renty chorobowe

PAP

TK: przepis ustawy dot. zasiłków chorobowych - zgodny z konstytucją

TK: przepis ustawy dot. zasiłków chorobowych - zgodny z konstytucją

Przepis, zgodnie z którym pracujący emeryci i renciści w razie choroby nie dostają zasiłku chorobowego, jest zgodny z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

TK: przepis ustawy dot. zasiłków chorobowych - zgodny z konstytucją

Przepis dotyczący prawa do dalszego otrzymywania zasiłku chorobowego w razie ustania zatrudnienia podczas niezdolności do pracy jest zgodny z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

KRUS podwyższa o 36 złotych

Od 1 marca wzrosły stawki rent i emerytur wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zmianie ulegają również kwoty przychodów, decydujące o zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytury i renty rolniczej.

Raport: ciąża i choroby układu oddechowego to główne powody zwolnień lekarskich

. med. Agnieszka Motyl wskazywała, że sprawa kosztów choroby jest bardzo złożona, ponieważ obok kosztów medycznych są to także koszty rent, zasiłków chorobowych, ale też koszty utraconych przychodów. Jak mówiła, na koszty choroby wpływają absencja lub obniżona efektywność chorego pracownika. Jak

W budżecie na 2015 r. 12,1 mld zł na Fundusz Pracy, na FUS 197 mld zł

mld zł, a 5,7 mld na dodatki do emerytur i rent. Na zasiłki chorobowe przewidziano w 2015 r. kwotę 9,4 mld zł, a na pozostałe zasiłki i świadczenia 11,5 mld zł.

Premier zapowiedział zmiany w KRUS, ale (na razie) ich nie będzie

Premier zapowiedział zmiany w KRUS, ale (na razie) ich nie będzie

tego, że 98 proc. ubezpieczonych w KRUS opłaca bardzo niską składkę w wysokości 125 zł miesięcznie. Dla porównania, osoby samozatrudnione płacą do ZUS ponad 1000 zł na miesiąc. Rolnicy za ten niski wkład zyskują prawo do wielu świadczeń, m.in. emerytury, renty, renty rodzinnej, zasiłków chorobowych i

Donosy z... załącznikami. Rzeczniczka ZUS: "Raz dostaliśmy dokumentację fotograficzną, z datami, szczegółami..."

Donosy z... załącznikami. Rzeczniczka ZUS: "Raz dostaliśmy dokumentację fotograficzną, z datami, szczegółami..."

Donosy są różne. Najczęściej dotyczą zwolnień lekarskich i jak piszą "uprzejmie donoszący", nienależnie pobieranych rent. Z reguły są pisane ręcznie, rzadziej drukowane na komputerze. Do donosów w dobie komórek, kręcenia filmików i robienia zdjęć zaczęły być dodawane takie właśnie

Senat za jednym okienkiem rozliczeniowym w sprawach podatkowych i celnych

podatkowej: kontroli podatkowej, egzekucji należności podatkowych i obsługi podatnika. Ustawa reguluje też kwestie wyliczania wysokości uposażenia chorobowego celników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Po zmianach ma to być 80 proc. wynagrodzenia, a nie jak obecnie 100 proc. W określonych sytuacjach

Korupcja w sosnowieckim ZUS-ie. Setki tysięcy łapówek

w sprawie korupcji w sosnowieckim ZUS-ie. Na trop afery wpadli oficerowie z wydziału do walki z korupcją, którzy dowiedzieli się, że właścicielka cukierni z Sosnowca chwali się na mieście, że nie musi płacić ubezpieczenia społecznego, bo załatwiła wszystkim swoim pracownikom renty. Nie wiedziała

Schizofrenia w grupie najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy

mięśniowego - przyczyną orzekania o niezdolności do pracy. Średnia liczba dni absencji chorobowej osób ze schizofrenią wynosiła w 2010 r. 16 i jest to drugi najwyższy wynik (po nowotworach), podczas gdy średni czas zwolnienia wynosił 12 dni. Wydatki NFZ na świadczenia zdrowotne dla chorych na schizofrenię

Oszczędności i dodatkowe wpływy wynikające z uchwalenia trzech ustaw

Oszczędności i dodatkowe wpływy (dane w w mld zł) . 2005 2006 2007 2008 zasiłki chorobowe (oszczędności) 0,27

Legalna prostytucja w Europie

gospodarczej. Niemcy Prostytucja jest uznawana przez prawo za szczególny rodzaj zawodu. Prostytutkom przysługuje zasiłek chorobowy, renta i emerytura. Domy publiczne funkcjonują na zasadzie "miejsca spotkań", gdzie klienci indywidualnie dogadują się co do usługi i ceny. Formalnie uniemożliwia to

Raport: Depresja jest główną przyczyną utraty wydajności pracy

kolei zwolnienia lekarskie i renty kosztują ZUS 762 mln zł. "W żadnej innej chorobie nie ma tak dużej dysproporcji w wydatkach ponoszonych przez ZUS i NFZ" - podkreślił jeden z głównych autorów raportu, dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego. Melania Brzozowska z NFZ powiedziała, że

Unijna polityka społeczna pełna skrajności

kosztowną kategorią są zasiłki chorobowe, ochrona zdrowia i rehabilitacja niepełnosprawnych. To 37,1 proc. takich wydatków. Pod względem struktury wydatków społecznych poszczególne kraje również bardzo się różnią. Emerytury i renty stanowią największy udział w wydatkach na cele społeczne we Włoszech (61,3

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej. W porządku obrad Senatu jest także nowelizacja ustawy o Służbie Celnej. Wprowadza ona m.in. jedno okienko rozliczeniowe dla należności podatkowych i celnych oraz obniża do 80 proc. zasiłki chorobowe celników. Z kolei ustawa o

122,2 mld zł wydał ZUS w 2008 r. na wypłatę rent i emerytur

122,2 mld zł wydał ZUS w 2008 r. na wypłatę rent i emerytur

uszczupleniu kasy ZUS zaważyła też większa waloryzacja rent i emerytur. Waloryzacja to coroczna marcowa podwyżka świadczeń. Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili na wzroście cen (np. energii czy gazu). Na wysokość wskaźnika waloryzacji wpływ ma inflacja i wzrost płac w gospodarce. Obie te wartości

21 postulatów Sierpnia'80

1. Polska obywateli, nie elit! 2. Europejska płaca minimalna! 3. Dochód gwarantujący minimum godnej egzystencji! 4. Przywrócić prawo do wcześniejszych emerytur! 5. Emerytury i renty wolne od podatku dochodowego! 6. Naprawdę bezpłatna, dostępna, publiczna opieka medyczna! 7. Zachowanie Państwowego

Dwustu chętnych po login i hasło

Dwustu chętnych po login i hasło

wykonywane, a nawet wpisany u mężczyzny poród. Z drugiej jednak strony często okazuje się, że jakieś istotne dane chorobowe nie zostały wpisane. Przez to z kolei pacjent nie ma pełnej dokumentacji, aby starać się o rentę czy wyjazd do sanatorium - wymienia Karolina Górska. Spotkanie cieszyło się

Dermatolodzy: rośnie wykrywalność łuszczycy w Polsce

kalectwa. Leczenie najcięższych postaci łuszczycy kosztuje ok. 60 tys. zł rocznie i nie zawsze jest refundowane przez NFZ. Z tego powodu, jak przyznał PAP prof. Placek, kilkadziesiąt osób w Polsce przebywa na rentach chorobowych. Dr hab. Adam Reich w swoim wystąpieniu na konferencji przedstawił wyniki

Przez pół roku ZUS wydał na zasiłki chorobowe 3,2 mld

Przez pół roku ZUS wydał na zasiłki chorobowe 3,2 mld

Społecznych, z którego ZUS wypłaca renty, emerytury i wszelkie inne świadczenia i zasiłki. Miesiąc temu szefowie Zakładu ujawnili, że w kasie będzie brakować 5-8 mld zł. Polacy tracą pracę i nie ma kto odprowadzać składek. Wyższe zasiłki chorobowe mogą tę dziurę jeszcze powiększyć. Ekonomiści twierdzą, że z

WISE: 170 mld zł dotacji dla górnictwa i energetyki węglowej od 1990 r.

w okresie 1990-2012 na ok. 170 mld zł według cen z 2010 r. To 15 razy więcej niż skumulowane dotacje do OZE w tym okresie - podkreślono. "Gdybyśmy dodali do tego rachunku skumulowane koszty zewnętrzne w postaci gorszego stanu zdrowia, większej absencji chorobowej i śmiertelności, to podniósłby

Już 3 mln chorych na cukrzycę w Polsce. 1 mln Polaków o tym nie wie

Już 3 mln chorych na cukrzycę w Polsce. 1 mln Polaków o tym nie wie

przedwczesnymi zgonami). Zwłaszcza koszty pośrednie choroby i koszty leczenia jej powikłań rosną w szybkim tempie. Stanowią one ogromne obciążenie dla gospodarki, podkreślają autorzy raportu. Roczne koszty związane z absencją chorobową, czasową lub trwałą niezdolnością do pracy (w tym wydatki na renty) chorych

ZUS odebrał jej rentę, mimo że jest chora

, że o żadnej pracy nie ma mowy - wcześniej pracowałam jako kelnerka - bo nie mogę mieć kontaktu z żywnością. Kobieta dostała półroczne zwolnienie. Było bardzo ciężko: dostała zmniejszony zasiłek chorobowy, a na utrzymaniu miała niepełnosprawną córkę z porażeniem mózgowym. Doszła jeszcze depresja

Raport: chorzy na cukrzycę w Polsce za często leczeni w szpitalach

prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zdaniem autorów opracowania zmniejszyłoby to koszty ponoszone przez ZUS w związku z absencją chorobową pacjentów oraz świadczeniami z tytułu ich niezdolności do pracy (w tym rentami). Łączna kwota przeznaczona na renty z tytułu niezdolności do pracy

Uszkodzili pacjentce pęcherz moczowy, nie chcą płacić za pieluchomajtki

sądzić. Teoretycznie Magda od szpitala lub jego ubezpieczyciela może domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia, a - w przyszłości - nawet renty. Musi jednak udowodnić, że doszło do błędu z winy lekarza. - Może też złożyć wniosek o wypłatę częściowego świadczenia do czasu ustania objawów będących

Emerytury na kredyt. ZUS nie ma, więc pożycza w bankach

zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał doliczanie do zasiłków chorobowych i macierzyńskich premii, dodatków, nagród oraz prowizji. Rząd Donalda Tuska w tym roku dorzuci do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (to z niego wypłacane są renty i emerytury dla 7 mln Polaków) 31 mld zł. W przyszłym

Choroba psychiczna nie wyklucza. Osoby z zaburzeniami szkolą się na kucharzy i hotelarzy. I to działa

zespół, jeśli ktoś czegoś nie potrafi, pomagamy sobie nawzajem - opowiada pracownik krakowskiej placówki. W hotelu pracują 24 osoby po kryzysach psychicznych i 9 osób zdrowych. Każdy przychodzi do pracy z bagażem swoich doświadczeń, także chorobowych, z trudnymi wspomnieniami, ale nad wszystkim czuwa

Raport: chorzy na nowotwór często tracą pracę i ubożeją

zwalniana. "Ja musiałem się pożegnać z pracą. Zostałem zwolniony ze względu na stan zdrowia. Długotrwale byłem na zwolnieniach lekarskich i zakład pracy rozwiązał ze mną umowę. Nie dostałem renty i jestem bezrobotny, ale de facto nie mogę się zarejestrować, jako osoba bezrobotna, bo nie jestem gotowy

ZUS śledzi chorych

). Efekt? M.in. przez chorobowe w tym roku na wypłatę rent, emerytur i zasiłków może zabraknąć Zakładowi 5-8 mld zł. Brakującą dziurę będzie musiał załatać budżet państwa. Na dotację do ZUS państwo przewidziało już w 2009 r. blisko 31 mld zł. - Każda zwiększona wypłata zasiłków chorobowych powoduje, że

Eksperci: epidemia otyłości zagraża rozwojowi cywilizacyjnemu

zapobiegać otyłości oraz wcześnie ją diagnozować i leczyć. "Jeśli nie wdrożymy zdecydowanych działań, to sytuacja będzie się pogarszała - kolejki do lekarzy będą się wydłużać, będzie rosła absencja chorobowa, wydatki na renty, leczenie powikłań otyłości i jej skutków. Dojdzie do zahamowania rozwoju

Ludzie "chorzy", urzędnicy "uczciwi". Afera w ZUS-ie

gdyby ktoś chciał, to zna sposób, jak wysłać na rentę zupełnie zdrowych pracowników. Informacje szybko dotarły do policjantów, którzy założyli właścicielce cukierni podsłuch. Rozmowy, które prowadziła, doprowadziły ich do pośredniczki, która współpracowała z dwoma orzecznikami sosnowieckiego ZUS-u oraz

Debata w Sejmie: jakość życia osób z SM w Polsce można poprawić

niezainteresowani tym, aby ich hospitalizować, wykluczać z rynku pracy; są to osoby gotowe i chętne, aby aktywność zawodową utrzymywać, być pełnoprawnym obywatelem i pracownikiem, bez względu na konsekwencje związane z chorobą" - podkreślała. Na sfinansowanie u osób chorych na SM rent, świadczeń

Zanieczyszczenie powietrza: przedwczesne zgony i duże koszty

, hospitalizacje, częste wizyty u lekarza, ograniczenie aktywności zawodowej, astmy, objawy chorobowe ze strony układu oddechowego oraz krążenia, ale także - w dłuższej perspektywie - chroniczne zapalenie oskrzeli u dzieci, czy zwiększona śmiertelność noworodków - podkreślił dr. Michał Krzyżanowski z King's

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

prawo do emerytury zyskiwaliby nie po 15, ale po 20 latach. Kolejny warunek do uzyskania emerytury to wiek - minimum 50 lat. Dziś wiek nie ma znaczenia. Zmienione będą zasady łączenia emerytury z rentą. O co chodzi? Dziś jeżeli policjant Kowalski odchodzi np. po 25 latach na emeryturę, może

Przedsiębiorcy grożą ZUS-owi sądem

Problem dotyczy 1,5 mln Polaków prowadzących działalność gospodarczą. Każdy z nich do 10. dnia każdego miesiąca musi przelać na konto ZUS składkę chorobową. Dzięki temu, gdy podupadnie na zdrowiu, może liczyć na zasiłek chorobowy. Z tego tytułu Zakład co miesiąc dostaje od przedsiębiorców blisko 50

Emeryci płacą składki ale nie mają prawa do świadczeń

Każdy z ponad 370-tysięcznej rzeszy emerytów, którzy dodatkowo pracują, musi płacić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak o ile opłacając składki emerytalne, chorobowe i wypadkowe, może liczyć na świadczenia (np. wystąpić do ZUS o ponowne przeliczenie i podwyższenie emerytury), to w

W 2008 r. budżet dopłaci do ZUS 35 mld zł

FUS więcej pieniędzy, czego przyczyną jest wprowadzenie w lipcu tego roku i planowanej na styczeń przyszłego roku obniżki składki rentowej oraz zaplanowana na marzec waloryzacji rent i emerytur. Łącznie planowane na przyszły rok niższe wpływy i wyższe wydatki FUS wyniosą około 18,5 mld zł. Sytuację

ZUS: Mniej dorobią emeryci i renciści, mniejszy zasiłek pogrzebowy

przychodu w wysokości przekraczającej kwotę 1443,40, nie wyższej jednak niż 2680,60 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), spowoduje zmniejszenie emerytury lub renty. Prawo do świadczenia zostanie zawieszone, jeśli emeryt lub rencista zarobi więcej niż 2680,60 zł. Przeciętna płaca w I kwartale

Ksiądz złamał zakaz biskupa. Oskarża: "To wielka intryga"

działalności niezgodnej ze stanem duchownym. Zagroził, że trwanie w nieposłuszeństwie wobec władzy kościelnej skutkować będzie wymierzeniem kar kościelnych. Ksiądz Stasiak ogłosił, że z powodu złego stanu zdrowia odchodzi na rentę chorobową i jako ksiądz rencista ma prawo nadal odprawiać jedną mszę tygodniowo

"Wyleczysz, gdy leczysz" - Europejski Dzień Walki z Depresją

chorobowych, rent, niższy status materialny i społeczny, duży wskaźnik alkoholizmu i uzależnień. Jednym z problemów jest także odsetek samobójstw wśród chorych; przyczyną zgonu ok. 20-30 proc. chorych jest zamach na własne życie. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do 2020 roku depresja może

Już 40 urzędów zamkniętych w Łódzkiem

skutku. Zatrudnieni w protestujących placówkach listonosze nie roznoszą przesyłek. Związkowcy domagają się m.in. podpisania pakietu osłon socjalnych, podwyżki płac o 150 zł oraz utworzenia rezerwy urlopowo-chorobowej na poziomie 15 proc. ogólnego zatrudnienia. Domagają się też poprawy warunków pracy

CBA - choroby dybią na agentów

ostatnie to na wypadek, gdyby pracowali na pokładzie okrętu podwodnego lub odrzutowca. Agenci na rentę chorobową mogą przejść także, gdyby nabawili się wrzodów żołądka lub nerwicy. - Nie są to dolegliwości adekwatne do tego, co tak naprawdę robi Biuro - zauważa Julia Pitera, która ostatnio przygotowywała

Prawnik o związkach partnerskich: To nie dewiacja. Posłowie niedouczeni, nie znają prawa

interpretowane. Istotną korzyścią wprowadzenia związków partnerskich jest pokazanie społeczeństwu, że pozostawanie w takim związku nie jest niczym złym, nagannym, nie jest stanem chorobowym, nie stanowi dewiacji. Jest konsekwencją jednej z orientacji seksualnych. Takie związki zasługują na szacunek, ponieważ są

Rząd stracił alibi. Zaoszczędzi miliardy złotych?

o taki sposób naliczania renty, żeby przejście na nią było mniej opłacalne niż praca do emerytury. Zdaniem Rostowskiego pozostawienie ustawy rentowej w niezmienionym kształcie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której renty zaczęłyby przewyższać świadczenia emerytalne. Zmiana przepisów ma dać po

Tusk o paraliżu na kolei: Gdybym był pasażerem, kląłbym. Ale Grabarczyka nie odwoła

jest likwidacja zasiłków chorobowych, ulgi prorodzinnej czy zniesienie waloryzacji rent i emerytur. Na sugestię, że możliwe jest wydłużenie wieku emerytalnego czy reforma emerytur mundurowych Tusk mówił: - Te zmiany przyniosą efekt za 10, 15, 20 lat, a my szukamy rozwiązań, które przyniosą efekt

"Polska": opłaci się zatrudniać 50-latków

, zakładałam własną działalność gospodarczą, np. robiłam na drutach swetry" ś opowiada Magdalena Szajder z Głowna pod Łodzią. Ona potrafiła wziąć sprawy w swoje ręce, ale zdecydowana większość Polaków po 50. roku życia ląduje na zasiłku dla bezrobotnych albo idzie na rentę. "Chcemy, żeby już w 2013 r

Sąd: Pracownica straciła zdrowie w Biedronce

zasiłku chorobowego, twierdząc, że wypadek, jaki wydarzył się kobiecie, jest zwykłym wypadkiem komunikacyjnym i nie miał nic wspólnego z wykonywaną pracą. Proces toczył się w Sądzie Pracy w Krośnie. Adwokat pani Renaty mec. Jacek Kinczel domagał się wyrównania zasiłku chorobowego, od kiedy kobieta była na

Czy górnicy będą musieli odpracować wszystkie dni L-4?

trzeba będzie wszystkie dni chorobowego, z wyjątkiem wypadków przy pracy oraz choroby zawodowej. I tu pojawia się problem, jak interpretować nowe przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, aby górnicy odrabiali L-4 od 14 listopada 1991 r., a więc 16 lat wstecz. Wtedy zmieniły się zasady naliczania

"Rzeczpospolita": Termin operacji nie może być niewiadomą

elementem zdrowia - ocenia rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. - Nie można też porównywać wprost kosztów leczenia w Polsce i za granicą. Dłuższe czekanie to więcej pieniędzy na zasiłki chorobowe, a później na rehabilitację czy renty. To wszystko też trzeba i da się policzyć. Wtedy leczenie za

ZUS uzdrowił i pozbawił środków do życia

Adam Deja w 2000 roku dostał rentę czasową, bo zapadł na chorobę kręgosłupa i miał niedowład ręki. Wcześniej pracował m.in. jako operator wózka widłowego. W 2004 r. lekarze ZUS uznali, że może wrócić do pracy. Odwołał się, ale w styczniu 2005 r. przegrał w pierwszej instancji. Sąd decyzję oparł na

Warsztaty chirurgii robotowej we Wrocławiu

dzięki grantom naukowym i sponsorom, milion złotych zadeklarował ostatnio marszałek. Kosztują od 5 do 30 tys. zł, ale zdaniem prof. Witkiewicza po zsumowaniu kosztów leków, hospitalizacji, rent chorobowych, transfuzji wychodzą taniej od klasycznych. W przyszłym roku w marcu we Wrocławiu odbędzie się

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

, która go zatrudniła i wyszkoliła. Czas między 10. a 20. rokiem służby to najlepszy okres dla mundurowego. Należałoby też zreformować system przyznawania rent policjantom i wojskowym, bo jest on pełen luk zachęcających do wyłudzania świadczeń. Zmian wymagają także zasiłki chorobowe. Ich sposób

Hausner nie odchodzi z rządu

zakończyła się jednak, bo Belka musiał jechać do Brukseli. Do rozmowy mają jednak wrócić w środę lub w czwartek. Marek Belka odtrąbił odwrót od: wyrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, weryfikacji wyłudzonych rent, radykalnych zmian w systemie rent rodzinnych oraz ograniczenia zarobkowania

Sąd: cóż, wszyscy jesteśmy omylni. ZUS uzdrowił i pozbawił środków do życia

Adam Deja w 2000 roku dostał rentę czasową, bo zachorował na kręgosłup i miał niedowład ręki. Wcześniej pracował m.in. jako operator wózka widłowego. W 2004 r. lekarze ZUS uznali, że może wrócić do pracy. Odwołał się, ale w styczniu 2005 r. przegrał w pierwszej instancji. Sąd decyzję oparł na dwóch

Kłopoty przedsiębiorców z ZUS-em

biznesem, musi co 30 dni wypełniać dokumenty rozliczeniowe i pilnować, by do dziesiątego dnia każdego miesiąca dotarły do ZUS-u. Spóźnienie może oznaczać poważne problemy, np. brak zasiłku chorobowego. Rzecznik ZUS-u Przemysław Przybylski na łamach "Gazety" przepraszał w sobotę przedsiębiorców

Brakuje pieniędzy na emerytury

Wybierz OFE dla siebie w naszym Centrum Finansowym ZUS przygotował właśnie najnowszą prognozę sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłaca świadczenia dla ponad 7 mln osób. To, że wpłacane przez Polaków składki nie pokryją wydatków na emerytury i renty, było do

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

warunków do ustawowej lub wcześniejszej emerytury, możemy starać się o rentę lub świadczenia przedemerytalne. Ale znowu pod pewnymi warunkami! Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która m.in.: nie może pracować, czyli "jest niezdolna do pracy", a

Rząd planuje kolejne bariery dla przedsiębiorców

kwiaciarnię w centrum Katowic. Dostaje 600 zł renty, ze sprzedaży kwiatów po opłaceniu czynszu, światła, telefonu ma dodatkowo 200-300 zł. Od 1 czerwca podobnie jak 200 tys. dorabiających do renty przedsiębiorców będzie musiał co miesiąc płacić pełną składkę ZUS: zamiast 170 zł, aż 717 zł. Przepis ten

Do pracy wróć!

Już prawie 30 tysiącom osób przebywającym na L-4 lekarze orzecznicy z ZUS wstrzymali zasiłki chorobowe i kazali wrócić do pracy. Okazało się, że... byli do niej zupełnie zdolni. Kilkunastu lekarzom za "lewe zwolnienia" cofnięto upoważnienia do ich wydawania - dowiedziała się "Gazeta

Statystyka zabija policjantów?

zawał. Prokuratura umorzyła śledztwo - śmierć była naturalna. Najpierw - jak wynika z relacji wdowy i ojca - policja zachowała się bez zarzutu. Pomogła w pogrzebie, postawieniu pomnika na cmentarzu, przyznała rentę. Wewnętrzna komisja wypadkowa raport sporządziła dopiero w grudniu 2007 r. - Przeżyłam

Obniżyć koszty pracy, ale jak?

zatrudnianiem pracownika, a tym, ile dostaje on na rękę), który wynosi około 40 proc. pensji brutto. Część płac pochłaniają składki na ZUS, podatki oraz różnego rodzaju ubezpieczenia, m.in. rentowe czy chorobowe. Głównym punktem reformy byłoby zmniejszenie składki rentowej z 13 do 6 proc. w dwóch etapach

Moda na procesowanie się ze służbą zdrowia zaczęła się w latach 90.

prawie całe jelita. Sąd przyznał 80 tys. zł odszkodowania, nakazał zwrócić koszty leczenia i wypłacić rentę. Łączna suma zadośćuczynienia może przekroczyć 200 tys. zł. 25 tys. zasądzono kobiecie, której w lubelskiej klinice wszczepiono do oka złą soczewkę. Widzi zniekształcony obraz. - Nigdy nie było tak

Niższy ZUS kością niezgody

, ubezpieczenie rentowe - 33,11 zł, ubezpieczenie chorobowe - 6,24 zł. W sumie daje to 89,07 zł. Ulgowe składki będą przysługiwać nowym przedsiębiorcom przez okres dwóch lat. Kwoty składek na kolejne miesiące ogłosi ZUS. Jest jeszcze jeden warunek korzystania z możliwości opłacania ulgowych składek - w ramach

Padaczka, czyli jak żyć z tą chorobą

wieku. Jednak lekarze wyróżniają wyraźne dwa piki zachorowań: - jeden z nich dotyczy dzieci do pierwszego roku życia, drugi - osób na drugim jego biegunie, tj. po ukończeniu 65 lat. Wariujący mózg Zgodnie z medyczną terminologią padaczka nie jest jednostką chorobową taką jak np. grypa czy gruźlica, lecz

PiS: Obowiązkowe ubezpieczenie od bezrobocia

dotacją z budżetu, bo państwo gwarantuje wypłatę rent i emerytur). Jeszcze w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej Jan Rokita wyśmiewał te pomysły PiS. - Ta partia chce wyszukiwać "rodzinne" firmy zagraniczne niekonkurujące z polskimi spółkami. Te firmy będą tworzyć te miejsca pracy i brać

Szokowa terapia społeczna

kryteriów przyznawania zasiłków wychowawczych, rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz z Funduszu Alimentacyjnego. Próg dochodowy zostanie oparty na minimum socjalnym - 548 zł, czyli 28,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia; Obniżenie zasiłków chorobowych; zasiłki porodowe będą zlikwidowane i zastąpione zasiłkami

Sejm o cięciach w budżecie

zł), a zamiast tego do matek najbiedniejszych ma trafić zasiłek z pomocy społecznej (195 zł). Niższe mają też być zasiłki chorobowe za pobyt w szpitalu - 70 proc. normalnego wynagrodzenia (teraz 80 proc.). Posłanka SLD Elżbieta Szparaga tłumaczyła, że oszczędności nie dotkną najuboższych i nie

Kodeks pracy mimo związków

zrezygnował z propozycji, by pracownik przechodzący na rentę bądź emeryturę otrzymał odprawę tylko wtedy, gdy przepracował u aktualnego pracodawcy co najmniej trzy lata; Obecnie trzecia kolejna umowa z pracownikiem musi być zawarta na czas nieokreślony. Rząd chce zawiesić ten przepis i wprowadzić pełną

Raport pacjentów: stan opieki reumatologicznej w Polsce tragiczny

istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczące zmniejszenie szans na powrót do zdrowia, świadczeniodawca klasyfikuje pacjenta jako "przypadek pilny" i umieszcza na liście oczekujących

Jakie podwyżki czynszu, czyli aby wilk był syty i owca cała

za identyczne mieszkanie w Łodzi wzrośnie o 30 zł, czyli o 60 gr za m kw., bo obecnie stawki nie mogą w tym mieście przekroczyć pułapu 6,01 zł za metr. Takie dysproporcje można częściowo usprawiedliwić tym, że w Warszawie są najwyższe zarobki i najniższe bezrobocie. Ale czy najwyższe są także renty i

"Solidarna Polska - Wolnych Obywateli" - odpowiedź Jana Rokity na program PiS

. Nasze wątpliwości budzi postulat włączenia do finansów opieki zdrowotnej części składki ZUS na ubezpieczenie chorobowe, który skądinąd nie wydaje się spójny z propozycją bezpośredniego finansowania służby zdrowia z budżetu. Sądzimy, że przy pozostawieniu ubezpieczeniowego systemu finansowania służby

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje