produkcji oscypka

łup, IAR

Bruksela wraca do sprawy oscypka

Bruksela wraca do sprawy oscypka

Oscypek znowu ustawił się w kolejce po unijny certyfikat. Polskie Radio dowiedziało się, że Bruksela została oficjalnie poinformowana o porozumieniu Polski ze Słowacją i ponownie zajęła się sprawą. Procedurę rejestracji oscypka wstrzymano na początku lutego, gdy słowacki rząd zgłosił zastrzeżenia, roszcząc sobie prawo do produkcji sera o tej nazwie.

Oscypek bez ochrony w Unii Europejskiej

Wyścig o prawo do produkcji oscypka rusza na nowo. Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej powiaty nowotarski, tatrzański i żywiecki utraciły bowiem - uzyskane ledwo rok temu - prawo patentowe na ten owczy ser. Górale uważają, że zawiniło Ministerstwo Rolnictwa, które wprowadziło ich w błąd

Większość baców nadal nie ma unijnych certyfikatów do wyrobu oscypka

Większość baców nie ma unijnych świadectw jakości uprawniających do wyrobu oscypków. Takie certyfikaty ma 22 z ok. 100 producentów tych serów na Podhalu. Bacowie narzekają na rygorystyczne przepisy ws. wydawania tych dokumentów i koszty, jakie muszą ponieść.

Ponad połowa baców nadal bez unijnych certyfikatów na wyrób oscypków

, którzy nigdy nie legalizowali swoich produkcji, (...) dla inspektorów nie istnieją. Inspekcja ma tylko wiedzę o producentach, którzy posiadają certyfikat lub posiadali go, ale utracili jego ważność" - mówi. Wyrabianie i sprzedawanie oscypków bez wymaganego certyfikatu jest traktowane jak

Tylko 23 baców z unijnym certyfikatem na oscypki

Tylko 23 baców z unijnym certyfikatem na oscypki

". Producenci tradycyjnego oscypka, którzy chcą sprzedawać swoje sery, muszą uzyskać świadectwo potwierdzające zgodność sposobu jego wytwarzania z metodami produkcji opisanymi w specyfikacji. Takie świadectwa wydawane są na podstawie kontroli przeprowadzanej na wniosek producenta. Od kiedy oscypek

UE/ Słowacja zgłosiła sprzeciw wobec rejestracji oscypka (krótka)

Oscypek to najsłynniejszy ser tatrzański. Tradycja wytwarzania tego górskiego przysmaku ma swoje źródło w kulturze wołoskiej. Najwcześniejsze wzmianki na temat wyrabiania serów na Podhalu i przyległych do niego terenach pochodzą z 1416 roku. Słowacja także rości sobie prawa do produkcji

Słowacja/ Media: oscypka Polakom nie damy

wyrobem węgierskim, choć winogrośl do produkcji tego wina jest uprawiana także w kilku wioskach po słowackiej stronie Dunaju. Tylko ta gazeta, jako jedyna, informuje, iż od 2005 roku istnieje między Bratysławą i Warszawą umowa, iż Polacy zarejestrują w UE "oscypek", a Słowacy zgłoszą swój wyrób

Małopolskie. Coraz większe zainteresowanie zawodem bacy

Jak poinformowała PAP we wtorek Ewa Ryjak, kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej, Ekologii i Ochrony Środowiska MODR w Karniowicach, w ostatnim czasie zakończył się drugi kurs bacowski z udziałem 20 osób. "Zainteresowanie kursem było znaczne, chętnych było więcej niż mogliśmy przyjąć"

KE: Słowacja sprzeciwiła się rejestracji oscypka

Oscypek to najsłynniejszy ser tatrzański. Tradycja wytwarzania tego górskiego przysmaku ma swoje źródło w kulturze wołoskiej. Najwcześniejsze wzmianki na temat wyrabiania serów na Podhalu i przyległych do niego terenach pochodzą z 1416 roku. Słowacja także rości sobie prawa do produkcji

UE/ Słowacja zgłosiła sprzeciw wobec rejestracji oscypka (opis)

zagroziłaby produkcji i sprzedaży serów słowackich pod tą samą nazwą. Słowackie władze już wcześniej rościły sobie prawa do nazwy "oscypek", ale w wyniku negocjacji z Polską w zeszłym roku postanowiły zrezygnować z roszczeń. Podobny do oscypka ser produkowany po słowackiej stronie granicy miał być

UE uzna oscypek - bacowie podniosą ceny o 100 proc.

mogła produkować oscypki, a Słowacja ostiepki. - Słowacy zapewniają, że nie mają nic przeciwko produkcji oscypka przez polskich górali. Rząd Słowacji obawia się, że szybka rejestracja polskiego oscypka mogłaby zablokować w przyszłości ich starania o uznanie słowackiego ostiepka za produkt regionalny

Słowacja wycofa weto wobec rejestracji oscypka

od siebie różnić. Choć nadal Polacy i na słowacki ser mówili oscypek, a Słowacy na polski osztiepok, to dziś różnice w składzie surowcowym i sposobie produkcji są tak duże, że to dwa zupełnie różne wyroby - twierdzi Milan Wenit z Wydziału Ekonomicznego polskiej ambasady w Bratysławie. Np. do wyrobu

Małopolskie. Bacowie uroczyście rozpoczęli sezon pasterski

. Certyfikowany oscypek można robić tylko z mleka owcy górskiej. "I jak tu program dopłaty do owiec objętych programem zachowawczym pogodzić z produkcją oscypka?" - pytał retorycznie baca Furczoń. Szacuje się, że w południowej Małopolsce, głównie na Podhalu owce wypasa około 150 baców. Bacom pomagają

Feta z oscypkiem

ostiepki mogą zawierać nawet 80 proc. krowiego mleka. Po drugie, formą - oscypki mają wrzecionowaty kształt, a ostiepki beczułkowaty. Po trzecie, metodą produkcji - oscypki wyrabiane są w bacówkach, a ostiepki Słowacy produkują na skalę przemysłową w mleczarniach. Ostatecznie ustalono, że polski ser będzie

Polska bryndza tylko polska

wyrabiane są tradycyjnie w bacówkach, a ostiepki produkowane są w mleczarniach - tłumaczy różnice pomiędzy polskim i słowackim serem Andrzej Gąsienica-Makowski. - Dlatego wierzymy, że wkrótce Komisja Europejska przyzna nam także wyłączne prawo produkcji oscypka, a Słowacy będą sobie mogli robić swoje

Tylko jeden baca na Podhalu wytwarza legalne oscypki

. Potem Państwowa Inspekcja Jakości Handlowej ocenia produkcję pod względem zgodności ze specyfikacją - powiedział Jan Janczy, prezes Związku Hodowców Owiec i Kóz. Komisja Europejska wydała decyzję o przyznaniu oscypkowi chronionej nazwy pochodzenia 20 lutego. Postanowienie weszło w życie 5 marca

Od dzisiaj oscypek znajduje się pod ochroną UE

Certyfikat, który otrzymał oscypek oznacza, że słynny ser może być wytwarzany tylko w kilku powiatach południowej Polski, według tradycyjnej, kilkusetletniej procedury. Do produkcji jest wykorzystywane mleko polskich owiec górskich, a domieszka mleka krowiego może stanowić maksymalnie 40 procent

Oscypek wchodzi do Europy

O ochronę górskiego wędzonego sera na europejskich rynkach Podhalanie zabiegają od trzech lat. Zastrzeżenie praw do produkcji oscypka było jednym z argumentów górali za przystąpieniem do UE. - "Z oscypkiem do Europy!" - z takim hasłem szliśmy do referendum europejskiego - wspomina Andrzej

UE/Resort rolnictwa zaskoczony zastrzeżeniami ze strony Słowaków w sprawie oscypka

), to ze względu na różnice w metodzie produkcji (które zostały odnotowane i opisane w literaturze już na początku XX wieku) i produkcie końcowym, oscypek i Slovensky ostiepok to dziś dwa różne produkty. Strony opracowały różnice w produkcji tych serów. W Polsce mleko owiec pochodzi wyłącznie od owiec

Oscypek dostanie certyfikat UE

To oznacza, że oscypkiem będzie nazywany ser wytwarzany tylko w kilku powiatach południowej Polski, według tradycyjnej, kilkusetletniej procedury. Europejski certyfikat dokładnie określi jego kształt i wagę. Droga oscypka po unijne logo była długa i wyboista. Miał on być uznany za regionalną

UE/ Otwarta droga do rejestracji bryndzy

rejestracji. Posługiwanie się Chronioną Nazwą Pochodzenia będzie zarezerwowane dla producentów z Podhala spełniających określone warunki produkcji. Znakowanie gwarantujące oryginalność otwiera im drogę do narzucania wyższych cen. Weryfikację unijną przeszedł już także oscypek, jednak Słowacja zgłosiła

Oscypek dla Polski, ostiepok dla Słowacji?

;Gazetę" Dariusz Goszczyński, zastępca dyrektora departamentu rynków rolnych Ministerstwa Rolnictwa. - Słowacy wyjaśnili mi, że nie mają nic przeciwko produkcji oscypka przez polskich górali. Twierdzą, że ich celem nie jest całkowite odrzucenie polskiego wniosku przez Komisję. Rząd Słowacji obawia

Słowacy oprotestowali Oscypka

zagroziłaby produkcji i sprzedaży serów słowackich pod tą samą nazwą. Słowackie władze już wcześniej rościły sobie prawa do nazwy "oscypek", ale w wyniku negocjacji z Polską w zeszłym roku postanowiły zrezygnować z roszczeń. Podobny do oscypka ser produkowany po słowackiej stronie granicy miał być

Rusza akcja promująca produkty regionalne "Zasmakuj w Małopolsce"

określonym obszarze, a ich nazwa i technologia produkcji są prawnie chronione. W tym roku akcja "Zasmakuj w Małopolsce" rozpocznie się 13 kwietnia w Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej, podczas odbywającego się tam konkursu palm wielkanocnych. Następnie akcja zagości w 26 miejscowościach całej

Słowacja wycofa weto wobec rejestracji oscypka

od siebie różnić. Choć nadal Polacy i na słowacki ser mówili oscypek, a Słowacy na polski osztiepok, to dziś różnice w składzie surowcowym i sposobie produkcji są tak duże, że to dwa zupełnie różne wyroby - twierdzi Milan Wenit z Wydziału Ekonomicznego polskiej ambasady w Bratysławie. Np. do wyrobu

Polsko-słowackie starcie o oscypka

Tatry. Polscy górale ciągle mają nadzieję, że dostaną wyłączność na produkcję oscypka. - Mamy udokumentowaną sześciowiekową tradycję oscypków w polskiej części Karpat. Z tego, co wiem, to Słowacy nie mogą przedstawić takiego opracowania, jest więc szansa, że Komisja Europejska odrzuci ich wniosek - mówi

Oscypek otrzyma unijną ochronę

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa, 2 lutego mija termin zgłaszania sprzeciwów do wniosku o rejestrację oscypka jako Chronionej Nazwy Pochodzenia. Ponieważ żadne państwo nie zgłosiło takiego sprzeciwu, kwestia rejestracji oscypka jest już tylko formalnością. Wicedyrektor Biura

Cebularz lubelski 37. polskim produktem chronionym w UE

najmniej jeden etap produkcji odbywa się na danym obszarze, a jego cechy są związane z pochodzeniem geograficznym. Znak taki uzyskały m.in. andruty kaliskie, kiełbasa lisiecka, rogal świętomarciński, ser koryciński swojski, truskawka kaszubska. Pozostałe znaki europejskiego systemu to chroniona nazwa

Egzamin z dojenia

Polsce? - Może to i miałoby sens, gdyby szkolono takich, którzy nigdy obok prawdziwego oscypka nie stali. A nie takich baców jak ja! - oburza się pan Stanisław. - Skoro ja, występując do Brukseli o uznanie naszego oscypka, brałem odpowiedzialność za jego produkcję, zrobię teraz wszystko, by oscypek

KE: Bryndza będzie produktem regionalnym

rejestracji. Posługiwanie się Chronioną Nazwą Pochodzenia będzie zarezerwowane dla producentów z Podhala spełniających określone warunki produkcji. Znakowanie gwarantujące oryginalność otwiera im drogę do narzucania wyższych cen. Weryfikację unijną przeszedł już także oscypek, jednak Słowacja zgłosiła

Bacowie boją się unijnych kontroli

proces produkcji tego owczego sera powinien podlegać kontroli. Komisja wizytująca bacówki ma składać się ze służb sanitarnych, weterynaryjnych, przedstawicieli powiatu tatrzańskiego i Związku Hodowców Owiec i Kóz. Komisja ma sprawdzać, w jakich warunkach higienicznych produkowane są owcze sery i czy

Zakopane: handel podrabianymi oscypkami

sprzedawca. - Wmawianie turystom, że serki są robione z owczego mleka, to bzdura - mówi pani Hanka, która sama sprzedaje oscypki na zakopiańskich Krupówkach. - Do ich produkcji używa się mleka od krowy. Ale większość sprzedających nie uprzedza turystów, tylko wciska im ciemnotę. To, że zimą tradycyjnych

36 polskich produktów ma unijne znaki jakości

konserwantów. Unijny znak gwarantuje natomiast, że receptura jest tradycyjna i produkt jest rzeczywiście wytwarzany zgodnie z nią. Konsument ma gwarancję jakości, bo produkcja oznaczonych wyrobów jest kontrolowana. W Unii Europejskiej system oznakowania żywności tradycyjnej i regionalnej działa od ponad 20

Lubelski cebularz czeka na unijną rejestrację

geograficzne, które ma otrzymać cebularz lubelski, to jeden z trzech znaków europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Chronione oznaczenie geograficzne mogą otrzymać produkty, których co najmniej jeden etap produkcji odbywa się na danym obszarze, a jego cechy są związane z

Cebularz lubelski 37. polskim produktem chronionym w UE

oznaczenie geograficzne mogą otrzymać produkty, których co najmniej jeden etap produkcji odbywa się na danym obszarze, a jego cechy są związane z pochodzeniem geograficznym. Znak taki uzyskały m.in. andruty kaliskie, kiełbasa lisiecka, rogal świętomarciński, ser koryciński swojski, truskawka kaszubska

Miód chroniony

produkcja na zimno (w temperaturze poniżej 30 st.). Niedopuszczalne jest też filtrowanie, kremowanie, pasteryzowanie miodu oraz stosowanie dodatków chemicznych. Kilka dni temu unijny certyfikat uzyskał pierwszy polski produkt - bryndza podhalańska. W następnej kolejności dostanie go prawdopodobnie oscypek

Bryndza Podhalańska pod ochroną, oscypek jeszcze nie

więc mieli prawa do używania tej nazwy. Europejski certyfikat określa dokładnie kształt i wagę bryndzy. Na unijną rejestrację czeka wciąż oscypek. To miał być pierwszy polski produkt regionalny uznany w całej Unii, ale sytuacja skomplikowała się, bo Słowacy wiele razy rościli sobie prawo do produkcji

Ruch Palikota złoży w Sejmie projekt tzw. ustawy bimbrowej

Ustawa dotyczy legalizacji produkcji własnych wyrobów przez rolników. Czyli to jest i bimber, jak również wyrób winny z winogron, kiedy winogrona pochodzą z własnej uprawy. Legalizacja umożliwi produkcję okowity w ilości rocznej nieprzekraczającej 10 hektolitrów - tłumaczył poseł Adam Rybakowicz na

Prezydent podpisał ustawę, dotyczącą produktów tradycyjnych

Produktem tradycyjnym nie będzie np. oscypek, produkowany na Mazowszu. Podpisana ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych ma też na celu ujednolicenie kryteriów wpisów na listę produktów tradycyjnych. Oznacza to, że na

Prezydent podpisał ustawę, dotyczącą produktów tradycyjnych

Produktem tradycyjnym nie będzie np. oscypek, produkowany na Mazowszu. Podpisana ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych ma też na celu ujednolicenie kryteriów wpisów na listę produktów tradycyjnych. Oznacza to, że na

Świadek koronny pomógł rozbić potężne gangi narkotykowe

... oscypków. Prowadzili też warsztaty samochodowe. Ale nie obyło się bez kłopotów, bo produkcja amfetaminy wymagała wiedzy chemicznej. Nielegalne laboratoria co pewien czas - zarówno na Podhalu, jak i nad morzem - wybuchały. W jednej z eksplozji poparzony został nawet główny boss. Mimo to produkowany przez

Andruty i kiełbasa chcą unijnej ochrony

Jeśli się uda ich nazwa oraz sposób produkcji zostanie zastrzeżony na terenie wszystkich państw UE. Certyfikat zobowiązuje producentów do zachowania tradycyjnych receptur i wysokiej jakości produktu. Andruty są produkowane na terenie Kalisza od połowy XIX wieku. Z kolei udokumentowana tradycja

Bój się, baco, inspektora

, starosta tatrzański. - To w większości nowe bacówki działające pierwszy sezon. Komisja sprawdzała, w jakich warunkach produkowane są oscypki i czy bacowie mają książeczki zdrowia. Na razie zastrzeżenia wzbudził stan szałasu w Leszczynach. Na początku czerwca komisja skontrolowała także siedem bacówek w

Zielone światło dla regionalnych smakołyków

, żymlok, ciulim lelowski, oscypek, żur śląski czy prażuchy. Ministerstwo Rolnictwa obiecuje, że dla osób, które zajmują się produkcją wyrobów tradycyjnych nastaną lepsze czasy. W planach jest stworzenie jednolitych rozwiązań, dzięki którym łatwiej będzie wytwarzać regionalne specjały. - Chodzi o sprzedaż

Małopolska drużyna PJN. "Na wybory będziemy gotowi"

produkcji oscypka, choć wiadomo, że oscypek to przecież dobro wspólne wszystkich podhalańskich baców. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Gruszkowa zaczęła pisać odezwy, że burmistrz takim postępowaniem zhańbił dobre imię górali i był przeciwko zwykłym ludziom. I w końcu Adam Bachleda-Curuś zrezygnował z

Kurki, dziczyzna i czekoladowe pierogi - polska kuchnia na prezydencję

Inna propozycja menu - carpaccio z buraczków i oscypka z orzechami w miodzie, kotlet cielęcy z salsą grzybową, omlet z kurkami, a na deser np. czekoladowe pierożki z jagodami i miętą. Przez najbliższe pół roku na stołach nie zabraknie także polskich win, serów, pieczywa i oczywiście owoców. - Cóż

Makłowicz: programy kulinarne często z kuchnią niewiele mają wspólnego. Ale za to z psychodramą...

? Bardzo proszę: w Polsce w dalszym ciągu nie wolno samodzielnie robić destylatów, trzeba mieć koncesję. A wszystkim dużym koncesyjnym graczom nie chce im się robić destylatów owocowych, oni robią wódę. Ale w Łącku się udało - produkcja śliwowicy jest tam legalna Udało się... dlaczego? Bo się ludzie

Cztery kolejne produkty tradycyjne

Wpis nobilituje produkty, uznając ich wysoką jakość i stosowanie tradycyjnych metod produkcji wykorzystywanych od co najmniej ćwierć wieku. Małopolska Rada ds. Produktów Tradycyjnych w następujący sposób uzasadniła swój wybór: - Barszcz czerwony krakowski. Żyzne gleby Małopolski w dolinie Prądnika

Wolno, wolniej, wolność!

Arkę Smaku - listę produktów i gatunków zagrożonych wyginięciem, które są wypierane przez masową produkcję żywności i standaryzację. Na pokładzie Arki znajdują się m.in.: kapary ze śródziemnomorskiej wyspy Panteleria, piemoncka kukurydza o ośmiu rzędach ziaren, krowa rasy piemonckiej, sycylijska

Emigrant też turysta. Niech wpadnie na bigos

, Mariacki, Żurek, Kiszony, Warkocz, Biesiada, Schabowy i Kulig. W rezerwie - Ćwikła, Oscypek, Mielony, Kasprowy, Wieliczka i Krzesany. - Oto polska reprezentacja narodowa w niezastąpionym, tradycyjnym składzie - mówi Szpakowski. - Mamy powody do dumy, pochwalmy się Polską, teraz jest na to wymarzony czas

Neapolitańska mafia trafia w mozzarellę

zostały zablokowane, a zatrute partie mleka - zniszczone. Więc produkcja teraz jest już bezpieczna. Bruksela początkowo nie była przekonana. W oficjalnym czwartkowym komunikacie ogłosiła, że dotychczasowe działania włoskich władz są niewystarczające. Widząc rosnącą panikę Włochów, w piątek starała się

Jak oni się lansują. Kampania po szczecińsku

tym czasie będę na sumie. Nitras wytyka mu, że jest "spadochroniarzem" z Małopolski. - Mogę postawić oscypki, założyć kierpce i zabrać ze sobą ciupagę, żeby tylko pan Gróbarczyk czuł się dobrze w moim towarzystwie - ironizuje. Koszt kampanii Gróbarczyka (produkcja i rozdawanie ulotek

Beskidzka Trójwieś. Tam, gdzie bryndza się wczasuje

wodę i prąd, pilnuje, by przerabiane mleko było jak najświeższe. Oscypki wyrabia w drewnianym naczyniu (nabierają charakterystycznego kształtu w formie, która ma sto lat), a wędzi nad paleniskiem w rogu szałasu. Sprzedaje też soloną bryndzę, bundz, czyli surowy owczy ser, i świetnie gaszącą pragnienie

Zdrowo zjemy, zdrowo zapłacimy

małych i średnich przedsiębiorstw. - Moi znajomi, gdy słyszeli, że biorę się do ekologii, pukali się w głowę - wspomina Tymiński. Dziś zazdroszczą, bo spółka w swej branży należy do największych w Europie - niemal 100 proc. produkcji wysyła na eksport. W tym roku Symbio sprzedał za granicą ponad 3 tys

Fondue w Karpaczu, piołunówka w Szklarskiej Porębie

dzięki dużym złożom kwarcu pierwsza w Sudetach wytwórnia szkła. Karkonoscy mistrzowie potrafili wytapiać nawet doskonale przejrzyste szkło weneckie. Huty nazywano wędrującymi - przenoszono je coraz dalej po wykorzystaniu najbliższych zasobów kwarcu i wycięciu drewna niezbędnego do produkcji. Bractwo

Obama w Polsce. Już po wizycie - co dalej? [NA ŻYWO]

, wiele dobrego przed nami - jesteśmy dobrej myśli, ta wizyta to sukces. Czy Polacy są tego samego zdania, co ich prezydent? 16:50 Czym Barack Obama zajadał się podczas śniadania roboczego z prezydentem Komorowskim? My już wiemy. - podano m.in: grillowanego oscypka z konfiturą z jarzębiny, smażoną

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje