osady ściekowe

PAP

Polsce potrzebna jest strategia wykorzystania osadów ściekowych

Polsce potrzebna jest strategia wykorzystania osadów ściekowych

W Polsce powinna powstać spójna strategia gospodarowania osadami ściekowymi, tak aby osady były lepiej wykorzystywane m.in. w rolnictwie czy w energetyce - ocenił przewodniczący rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP) Tadeusz Rzepecki.

Legnica. Za ponad 17 mln zł powstanie suszarnia osadów ściekowych

Ponad 17 mln zł będzie kosztowała suszarnia osadów ściekowych w Legnicy, której budowa rozpocznie się w maju. Blisko połowa inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych. Instalacja znacząco poprawi stan środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców.

Śląskie firmy wodociągowe chcą wspólnie utylizować osady ściekowe

Do końca roku pięć śląskich firm wodociągowych chce wypracować wspólną koncepcję utylizacji osadów, powstających w trakcie pracy miejskich oczyszczalni ścieków. Budowa zakładu utylizacji ma kosztować ok. 100 mln zł.

NIK krytycznie o pracy oczyszczalni ścieków

organicznej w glebach. Osady te muszą być jednak wcześniej poddane specjalnej obróbce, eliminującej zagrożenia chorobotwórcze. Na 36 skontrolowanych podmiotów - zaangażowanych w przetwarzanie osadów - działania niezgodne z prawem wystąpiły aż w 32. NIK negatywnie oceniła zagospodarowanie osadów ściekowych

Na Śląsku powstaje prototypowa instalacja produkcji energii z odpadów

wykorzystywany - w Polsce 80 proc. odpadów trafia na składowiska. Innym problemem są osady powstające podczas oczyszczania ścieków. Ich wykorzystywanie w rolnictwie staje się ryzykowne ze względu na coraz większą zawartość niebezpiecznych bakterii, hormonów, pasożytów i antybiotyków. Krajowy plan gospodarki

KE:196 mln euro na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Warszawie

ministerstwa. W ramach inwestycji zmodernizowane i przebudowane mają zostać oczyszczalnie ścieków: Południe, Czajka oraz oczyszczalnia w Pruszkowie. Na terenie Czajki powstała stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych. Zmodernizowana ma zostać też m.in. stacja uzdatniania wody dla całej warszawskiej

Spółka Sapling zadebiutowała na rynku NewConnect

Do obrotu wprowadzono 1 mln akcji serii A oraz 3.525.000 akcji serii A1 spółki. Podstawową działalnością Sapling jest wdrażanie technologii dla ochrony środowiska, w szczególności w kategorii oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych.

Dolnośląskie. Osady z oczyszczalni w Żarowie staną się potrzebnym surowcem

Jak powiedział PAP prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Ściekowego w Żarowie Andrzej Kiszecki, będzie to możliwe dzięki modernizacji miejscowej oczyszczalni ścieków. "W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wybudowana suszarnia osadów odwodnionych, a także będą zamontowane i uruchomione

Oczyszczalnia pomoże w rekultywacji największego jeziora na Mazowszu

Problemem Jeziora Zdworskiego, które ma powierzchnię ponad 340 ha, jest zgromadzony tam osad denny - muł. Jego warstwa miejscami wynosi nawet 11 metrów. Taka ilość osadu wpływa niekorzystnie na rozwój fauny i flory w zbiorniku. Jezioro Zdworskie znajduje się w gminie Łąck pod Płockiem, położonej

Wielkopolskie. Rozbudowa zakładu odpadów Jarocin zakończy się w 2015 r.

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem i inwestorem jest spółka Zakład Gospodarki Odpadami, w której 100 proc. udziałów mają samorządy - strony porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi.

W 2014 roku blisko 1 mld zł na projekty energetyczne

będą m.in. budowy spalarni osadów ściekowych. "Tym rozwiązaniem powinny być szczególnie zainteresowane wodociągi bądź oczyszczalnie ścieków. Spalając osady, odzyskujemy energię cieplną i elektryczną. Równocześnie mniej osadów trafia na wysypiska" - zauważyła. W 2014 r. na wsparcie NFOŚiGW

Mazowieckie. Unijne wsparcie dla inwestycji w gospodarce odpadami

Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej zakłada m.in. wprowadzanie i rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów, segregację strumienia odpadów zmieszanych na linii sortowniczej oraz kompostowanie czystych odpadów organicznych i osadów ściekowych. Jego koszt oszacowano na blisko 5 mln zł. Miejski Zakład Oczyszczania w

KE:196 mln euro na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Warszawie

zamieszkujące Warszawę" - wyjaśniono na stronie internetowej ministerstwa. W ramach inwestycji zmodernizowane i przebudowane mają zostać oczyszczalnie ścieków: Południe, Czajka oraz oczyszczalnia w Pruszkowie. Na terenie Czajki ma powstać stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych. Zmodernizowana ma

Spalarnia warta 50 mln zł nie spala. To normalne?

Spalarnia warta 50 mln zł nie spala. To normalne?

Spalarnia, czyli fachowo Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, została uroczyście otwarta w grudniu ubiegłego roku jako jedna z części modernizowanej i rozbudowywanej przy wsparciu pieniędzy unijnych oczyszczalni. Kontrakt realizuje konsorcjum firm WTE Wassertechnik GmbH, Degremont SA

Oczyszczalnia w Dąbrowie Górniczej otwarta po modernizacji

. ścieków na dobę, co z zapasem umożliwia oczyszczenie ścieków z całej Dąbrowy Górniczej, z uwzględnieniem kolejnego etapu rozbudowy sieci kanalizacyjnej. To klasyczna, nowoczesna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z urządzeniami przeróbki osadów. Jedną trzecią zapotrzebowania energetycznego zakładu

Bakterie nas ogrzeją?

oczyszczalnia musi jednak zapłacić i ponieść wszystkie koszty odwadniania, suszenia i transportu. W przypadku oczyszczalni komunalnych są to niestety koszty ponoszone przez nas wszystkich, bo są wliczane w cenę dostawy wody i odbioru ścieków. Jeśli jednak osady ściekowe zostałyby uznane za biomasę, to

Śląskie. Mostostal Warszawa najtańszy w przetargu na aquapark w Tychach

środki własne inwestora. Tyski aquapark ma być pierwszym tego typu obiektem w Polsce, który będzie samowystarczalny energetycznie. Inwestor to samorządowa spółka zarządzająca tyską oczyszczalnią ścieków. Od kilku lat z osadów ściekowych i innych odpadów wytwarzany jest tam biogaz, służący do produkcji

Sosnowiecka oczyszczalnia dzięki modernizacji wyprodukuje także prąd

Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe sosnowieckiego magistratu, inwestycja - będąc na półmetku - potrwa jeszcze rok. Dzięki niej możliwie będzie efektywne wykorzystanie powstających w procesie oczyszczania osadów i biogazu oraz ograniczenie uciążliwości zapachowych dla okolicznych

Firmy mogą się starać o dotacje na poprawę efektywności energetycznej

audytu energetycznego lub elektroenergetycznego. Z kolei w trzeciej części programu pod nazwą E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu na wsparcie będą mogły liczyć m.in. projekty związane z wytwarzaniem energii i paliwa z przemysłowych odpadów i osadów ściekowych, zmniejszeniem zużycia

Śląskie. Umowa na budowę Parku Wodnego w Tychach

obiektem w Polsce, który będzie niemal samowystarczalny energetycznie. RCGW to samorządowa spółka zarządzająca tyską oczyszczalnią ścieków. Od kilku lat z osadów ściekowych i innych odpadów wytwarzany jest tam biogaz, służący do produkcji ciepła i prądu. Wydziela się go tyle, by zapewnić zaopatrzenie w

Zamknięta hałda też może truć wodę

Zamknięta hałda też może truć wodę

, tłoczona pompami, na szczyt składowiska. Tam ma być wykorzystywana do nawadniania roślin posadzonych na pochodzących z oczyszczalni Wschód nieszkodliwych osadach ściekowych. Autorzy projektu przewidują, że skażona fosfogipsem woda - po przesączeniu przez osady i hałdę - z każdym cyklem będzie coraz

NFOŚiGW: ponad 340 mln zł na poprawę efektywności energetycznej

przemysłowych odpadów i osadów ściekowych, prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji. Dofinansowywane będą m.in. inwestycje służące produkcji i wykorzystaniu paliw alternatywnych. Przedsiębiorcy korzystający z trzeciej części programu, dotyczącej audytów, będą mogli liczyć na dotacje Funduszu do 70 proc

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

zostanie wprowadzone 1.000.000 akcji serii A oraz 3.525.000 akcji serii A1 spółki. Podstawową działalnością Sapling jest wdrażanie technologii dla ochrony środowiska, w szczególności w kategorii oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych. TAURON NWZ Tauronu podjęło uchwałę o powołaniu z

Do 2017 r. woda z miejskich wodociągów dla wszystkich mieszkańców Krakowa

inwestycji wymieniane są m.in. budowa kolektora dolnej terasy Wisły oraz stacji termicznej utylizacji osadów i rekultywacji lagun osadowych. Kraków od 2003 roku realizuje jeden z największych w Polsce projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki wsparciu z unijnego Funduszu Spójności prowadzona

W Polsce przybywa oczyszczalni ścieków, rośnie udział energii z OZE

spalanych osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych. Raport wskazuje ponadto, że przeciętny Polak zmniejsza zużycie wody. W 2012 r. zużycie wody z wodociągów wyniosło 35,6 m sześc. na rok. W 2008 r. było o 36,5 m sześc. Trochę więcej wody zużywają natomiast zakłady przemysłowe. W latach 2009-2012

Andrzej Kraszewski zostanie nowym ministrem środowiska?

Andrzej Kraszewski jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Specjalizuje się m.in. w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Prowadził projekty konsultacji społecznych dla spalarni odpadów i osadów ściekowych oraz dla obwodnic

Kraszewski nowym min. środowiska? Wniosek u prezydenta

Kaczyńskiego. Andrzej Kraszewski jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Specjalizuje się m.in. w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Prowadził projekty konsultacji społecznych dla spalarni odpadów i osadów ściekowych oraz dla obwodnic

Superburaki na superodpadach

Firma Ekopolgrunt z Wrocławia zbiera osady ściekowe z największej na Pomorzu Oczyszczalni Wschód w Gdańsku oraz pyły z pieców gdańskiej Elektrociepłowni Wybrzeże. Miesza je w podgdańskiej Wiślince i oferuje rolnikom jako "proekologiczne, w pełni bezpieczne podłoże pod uprawy rolne". Po

Wisła wreszcie będzie czysta? Koniec wlewania ścieków

udało się wynegocjować z Brukselą wydłużenie terminu do końca 2012 r. Do tego czasu będzie też gotowa spalarnia osadów (kosztowała 420 mln zł, prace nad nią są zaawansowane w 87 proc.) i kosztujący 175 mln zł tunel pod dnem Wisły, którym ścieki zostaną przepchnięte z lewego brzegu Warszawy na Białołękę

Jakie zajęcia czekają studenta inżynierii środowiska?

wykorzystania. Osady wodne i ściekowe - charakterystyka, zagospodarowanie, utylizacja. Odpady niebezpieczne (w tym radioaktywne) - ocena ryzyka, składowanie, zagospodarowanie. Podstawowe procesy, operacje i urządzenia do utylizacji odpadów. Racjonalna gospodarka odpadami. Technologie mało-odpadowe i bezodpadowe

O jakich sprawach Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna zdecydować zaraz po przejęciu rządów w stolicy

. Teraz wszyscy czekają na decyzję. Wstrzyma inwestycję czy włączy zielone światło miejskiej spółce? Na razie MPWiK robi swoje. Prezes MPWiK Romualda Lizak jest pewna, że spalarnia na wiele lat rozwiąże wszystkie problemy Warszawy z osadami ściekowymi, a jej budowa oznacza korzyści ekonomiczne i społeczne

Partyjny spór o przetarg na oczyszczalnię Czajka

tu mi nie pasuje. Przetarg rozstrzygnięto z połamaniem prawa. Powiadomię o tym różne organy państwa - przekonywał Poncyljusz. Nie przejmuje się tym, że unieważnienie przetargu to utrata dotacji z UE. Miasto ma dostać na budowę Czajki, kolektorów i spalarni osadów ściekowych aż 248 mln euro. Władze

Eksperci: potrzebna większa aktywność firm i samorządów ws. ochrony klimatu

gazów składowiskowych i osadów ściekowych w Zakopanem, budowa ciepłowni geotermalnej w Stargardzie Szczecińskim. Na świecie prowadzonych jest obecnie ok. 100 projektów wspólnych wdrożeń, a dalsze 130 jest w przygotowaniu. Spodziewana ilość jednostek redukcji emisji (ERU), jakie dzięki nim powstaną do

Lublin. Blisko 23,5 mln zł na modernizację wodociągów i kanalizacji

miasta z gminami Głusk i Świdnik. Będzie też zmodernizowana instalacja odwadniania osadów, niektóre elementy bioreaktorów oraz budynek administracyjny w oczyszczalni ścieków "Hajdów". Prace mają zakończyć się do końca przyszłego roku. "To jest oddzielny projekt, stanowi on kontynuację

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje