sąd konsumencki

Jutro sąd zdecyduje, czy BRE Bank złamał prawo konsumenckie

W czwartek w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbędzie się rozprawa, której rozstrzygnięcie może mieć znaczenie dla sporu BRE Banku i grupy jego zbuntowanych klientów, tzw. nabitych. Sąd sprawdzi, czy bank mógł uzależniać oprocentowanie debetów w kontach osobistych od decyzji zarządu.

Ekspertka: sądy nie biorą pod uwagę, że konsumenci są słabszą stroną

Nowe prokonsumenckie przepisy nie poprawią sytuacji, jeśli sądy, które je egzekwują, nie będą brały pod uwagę, że konsument jest słabszą stroną w sporze z przedsiębiorcą. Badania pokazują, że dziś tak się nie dzieje, mówi PAP ekspertka od prawa konsumenckiego.

Rencista z Lublina: chcę zostać bankrutem

upadłościowych i naprawczych. Rencista z Lublina chce, by sąd umorzył mu długi. Ale upadłość konsumencka to proces długi, skomplikowany i wiąże się z określonymi konsekwencjami. - W pierwszym etapie jest postępowanie likwidacyjne i konsument musi się liczyć z tym, że jego majątek zostanie zlicytowany, a

Pierwsi chętni do upadłości

spraw upadłościowych i naprawczych. Rencista z Lublina chce, by sąd umorzył mu długi. Ale upadłość konsumencka to proces długi, skomplikowany i wiąże się z określonymi konsekwencjami. - W pierwszym etapie jest postępowanie likwidacyjne i konsument musi się liczyć z tym, że jego majątek zostanie

Holenderski bank DSB zbankrutował po wezwaniu do wycofania depozytów

- Sąd doszedł do wniosku, że zrobiono wszystko, co możliwe, aby uratować bank, nie widać jednak przesłanek, aby udało się osiągnąć ten cel - podał w oświadczeniu sąd w Amsterdamie. W czwartek sąd dał holenderskiemu bankowi czas do piątku w południe na znalezienie nowego inwestora. Prezes banku Dirk

UOKiK: Nieuwzględnione reklamacje przed sąd polubowny

Jak poinformował prezes UOKiK Marek Niechciał, w Polsce działa 31 polubownych sądów konsumenckich, które rozpatrują spory między konsumentami i przedsiębiorcami. Od początku tego roku do sądów wpłynęło 2 tys. 100 spraw, a łączna wartość przedmiotów sporu wynosiła 2,1 mln zł. Średnia wartość jednego

"Polska": Konsument będzie w końcu mógł ogłosić bankructwo

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Gazeta wyjaśnia, że z przywileju skorzystają tylko ci, którzy przed sądem udowodnią, iż ogromne długi powstały nie z ich winy. Spłata zobowiązania ma być pokrywana częściowo ze sprzedaży majątku dłużnika, a reszta

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

W broszurze można znaleźć też porady na temat tego, jak sporządzić wniosek o upadłość, jakie dokumenty zgromadzić, a także, do którego sądu je złożyć. "Upadłość konsumencka - poradnik", przygotował Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

. Po rozpoznaniu wniosku sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i dopiero wówczas rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne majątku konsumenta, które ma na celu spieniężenie jego majątku i zaspokojenie z niego wierzycieli. Następnie sąd ustala też plan spłaty, czyli określa, że

PO: zredukować bariery dot. upadłości konsumenckiej

. instytucję tzw. układu konsumenckiego w ramach którego dłużnik - przy akceptacji sądu - będzie mógł uzgadniać z wierzycielami m.in. sposób zaspokojenia wierzytelności. Nowością jest też wydzielenie z masy upadłościowej środków na wynajęcie mieszkania dla osoby, która ogłosiła upadłość i jego rodziny na okres

Ekspert: lepsza upadłość konsumencka niż branie kolejnych pożyczek

Od nowego roku weszła w życie nowela przepisów o upadłości konsumenckiej, która ma otworzyć znacznie większej liczbie osób skorzystanie z takiej możliwości. Pod rządami starych przepisów ogłoszenie upadłości było prawie niemożliwe, udało się to zaledwie kilkudziesięciu osobom. "Wcześniej

Przyspieszają prace nad skuteczniejszym arbitrażem w sporach konsumenckich

konsumentów, bo jest zazwyczaj bezpłatny, szybki i odformalizowany" - powiedział PAP Michał Herde z Federacji Konsumentów, organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną praw konsumenckich. Założenia przygotowane w UOKiK przewidują, że nowy system będzie oparty o istniejącą już sieć sądów polubownych i

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli" - wyjaśniła prezydencka kancelaria w poniedziałkowym komunikacie. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości

Upadłość wstrzymuje naliczanie odsetek i egzekucję komorniczą

Upadłość wstrzymuje naliczanie odsetek i egzekucję komorniczą

egzekucyjne prowadzone przez komornika. Dłużnik, wobec którego sąd ogłosił upadłość, jest całkowicie wolny finansowo. Ma czystą kartę w Biurze Informacji Kredytowej i Biurze Informacji Gospodarczej - dodaje. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej istnieje w naszym kraju od pięciu lat. Jednak w tym

Gdzie rozsądzić spór?

? Polubowny sąd konsumencki IH w Warszawie - ul. Sienkiewicza 3, tel. 0 22 827 68 48 (bezpłatnie), spsk@wiih.org.pl; ? Bankowy Arbitraż Konsumencki - ul. Kruczkowskiego 8, tel. 0 22 48 68 415 (są opłaty); ? Sąd polubowny przy rzeczniku ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 44, tel. 0 22 333

Projektem o upadłości konsumenckiej zajmie się podkomisja

W czwartek na forum połączonych komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu. Reprezentujący rząd wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń poparł tę propozycję. Jak wskazał, instytucja upadłości konsumenckiej funkcjonuje "na całym świecie". Tymczasem - jak przyznał - obecne polskie

Od nowego roku łatwiej będzie ogłosić bankructwo osobiste

zobowiązań finansowych w związku z możliwością ich łatwiejszego umorzenia przez sąd. Przewiduje się, że uproszczenie procedury upadłości konsumenckiej, jak również wprowadzenie możliwości ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów postępowań upadłościowych, zdecydowanie zwiększy liczbę postępowań zakończonych

Sejm przyjął upadłość konsumencką

Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, wprowadza przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. O ogłoszeniu upadłości będzie decydował sąd. Z upadłości konsumenckiej będzie można skorzystać raz na dziesięć lat w

PiS obiecuje uproszczenie procedur dotyczących upadłości konsumenckiej

przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy); o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd.(PAP)

Projekt dot. BIG-ów: spór ws. momentu wymazywania przedawnionych danych

Przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń zakłada, że wykreślenie takich informacji następowałoby po roku od przedawnienia. Zdaniem organizacji konsumenckich powinny one być wymazywane w momencie przedawnienia, zaś w ocenie lobby pracodawców dane takie powinny zostawać w rejestrach

ZBP: bankrut poczeka na kredyt pięć lat

Przyjęta przez parlament nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego zdecydowanie łagodzi rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Zakładają, że w imię humanitaryzmu oddłużenie

Sejm uchwalił nowelę ustawy o upadłości konsumenckiej

, jakie w ciągu 4 lat wpłynęło do sądów, ogłoszono tylko 87 upadłości konsumenckich" - wskazał resort sprawiedliwości w komentarzu do uchwalenia ustawy. Także przedstawiciele klubów poselskich w trakcie wtorkowej debaty nad nowelizacją zgodnie podkreślali, że zmiany w obecnie obowiązującej ustawie

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

17.01. Warszawa (PAP) - Ważne tylko jeden dzień formularze informacyjne PKO BP o warunkach pożyczki czy brak sprecyzowania przez bank, kiedy i o ile może zmienić się oprocentowanie kredytu konsumenckiego - to zarzuty UOKiK wobec banku PKO BP, na który Urząd nałożył ponad 29 mln zł kary. Bank

Eksperci: konsumenci lepiej chronieni po wejściu Polski do UE

Według Joanny Affre z kancelarii prawnej Accreo Legal nasza ochrona rynku jest podobna do tej, jaką mają konsumenci w innych krajach Unii. Jednocześnie zwróciła uwagę na potrzebę wzmocnienia w Polsce regulacji dotyczących kredytu konsumenckiego. Jak mówiła, unijne rozporządzenia i dyrektywy

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

29.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejm jednogłośnie przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając

UOKiK nałożył ponad 12 mln zł kary na Providenta

klienta w domu oraz dodatkowej opłaty przygotowawczej w całkowitym koszcie pożyczki i w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. "Zgodnie z prawem, przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki klient musi zostać poinformowany na specjalnym formularzu o wszystkich kosztach związanych z udzieleniem

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Zakładają, że bankructwo i oddłużenie konsumenta będzie w szczególnych okolicznościach możliwe nawet

Sejm zajmie się projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

poprawek, jakie wprowadziliśmy do projektu. Uznaliśmy, że jeśli byłoby to szczególnie uzasadnione zasadami współżycia społecznego i względami humanitarnymi, sąd powinien mieć możliwość wyrażenia zgody na bankructwo takiego dłużnika" - powiedziała PAP przewodnicząca specjalnej podkomisji pracującej nad

Rzecznicy praw konsumentów i biznesu spierają się o sądy polubowne

postępowania ADR i powiązana z nią łatwość wszczynania postępowań przed sądami polubownymi. O ile zarówno twórcy założeń do ustawy, jak i organizacje konsumenckie chcą, by opłaty były jak najniższe, to organizacje przedsiębiorców nie są do tego rozwiązania przekonane. Polski Związek Organizatorów Turystyki

mBank - dawniej BRE Bank - ma wypłacić odszkodowania 1247 klientom

jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert. "To ogromna satysfakcja, bo był to pierwszy, tak duży konsumencki pozew zbiorowy. Górę wzięła ochrona konsumentów. Sąd uznał, że klauzula, na podstawie której bank określał oprocentowanie i które pobierał z rachunków, była

We wtorek rząd zajmie się przepisami o upadłości konsumenckiej

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena, czy wniosek jest zasadny. Upadłość konsumencka ma być wyjątkiem, a nie regułą. Będzie można z niej

Niezadowoleni pasażerowie kolei dostaną Rzecznika Praw Pasażera

której już teraz działają Polubowne Sądy Konsumenckie, a jej wojewódzcy inspektorzy pełnią także rolę mediatorów w sporach konsument-przedsiębiorca. Te prerogatywy Inspekcji zostaną jeszcze rozszerzone. Spod nowego prawa wyłączone zostaną tylko te dziedziny, które wyklucza unijna dyrektywa, tj. przede

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

listopadzie 2012 roku. "Wątpliwości wzbudziły wzorce umowne o kredyt konsumencki, które zawierały niedozwolone postanowienia, a także niewypełnienie przez bank obowiązków informacyjnych. Łącznie prezes urzędu zakwestionowała sześć praktyk PKO BP" - napisano. Jak wyjaśnił UOKiK, bank zastrzegał, że

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

29.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejm jednogłośnie przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając

Studencka poradnia prawna na Uczelni Łazarskiego

Studenckich Poradni Prawnych. Rozpatrujemy sprawy z takich dziedzin, jak prawo cywilne, rodzinne, spadkowe, pracy, administracyjne, karne czy konsumenckie. Poradnia opracowuje nie tylko opinie prawne, ale także pracuje z klientem nad przygotowaniem pism procesowych wraz ze stosownymi załącznikami, jak np

UOKiK: kary za wprowadzanie w błąd przy sprzedaży na pokazach

UOKiK podkreślił, że sygnałem do zbadania sprawy były skargi konsumentów, ich rodzin oraz organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenckich, dotyczące najczęściej nieinformowania w zaproszeniach o handlowym charakterze pokazów. Urząd podkreślił w poniedziałek, że Eco-Vital i Mat-Medic to

Połowa Polaków chce upadłości konsumenckiej

. jest zdania, iż możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej powinna przysługiwać tylko raz w życiu. Pawłowski powiedział, że według 49 proc. Polaków niezawisłe sądy powinny decydować o tym, czy przyznać prawo ogłoszenia takiej upadłości. "Co czwarty badany stwierdził, że do tego typu zadań

Upadłość konsumencka i nowy start nie dla wszystkich

Z możliwości nowego finansowego startu nie skorzystają między innymi osoby dyscyplinarnie zwolnione z pracy. Problemy mogą mieć także ci z kredytem konsolidacyjnym oraz nadmiernie zadłużeni rolnicy - zabrania tego prawo upadłościowe. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli niewypłacalność

Allegrowicze będą placić fiskusowi? Przełomowy wyrok w sprawie handlu na aukcjach

warunkach sprzedaży konsumenckiej. Krzysztof K. nie zamierzał płacić tłumacząc się, że ustawa go nie obowiązuje, bo nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Sąd jednak uważał inaczej. Działasz jak przedsiębiorstwo? Płacisz jak przedsiębiorstwo "Liczba i częstotliwość zamieszczanych ofert

SOKiK uchylił decyzję UKE ws. 100 mln zł kary dla TP za Neostradę

Sprawa była rozpatrywana przez SOKiK po raz drugi. Wyrokiem z 10 kwietnia 2008 roku Sąd Apelacyjny uchylił bowiem poprzedni wyrok SOKiK, uchylający wspomnianą decyzję, i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Okręgowego prezes UKE, nakładając powyższą

Pomorskie. Zarzuty dla czterech osób z kierownictwa parabanków

- prezesowi Arkadiuszowi B. oraz księgowemu Ludwikowi B. Obaj nie przyznali się do winy. Podejrzany Arkadiusz B. odmówił złożenia wyjaśnień. Firma prowadziła działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich, miała 10 oddziałów na terenie kraju. Mechanizm związany z rozpatrywaniem wniosków i

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza tzw. upadłość konsumencką

konsumenckiej będzie można skorzystać raz na 10 lat, w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy). O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego, sąd będzie

Od wtorku konsumenci będą mogli ogłaszać upadłość

pozostały zostanie mu umorzony. Wtedy będzie mógł dorabiać się majątku od nowa, bez obawy, że zlicytuje go komornik. Rozpoczynając postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką, trzeba będzie wystąpić do sądu rejonowego - właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika - i zapłacić 200 zł wpisowego. Sąd po

Jeśli masz problem z zakupami...

