s to nawet w ok. 90 proc. m昕czy糿i. Jedn z g丑wnych przyczyn utoni赕 jest alkohol. W 2014 roku prawie u prawie jednej czwartej z os骲, kt髍e uton瓿y, wykryto alkohol. Utoni阠ia w 2014 roku | Create infographics "Zanim ton眂y straci przytomno舵, up硑wa nawet pi赕 minut"

Pobi i okrad Wiktori. Nieprzytomn wrzuci do 禼iek體, w nich uton瓿a. S眃 nie orzek najwy縮zej kary

, potem przeci眊n背 nieprzytomn dziewczyn na teren przepompowni 禼iek體 i wrzuci j do kolektora 禼iekowego. Wed硊g bieg硑ch przyczyn 秏ierci nastolatki by硂 utoni阠ie. Matka Wiktorii: Kara jest niesprawiedliwa - Domagali秏y si kary 25 lat pozbawienia wolno禼i bez mo縧iwo禼i wcze秐iejszego zwolnienia

Pi砤: z rzeki wy硂wiono cia硂

W 秗od wieczorem wy硂wiono z rzeki Gwdy w Pile cia硂 46-letniego m昕czyzny. Wezwani na miejsce prokurator i lekarz nie stwierdzili 縜dnych obra縠 na ciele m昕czyzny. Wst阷nie orzekli, 縠 najprawdopodobniej przyczyn utoni阠ia m骻 by nieszcz甓liwy wypadek.

17-letnia Iwona zgin瓿a uduszona drutem. Tak blisko rozwi眤ania zagadki zbrodni jeszcze nie by硂

, kilkana禼ie kilometr體 poni縠j jki Szczuci駍kiej. Jak przypomina krakow.wyborcza.pl , 秏ier m昕czyzny uznano w體czas za przypadkowe utoni阠ie.  Zobacz tak縠: Pa糳ziernik 2016 r. Eksperyment procesowy w sprawie zab骿stwa 17-letniej Iwony Cygan

Tragedia na jeziorze: wywrotka skutera, ojciec 9-latka nie 縴je

Do zdarzenia dosz硂 oko硂 godz. 15.00. Z nieznanych przyczyn wywr骳i si skuter z ojcem i synem wywr骳i si. Osoby stoj眂e na brzegu, kt髍e zauwa縴硑 wypadek, wyciagn瓿y z wody 9-letniego ch硂pca. Wezwano na pomoc stra po縜rn. Po 40 minutach poszukiwa na dnie jeziora stra縜cy znale糽i cia硂 ojc

Silny wiatr na Mazurach. Uton背 w阣karz z przewr骳onej 硂dzi

Z kolei do tragedii o ma硑 w硂s nie dosz硂 na jeziorze Jagodne ko硂 Gi縴cka. Z przewr骳onej 硂dzi do wody wpad硑 dwie osoby. Obie uda硂 si uratowa. Dramatycznie by硂 dzisiaj na Jeziorze Ukiel w Olsztynie, gdzie odbywa硑 si regaty ko馽z眂e sezon. Wiele jacht體 zosta硂 uszkodzonych, kilka zaton瓿o.

S wyniki bada DNA cia砤 m昕czyzny wy硂wionego z morza w Bu砱arii. To druga ofiara z zaginionej pary polskich student體

. Analiza DNA kobiety szybko potwierdzi砤, 縠 to zaginiona studentka. Wyniki bada m昕czyzny poznali秏y dopiero teraz. - Przyczyn 秏ierci obydwojga student體 by硂 utoni阠ie - potwierdza w rozmowie z nami konsul Deda. ier student體 to nieszcz甓liwy wypadek. edczy ju wcze秐iej wykluczyli morderstwo. Na

Nie odnaleziono cia砤 drugiego zaginionego w Jeziorze Swarz阣zkim

sdk wyp硑n瓿o na jezioro pi阠iu m硂dych m昕czyzn. Trzech z nich dotar硂 do brzegu i powiadomi硂 o zdarzeniu stra i policj. Jak poinformowa jeden z funkcjonariuszy, ca砤 tr骿ka by砤 po spo縴ciu alkoholu. Najprawdopodobniej obaj zaginieni nie umieli p硑wa. Poszukiwania 23-latka zawieszono do

Od maja uton瓿o ponad 220 os骲, w tym 22 w ostatni weekend

PAP w poniedzia砮k s硊縝y prasowe wojewody mazowieckiego, na Mazowszu w miejscach gdzie s硊縝 pe硁ili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie by硂 utoni赕 w godzinach otwarcia k眕ielisk. R體nie miejsca patrolowane przez policj wodn czy stra miejsk by硑 pod tym wzgl阣em

Wypadek na 丑dce: Ojciec pod wp硑wem alkoholu, trwaj poszukiwania 16-letniego syna

Policjanci otrzymali informacj o przewr骳onej na jeziorze Chomentowo 丑dce ok. godz. 15.20. Natychmiast na miejsce wys砤no ekip ratunkow. Na jeziorze znaleziono trzymaj眂ego si 丑dki m昕czyzn. Rozpocz阾o poszukiwania syna. Dok砤dny przebieg zdarzenia na jeziorze nie jest jeszcze znany

Jego pies skoczy do Wis硑, wi阠 rzuci si, by go ratowa. Sko馽zy硂 si tragicznie

37-letni m昕czyzna uton背 w Wi秎e w Toruniu po tym, jak skoczy do wody za swoim psem. Najprawdopodobniej chcia ratowa zwierz. O tragedii informuje "Gazeta Pomorska". S硊縝y ratunkowe wezwa砤 縪na m昕czyzny. Na miejscu pracowa硂 sze舵 zast阷體 stra縴 po縜rnej, u縴to dw骳h 硂dzi

W阣karz utopi si po tym, jak za砤ma si pod nim l骴

O zagini阠iu m昕czyzny w pi眛ek wieczorem powiadomi砤 stra po縜rn 縪na. Jeszcze tego samego dnia stra縜cy rozpocz阬i poszukiwania na jeziorze. Odnale糽i przer阞el, ale na poszukiwanie pod wod nie pozwoli zmrok. W sobot rano p砮twonurkowie zeszli pod wod. Cia硂 znajdowa硂 si na g酬boko禼i 5

Polak z Raciborza utopi si w Czechach. By pod wod 10 minut

Do utoni阠ia dosz硂 na terenie o秗odka sportowo-rekreacyjnego Sztierkovna w pobli縰 miejscowo禼i Hluczin w nocy z soboty na niedziel. M昕czyzna przebywa pod wod oko硂 dziesi阠iu minut. Wezwane przez ludzi pogotowie przyjecha硂 mniej wi阠ej po sze禼iu minutach. Wcze秐iej wczasowicze podejmowali

Podczas weekendu dwie osoby uton瓿y w jeziorach w Lubuskiem

W sobot p蠹nym wieczorem w wypoczynkowej miejscowo禼i Lubniewice podczas p硑wania w jeziorze Lubi笨 uton背 24-letni mieszkaniec podzielonog髍skiego Przylepu. Okoliczno禼i zdarzenia s wyja秐iane pod nadzorem prokuratora. Druga z tragedii rozegra砤 si w niedziel oko硂 po硊dnia w Strzelcach

Druga ofiara powodzi w Beskidach

W Lalikach na 痽wiecczy糿ie rano nurt rzeki porwa 57-letniego pracownika firmy, buduj眂ej drog ekspresow 痽wiec-Zwardo. Woda wyrzuci砤 cia硂 na brzeg w Soli. Jak zapewni wicestarosta, w powiecie sytuacja jest stabilna, cho obfite opady dotykaj obecnie miasto Wis砤. Mo縩a si zatem spodziewa

21-latka wypad砤 z kajaka. Uton瓿a. Znale糽i cia硂

Policja o utoni阠iu 21-latki zosta砤 poinformowana oko硂 godz. 17. - Wst阷nie wiemy, 縠 m硂da kobieta p硑n瓿a kajakiem ze swoim 23-letnim ch硂pakiem. Obok nich na pontonie p硑n背 m昕czyzna. Z relacji 秝iadk體 wynika, 縠 21-latka chcia砤 m昕czyzn pocz阺towa chipsem. Gdy si nachyli砤, kajak si

Zarzuty dla ratownik體 i zarz眃cy k眕ieliska po utoni阠iu 19-latka na Mazurach

O prze硂mie w prowadzonym od 10 miesi阠y 秎edztwie ws. utoni阠ia 19-letniego kasza S. poinformowa PAP w 秗od rzecznik Prokuratury Okr阦owej w Olsztynie Zbigniew Czerwi駍ki. Nastolatek wypoczywaj眂y w sierpniu ub. roku na strze縪nym k眕ielisku "Pla縜 Mamry" przed godz. 18 wszed do

60-latek uton背 obok w砤snego domu

wyszed do sklepu, w przydro縩ym rowie, ko硂 bramy wjazdowej na posesj rodziny, zauwa縴 le勘cego ojca. Syn wezwa na pomoc innych cz硂nk體 rodziny i pogotowie. - Reanimacji m昕czyzny nie powiod砤 si. Lekarz stwierdzi zgon, a prawdopodobn przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie - informuje policja w

Utopiona czy zamordowana?

O sprawie poinformowa硂 radio "Merkury". Do zab骿stwa dosz硂 w nocy z niedzieli na poniedzia砮k. Bezpo秗edni przyczyn zgonu kobiety by硂 utoni阠ie, 秎ady na jej ciele wskazuj jednak, 縠 kto musia si do tej 秏ierci przyczyni. Podejrzany o to m昕czyzna jest ju w r阫ach policji.

Po tragedii w Karcz體ce. S wyniki sekcji zw硂k os骲 utopionych w szambie

秔i眂zki farmakologicznej. Jej stan jest bardzo ci昕ki, ale stabilny - m體i El縝ieta Grodzicka, rzecznik szpitala wojew骴zkiego w Zielonej G髍ze. Prokuratura wszcz瓿a 秎edztwo Zako馽zy砤 si ju sekcja zw硂k. Przeprowadza硂 j dw骳h bieg硑ch patomorfolog體. - Bezpo秗edni przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie

Uton背 w jeziorze bo usi硂wa ratowa dziecko

m昕czyzna przez ponad p蟪 godziny by poszukiwany pod lodem. Gdy wydobyto go na brzeg, podj阾a zosta砤 pr骲a reanimacji, ale nie da砤 rezultatu. Na razie nie wiadomo dok砤dnie, jaki by przebieg zdarzenia. Wed硊g informacji policji, dziecko wpad硂 do dziury w lodzie. Wed硊g nieoficjalnych 紃骴e w stra縴

iertelny wypadek rowerzysty. Wpad do rowu z wod.

M昕czyzna le縜 cz甓ciowo w wodzie. Lekarz pogotowia nie stwierdzi jednak na miejscu czy przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie, czy obra縠nia doznane w wyniku upadku. 44-letni rowerzysta nie mia kasku. Cia硂 m昕czyzny zosta硂 zabezpieczone w prosektorium. Sekcja zw硂k wyja秐i przyczyn zgonu. Wiadome

Pomorskie: Wypadek jachtu - trzy osoby nie 縴j

Jacht wywr骳i si w wyniku silnego wiatru. Do zdarzenia dosz硂 ok. 200 metr體 od brzegu. W chwili wypadku ch硂pcy oraz ich babcia znajdowali si w kabinie i nie zdo砤li wyp硑n辨 na zewn眛rz. Ich reanimacja po odholowaniu 硂dzi do brzegu zako馽zy砤 si niepowodzeniem. Kieruj眂y jachtem m昕czyzna

Dwoje Polak體 uton瓿o w Szkocji

Tragedia ta rozegra砤 si przy latarni morskiej Stoer u nasady nazywaj眂ego si tak samo p蟪wyspu, kt髍y rozdziela zatoki Enard i Eddrachillis. M昕czyzn znaleziono martwego w morzu, natomiast jego towarzyszka jest nadal zaginiona. 痮na m昕czyzny i zarazem siostra drugiej z ofiar zaalarmowa砤

Zw硂ki zakonnicy znalezione w rzece. Wiadomo ju, jaka by砤 przyczyna jej 秏ierci

zakonnym, kt髍e potwierdzi硑, 縠 jest to zaginiona 70-letnia Maria Uberman. Przeprowadzona sekcja zw硂k wykaza砤, 縠 bezpo秗edni przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie. Wykluczy砤 tak縠 udzia os骲 trzecich. Na razie nie wiadomo, w jaki spos骲 kobieta znalaz砤 si w wodzie. W serwisie policyjni.pl tak縠

Kolejne utoni阠ie w Ba硉yku

Bakowicz, rzecznik policji w Kamieniu Pomorskim. - Wtedy rzucili si na ratunek. 27 latka uda硂 si znale兼 i wyci眊n辨 na brzeg. Na miejsce przylecia helikopter, jednak ponadgodzinna reanimacja nie przynios砤 rezultatu. Nie wiadomo co by硂 przyczyn tragedii. To ju 43 utoni阠ie w tym roku. Tylko w lipcu

Kolejne ofiary utoni赕. Ponad 170 ofiar od pocz眛ku lipca

znajduj眂ej si przy brzegu. Wezwani na miejsce p砮twonurkowie znale糽i cia硂 m昕czyzny. Trzech uton瓿o na Podkarpaciu Na Podkarpaciu s kolejne ofiary wody. Dzi od rana znaleziono cia砤 trzech os骲 kt髍e si utopi硑. W zalewie Wilczej Woli uton背 27-latek. Jak m體i jego znajomy - m昕czyzna wskoczy do wody

Kamie Pomorski: Niepe硁osprawna odpi瓿a protez i rzuci砤 si ratowa ukochanego. Oboje zgin阬i

nim do wody. Usi硂wa砤 ratowa partnera, ale sama uton瓿a. Ratownicy, kt髍zy wy硂wili kobiet, pr骲owali przez p蟪 godziny j reanimowa. Niestety nie uda硂 si przywr骳i funkcji 縴ciowych. Cia硂 m昕czyzny znaleziono dwie godziny po wypadku. Nie by硂 szans, by uratowa mu 縴cie. - Lekarz m骻 ju

Zachodniopomorskie. Morderstwo w Krupach b阣zie s眃zone ponownie

50-letnia El縝ieta K. zgin瓿a w nocy z 13 na 14 grudnia 2011 r. Wed硊g bieg硑ch przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie, do kt髍ego mog硂 doj舵 w wyniku "podtapiania pobitej wcze秐iej kobiety w przydro縩ym rowie z wod". O zab骿stwo oskar縪no dw骳h mieszka馽體 wsi. W listopadzie 2013 r. S眃

Od pocz眛ku wakacji uton瓿o ju osiem os骲

Tylko w ostatni niedziel na Lubelszczy糿ie uton瓿o dw骳h m硂dych m昕czyzn. Ich cia砤 wy硂wiono wczoraj w Chodlu i w Bia硂brzegach na Zamojszczy糿ie. 23-letni m昕czyzna wybra si z przyjaci蟪mi nad zalew w Chodlu. Gdy tylko znikn背 im z oczu, ci od razu zaalarmowali policj i stra po縜rn

Wroc砤w: Z rzeki wy硂wiono cia硂 20-latka

20-latek k眕a si w 陑y w towarzystwie dw骳h innych m昕czyzn, kt髍ym uda硂 si dop硑n辨 do brzegu. Trudno stwierdzi, czy to czwartkowa nawa硁ica by砤 bezpo秗edni przyczyn utoni阠ia 20-latka. - Faktem jest jedynie, 縠 k眕a si w rzece przed nadej禼iem burzy - m體i policja. W efekcie

Wyk砤dowca UW prawdopodobnie pope硁i samob骿stwo. Zostawi list po縠gnalny

- Sekcja zw硂k m昕czyzny zostanie przeprowadzona dzi albo jutro. Najprawdopodobniej przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie, poniewa na jego ciele nie ujawniono 縜dnych innych obra縠 - powiedzia epokura. Jak doda, 秎edczy znale糽i nad rzek rzeczy osobiste dr. Janusza W.. W秗骴 nich znajdowa si

Znaleziono cia硂 zaginionego polskiego podr罂nika

., kt髍y by cz硂nkiem za硂gi luksusowego jachtu "Charisma". Przyczyn 秏ierci Polaka by硂 utoni阠ie. Ostatni raz Paw砤 K. widziano 29 stycznia na pok砤dzie "Charismy", kiedy odp硑wa od wybrze縴 wyspy Norman nale勘cej do archipelagu Wysp Dziewiczych.

Tragiczny weekend nad wod. W Krakowie uton瓿y 3 osoby

- To ogromne liczby. Od pocz眛ku kwietnia w ca砮j Polsce dosz硂 ju do 367 utoni赕. Najcz阺tsz ich przyczyn by alkohol i k眕iel w niestrze縪nych miejscach - powiedzia砤 Kamila Szala z wydzia硊 prasowego Komendy G丑wnej Policji. Do czarnej serii dosz硂 w mijaj眂y weekend m.in. w Krakowie. W

Znane przyczyny 秏ierci studenta Politechniki Rzeszowskiej

- W tej sytuacji nie b阣 konieczne badania DNA. W poniedzia砮k zosta砤 przeprowadzona sekcja zw硂k m昕czyzny. Wykaza砤, 縠 20-latek zmar z powodu utoni阠ia. Na jego ciele nie stwierdzono 縜dnych obra縠, kt髍e wskazywa硑by, 縠 do jego 秏ierci przyczyni硑 si osoby trzecie - m體i kasz Harpula

Polski turysta uton背 w RPA

spodziewa si otrzyma formalny raport policji w najbli縮zych dniach. Wed硊g wst阷nych ustale miejscowej policji przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie - informuje biuro prasowe MSZ. Po otrzymaniu aktu zgonu rozpoczn si procedury sprowadzenia cia砤 lub proch體 m昕czyzny do kraju.Wed硊g informacji tr骿miejskiego

Tragedia na Babiej G髍ze - nie 縴je m昕czyzna pora縪ny piorunem. Drugi turysta zgin背 w Szczyrku

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas40-latka piorun porazi, gdy schodzi ze szczytu Babiej G髍y do prze酬czy Krowiarki. Tury禼i, kt髍zy tamt阣y przechodzili, wezwali na pomoc ratownik體 GOPR, pr骲owali te reanimowa m昕czyzn. Niestety, bez skutku. Do kolejnego wypadku dosz硂 w Pieninach - pod

Uton阬i przez alkohol?

stra縜cy, kt髍zy wy硂wili cia硂 m昕czyzny. Funkcjonariusze ustalili te, 縠 m昕czyzna przed k眕iel pi alkohol. Kilka minut po godz. 19 ostr骴zcy policjanci otrzymali zg硂szenie o kolejnym utoni阠iu. Tym razem dosz硂 do niego na jeziorze Is眊 w pobli縰 kty. Po kilkunastu minutach poszukiwa stra縜cy

Dwie osoby uton瓿y w Brze糿ie. Wyniki sekcji zw硂k

Nadal nie wiadomo jednak dlaczego znale糽i si w wodzie i kim by砤 zmar砤 kobieta. Sekcj zw硂k przeprowadzono we wtorek po po硊dniu, a wieczorem poznali秏y jej wst阷ne wyniki. - Lekarz nie stwierdzi na cia砤ch ofiar 縜dnych obra縠, kt髍e wskazywa砨y, 縠 by砤 inna przyczyna 秏ierci ni utoni阠ie

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Najwa縩iejsze informacje