organ prowadzący szkołę

źródło: MEN

Zasady organizowania lekcji religii w roku szkolnym 2014/2015

Zasady organizowania lekcji religii w roku szkolnym 2014/2015

Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie nauki etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu, eliminując wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący z powodu braku wymaganej dotychczas liczby co najmniej trzech uczniów.

Katolik się rozbudował dla najmłodszych

Od września uczniowie klas pierwszej, drugiej i trzeciej z Katolickich Szkół w Świeciu rozpoczną lekcje w nowych salach. Będą mieli do dyspozycji też przestronną stołówkę i funkcjonalną bibliotekę

Krok bliżej do kolejnych wakacji

Na rozpoczęciu nowego roku szkolnego gościliśmy w Gimnazjum nr 3 w Zbrachlinie (gmina Pruszcz). Dzieci i młodzież kipiały wakacyjną energią. Nauczyciele i dyrektorzy byli niepewni tego roku w oświacie

Konkurs na najlepszego nauczyciela roku 2014

Konkurs na najlepszego nauczyciela roku 2014

może zgłaszać? Kandydatów na Nauczyciela Roku 2014 mogą zgłaszać dyrekcje placówek, grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty, organizacje i instytucje. Kandydaturę mogą zgłaszać również sami nauczyciele. Jak zgłaszać? Aby zgłosić nauczyciela do konkursu, należy

Zima na Lubelszczyźnie - odwołane lekcje

Zima na Lubelszczyźnie - odwołane lekcje

odwołują zajęcia lekcyjne. Mogą o tym powiadomić jedynie organ prowadzący, czyli samorząd. Dlatego tak naprawdę nie wiadomo, w ilu jeszcze szkołach oprócz Żółkiewki lekcji nie ma. Pewne jest, że nawet jeśli są to w małych wiejskich placówkach uczniów jest na lekcjach zdecydowanie mniej. Bo część z powodu

Nauczyciele idą do sądu

Nauczyciele idą do sądu

"Solidarność" zorganizował konferencję prasową, na której zaprezentował wyniki kontroli PIP i po raz kolejny przedstawił argumenty nauczycielek. - Chcemy zaprzeczyć, że jest to wewnętrzny konflikt mający genezę w relacjach interpersonalnych. Zwrócenie się do organu prowadzącego było dla tych

Szkoły będą radosne

, zadecyduje specjalna komisja. Wybierze spośród tych placówek, które zdążyły złożyć odpowiednie wnioski do organów prowadzących. Czas na to dyrektorzy podstawówek mieli do poniedziałku. - Dokumenty dostarczyły wszystkie płockie szkoły podstawowe oraz szkoła muzyczna I-go stopnia - informują w biurze prasowym

Są pieniądze dla szkoły dzieci oficerów NATO

niepewne. UKW, organ prowadzący placówkę, nie dostał bowiem funduszy na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy od września pracują tam za darmo. Nauczyciele zapowiadają, że jeśli do końca miesiąca nie otrzymają swoich wypłat, przestaną przychodzić do pracy.

Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska: Będą spotkania z kuratorami. A jeżeli jakiś nauczyciel będzie według tego uczył...

Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska: Będą spotkania z kuratorami. A jeżeli jakiś nauczyciel będzie według tego uczył...

deklarację i będzie uczyć zgodnie z zapisami w niej zawartymi, to powinien liczyć się z reakcją dyrektora szkoły, organu prowadzącego i wojewody. - Łamie on konstytucję, która mówi, że wszyscy obywatele mają takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie i światopogląd oraz łamie przepisy Karty

Lekcje etyki? Nie, dziękujemy. Winni rodzice czy urzędnicy?

decyzja, czy decydują się na utworzenie grupy, należy do organu prowadzącego, czyli do gmin lub powiatów - informuje Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty. Z tym jednak bywa różnie. Na przykład w Samorządowym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie zajęcia są organizowane, choć uczęszcza na nie tylko

Do pracy po studiach

socjalną, po ukończeniu których można pracować np. w domach opieki społecznej, w instytucjach opieki i wychowania w środowisku itp. Można także znaleźć zatrudnienie w poradniach oraz organach prowadzących działalność profilaktyczną. Absolwenci pedagogiki pracują m.in. jako asystenci rodzinni, pracownicy

Pół tysiąca uczniów nie będzie zdawać matury. Dlaczego?

Pół tysiąca uczniów nie będzie zdawać matury. Dlaczego?

matur, zestawia się właśnie zdawalność, a nie na przykład wyniki z obowiązkowych przedmiotów. Ze zdawalności rozlicza szkołę organ prowadzący, dobry wynik jest też magnesem przyciągającym kandydatów. A od tego, ilu uczniów przyjdzie, zależy, czy nauczyciele będą mieli pracę czy ją stracą. Jest więc o co

Ministerstwo Edukacji wyliczyło ile zaoszczędzą rodzice dzięki darmowym podręcznikom

Ministerstwo Edukacji wyliczyło ile zaoszczędzą rodzice dzięki darmowym podręcznikom

podręczników i innych materiałów dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Egzemplarze podręczników będą własnością organu prowadzącego szkołę i będą wypożyczane uczniom. Egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym

Od 2007 r. do 2012 r. zamknięto 954 szkoły podstawowe - wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych

Od 2007 r. do 2012 r. zamknięto 954 szkoły podstawowe - wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych

odzyskanych, dlatego szkoły są tam większe." Przejęcia i łączenie w zespoły Przez pięć lat objętych analizą oprócz zamykania placówek, dochodziło też do zmiany organu prowadzącego szkołę. Wydarzyło się to w przypadku ponad pół tysiąca szkół. Najczęściej gminy przekazywały szkoły podstawowe

Etyka dla jednego ucznia? Minister wydała rozporządzenie, ale sprawa wcale nie jest prosta

Etyka dla jednego ucznia? Minister wydała rozporządzenie, ale sprawa wcale nie jest prosta

Praw Człowieka - przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej. Jeden czy dwóch uczniów wystarczy, by szkoła musiała zorganizować etykę u siebie? Nie do końca

Znamy nowych dyrektorów placówek oświatowych!

Szkolno-Wychowawczego nr 2 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Powód? Dotychczasowym dyrektorom kończą się kadencje. Dziewięcioosobowe komisje konkursowe - trzy osoby z organu prowadzącego, czyli z ratusza, po dwie z kuratorium i związków zawodowych, po jednej z rady rodziców i rady

Już dwa razy więcej szkół z etyką. "Fajne lekcje. Ostatnio rozmawialiśmy o wyborach"

Już dwa razy więcej szkół z etyką. "Fajne lekcje. Ostatnio rozmawialiśmy o wyborach"

w Polsce, w których etyki nigdy wcześniej nie było, a teraz jest. - Po raz pierwszy mamy takie zajęcia. W latach poprzednich ograniczało nas rozporządzenie, zgodnie z którym trzeba było zebrać w szkole siedmiu uczniów, by móc takie lekcje zorganizować. Miasto jako organ prowadzący proponowało lekcje

Modlitwy na ścianach w podstawówce. Szkoła sama dopisała "naukę Kościoła" do statutu. Reaguje kurator

Modlitwy na ścianach w podstawówce. Szkoła sama dopisała "naukę Kościoła" do statutu. Reaguje kurator

Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. Jak wyjaśnia, szkoła nie była jednak zobowiązana informować miasta (jako organu prowadzącego) o tym, że takiej zmiany dokonała. Wychodzi więc na to, że miasto w ogóle o tym nie wiedziało. Kuratorium sprawdzi statut Z wyjaśnień ratusza wynika, że o

Spór o katechetkę w gminie. Tylko kto za czym się podpisywał?

Spór o katechetkę w gminie. Tylko kto za czym się podpisywał?

, przekazano mi podpisy, ale nie chcę się angażować w ten spór. Gmina jest organem prowadzącym szkołę, ale nie powołuje katechetów - mówi nam burmistrz. O zwolnienie nauczycielki religii na ostatniej sesji rady gminy pytał też były poseł, obecnie radny Włodzimierz Wiertek. Nam tłumaczy, dlaczego odwołanie

Ubezpieczenie od konkurencji. Była zmowa czy nie?

uczniów i pracowników szkół. Nie są obowiązkowe, ale cieszą się popularnością ze względu na niskie składki. Organ prowadzący szkołę, np. wójt lub starosta, zawiera je albo z towarzystwem ubezpieczeniowym jak PZU, albo za pośrednictwem brokera, który ma oferty różnych ubezpieczycieli i powinien wybrać

Rekolekcje w podstawówce. Msza w kościele, droga krzyżowa w szkolnym patio

, że im to nie odpowiada, ale każdy boi się wychylić - mówi pani Maria. Będzie kontrola magistratu Bardzo szybko zareagowało miasto, czyli organ prowadzący szkoły. Prezydent Krzysztof Żuk jest poza Polską, ale wie o sprawie. I podjął decyzję o wszczęciu kontroli przez urzędników wydziału oświaty. - Do

"Pozdrawiamy tę osobę, która opowiada stek bzdur o naszej szkole". Jak naprawdę wyglądają szkoły z "raportu" Elbanowskich? Sprawdziliśmy

"Pozdrawiamy tę osobę, która opowiada stek bzdur o naszej szkole". Jak naprawdę wyglądają szkoły z "raportu" Elbanowskich? Sprawdziliśmy

, co następuje: 1. Oddział klasy pierwszej szkoły podstawowej, zaplanowany w arkuszu organizacji pracy szkoły w kwietniu 2013 r. jako jedna klasa został podzielony na dwa oddziały, liczące po 15 uczniów, po prośbach dyrektora i rodziców skierowanych do organu prowadzącego. 2. Klasa I została podzielona

Wypadek na egzaminie

Wypadek na egzaminie

rehabilitację - mówi Ewa Joachimiak, dyrektor ZSP w Świeciu. - To był nieszczęśliwy wypadek, z tego co wiem chłopcy przeszli szkolenia BHP, są ubezpieczeni, ja ze swej strony zawiadomiłam o wypadku organ prowadzący, a firma, która przeprowadza szkolenia, swoje organa nadzoru. My jako szkoła zaoferowaliśmy

Sprawdzian szóstoklasistów. Szkoła muzyczna ciągle na czele

Płocka wynosił 26,2 pkt. A jak przedstawiają się wyniki poszczególnych płockich szkół? Ani Centralna, ani Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie podają do wiadomości publicznej tak szczegółowych danych. Informacji udzielił nam wydział edukacji Urzędu Miasta, czyli organ prowadzący miejskie placówki. II

MEN: Szkołę nazwiemy "szkoła"

wyniesie ponad 30 mln zł. Nazwy mają zostać ujednolicone do 31 sierpnia 2012 r. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, koszty stanowią "niewielkie obciążenie" dla szkół i prowadzących je organów (samorządów), tym bardziej że zostały rozłożone na dwa lata. - Niedawno zmienialiśmy szyldy i pieczątki

Dyrektorki podpowiadały na egzaminie, mają zarzuty

tygodnie na przygotowanie raportu. Później przedstawiony on zostanie radzie pedagogicznej, ta będzie mogła wnieść swoje uwagi. - Raport powinien służyć nie tylko szkole, ale także m.in. organowi prowadzącemu - słyszymy od Semika. Na razie nie wiadomo czy prezydent zawiesi dyrektorkę i jej zastępczynię w

Kraków. Lustracja w prywatnych szkołach

W przypadku szkół publicznych wszystko jest jasne. Jeśli dyrektor nie podpisze oświadczenia lustracyjnego, do odpowiedzialności pociąga go organ prowadzący szkołę, czyli samorząd. W szkołach prywatnych często zdarza się, że właściciel pełni jednocześnie funkcję dyrektora, więc sam dla siebie jest

Średnia nie jest najważniejsza

szkoły i jako organ prowadzący powinniśmy wiedzieć, jak sobie radzą. Czyli na ile dobrze wydawane są miejskie pieniądze. Da się to ocenić na podstawie średniej? - Nie tyle interesuje nas sam wynik, co trendy. Czy wynik jest lepszy lub gorszy w porównaniu do ubiegłego roku, w zestawieniu ze średnią

Co mówi prawo

Karta nauczyciela (rozdz. X, art. 83, ust. 1): Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i

Szkoły do likwidacji

Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN. W czwartek sekretarz stanu w MEN Krystyna Szumilas poinformowała, że samorządy zgłosiły zamiar likwidacji 335 szkół - i to nie tylko małych - spośród ponad 28 tys. placówek. Zgodnie z przepisami organ prowadzący szkołę ma obowiązek na co najmniej sześć miesięcy przed

Za buraka i kapustę nauczyciele poczuli się obrażeni

quizie, także pytania miały na celu poniżenie nauczycieli" - takie oświadczenie dyrekcji liceum zawisło po studniówce na oficjalnej stronie internetowej liceum. Dziś w tym samym miejscu widnieje komunikat, że szkoła wstrzymuje się od wszelkich komentarzy i czeka aż sprawę zbada organ prowadzący. Ile

Przerwana warta pod krzyżem katyńskim

Krystyna Szumilas. Jak przekazał nam wczoraj rzecznik MEN Grzegorz Żurawski, MEN i kuratorium oświaty nie miały uprawnień, by przerwać wartę. - Naszym zadaniem jest dopilnowanie, by szkoły realizowały podstawę programową. Tutaj może ewentualnie zareagować organ prowadzący szkołę, czyli samorząd - uważa

Modlitwy na przerwach, kanapki bez mięsa? Konflikt rodziców z władzami publicznej szkoły

na zabawie i modlitwach, nie mają w ogóle zadawane do domu" - skarżyli się. Poprosili o interwencję burmistrza Goleniowa, który jest dla szkoły tzw. organem prowadzącym. Ten po kilku spotkaniach wysłał do Kuratorium Oświaty w Szczecinie prośbę o kontrolę. Kuratorium sprawdzi m.in., czy w szkole

Film z zamachu w Mińsku

wczoraj moralną odpowiedzialność za zamach na niezależne fora internetowe. To z nich, jak pisze organ prezydencki, "codziennie jak z rynsztoka wybrzmiewają wyzwiska i apele, by niszczyć władzę". "Gdzie jeszcze niedojrzały młody człowiek może przejść taką szkołę nienawiści?" - pyta

30 sierpeckich licealistów wpadło na maturze z chemii

prowadzącym ogólniak, usłyszeliśmy, że na stronach internetowych - zarówno LO, jak i starostwa - jest komunikat pani dyrektor. Nowakowska wyraża w nim m.in. przekonanie, że wszystkie zespoły nadzorujące przebieg egzaminów maturalnych w jej szkole "z powierzonych zadań wywiązały się należycie". Z

Poniżanie nauczyciela w Rykach - wicedyrektorzy szkoły ukarani

na wnioskowanie o odwołanie pani dyrektor lub któregoś z wicedyrektorów - mówi kurator. I dodaje, że zrobiłby to już dawno, gdyby to do niego należała decyzja. Ale nie kurator jest organem prowadzącym Zespół Szkół - jest nim Starostwo Powiatowe. Zarzuty w sprawie nakręconego komórką filmu, na którym

Uczniowie znęcali się nad nauczycielem. Pracownicy szkoły ukarani

personalne. Czas jest na wnioskowanie o odwołanie pani dyrektor lub któregoś z wicedyrektorów - mówi kurator. I dodaje, że zrobiłby to już dawno, gdyby to do niego należała decyzja. Ale nie kurator jest organem prowadzącym Zespół Szkół - jest nim Starostwo Powiatowe. Znęcali się nad nauczycielem Cała sprawa

Czy kolegia nauczycielskie zostaną zlikwidowane? Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  

osoby takie będą musiały jeszcze odbyć jeszcze 1,5 roku studiów, by uzyskać tytuł licencjata. Taki system powoduje, że kolegia tracą rację bytu. Co na to samorządy? Większość samorządów wojewódzkich - które były organami prowadzącymi kolegia - podjęła już stosowne uchwały dotyczące likwidacji kolegiów

Kontrole w prywatnych przedszkolach. "Dotacje idą na biżuterię, perfumy, samochody..."

chyba na tym, że jeszcze kilka lat temu przepisy nie przewidywały kontroli wydatkowania publicznych dotacji. - I organy prowadzące [czyli właściciele - przyp. red.] chyba się przyzwyczaiły, że mają dosyć dużą dowolność w wydatkowaniu tych środków. A tak nie jest - mówi dyrektorka wydziału kontroli

7-latek do sądu bo jest niegrzeczny

, podpowiedzieć jak mamy postępować z Michałem - mówią i zapowiadają skargi na szkołę do organu prowadzącego, ministerstwa. Wychowawca jest uprzedzona, a Michal jest krzywdzony - Chłopak przedobrzył, więc zgłosiłem sprawę na policję i nie żałuję. Gdyby stało się coś poważniejszego, usłyszałbym zarzut: gdzie

Szczecin: zamkną Dom Samotnej Matki

Nastoletnia Ala trafiła tutaj z mamą kilka miesięcy temu. Teraz jest w trzeciej klasie gimnazjum. Boi się, że przez tę przeprowadzkę będzie musiała zmienić szkołę. Jej mama straciła niedawno pracę, żyją z zasiłku. Telefon komórkowy prezesów fundacji milczy. - Tutaj miały schronienie, jedzenie

Wałęsa patronem, pokonał Staszica i Kołłątaja

. Gdybym miał takie warunki jak dzisiejsza młodzież to pewnie nagród i odznaczeń dostałbym dużo więcej. Żeby szkoły mogły przybrać imię przywódcy "S", musiała zgodzić się na to rada powiatu golubsko-dobrzyńskiego, który jest ich organem prowadzącym. Powiatem rządzi koalicja PO-PiS, związany z PSL

Co dziecko dostało z polskiego? Zaloguj się i sprawdź

W tym roku szkolnym te z papieru nie są już obowiązkowe. Nowy przepis MEN z lipca pozwala, by publiczne przedszkola i szkoły mogły prowadzić wyłącznie dzienniki elektroniczne. Potrzebna jest do tego zgoda organu prowadzącego (zazwyczaj samorządu). W Warszawie na całość poszły LO im. Kopernika oraz

WOS na maturze z angielskiego. Będzie powtórka?

. - Poprosiliśmy dyrekcję o ustosunkowanie się do całej sytuacji. Dziś lub jutro zostanie podjęta decyzja, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Jeśli tak, kuratorium skieruje swoje zalecenia do organu prowadzącego, czyli do miasta - mówi Anna Wietrzyk, rzeczniczka kuratorium. Polecamy: Koniec niby

Demoralizacja według policji? Przebieganie przez przejście

uzasadnione przypuszczenie, iż nieletnia wykazuje przejawy demoralizacji" - napisali sędziowie. Zszokowana kobieta sięgnęła do kodeksu, a potem słownika języka polskiego. I przeczytała, że demoralizacja to odrzucenie obowiązujących norm moralnych, prowadzące do łamania prawa i rozwiązłości obyczajów

Nasza szkapa albo garnek zupy na szkolnym świadectwie?

kolorystykę, a na cenzurkach z wyróżnieniem umieszczą - tak jak dotąd - czerwony pasek. Dodatkowo - czego wcześniej nie praktykowano - na arkuszu musi znaleźć się PESEL ucznia. Poza tym wyobraźnię dyrektora artysty poskromić będą mogli jedynie urzędnicy z organu prowadzącego szkołę (magistratu lub starostwa

Kara za wyprostowany środkowy palec

z dawnej klasy. Ale portal działa inaczej, zdjęcie mogli zobaczyć także inni. Niedawno pokazał je "Super Express". Potem o fotografii wicedyrektorki dowiedziały się władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. A ta olsztyńska uczelnia jest tzw. organem prowadzącym Gimnazjum i Liceum

RPO ws. zastrzelonego Nigeryjczyka: Jeśli były błędy w śledztwie, będę interweniowała

Zdaniem Jacka Żakowskiego dużo było obstrukcji w działaniu organów wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. - Co rzecznik z tym zrobi? - pytał swojego gościa prowadzący "Poranek Radia TOK FM". - Będę prosiła o akta tej sprawy. Monitorowałam ją z urzędu, teraz, po jej umorzeniu, mogę zażądać

Dyrektorka oskarżona o bicie już nie uczy

przez organ prowadzący. Dlaczego ratusz, dla dobra dzieci, które zeznawały przeciwko swojej nauczycielce, nie zrobił tego wcześniej? - To trudna decyzja, dyrektorka wszystkiemu zaprzecza, broni się. Trzeba było wiele rzeczy sprawdzić - mówi Waszkiewicz. Do czasu, aż prokuratura nie zakończy

Słowo "specjalne" zniknie z nazw przedszkoli i szkół

Zniknięcie z nazw placówek określenia "specjalne" oznacza konieczność usunięcia go także z tablic na budynkach, pieczęci, świadectw, legitymacji szkolnych, a także sztandarów. Zgodnie z rozporządzeniem, organy prowadzące mają trzy miesiące na wprowadzenie zmian w nazewnictwie placówek

"Lękajcie się". Pytamy episkopat o pedofilię w polskim Kościele [6 PYTAŃ]

Dochodzeniową w sprawie Represji Wobec Dzieci. Komisja prowadziła śledztwa w katolickich instytucjach i organizacjach religijnych prowadzących szkoły i internaty - bo właśnie w internatach najczęściej dochodziło do molestowania. Z kolei w Stanach Zjednoczonych przestępstwa księży zaczęły ujawniać media na

Poselski projekt zniesienia zakazu tworzenia zespołów szkół

proponowana zmiana dotyczy przywrócenia obowiązującego do ubiegłego roku zapisu określającego skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Obowiązujące przepisy zakładają, że w skład komisji konkursowej wchodzą: trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, dwóch przedstawicieli organu

Szkoły katolickie bardzo popularne

, że ich organem prowadzącym nie jest - jak w przypadku świeckich szkół publicznych - gmina a zakon. Od gminy dostają jednak taką samą dotację jak szkoły publiczne. Od gminy przejmują również szkolne budynki. Czesne pobierają jedynie szkoły katolickie prowadzone przez stowarzyszenia rodziców, np. w

Katastrofa ekspresu, katastrofa systemu

się pociągiem pasażerskim z Tiumenia do Baku. Tym razem wagony się nie wykoleiły, nikt nie został ranny. Informacje o postępach dochodzenia w sprawie piątkowej tragedii są bardzo skąpe. Prowadzący je przesłuchują mieszkańców rejonu, w którym doszło do zamachu na ekspres i na podstawie ich zeznań

Diabły, rakiety i gry z wyobraźnią

drzwi wydobędzie się gigantyczna roślina i mechanicznymi łodygami rozprawi się z tymi, którzy wtargnęli do szkoły. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Drzwi do klasy nazwanej na czas Konwentu LIT2 otworzyłam samodzielnie i trafiłam na warsztaty kreatywnego mówienia. Dwadzieścia osób (głównie gracze RPG

AHE: Największa lipna uczelnia w Polsce

Studenci uczą się nie w Łodzi, lecz w swych miastach, nie mają często dostępu do profesorów ani bibliotek. Połowa zajęć się nie odbywa, a na seminariach słuchacze tłoczą się po 70 do jednego prowadzącego. Dziennikarze "GW" znaleźli na AHE panią doktor opiekującą się 90 seminarzystami

Nowe przypadki pedofilii w niemieckim Kościele, m.in. w chórze, którym kierował brat papieża

prowadzący zajęcia z chłopcami - obaj zmarli w roku 1984. Kierownikiem ratyzbońskiego chóru był w latach 1964-1994 brat obecnego papieża Georg Ratzinger. - Chcemy, po pierwsze, pomocy dla ofiar, po drugie - dochodzenia przeciw sprawcom zarówno organów ścigania, jak i wewnątrzkościelnego - o ile to w ogóle

ZNP chce lustracji

przypadnie na koniec roku szkolnego. Kto wypełni wówczas świadectwa szkolne i pomyślnie zamknie cały rok? Zrobi się wielki bałagan, a to szkołom jest absolutnie niepotrzebne. Czy organy prowadzące szkół naprawdę mogą wyciągać konsekwencje od szefów placówek, którzy się nie zlustrują w terminie? - Minister

Białoruska prasa: opozycyjna młodzież szkoli się w Polsce

Estonii. Według dziennika, szkolenia na specjalnych zgrupowaniach obejmują metody "stawiania oporu organom ochrony prawa". Instruktorami są działacze serbskiej organizacji "Otpor?, gruzińskiej "Kmary? i ukraińskiej "Pory?. Tylko na Ukrainie - twierdzi "Zwiazda" - jest

Szczecin. Minister Orzechowski mówił chyba w uniesieniu

Masojć. - Środowisko nauczycieli powinno być wiarygodne, nie może być tak, że ktoś, kto wychowuje brał udział w nieetycznym procederze - uważa. - Niestety, niejasne są dla nas procedury lustracyjne. Bo odwołać kłamcę lustracyjnego ma organ prowadzący za zgodą kuratora. Powinno być odwrotnie, bo to rząd

Oddam szkołę w dyrektora ręce

czas do końca grudnia. Potem szkoła zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce powstanie "dyrektorska". Też publiczna, ale jej organem prowadzącym będzie jednoosobowo dyrektor, a nie samorząd. W magistracie leżą już dwa takie wnioski. M.in. dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia

Ściąga, jak się postawić MEN

przynależności do związku. Wtedy "kandydat ma zwrócić się do organu prowadzącego szkołę o unieważnienie konkursu z powodu nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym". Powinien poprosić komisję o protokół z posiedzenia i na tej podstawie skierować sprawę do sądu pracy, skargę do rzecznika praw

"Bambusie, co ty tu robisz?". Ruszył proces o rasistowską napaść

życie. Skończyłem szkołę, znalazłem pracę, zaręczyłem się. Nie zaprzepaściłbym drugiej szansy. I co teraz, czarnuchu Białostocka prokuratura oskarżyła go o to, że 6 lutego 2013 roku wyzywał i pobił czarnoskórego prezentera Radia Jard. Obecny w sądzie poszkodowany Rogers Cole-Wilson tak opowiadał o

Szkoły z internetem za 1 zł

podstawowej - szacuje Ciepielewski. Co zrobić, żeby przystąpić do programu "Edukacja z internetem TP"? - Trzeba wypełnić formularz umieszczony na naszej stronie www.tp.pl. Potem należy go wydrukować i uwiarygodnić, czyli podbić w organie prowadzącym szkołę - u wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W

Boni: rozmowy ze związkowcami konstruktywne

przyjmowania regulaminów wynagradzania nauczycieli na poziomie samorządu, skuteczność egzekwowania wynikającego z Karty Nauczyciela wymogu osiągania średniego wynagrodzenia nauczycieli, czas pracy nauczycieli (pensum), podział kompetencji pomiędzy kuratorem oświaty a organem prowadzącym przedszkole lub szkołę

Kto może odebrać przedszkolaka? Dziecku dziecka nie chcą dać

prawa i jest zaakceptowany przez organ prowadzący, to nie mam prawa ingerować w jego zapisy - mówi Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty. Dodaje, że nie reguluje dokładnie, kto może odebrać dziecko z przedszkola. - Sądzę jednak, że jeśli rodzic da upoważnienie uczniowi, który sam chodzi do

Dyrektorzy na dywanik za ciąże małoletnich

gestii organów prowadzących. To do nich należy obowiązek wszczęcia procedur prawnych wobec dyrektorów, którzy nie zgłosili takich przypadków" - odpowiedział nam resort. MEN chce więc, żeby samorządy wszczynały postępowania dyscyplinarne wobec dyrektorów, którzy o ciążach małoletnich uczennic nie

Bruksela nie da kasy, bo w przedszkolach za dużo dzieci

większe niż ich późniejsza działalność, a ich utrzymanie jest zadaniem organu prowadzącego, czyli gminy czy stowarzyszenia - wyjaśnia wiceminister Orłowski. I dodaje: - Projekty dofinansowane ze środków unijnych muszą być dokładnie przemyślane. Przy działaniu dotyczącym wsparcia ośrodków przedszkolnych

Skazano nauczyciela za wpadek ucznia

inwalidzkim, czekają go operacje i rehabilitacja. Jerzy K. po wyjściu z sali sądowej mówił, że czuje się niewinny, bo świadkowie, którzy byli na lekcji, widzieli, że Oskar się potknął. Rodzice Oskara domagają się od miasta, jako organu prowadzącego szkołę, wysokiego odszkodowania. W tej sprawie toczy się już

Indeks ksiąg zakazanych w szkole urszulanek

;Fantastyka" Akunina. Siostra Aleksandra Stachnik, przełożona rybnickich urszulanek, które są organem prowadzącym szkołę, tłumaczy, że te tytuły trafiły do szkolnej biblioteki przez przypadek. - Bibliotekarka kupiła je, bo było o nich głośno. Po przejrzeniu stwierdziła jednak, że ich tematyka i język nie

Na kolana! - smutny epilog

- Zdaniem prowadzących śledztwo to nie było znęcanie się nad dziećmi, przemoc, ani mobbing. Sprawa została umorzona z braku znamion czynu zabronionego - informuje Mirosław Żoch, prokurator rejonowy w Siemiatyczach. Jako że decyzja zapadła 30 sierpnia, można się od niej odwoływać. Na pewno zrobi to Maria

Zarobić na kandydatach

, funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego, mienia komunalnego oraz finansów jednostek samorządowych, programów operacyjnych Unii Europejskiej. - Na razie nie mogę powiedzieć, czy będzie podział na grupy, czy jedna grupa. Trochę osób już się zgłosiło - usłyszeliśmy w szkole. - Bardzo duże jest

Starsi pedagodzy mogą masowo odejść ze szkół

- red.] może odejść nawet połowa nauczycieli. - To może spowodować nie tylko perturbacje dla pracy szkoły, ale także zachwiać płynnością finansową organu prowadzącego, bo tym ludziom trzeba będzie wypłacić odprawy - przestrzega prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Lustracja w toruńskim magistracie

Jak szacuje toruński magistrat, lustracja obejmie ponad 100 osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Obowiązek złożenia oświadczenia, czy współpracowali z peerelowską bezpieką nakłada na nie ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990, która weszła w

"Bo nie ma nic za darmo". Miasto zmusza do płacenia za przedszkola

zaczęli się zachowywać dziwnie - kwituje dyrektorka. Taniej? "Tak, ale dla najbiedniejszych" Grafik darmowych godzin w Stargardzie ustaliły między sobą przedszkola, ale ich decyzję "przyklepał" organ prowadzący, czyli miasto. Odpowiedzialny za oświatę zastępca prezydenta Stargardu

Kielce: Akt oskarżenia za najazd kiboli z cenzusem

obecności pod halą. Także dlatego, że pokrzywdzeni kompletnie nie współpracowali z organami ścigania. Paradoksalnie nawet ze strony podejrzanych ta współpraca była lepsza - podkreśla prowadzący śledztwo prokurator Maciej Kabziński. Nie pomogły kamery na budynku liceum, które zarejestrowały, jak chuligani

Dyrektor szkoły prowadził auto po kielichu

informacje w tej sprawie. - Dyrektor szkoły powinien być dla młodego człowieka wzorem moralności. Jeżeli potwierdzi się, że kierował w stanie nietrzeźwym, to powinien utracić stanowisko - uważa lubuski kurator oświaty Roman Sondej. Czy burmistrz go odwoła? Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty organ

Po orzeczeniu sądu lustracyjnego radny odchodzi z polityki

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie dowodzi pułkiem artylerii przeciwlotniczej. Przed sądem opowiada: - Doszło do uszkodzenia sprzętu bojowego, za który byłem odpowiedzialny. Był to bardzo nowoczesny i prestiżowy sprzęt. Moja odpowiedzialność kwalifikowała się do tego

Pokojówka i salowa z SB

przebiegu służby" i umieszczony w kategorii "Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL". Krystyna M. "służyła" w domu wczasowym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (w latach 50. odpowiednik MSW) w Międzywodziu. W tym samym katalogu znalazła się Stanisława R. W rubryce "

Chcą, by ratusz wypłacał Oskarowi rentę

W listopadzie 2004 r. 16-letni wówczas Oskar Langner uległ wypadkowi na lekcji wf. Od tamtej pory porusza się na wózku inwalidzkim i przechodzi skomplikowaną rehabilitację. Rodzice Oskara domagają się od miasta - jako organu prowadzącego szkołę - zadośćuczynienia oraz pokrycia dotychczasowych i

Proces o złe urodzenie

Sprawa przed różnymi sądami trwa już prawie sześć lat. Dwa lata wcześniej państwu Wojnarowskim urodziła się córka z genetyczną chorobą stawów i kości. Dziewczynka nie rośnie, choć jej wewnętrzne organy rozwijają się prawidłowo. Stąd też jej ciągłe kłopoty ze zdrowiem. Dziś Monika chodzi do drugiej

Co o sprawie księdza Andrzeja mówią w Szczecinie

usunięty ze stanowiska. Według naszych informacji ks. Andrzej, były dyrektor schroniska, później szef Centrum Edukacyjnego, miał bardzo dobre kontakty nie tylko wśród duchownych, ale cieszył się szacunkiem władz Szczecina. "Jego" szkoły uchodzą za najlepsze w mieście. Co się dzieje w szkołach

Podwyżki dopingiem dla wychowawców

, jeszcze zebrania, drzwi otwarte, wycieczki, imprezy klasowe. Na godziny tego nie przeliczę, ale dużo wychodzi - mówi nauczyciel. Wychowawcy dostają do pensji tzw. dodatek motywacyjny, którego wysokość określają samorządy (jako organy prowadzące szkołę). Zazwyczaj to 20-50 zł. Na przełomie roku, w trakcie

Trybunał w Strasburgu ocenił polską lustrację

- Postępowanie lustracyjne musi gwarantować równość broni pomiędzy lustrowanym a organem, który oskarża go o współpracę. Inaczej naruszone jest prawo do sprawiedliwego sądu. Tak stało się w sprawie Tomasza Matyjka - orzekł wczoraj Trybunał w Strasburgu. Matyjek jest byłym posłem SLD z woj

GUS: maleje liczba podstawówek, maleje liczba uczniów

sektora prywatnego były organem prowadzącym dla 4,3 proc. ogółu szkół zasadniczych i średnich zawodowych oraz dla 63 proc. szkół policealnych i pomaturalnych. W szkołach tych kształciło się - odpowiednio 2,2 proc. i 48,6 proc. ogólnej liczby uczniów uczęszczających do tych typów szkół.

Nauczycielom trzeba zapłacić za matury

- zgodnie z wyrokiem miejscowego sądu - pieniądze za maturę 2005 wypłacał samorząd (organ prowadzący szkołę). W skali całej szkoły było to wynagrodzenie dla 16 nauczycieli za 499 godzin dodatkowej pracy. Nie wiadomo na razie też, czy będzie się można ubiegać o wyrównanie wynagrodzenia za ubiegłoroczne

Lekcja wszechpolskiego

Wyszyńska. - O ukaranie do organu prowadzącego szkołę może wnioskować kuratorium. W ostatnim numerze gazety "Wszechpolak" Wojciech Wierzejski, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, dziś eurodeputowany LPR radzi: "[Wzorcowy działacz] zabiega o uczniów. (...)". Dziennikarze

Daleko od Oksfordu

powinno rezygnować z kontroli jakości kadry. Obecna forma habilitacji, z rozprawą, kolokwium i wykładem, wydaje mi się nieco przestarzała. Ocena dorobku naukowego i potwierdzenie kwalifikacji do wykładania mogłyby być dokonywane przez organ zewnętrzny w stosunku do uczelni, co ograniczałoby negatywne

Gdzie zginęli gimnazjaliści?

. Obowiązek nauki Od dwóch lat obowiązkowe jest uczenia się do 18 roku życia. - To jednak martwy przepis, nieegzekwowany przez nikogo - usłyszeliśmy w kuratorium. Teoretycznie to organy prowadzące powinny monitorować losy swoich uczniów. Te jednak nie wyobrażają sobie, jak miałyby to robić. - Nie ma bazy

W wielu rejonach Polski odwołano lekcje w szkołach

, jeżeli została powołana. Drugie z rozporządzeń głosi, że w przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej plus 15 stopni C dyrektor szkoły może za zgodą organu prowadzącego zawiesić czasowo zajęcia szkolne. Zajęcia można zawiesić także wtedy, jeżeli temperatura na zewnątrz

Media na Białorusi gromią Polskę

, jeśli nikt tam nie przejmuje się frekwencją, a media przedstawiają tylko dwóch kandydatów - powiedział prowadzący Andriej Kriwoszejew. Natomiast wczorajszy dziennik "Respublika", organ rządu białoruskiego, zarzuca Polakom neoimperializm. "Chcemy się stać wielkim narodem - ogłosił niedawno

Ksiądz katecheta posądzany o molestowanie nieletnich wrócił do szkoły

krośnieńską delegaturą kuratorium oświaty. Jej dyrektor Augustyn Walczak mówi jednak, że nie jest tu decydentem: - O tym, czy zawiesić w obowiązkach nauczyciela, czy też nie, decyduje dyrektor szkoły i organ prowadzący, czyli gmina. Jeśli nie ma prawomocnego wyroku sądowego, to jest to procedura dość

Mieszkańcy pytali kandydatów na burmistrza o przyszłość Świecia. Ludzie chcieli wiedzieć, jak zwycięzca wyborów polepszy ich życie. Co z usprawnieniem ruchu i parkingami.

odpowiedź półtorej minuty. Paweł Nędzołek: Moje pytanie dotyczy nie tylko gminy, ale też całego powiatu - palącym problemem ostatnich lat jest edukacja dzieci niepełnosprawnych. Jedynym rozwiązaniem, które istnieje obecnie w naszym mieście, jest szkoła specjalna. Jednak rodzice niepełnosprawnych uczniów

Kto oceni maturzystów?

, które są organami prowadzącymi dla szkół. Samorządy z mniejszych miejscowości już teraz zapowiadają, że na płacenie nauczycielom nie będzie ich stać. I trzeci - nie uda się zwiększyć liczby egzaminatorów. - Sprawdzanie matur przeciągnie się wtedy o kilka tygodni - przypuszcza szefowa CKE. A to oznacza

To prawo i brak chęci blokują rozwój e-administracji

tygodniu poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych korzysta 120-150 tys. osób. Mamy też rejestr osób prowadzących działalność gospodarczą, internetowy nabór do przedszkoli i szkół czy konsultacje społeczne. Jakie sprawy można by załatwiać w urzędach krócej dzięki informatyce? - Większość. Ja sobie żartuję

Waniek: potrzeba nowego regulatora rynku TV

nieporozumieniem, bo URTiP jest częścią rządu, a rynek mediów jest u nas regulowany przez organ od rządu niezależny - wyjaśniła Danuta Waniek. Jak już pisaliśmy, za likwidacją KRRiT opowiadają się zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość, czyli ugrupowania zdecydowanie prowadzące w sondażach

1,27 mld euro dla Wielkopolski

wojewódzkie, sądy, policja, straż pożarna i całe mnóstwo instytucji działających w sektorze finansów publicznych i to niezależnie od tego, czy mają osobowość prawną, czy nie. - Jeśli jej nie mają, muszą o wsparcie występować za pośrednictwem swoich organów prowadzących - wyjaśnia dyr. Potrzebowski. Maksymalny

Rada Stała Episkopatu o integracji z UE oraz aktualnych działaniach rządu

pożytku publicznym i wolontariacie, który niebawem ma być przekazany przez rząd Sejmowi. "Projekt tej ustawy - zdaniem Rady Stałej - nie uwzględnia dostatecznie Kościoła jako ważnego podmiotu prowadzącego bardzo szeroko zakrojoną działalność w dziedzinie charytatywno-społecznej. Nie mogą tam znaleźć

Spacerownik po gorzowskim cmentarzu

Nauczycielskim oraz dyrygentury chóralnej w Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W 1978 r. przeniósł się do Gorzowa i kierował Domem Kultury Kolejarz prowadząc różne zespoły. Był nauczycielem w dawnym "Chemiku", a dziś Zespole Szkół Technicznych. Przez ostatnie pięć lat życia poświęcał się całkiem

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

jak np. spółki prawa handlowego, osobowość prawną, ale w odróżnieniu od nich nie mają organów - np. zarządu czy rady nadzorczej. - Funkcję takich organów pełnią dla OFE specjalne prywatne firmy zrządzające - PTE, które też mają odrębną osobowość prawną. Te prywatne PTE nie dostają z budżetu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

LangSystem

LangSystem to nowoczesny program do zarządzania jednostką prowadzącą kursy oraz szkolenia, w szczególności szkołą językową.

LangSystem pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz zasobów ludzkich. LangSystem zapewnia skuteczną kontrolę opłat za kursy, w

Wirtualne Szkolenie

Wirtualne Szkolenie jest bardzo dobrą aplikacją dla nauczycieli służącą do organizowania szkoleń oraz nowoczesnych, multimedialnych lekcji w szkołach.