Po pomoc w sprawach konsumenckich zgłaszają się wszyscy: ci, którzy wyczerpali już wszystkie możliwości i nadal czują się pokrzywdzeni przez sprzedawcę, ci, którzy czują się tak bardzo pokrzywdzeni, że nawet nie próbują sami walczyć o swoje prawa, a nawet ci, którzy stoją po drugiej stronie lady

Ustawa ma dwa lata, a z przepisów skorzystały... 22 osoby

Dwa lata temu, gdy w życie wchodziły przepisy o upadłości konsumenckiej, ministerstwa finansów i gospodarki zapewniały, iż będzie to szansa na drugie finansowe życie dla dużej liczby osób w pętli długów. Rzeczywistość okazała się dużo mniej optymistyczna. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości

"Dziennik Gazeta Prawna": Zadłużeni nie potrafią upaść

Dwa lata temu, gdy w życie wchodziły przepisy o upadłości konsumenckiej, ministerstwa finansów i gospodarki zapewniały iż będzie to szansa na drugie finansowe życie dla dużej liczby osób w pętli długów. Rzeczywistość okazała się dużo mniej optymistyczna. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika

Szejnfeld: przepisy o upadłości chronić będą i konsumentów, i wierzycieli

przyczyn niezależnych od niego, jego sytuacja życiowa uległa zmianie na niekorzyść". O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego, sąd będzie orzekał o planie spłat wierzytelności. Okres ten nie powinien przekroczyć 5 lat, może jednak zostać przedłużony o 2 lata. W

Raport HFPC: rozpatrywanie pozwów zbiorowych - długotrwałe

, iż kwestia długotrwałości postępowań grupowych "z pewnością wymaga ponownego namysłu ze strony ustawodawcy". Jak wskazano w opracowaniu jedynym postępowaniem grupowym zakończonym dotychczas prawomocnym orzeczeniem korzystnym dla powodów był kwietniowy wyrok łódzkiego sądu apelacyjnego, na

"Nie kupuj kota w worku!" - akcja inspekcji handlowej

przechodniom ulotki z adresami inspektoratów inspekcji handlowej i sądów konsumenckich w regionie. Przechodnie na ogół chętnie zabierali ulotki, choć niektórzy odmawiali sądząc, że to reklama któregoś z banków. "To koty wyspecjalizowane w udzielaniu porad konsumenckich i prawnychń - żartowała Katarzyna

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodu w postaci umorzenia zobowiązań konsumenta w wypadku upadłości konsumenckiej. Ta zmiana to ustawowe przesądzenie dotychczasowej, słusznej z resztą, praktyki organów podatkowych" - dodał. Zachowanie przedsiębiorstwa na rynku, utrzymanie jego wartości

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

społeczną+" - uzasadnił wiceminister. Zaznaczył, że nowe przepisy chronią też wierzycieli. Jeżeli dłużnik nie będzie realizował postanowień sądu, to sąd umorzy postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej. Oznaczać to będzie, że dłużnik nie skorzysta z dobrodziejstw ustawy. Upadłość konsumencką

"Polska": Zadłużeni Polacy będą mogli ogłosić upadłość

konsumenckiej oznacza także ograniczenie swobody podejmowania decyzji finansowych, gdyż w przypadku wzięcia kredytu lub zakupu na raty, osoba będzie musiała każdorazowo uzyskać zgodę sądu. Gazeta "Polska" pisze także, że w Sejmie przygotowane są już podobne projekty PiS i PO.

Sejm przyjął nowelę usprawniającą walkę UOKiK z kartelami

Teraz nowelą zajmie się Senat. Za jej przyjęciem opowiedziało się 294 posłów, przeciw był jeden, a 134 wstrzymało się od głosu. Szef UOKiK Adam Jasser ocenił, że nowela wzmocni system ochrony praw konsumenckich w Polsce. "UOKiK będzie się starał z każdej sprawy wyciągać wnioski

Ekspert: Amber Gold wymusiła istotne zmiany w prawie, czas na praktykę

ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym" - uważa mec. Nogacki. Przed jej wejściem w życie rok temu, nie było bowiem komunikacji między systemem informatycznym Krajowego Rejestru Sądowego i systemem informatycznym Krajowego Rejestru Karnego, a sądy rejestrowe nie weryfikowały, czy w organach spółek nie

Szejnfeld: nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego prawdopodobnie jesienią

sytuacja może nastąpić wtedy, gdy zadłużenie spowodowane jest np. długotrwałą chorobą czy wypadkiem. Natomiast rozpoczęcie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości nie będzie możliwe wtedy, gdy powodem zadłużenia jest zwolnienie z pracy. O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na

Streżyńska: Prawo pozwala karać operatorów, ale nie chroni dobrze klientów

Przemysław Poznański, Tomasz Grynkiewicz: - Czy decyzja UKE o nałożeniu kary daje klientom operatora możliwość domagania się odszkodowania? Anna Streżyńska, prezes UKE: - Niestety, nie. Konsumenci nie mogą iść do sądu na podstawie naszej decyzji. Pod tym względem system ochrony konsumentów wymaga

Bankowcy przeciw upadłości konsumenckiej

państw, gdzie działa taka ustawa, nie ma takiego modelu. Tam, gdzie dochodzi do podjęcia decyzji o upadłości konsumenckiej, decyzja podejmowana jest przez sąd powszechny.

Ekolodzy: Danone oszukuje niemieckich konsumentów

W najnowszej reklamie emitowanej w Niemczech Danone poleca kupowanie jogurtów nie tylko ze względu na ich wartości odżywcze, ale także ekologiczne opakowanie. Zdaniem ekologów z Deutsche Umwelthilfe (DUH) producent żywności wprowadza konsumentów w błąd. Organizacja konsumencka Foodwatch mówi wprost

Wielki japoński pożyczkodawca Takefuji na krawędzi bankructwa

O planach Takefuji doniosła japońska gazeta "Nikkei". Zdaniem analityków bankructwo pożyczkodawcy było kwestią czasu, ponieważ firma nie miała wsparcia u żadnego z dużych japońskich banków. Cały sektor pożyczkowy w Japonii przeżywa poważny kryzys - to pokłosie decyzji japońskiego sądu

Naomi Campbell oskarża czekoladę Cadbury o rasizm

"Independent". I zapowiedziała, że "rozważa każdą opcję" - od zorganizowania konsumenckiego bojkotu produktów Cadbury po pozew do sądu. Działacze Operation Black Vote, organizacji lobbującej na rzecz czarnoskórych wyborców w Wielkiej Brytanii, wysłali list do Cadbury żądając

PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o upadłości konsumenckiej

wobec firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Projekt rządowy zakłada, że o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ma decydować sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena czy wniosek jest zasadny

Pozwy zbiorowe ożywiły zbuntowanych klientów banków. Będzie gorąca zima?

zdołały jakoś wytłumaczyć opinii publicznej, że działały w stanie wyższej konieczności. Żaden nie zanotował masowego odpływu klientów ani większej liczby osób chcących walczyć z nim w sądzie. Ba, udało się nawet wyciszyć najgłośniejszy bankowy protest konsumencki - akcję "nabitych" w BRE, czyli

UOKiK: Bank HSBC utrudniał rezygnację z kredytu

Decydując się na kredyt konsumencki przy zakupie towarów lub usług na raty zawieramy najczęściej dwie umowy. Jedną ze sprzedawcą, od którego kupujemy towar i drugą - z instytucją kredytującą nasz zakup. Przedsiębiorców wiąże porozumienie o współpracy - pieniądze. przekazywane są bezpośrednio na

Mała ilość trawki, czyli właściwie ile? Decyduje prokurator

Od 10 grudnia obowiązuje przepis nad którym głowią się teraz prokuratorzy. Bo to oni mają decydować, co to jest "mała ilość". Czy do 3 g marihuany bądź amfetaminy jak w dotychczasowym orzecznictwie sugerował Sąd Najwyższy? Czy może rachunek policjantów, którzy twierdzą - jak wynika z

Sądy nie chcą rozpatrywać pozwów przeciwko Polbankowi. Jest na to sposób!

procesowej Polbanku, jest konsumentem, może i powinien wnieść pozew jeszcze raz -- przeciwko stronie swojej umowy, którą jest EFG Eurobank Ergasias. Zwłaszcza że art. 1105 kodeksu postępowania cywilnego zakazuje wyłączenia jurysdykcji sądu polskiego w odniesieniu do umów konsumenckich - uważa Rudak. A jeśli

Aresztowany znak piętnujący Allegro

Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał usunięcie z internetu i zakazał prezentacji gdziekolwiek przerobionego na ASSegro logo portalu. Pomijając wyrok Trybunału Konstytucyjnego i treść przepisu o zabezpieczeniu powództwa. O akcji konsumenckiego sprzeciwu przeciw handlowaniu na portalu aukcyjnym

Co czeka polskiego konsumenta

ECIK będzie pomagał konsumentom rozstrzygać ich spory z zagranicznymi firmami, w planach jest również m.in. rozwinięcie poradnictwa konsumenckiego. - Nie ma nic ważniejszego niż prawo do rzetelnej informacji o produkcie i prawach konsumenta - uważa Ewa Kubis, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i

Siedząc za kratami, nie próżnowali. Utworzyli narkotykowy gang

przeciwstawienia się im czy złamania zmowy milczenia prowadzi do upadku na dno więziennej hierarchii i izolacji. Tysiące działek Jak ustalili śledczy, ludzie powiązani z Pawłem K., działając w różnych konfiguracjach, sprzedali za kratami prawie 9,5 tys. działek konsumenckich amfetaminy. Z braku wagi operowano

Kluby jednomyślnie za projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

usunięcie barier w oddłużaniu" - mówiła Krajewska. Zmiany wprowadzają m.in. odstąpienie od rygoryzmu i formalizmu przy postępowaniu upadłościowym i dają znacznie większą swobodę decyzji sądom. A także obniżają koszty całej procedury i przewidują udzielanie "pożyczki" ze Skarbu Państwa na jej

Wraca pomysł wprowadzenia upadłości konsumenckiej

To powrót do pomysłów, które w poprzednich kadencjach parlamentu forsowali głównie posłowie PiS. Platforma już wtedy miała swój znacznie mniej radykalny od PiS-owskiego projekt ustawy o upadłości konsumenckiej. Żaden z projektów nie został uchwalony. Teraz PO chce odkurzyć swój pomysł. Ustawa ma

Komisja Gospodarki: 6-miesięczne vacatio legis dla ustawy o prawach konsumenta

;ryzyko, że Polska będzie płaciła w związku z tym jakieś kary, naprawdę jest minimalne". Szef UOKiK przekonywał też: "Dokonujemy dość dużej zmiany, wzmacniamy znacznie prawa konsumenckie, ale by te przepisy gładko weszły w życie, przedsiębiorcy oraz rzecznicy konsumentów muszą mieć czas, by

Raiffeisen zapłaci 2,4 mln zł kary za nieuczciwe zapisy w umowie

informacji o opłatach związanych z udzieleniem kredytu konsumenckiego nie w umowie, ale w załącznikach do niej. Sprawa trafiła do sądu. Sprawdź,czy twój bank przestrzega prawa! Zapoznaj się z rejestrem UOKiK Masz problem z bankiem? Pomocy szukaj na stronach finansowych serwisu Wyborcza.biz

Miliony nowych informacji o dłużnikach

 - Katalog podmiotów uprawnionych do dopisywania dłużników znacznie się rozszerzył - mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Przede wszystkim dotyczy to grupy konsumenckiej - tłumaczy Łącki i dodaje: konsument będzie mógł dopisać informacje o swoim dłużniku - innym konsumencie, bądź

Żeby zbankrutować musisz mieć dużo kasy

Ustawa o upadłości konsumenckiej - nadzieja wielu bankrutów - obowiązuje od trzech i pół miesiąca. Obowiązuje, ale nie działa - sądy odsyłają z kwitkiem setki osób. Magda Sobecka: Do końca nie wierzyłam, że się uda Magda Sobecka prosi o niepodawanie zbyt wielu danych. Wystarczy, że ma 50 lat, od

Upadłość konsumencka

Oddłużenie nie dla wszystkich Obecnie z możliwości ogłoszenia upadłości, a tym samym zerwania ze starymi długami mogą skorzystać przedsiębiorcy. W naszym systemie prawnym nie ma upadłości konsumenckiej, która dawałaby szansę na odcięcie się od starych długów osobom fizycznym

Ustawa o bankructwie nie działa

Długów nie spłaca już kilkaset tysięcy Polaków. Najbardziej zadłużeni mogą od dwóch i pół miesiąca szukać ochrony przed wierzycielami w sądzie i starać się o ogłoszenie prywatnego bankructwa. Ludzi, którzy skorzystali z dobrodziejstw ustawy o upadłości konsumenckiej, można policzyć na palcach

Polacy toną w długach. Co 3 miesiące dochodzi 50 tys. osób

upadłości konsumenckiej. Mogą ją ogłosić - i uzyskać w sądzie możliwość spłaty długu w ratach, niekiedy na preferencyjnych warunkach - tylko ci dłużnicy, którzy wpadli w tarapaty wyłącznie z przyczyn losowych. Na Zachodzie przepisy są mniej restrykcyjne, np. w USA rocznie prywatne bankructwo ogłasza ponad

Włochy: 'Apocalypto' dla każdego

reakcją organizacji konsumenckiej Codacons. - Należy chronić nieletnich - powiedział prezes organizacji Carlo Rienzi. Zaznaczył przy tym, że nie walczy o wprowadzenie cenzury, ale jedynie o wprowadzenie ograniczeń wiekowych. Rienzi wnieść sprawę do sądu, by administracyjnie nakazać wprowadzenie zakazu. O

MF i UOKiK: Powstanie ranking banków najlepiej traktujących frankowiczów

ustawowych kompetencji" - mówił Jasser. Zapowiedział, że zostanie też uruchomiona specjalna linia konsumencka na stronie frank.uokik.gov.pl, za pośrednictwem której zbierane będą sygnały od klientów banków o tym, z jaką ofertą wystąpiły do nich banki po 15 stycznia, czyli dniu skokowego wzrostu

USA: Więcej bankructw przez kryzys finansowy

bankructw konsumenckich spowodowaną zmianą przepisów. Konsumenci, dla których bankructwo było często sposobem na życie, rzucili się wtedy do sądów, aby skorzystać z liberalnych przepisów. Tym razem skokowy wzrost liczby bankructw wynika z sytuacji materialnej setek tysięcy konsumentów, którzy nie są w

Rośnie góra złych długów. 50 tys. nowych dłużników w trzy miesiące!

konsumenckiej. Mogą ją ogłosić - i uzyskać w sądzie możliwość spłaty długu w ratach, niekiedy na preferencyjnych warunkach - tylko ci dłużnicy, którzy wpadli w tarapaty wyłącznie z przyczyn losowych. Stąd też małe zainteresowanie konsumentów upadłością i rosnąca liczba tych, którzy wpadli w spiralę długów. Co

Sieć odetną bez sądu tylko w nagłych przypadkach

internetu obywatelom podejrzewanym o piractwo bez uprzedniej zgody sądu. Europosłowie bali się bowiem, że kraje UE pójdą za przykładem Francji, gdzie w tym roku powołano specjalny urząd uprawniony do odcinania internetu tym Francuzom, którzy mimo dwóch ostrzeżeń po raz trzeci złamią prawo autorskie w sieci

PO chce wprowadzenia upadłości konsumenckiej

wierzyciela. Zgodnie z projektem, sprawy upadłości osób fizycznych rozstrzygałyby sądy powszechne. Szef klubu PO Zbigniew Chlebowski mówił na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że projekt ustawy o upadłości konsumenckiej, Platforma zgłosiła już w zeszłej kadencji Sejmu, ale "przeleżał" on i

W Częstochowie szanowany biznesmen, w Danii producent i handlarz narkotyków

. I 3,6 kg kokainy oraz 29 kg tzw. suchej amfetaminy. Po zmieszaniu ich z zarekwirowanymi anabolikami można było uzyskać 66 kg konsumenckiej amfetaminy. Rafał B. przyznał, że kokainę dzielił na 500-gramowe porcje. Zaś dowodem na to, że Krzysztof K. też uczestniczył w obrocie narkotykami, były

Kluby za projektem noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

kontroli decyzji Urzędu w tym zakresie. Ocenił, że przedsiębiorca powinien móc zwrócić się do sądu, czy odmowa UOKiK jest zgodna z prawem. "Klub PiS składa poprawkę idącą w kierunku zapewnienia kontroli decyzji Urzędu" - zapowiedział. P.o. prezesa UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel przyznała

Raport: pozwy zbiorowe nie wywołały rewolucji w polskim prawie

połowy sierpnia do sądów wpłynęły 42 sprawy. Obecnie 18 z nich jest w toku. "Większość spraw na etapie formalnym została odrzucona lub nastąpił zwrot pozwu do uzupełnienia; nie jest to więc zbyt duży materiał badawczy do przeprowadzenia analizy" - mówiła reprezentująca resort sprawiedliwości

Nie uwzględnili opinii rzeczoznawcy i odrzucili reklamację

, że sprawa została skierowana do Federacji Konsumentów, nabrała mocy urzędowej i została poddana ponownemu przeanalizowaniu, rozwijanie jej na łamach "Gazety" nie znajduje uzasadnienia. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądzie konsumenckim. - To jest jakiś obłęd! Czy z każdą uznaną przez

Jak to się robi w Niemczech

W Niemczech drastycznie rośnie liczba zadłużonych gospodarstw domowych i prywatnych upadłości. Ponad stan żyje aż 3 mln gospodarstw domowych (więcej na wschodzie). W zeszłym roku upadłość konsumencką ogłosiło 33 tys. osób - o 57 proc. więcej niż w 2002 r. W styczniu wnioski o ogłoszenie upadłości

Koniec negocjacji umowy handlowej UE-Kanada; Berlin ma zastrzeżenia

eurodeputowanych czy organizacji konsumenckich. Obawy dotyczą m.in. systemu rozstrzygania sporów na linii państwo-inwestor. Umowa daje inwestorowi możliwość pozywania krajów, jeśli uzna on, iż jakieś decyzje władz naruszają zasady ochrony inwestycji i powodują poważną szkodę dla tego inwestora. Przeciwnicy

Prof. Szumlicz kandydatem na Rzecznika Ubezpieczonych

Kandydatura Szumlicza została zaproponowana przez organizacje konsumenckie, organizacje pracodawców i Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Ubezpieczonych działa od 1995 r. Od tego czasu jest nim Stanisław Rogowski. Powstanie urzędu rzecznika przewidziała ustawa o działalności ubezpieczeniowej. W

Rząd obraduje o upadłości konsumenckiej i planie pracy na II półrocze

decydować sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena czy wniosek jest zasadny. Upadłość konsumencka ma być wyjątkiem, a nie regułą. Będzie można z niej skorzystać raz na 10 lat, tylko w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, np

Dwie spółki związane z Solorzem-Żakiem stracą częstotliwości?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał wczoraj skargę PTC (operator sieci Era) na przetarg z 2007 r., w którym Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznał rezerwację częstotliwości komórkowych dwóm firmom - CenterNetowi i Mobylandowi (dziś stoi za nimi jeden z najbogatszych Polaków

Apple może dzwonić z iPhone

następnego dnia iPhone trafił do sądu, a Apple zostało oskarżone o naruszanie praw do znaku towarowego. Poszło o nazwę iPhone - okazało się, że prawa do takiego znaku towarowego ma Cisco. Sam znak został zarejestrowany już w 1996 r. przez Infogear, cztery lata później spółka została połknięta przez Cisco. Co

Trzymamy pieniądze w bankach, ale im nie ufamy

wszystkie polskie banki wciskały konsumentom karty debetowe i kredytowe na warunkach, które nie tylko łamią dobre obyczaje gospodarcze, ale też częstokroć łamią ustawowe prawa konsumenckie. Niektóre klauzule z umów były tak skrajnie niekorzystne, że UOKiK chce pozwać stosujące je banki do sądu z paragrafu

Wygrali z bankiem. Umowa o kredyt hipoteczny nieważna

mogą sprzedać, bo bank siedzi na hipotece. Skierowali sprawę do łódzkiego sądu okręgowego, bo chcieli unieważnienia umowy kredytowej. Uważają, że zostali oszukani nie tylko w sprawie przeniesienia hipoteki. - Okazało się też, że w umowie bank o 80 tys. zł zaniżył całkowity koszt kredytu - mówił

UOKiK: 90 proc. barów na szlakach turystycznych działa nieprawidłowo

gastronomicznych oferowano towary o przekroczonych terminach przydatności do spożycia. W dwóch skontrolowanych placówkach - niemal o 3 miesiące. Jak poinformował UOKiK, inspekcja nałożyła na placówki 89 mandatów karnych oraz skierowała 11 wniosków do sądów rejonowych. "Stwierdzone przypadki nierzetelności

Banki kontra upadłość konsumencka

firm), ale specjalnym Konsumenckim Kolegiom Orzekającym. Miałyby one działać przy delegaturach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - To powrót do komisji robotniczo-chłopskich - ironizował Krzysztof Pietraszkiewicz. - Lepiej byłoby wzmocnić sądy, niż wydawać pieniądze na kolegia - wtórowała mu

"Okrągły Stół" ws. służby zdrowia trwał... 35 minut. Kłótnie i wyliczanki przed spotkaniem [WIDEO]

Tuz przed spotkaniem prezes PiS zorganizował konferencję prasową na której przedstawił dane dotyczące kondycji służby zdrowia w Polsce. - Mamy do czynienia z sytuacją naprawdę dramatyczną - mówił - Polska zajmuje dzisiaj 30. miejsce w konsumenckim rankingu zdrowia z 2010 roku. To miejsce bardzo

Biura podróży lecą z klientami w kulki

dopłatę, może zrezygnować z wyjazdu, a biuro musi oddać mu pieniądze - tłumaczy UOKiK. W umowach z klientami Triada nie podawała też godziny wyjazdu i powrotu z wycieczki, choć miała taki obowiązek. Po interwencji UOKiK-u już to robi. Decyzja o karze nie jest ostateczna. Triada odwołała się do Sądu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje