przedawnienie należności

Sylwia Śmigiel

Mniej papierologii dla firm

Mniej papierologii dla firm

Możliwość przechowywania akt pracowników w formie elektronicznej, skrócenie do pięciu lat okresu przedawnienia należności wobec ZUS i KRUS, obowiązek przekazywania przez pracodawcę formularza RMUA tylko raz w roku - to niektóre z propozycji resortu gospodarki. Dzięki nim w kieszeniach przedsiębiorców ma zostać ponad 3 mld zł rocznie.

Wezwanie do zapłaty po 16 latach. Windykacyjne sztuczki

Firmy windykacyjne zalewają ludzi groźnie brzmiącymi wezwaniami do zapłaty za... przesłane gazetki o roślinach, poradniki kulinarne, okulary przeciwsłoneczne. Sprzed 15-20 lat. - Nie płacić! Tego typu roszczenia przedawniają się w ciągu dwóch-trzech lat - informuje miejski rzecznik konsumentów

Horror z wekslami sprzed lat. Nie brali kredytu, a mają zapłacić ogromne kwoty

Zagadkowa sprawa z wekslami sprzed lat. Około 30 osób dostało wezwanie do ich wykupu. Każdy opiewa na kilkadziesiąt tysięcy złotych. - Nie wiemy, skąd się wzięły. Nie braliśmy kredytów na taką sumę - twierdzą. Sprawę pod nadzorem prokuratury prowadzi CBŚ. Nie wiadomo jednak, czy da się uniknąć zapłaty.

Kilkanaście poprawek Senatu do ustawy deregulacyjnej

poprawkami - 85 senatorów głosowało za. Oprócz zasad wykorzystania urlopów, ustawa zakłada m.in. możliwość zwolnienia węgla i koksu z akcyzy, skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, zwalnia przedsiębiorców z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w

Windykator zapuka o każdej porze. 250 tys. zł kary dla Eurobanku

informację, czy roszczenie kredytodawcy się nie przedawniło. Jeżeli tak, to przedsiębiorca nie będzie mógł dochodzić zapłaty należności. Tylko sąd może określić koszty postępowania egzekucyjnego i nakazać wyjawienie majątku. Rzeczy należące do dłużnika może zająć tylko komornik.

Parkowałeś za darmo? Teraz płać. Kierowcy wściekli

Parkowałeś za darmo? Teraz płać. Kierowcy wściekli

dodatkowa to w istocie mandat karny lub ukryty podatek na rzecz miasta i żądają, by je przedawnić. Opłata to nie mandat ZDM wysłał wezwania już do 60 tys. osób. Są winni 15,5 mln zł, a rekordziści zalegają nawet po 5 tys. zł. - Kupiliśmy program weryfikujący naliczone opłaty, który wyszukuje też te

Sporny podatek do zapłacenia dopiero po ostatecznej decyzji

toczącego się postępowania w zakresie innych należności, wyzbywania się majątku znacznej wartości czy też możliwości przedawnienia zobowiązania podatkowego przed wydaniem ostatecznej decyzji - pisze "GP". Eksperci pozytywnie oceniają projekt. Mają jednak zastrzeżenia. - Zwrócić należy uwagę, że o

Przed komornikiem lepiej nie uciekać

Przed komornikiem lepiej nie uciekać

do należności wierzycieli. I jeśli jest jeden wierzyciel, sprawa jest łatwiejsza: wpływa do kancelarii 25 proc. dochodu dłużnika, potrącam z tego opłatę egzekucyjną w wysokości 8 proc., a resztę przekazuję wierzycielowi. Jednak gdy dłużnik ma co najmniej dwie egzekucje, to ja te 25 proc. muszę

Pięć lat czekania na mandat

departamentu dróg i transportu, odpowiada dyplomatycznie: - Na wyegzekwowanie należności za parkowanie bez opłaty mamy pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać uiszczona. Po tym czasie sprawa ulega przedawnieniu. Reguluje to ustawa o drogach publicznych z 1989 roku.

Główny "bohater" afery FOZZ wychodzi na wolność

komornika i nie ma on środków, by spłacać zasądzone należności. Sąd oddał skazanego na trzy lata pod nadzór kuratora. Prokuratura był przeciwna zwolnieniu. W więzieniu uczył języków, pracował w fundacji W ostatnich latach sądy kilka razy odmawiały zwolnienia Żemka. W styczniu SO po raz kolejny odmawiając

Poważne obrażenia policjanta okazały się nieprawdą? Dziwna historia pewnego wykroczenia

Poważne obrażenia policjanta okazały się nieprawdą? Dziwna historia pewnego wykroczenia

przedawnienie (od zdarzenia minęły ponad dwa lata) wykroczenia. W uzasadnieniu ustnym wyroku sędzia Katarzyna Gulbinowicz uprzedziła pytania, na jakiej podstawie Grzegorz R. dostał odszkodowanie za 10-procentowy uszczerbek na zdrowiu spowodowanym kolizja. Uznała, że nie ma podstaw do podejrzeń, że policjant

Pracodawcy pozytywnie o zmianach w Ordynacji podatkowej

przedsiębiorców jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą egzekucja należności będzie wstrzymywana do momentu uprawomocnienia się decyzji. Natychmiastową wykonalność będzie można stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach" - czytamy w komunikacie. "Jeśli zostanie wydana błędna decyzja, nawet jej

Kolejna ustawa deregulacyjna w drodze. 3 mld zł oszczędności dla firm

poważne konsekwencje, a nawet dochodziło do jej likwidacji - podkreślał. Projekt przewiduje też skrócenie z dziesięciu do pięciu lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS, takie samo skrócenie okresu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i raportów miesięcznych czy

Były marszałek podejrzany o gwałt. "Nagle po kilkunastu latach?"

Były marszałek podejrzany o gwałt. "Nagle po kilkunastu latach?"

. Ostatni zarzut obejmuje kilka czynów w latach 1999-2001. Nie ma obawy, że te przestępstwa za chwilę się przedawnią - mówił "Gazecie" Andrzej Markowski, wiceszef lubelskiej apelacji. Przestępstwa gwałtu przedawniają się po 15 latach. Śledztwa nie zakończą w styczniu Prokuratura nie zdradza

300 placówek ochrony zdrowia przygotowuje się do strajku

tytułu nieściągalności podatków czy przedawnień należności podatkowych, dotacje dla niektórych sektorów gospodarki - m.in. górnictwa, PKP, wysokie koszty administracji publicznej i samorządowej, straty z powodu prywatyzacji banków. Tymczasem - twierdzi OZZL - wydatki na ochronę zdrowia w Polsce stoją w

Sejm znosi bariery administracyjne. Ludziom będzie łatwiej?

przedawnienia należności wobec ZUS i KRUS. Dzięki temu w kieszeniach firm ma zostać ponad 3 mld zł rocznie. Ustawa deregulacyjna trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2011 r.

Prezydentowi Uszokowi sąd za Spodek nie grozi

Prezydentowi Uszokowi sąd za Spodek nie grozi

upadłościowego w Spodku nie można byłoby organizować imprez, co z kolei doprowadziłoby do dewastacji hali. Zaległe podatki nie uległy przedawnieniu, bo po likwidacji spółki należności zostały spłacone. Polecamy: Elewacja Spodka zmieni się w diodowy ekran?

Fiskus oddał Kościołowi. Złamał prawo?

Fiskus oddał Kościołowi. Złamał prawo?

należności skarbu państwa, zająłem przez komornika kościelną ziemię pod Władysławowem o wartości miliona złotych. Ludzie z kurii chodzili i naciskali, żebym zwolnił działkę, bo jest im potrzebna, a w zamian dadzą inną, w Trójmieście. Na szczęście sprawdziłem co to za propozycja. Wyraźnie chcieli mnie

Windykator upomni się o książki

zaznacza, że do każdej sprawy podchodził indywidualnie. - Przyszła do mnie kobieta, która razem z mężem przez cztery lata przetrzymała w domu dziesięć wypożyczonych książek. Kara urosła do 1,5 tys. zł. Ponieważ kobiety, a była ona germanistką, nie było stać, by pokryć należności, zaproponowała

Gminy z dna morza chcą wydobyć pieniądze

Gminy z dna morza chcą wydobyć pieniądze

morski, reprezentant skarbu państwa - mówi Adam Ostrowski, burmistrz Krynicy Morskiej. - Teraz prawo jest inne, ale okres przedawnienia to pięć lat, więc będziemy walczyć o te pieniądze. "Wewnętrzne wody morskie" to na Pomorzu obszary portów, niektóre ujścia rzek, część Zatoki Gdańskiej i cały

Kościołowi fiskus niestraszny

Kościołowi fiskus niestraszny

tej sprawie - opowiada. - Mój szef wezwał mnie i zaczął krzyczeć: "Zobaczysz, arcybiskup nigdy ci tego nie daruje". By zabezpieczyć należności skarbu państwa, zająłem przez komornika kościelną ziemię pod Władysławowem, o wartości miliona złotych. Ludzie z kurii chodzili i naciskali, żebym

Na ZUS nie ma siły

Na ZUS nie ma siły

mln zł. Tymczasem Marek nie może sobie darować, że to przeoczył. "Piszecie o kryzysie, o tym, o owym, ale o nadużyciach ZUS cisza. To, że przedawnienie mija po trzech latach, to megaafera" - przekonuje. I ma rację. Gdy my mamy zaległości w płatnościach dla ZUS, Zakład może nas ścigać przez

Prokuratura stawia zarzuty sędziemu

. miał przeciągnąć sprawę podatkową Stokłosy do momentu, aż wielomilionowa należność podatkowa, którą biznesmen musiałby zapłacić fiskusowi, po prostu się przedawniła. "Wobec sędziego nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych" ś mówi prok. Mazur. Prokuratura tego chciała, ale sąd

Sylwetka Lecha Grobelnego

.); areszt sądy przedłużały mu wielokrotnie, uznając, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że przywłaszczył pieniądze spółki. Roszczenia się przedawniły Wierzyciele BKO stracili już nadzieję, że kiedykolwiek odzyskają pieniądze. Ich roszczenia przedawniły się po dziesięciu latach. Syndyk masy upadłościowej

Kraków: 21 milionów zostało na ulicy

440 tys. nieuregulowanych opłat na kwotę 21,2 mln zł - tak wygląda bilans strefy płatnego parkowania za lata 2001-2007. 9,8 mln zł już można spisać na straty, bo mandaty z lat 2001-2003 uległy przedawnieniu. Każdego dnia miasto traci kolejne tysiące złotych. O strefie pisaliśmy wielokrotnie. "

Niemka żąda 2,5 mln zł odszkodowania za nieruchomość

przejmując nieruchomość pozostawioną przez Agnes Trawny, wzbogaciła się, jest bezzasadny. "Do sprzedaży działek (na dawnym gruncie Agnes Trawny) doszło w latach 1991-93, a należności z ich sprzedaży zostały przekazane na ówczesne bieżące potrzeby gminy Jedwabno" - powiedziała przed sądem mec

B. prezes Klubu Kapitału Łódzkiego skazany

samochody zostało umorzone z powodu przedawnienia. Zdaniem sądu, wina Michała K. nie budzi wątpliwości, a ponieważ przyznał się on do stawianych mu zarzutów, nie było problemu z ustaleniem faktów. Sąd uznał, że oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a szkoda była znaczna. Według sądu

Jakie zajęcia czekają studenta administracji?

. Traktowanie nieletnich. Przedawnienie i zatarcie skazania. Ułaskawienie, amnestia, abolicja. Systematyka przestępstw. Rozwój ustawodawstwa w zakresie prawa wykroczeń. Europejskie modele orzekania w sprawach o wykroczenia. Rozwój polskiego prawa wykroczeń. Źródła polskiego prawa wykroczeń. Zasady obowiązywania

Wielki powrót Grobelnego

dowodów. Już wtedy "pierwszy aferzysta III RP" zapowiadał, że za takie opisywanie go będzie pozywał media do sądu. I państwo polskie także. Pierwszej obietnicy jeszcze nie dotrzymał, drugiej - już tak. Roszczenia się przedawniły Wierzyciele BKO stracili już nadzieję, że kiedykolwiek odzyskają

Sylwetka Lecha Grobelnego

ekstradycji we wrześniu 1992 r.); areszt sądy przedłużały mu wielokrotnie, uznając, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że przywłaszczył pieniądze spółki. Roszczenia się przedawniły Wierzyciele BKO stracili już nadzieję, że kiedykolwiek odzyskają pieniądze. Ich roszczenia przedawniły się po dziesięciu

Regulamin loterii promocyjnej "Wygraj samochód dziś do godz. 18"

ustalenia zwycięzców danej tury loterii, stosownie do postanowień § 15. Regulaminu. § 18. Uczestnik nie może żądać zamiany prawa do nabycia nagrody na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym gotówkę, ani potrącenia tego prawa z jakimikolwiek należnościami przysługującymi organizatorowi od zwycięzcy

Projekt ustawy o Centralnym Urzędzie Antykorupcujnym

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Centralny Urząd Antykorupcyjny, zwany dalej "CUA", do spraw zwalczania nadużyć w instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego oraz działalności godzącej w istotne interesy finansowe państwa. 2. Nazwa Centralny Urząd Antykorupcyjn

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje