ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

kar, PAP

We wtorek rząd zajmie się przepisami o upadłości konsumenckiej

We wtorek rząd zajmie się przepisami o upadłości konsumenckiej

Będzie można ogłosić upadłość osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami - rozwiązanie takie przewiduje projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. We wtorek projektem ma się zająć Rada Ministrów

Upadłość konsumencka

Wiele osób czeka na wprowadzenie w naszym kraju możliwości ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dałoby to szansę szeregu zadłużonym rodzinom na zerwanie ze starymi długami i rozpoczęcie życia z "czystą kartą". Rządowy projekt wprowadzenia tzw. upadłości konsumenckiej przewiduje, że taką szansę dostaną osoby, które stały się niewypłacalne wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności.

Magiczne 5 lat i darują ci długi

Sejm przegłosował dzisiaj ustawę o tzw. upadłości konsumenckiej. Jeśli osoba fizyczna wpadnie w kłopoty finansowe nie z włąsnej winy i nie będzie w stanie spłacać zobowiązań będzie mogła ogłosić upadłość tak jak firma. Po pięciu latach w "czyścu" długi zostaną darowane. Ustawa wchodzi w życie pod koniec stycznia.

W 2014 r. w Polsce upadły 823 firmy

. więcej upadłości wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (25 proc. upadłości w br.). Stosunkowo dobrze radziły sobie spółki akcyjne (8 proc. ogólnej liczby bankructw) - odsetek ich upadłości spadł w br. o 13 proc. Najrzadziej upadały spółdzielnie. 93 proc. upadłych firm założono po

PO: zredukować bariery dot. upadłości konsumenckiej

wierzycieli, jeśli "osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat" - przewiduje projekt. Kosztami postępowania zostanie wówczas obciążony skarb państwa. Tzw. upadłość konsumencka to możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli" - wyjaśniła prezydencka kancelaria w poniedziałkowym komunikacie. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości

Ponad dwa miliony Polaków toną w długach

Ponad dwa miliony Polaków toną w długach

mogą ogłosić upadłość konsumencką. Banki przestają wówczas naliczać odsetki i uzgadniają z dłużnikami plan spłat zaległości. Polskie prawo od 2009 r. także pozwala ogłosić osobom fizycznym upadłość. Ustawa jest jednak tak restrykcyjna, że w ciągu dwóch lat tylko 1,4 tys. osób złożyło wnioski, a

Projekt. Konsument będzie mógł łatwiej ogłosić upadłość

. wniosków tylko 60 rozpatrzono pozytywnie, a resztę oddalono lub zwrócono z przyczyn formalnych" - podał wiceszef MS. Obecnie - kontynuował - przesłanki do ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej są tak wyśrubowane, że ogłoszenie upadłości jest możliwe jedynie

Świętokrzyskie. Oferty kupna KKSM - do 10 lutego

nad firmą, a pracownicy zachowują akcje spółki, które otrzymali w chwili ogłoszenia upadłości układowej, i nadzieję, że w przyszłości będą mogli je odsprzedać potencjalnemu, przyszłemu inwestorowi. Agencja, przykładowo po roku, może firmę ponownie sprzedać" - powiedział dziennikarzom

Kielce. Sąd ponownie utrzymał upadłość układową KKSM

koszty działalności o ok. 10-12 mln rocznie, m.in. poprzez wprowadzenie centralnych zakupów w ramach DSS. Realizuje też więcej dużych kontraktów. W postępowaniu upadłościowym Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych sąd ustalił listę wierzycieli, na której jest 220 osób fizycznych i prawnych. Kwota

Eksperci ostrzegają "frankowiczów" przed pochopnymi decyzjami

frankach skorzystało ok. 550 tys. osób w naszym kraju. "Z jednej strony sytuacja, w której kurs franka przebił 4 zł może zdeterminować pewne osoby do chwytania się każdej możliwej pomocy. W grę wchodzą oczywiście pozwy przeciwko bankom, ale bardziej prawdopodobne, że ludzie skłonią się ku upadłości

Eksperci ostrzegają "frankowiczów": upadłość konsumencka to droga donikąd

to oznaczać niewypłacalność - tacy kredytobiorcy mogą stanąć przed decyzją spłacać wyższą ratę, czy przeznaczyć tę kwotę na utrzymanie" - mówił. Hajduk wskazał, że jeszcze przed wejściem w życie przepisów o upadłości konsumenckiej interesowała się nią spora grupa osób, właśnie z powodu kredytów

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Zakładają, że bankructwo i oddłużenie konsumenta będzie w szczególnych okolicznościach możliwe nawet

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodu w postaci umorzenia zobowiązań konsumenta w wypadku upadłości konsumenckiej. Ta zmiana to ustawowe przesądzenie dotychczasowej, słusznej z resztą, praktyki organów podatkowych" - dodał. Zachowanie przedsiębiorstwa na rynku, utrzymanie jego wartości

Nowe prawo upadłościowe: trzy lata rzetelnych spłat uwolnią od komornika

dotychczasowe przepisy regulujące upadłość osób fizycznych były praktycznie martwe. Teraz ma być łatwiej, taniej i szybciej. "Nowe przepisy wyraźnie określają, co musi zrobić dłużnik i jakie dokumenty przedstawić sądowi, by zbankrutować i się oddłużyć. Do tej pory ustawa nie była tak jasna, bo w wielu

Kluby jednomyślnie za projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

PO w pełni popiera projekt. Podobne stanowisko przedstawiła Ewa Malik z PiS, która zaznaczyła, że dotychczasowe prawo jest wyjątkowo nieefektywne. "Z ponad 2160 wniosków o upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej złożonych od 2009 r., wydano niewiele ponad 60

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

29.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejm jednogłośnie przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając

Kielce. KKSM będą domagały się zaległych pieniędzy od GDDKiA

- największym wierzycielem firmy. "Potrzebujemy nieco więcej czasu na wypracowanie optymalnych rozwiązań dla spółki i wierzycieli" - mówił prezes. Na liście wierzycieli KKSM ustalonej przez sąd jest 580 osób fizycznych i prawnych (400 osób to obecni i byli pracownicy zakładu). Kwota wierzytelności

Sąd ogłosił zmianę postępowania ws. KKSM z układowego na likwidacyjne

nadzorujący dwukrotnie występował o zmianę formy upadłości z układowej na likwidacyjną, ale sąd odrzucał te wnioski. Na liście wierzycieli spółki jest 580 osób fizycznych i prawnych (400 osób to obecni i byli pracownicy zakładu). Kwota wierzytelności wynosi ponad 193 mln zł, w tym wierzytelności banku

PiS obiecuje uproszczenie procedur dotyczących upadłości konsumenckiej

partnerem do rozpoczęcia życia gospodarczego na nowo" - dodał. Obecnie przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zawarte są w prawie upadłościowym i naprawczym. Z upadłości konsumenckiej można skorzystać raz na 10 lat w przypadku, gdy zadłużenie powstało z

Sejm przyjął upadłość konsumencką

Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, wprowadza przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. O ogłoszeniu upadłości będzie decydował sąd. Z upadłości konsumenckiej będzie można skorzystać raz na dziesięć lat w

KE wszczęła postępowanie przeciw Bułgarii w sprawie banku KTB

o ogłoszeniu upadłości KTB. Unijna dyrektywa takiego warunku nie stawia. Według niej termin ten nie powinien przekraczać 20 dni. Klienci mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej - napisano w liście KE, opublikowanym przez przedstawicielstwo Unii w Sofii. Klienci KTB wielokrotnie w ostatnich

Liczba wniosków o upadłość w USA wzrosła o 38 proc.

W 2007 r. złożono w USA blisko 851 tys. wniosków o upadłość, podczas gdy rok wcześniej było ich jedynie 617 tys. O uznanie ich niewypłacalności ubiegało się w 2007 r. ponad 822 tys. osób fizycznych, oraz ponad 28 tys. firm. Jest to nadal zdecydowanie mniej niż w pierwszej połowie obecnej dekady

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

29.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejm jednogłośnie przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając

Turyści biura Alfa Star wciąż mają kłopoty. Priorytet: sprowadzić 300 osób z Turcji

, Katowic i Poznania. Alfa Star ogłosiło upadłość Komunikat o utracie płynności finansowej biuro podróży Alfa Star zamieściło wczoraj na swoich stronach internetowych. Podkreśliło jednocześnie, że uruchamia procedurę mającą na celu zagwarantowanie powrotów turystów do kraju oraz umożliwienie im m.in. zwrot

Kielce. Pracownicy KKSM obawiają się o przyszłość zakładu

związane m.in. z ewentualnymi nieprawidłowościami przy prywatyzacji KKSM, których mogli dopuścić się urzędnicy MSP. W postępowaniu upadłościowym Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych sąd ustalił listę wierzycieli, na której jest 220 osób fizycznych i prawnych. Kwota wierzytelności wynosi 153 mln 515 tys

Warmia i Mazury wciąż w czołówce bezrobocia

Olsztynie do końca listopada 2014r. ogłoszono upadłość wobec 23 podmiotów, w tym wobec 13 spółek, 9 wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W całym 2013 roku ogłoszono upadłość wobec również 23 podmiotów.

Wierzyciele Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych odrzucili układ

prywatne firmy. Na liście wierzycieli spółki jest 580 osób fizycznych i prawnych (400 osób to obecni i byli pracownicy zakładu). Kwota wierzytelności wynosi ponad 193 mln zł (wierzytelności banku wynoszą 143 mln zł). Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w KKSM Jacek Michalski mówił po

PO chce wprowadzenia upadłości konsumenckiej

W czwartek klub PO złoży w Sejmie projekt nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, w którym znajdzie się nowy rozdział dotyczący upadłości osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Upadłość taka mogłaby być ogłoszona tylko raz w życiu. PO zastrzega, że z upadłości konsumenckiej będą

Rząd wprowadza upadłość konsumencką

Rząd przyjął wczoraj nowelizację prawa upadłościowego i naprawczego. Dzięki temu w polskim prawie pojawi się pojęcie upadłości konsumenckiej. Do tej pory swoją niewypłacalność mogła ogłosić firma, teraz będzie to mogła zrobić też osoba fizyczna. Postępowanie upadłościowe będzie można przeprowadzać

PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o upadłości konsumenckiej

We wtorek rządowym projektem zmian w przepisach umożliwiającym ogłoszenie upadłości konsumenckiej zajmuje się Rada Ministrów. Projekt zakłada zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym, które umożliwią ogłoszenie upadłości osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Obecnie jest to możliwe tylko

Gwarancje dla depozytów bankowych wzrosną do 100 tys. euro

"Wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort finansów

Szejnfeld: nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego prawdopodobnie jesienią

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. W ramach nowelizacji zostaną wprowadzone przepisy umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami. Obecnie upadłość można ogłosić tylko wobec firm i osób fizycznych

Polscy konsumenci będą mogli ogłosić upadłość?

momentem na opracowanie dobrych przepisów o możliwości ogłoszenia bankructwa przez osoby fizyczne. Obecny na konferencji Artur Zawisza (Prawica), współautor zgłoszonego przez PiS projektu ustawy o upadłości konsumenckiej wskazał, że zarówno w krajach UE, jak i USA istnieje prawna możliwość ogłoszenia

Połowa Polaków chce upadłości konsumenckiej

. jest zdania, iż możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej powinna przysługiwać tylko raz w życiu. Pawłowski powiedział, że według 49 proc. Polaków niezawisłe sądy powinny decydować o tym, czy przyznać prawo ogłoszenia takiej upadłości. "Co czwarty badany stwierdził, że do tego typu zadań

Bułgaria.Do 10 lat więzienia za pogłoski o stanie banków

niepewny. Państwo gwarantuje depozyty osób fizycznych wysokości do 100 tys. euro. Wkłady osób prawnych nie są gwarantowane. Lokaty w KTB wynoszą łącznie 3,7 mld euro. Wśród klientów banku jest wiele dużych firm państwowych, m.in. stołeczna ciepłownia, międzynarodowe lotnisko w Sofii, wiele firm prywatnych

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza tzw. upadłość konsumencką

W głosowaniu wzięło udział 406 posłów. Projekt poparło 270 posłów, przeciw było 135, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Regulacja wprowadza możliwość upadłości konsumenckiej wobec osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd w lipcu br. Z upadłości

Grosik nie musi oddawać pieniędzy klientów. Sąd zmienił wyrok

swoje rachunki: za czynsz, prąd, gaz. Stracili pieniądze, bo Grosik przelewy przyjmował, ale w końcu przestał je realizować. Śledczy wyliczyli w akcie oskarżenia, że od grudnia 2004 do września 2005 r. agencja działała na szkodę co najmniej ponad 8,3 tys. osób fizycznych i wielu firm. Łączną kwotę tych

Co trzecie polskie gospodarstwo ma długi

zabezpieczając prawa wierzycieli. W zamierzeniu ustawodawcy upadłość ma stanowić wyjątek, a nie regułę i skorzystać będzie można z niej tylko w szczególnych przypadkach. Prawo do ogłoszenia upadłości będą posiadać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne na skutek

Szejnfeld: przepisy o upadłości chronić będą i konsumentów, i wierzycieli

Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie jesienią. Regulacja wprowadza możliwość upadłości konsumenckiej wobec osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami. "Jest to ustawa, która ma nie tylko rozwiązywać problemy konsumentów i dawać im szansę powrotu do normalnego funkcjonowania w

Przedsiębiorca będzie mógł zarządzać upadającą firmą

W takiej sytuacji znajdą się przede wszystkim te firmy, które mają niewielkie długi. Jeżeli firma ma długi wobec wielu wierzycieli, zostaną oni podzieleni na grupy, a wówczas układy będą zawierane z każdą z nich z osobna. Podziału na grupy będzie dokonywał przedsiębiorca, który ogłosił upadłość

PiS chce pomóc niewypłacalnym dłużnikom

Zdaniem posłów PiS problemy wynikające z nadmiernego zadłużenia nękają w Polsce około miliona rodzin. Sprawy o ogłoszenie upadłości według projektu mają rozpatrywać Konsumenckie Kolegia Orzekające - wyłącznie na wniosek dłużnika. Warunki: nieregularna spłata zadłużenia z cechami trwałości, brak

Bankowcy przeciw upadłości konsumenckiej

potrzebę uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej i wprowadzenie upadłości konsumenckiej widzi co piąty menadżer placówek szczebla oddziałów. Zdecydowana większość bankowców uważa, że ustawa powinna stwarzać możliwość bankructwa tylko tym osobom, które w długi popadły z powodów

Minister finansów Węgier za nieograniczoną gwarancją dla depozytów

Propozycja ministra finansów musi zostać zatwierdzona przez parlament. Rząd ma zgłosić wniosek w poniedziałek - powiedział Veres. Węgierski rząd pospieszył w ślady swego sąsiada Austrii, gdzie w środę rano poinformowano o nieograniczonych gwarancjach państwa dla rachunków bankowych osób fizycznych

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

przez osoby fizyczne upadłości konsumenckiej. Weszły one w życie 31 marca. "W dzisiejszych czasach, sprawnego działania instytucji, takich jak banki informacji gospodarczej i kredytowej, człowiek, który jest niewypłacalny i nie realizuje swoich należności, jest właściwie skazany na +śmierć

Kolejna prywatna piramida finansowa. I znów są oszukani

hukiem ogłosiło upadłość. Jak ustalili krakowscy prokuratorzy, ofiarami swojej łatwowierności między lutym a wrześniem zeszłego roku stało się co najmniej kilkanaście osób. Powierzyli mu nawet 350 tysięcy złotych A system był taki: Piotr Cz., prowadząc indywidualną działalność gospodarczą, zaczął

Sejm przyjął zmiany w prawie upadłościowym, KRS i BFG

zgłoszenia przez zainteresowanego. Nowelizacja przepisów jednoznacznie precyzuje, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisywane są do rejestru działalności gospodarczej, a nie do Krajowego Rejestru Sądowego. Do tej pory budziło to wątpliwości. Zgodnie z nowymi przepisami, w razie ogłoszenia

Rozprawa upadłościowa Okienka Kasowego

firma w listopadzie 2007 roku straciła płynności finansową. Spółka ma około 9 mln zł długu. W sądzie wykazała posiadany majątek. "Tylko ogłoszenie upadłości pozwoli odzyskać wierzycielom choć cześć utraconych pieniędzy" - zapewniał sąd pełnomocnik firmy Jerzy Marczyński. Na posiadany przez

Rząd obraduje o upadłości konsumenckiej i planie pracy na II półrocze

Dzięki planowanym zmianom w prawie upadłościowym i naprawczym będzie można ogłosić upadłość osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Obecnie jest to możliwe tylko wobec firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Według projektu, o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ma

Nieudany przetarg na sprzedaż upadłej Walcowni Rur Jedność

deklaracjami zakupu walcowni złożyła wcześniej gliwicka firma Węglopol oraz osoba fizyczna z Gdańska. Obaj potencjalni inwestorzy wiedzieli o przetargu, ale nie złożyli ofert. Być może zdecydują się na to, gdy będzie możliwość zakupu po obniżonej cenie. Syndyk nie chciał oceniać wiarygodności tych inwestorów

Narodowemu Centrum Badań Jądrowych grozi upadłość? "Skandal na skalę światową"

(np. wypłaty wynagrodzeń), powinna ogłosić upadłość. Centrum działa na skalę międzynarodową Prof. Grzegorz Wrochna, szef Centrum, wylicza, skąd jego placówka ma pieniądze: - Środków mamy dużo. Dotację z Ministerstwa Nauki na "specjalne urządzenie badawcze", dotację na restrukturyzację

Gdy mój klient upadnie

możliwość odzyskania części środków na drodze ugody, a pozostałych wierzytelności, których już ściągnąć się nie da, zaliczenia w ciężar kosztów. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej ma być rzeczywistym przywilejem, stosowanym w wyjątkowych okolicznościach . Nie będzie można jej ogłosić wobec osób fizycznych

Upadł Znak, niech żyje Bestcom.eu?

jej daleko, to dzięki dużej sprzedaży przez internet wywalczyła sobie miejsce na rynku ogólnopolskim. Nieoczekiwanie dla klientów w marcu tego roku firma ogłosiła bankructwo. Powodem miał być drastyczny spadek liczby zamówień w kryzysie i utrata płynności finansowej. Firma zwolniła ok. 70 osób, w tym

Wokół parkietu: Energoaparatura na huśtawce

trzykrotnie wyższa od kapitałów własnych. Władze chciały po prostu skorzystać z nowych przepisów, zawrzeć układ z wierzycielami i odzyskać płynność finansową. Formalna w tych okolicznościach była decyzja sądu z 4 października o ogłoszeniu żądanej upadłości i pozostawieniu zarządowi możliwości dysponowania jej

Jak proboszcz Kalina pozbył się zadłużonej spółki

podróży. Podpowiadał też, jak prowadzić firmę transportową. Czy ksiądz reprezentował w spółce parafię, czy wyłącznie siebie? - Parafia nie miała z tym nic wspólnego. Byłem członkiem jako osoba fizyczna - mówi proboszcz. Dochody z działalności spółki miały iść na parafię? - Nie, to była moja osobista

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wystąpieniu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin - podała KNF w komunikacie. Wniosek jest związany z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów. - Suma depozytów SKOK Wołomin

Biedronka się odgryza

Medycyny Pracy w Ustce o pełnej zdolności do pracy, które było ważne do stycznia 2004". - Czy badanie dotyczyło pracy na stanowisku kasjerki, czy osoby zajmującej się bardzo ciężką pracą fizyczną polegającą na rozładowywaniu tirów? - zapytaliśmy rzecznika JMD Annę Mazurek. Odpowiedziała po godzinie

NIK bada ZNTK-i i Narodowe Fundusze Inwestycyjne

Klepas podkreśla, że to właśnie zła prywatyzacja przez NFI doprowadziła do kłopotów. Właścicielami pakietu 52 proc. akcji są osoby fizyczne: Ryszard Kaleta i jego dzieci - Janusz Kaleta i Renata Marcinkowska, które kupiły od NFI 24 proc. akcji. Później - od różnych właścicieli - kolejne 27 proc. - To

O. Rydzyk - modelowy inwestor na czas kryzysu

Amtek, singapurski producent podzespołów do telewizorów, likwiduje zakład w Grudziądzu i wyprowadza się z Polski. Pracę straci 126 osób. W fabryce Sharpa w podtoruńskim Ostaszewie jeszcze w listopadzie ub.r. pracowało 2,1 tys. ludzi, teraz już tylko 1,8 tys., a załoga dowiedziała się, że w piątki

Zdjęcia robimy już tylko cyfrowo

zer i jedynek. Ta pozornie drobna zmiana odbiła się czkawką fotograficznym gigantom. Niemiecki AgfaPhoto, niegdyś największy w Europie producentów filmów do aparatów, jest w stanie upadłości. Konica Minolta, której korzenie sięgają XIX w., ogłosiła niedawno wycofanie się z produkcji aparatów

Psychiatra nie pozwala na konwój Marcina P. Powód: ciąża żony?

- tym razem z powództwa gminy Pruszcz Gdański, która próbuje odzyskać zabytkowy dworek w Rusocinie. Marcin P. kupił go wraz z żoną tuż przed ogłoszeniem upadłości firmy - od tego momentu XIX-wieczna nieruchomość niszczeje. "Kwestie zdrowotne" Nieoficjalnie kłopoty ze zdrowiem Marcina P

Układ bydgoski cd. Hala sportowa na wybory

. Śledztwo przeciw szefom Atroxu prowadził naczelnik sekcji PG bydgoskiej komendy miejskiej Krzysztof Mikietyński. Januszowi S. i jego współpracownikowi postawiono zarzut "łamania prawa własności przemysłowej". Czując, co się święci, Atrox ogłosił upadłość. Wcześniej jednak właściciele uciekli z

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

ułatwiające tworzenie państwowych instytutów badawczych oraz umożliwiające ogłoszenie upadłości jbr. 10. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ I. Zabezpieczenie społeczne. 1. Przygotowanie projektu ustawy o pomocy państwa w zakresie dożywiania dzieci i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji

Kalendarium XXI wieku

Białoruś nie rozwijają się tak jak trzeba". 25 maja. - Na Wawelu nie działają żadne niezwykłe siły, mogące mieć pozytywny wpływ na stan psychiczny i fizyczny człowieka - ogłosił dyrektor Wawelu Jan Ostrowski, odgradzając barierką ścianę po lewej stronie od wejścia na dziedziniec zamku. Wielu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Biorhythm Calculator

Biorhythm Calculator to aplikacja, która oblicza biorytm wybranej osoby na dany dzień. Podstawą do obliczeń jest data urodzin, a wynikiem jest stan sił fizycznych, emocjonalnych i psychicznych danego dnia.

Niezbędnik odchudzania

Niezbędnik odchudzania to aplikacja bardzo przydatna dla osób odchudzających się.

Niezbędnik odchudzania oblicza współczynniki BMI, PPM, CPM i WHR oraz najlepszą wagę na podstawie wagi, wzrostu, wieku, płci i poziomu aktywności fizycznej.

Workrave

Workrave to oprogramowanie stworzone z myślą o osobach, które spędzają duże ilości czasu przed komputerem.

Workrave ma za zadanie przypominanie pracownikowi o przerwach w pracy. Dzielą się one na mikroprzerwy, przerwy na kawę/herbatę oraz ćwiczenia fizyczne. Oprócz

C2NetCalendars

;iem Microsoftu, co pozwala na współdzielnie kalendarzy z tej aplikacji, bez konieczności posiadania serwera Exchange. Dodatkowo aplikacja daje możliwość wygenerowania wersji kalendarza do druku, który można umieścić na ścianie i mieć “fizyczny” dostęp do terminów, poszczególnych osób oraz

GYM-O-FIZZ

GYM-O-FIZZ to aplikacja, która dostarcza użytkownikowi rozrywki oraz dawki ćwiczeń fizycznych podczas pracy w biurze.

GYM-O-FIZZ sprawia, że możesz zwiększyć swoją wydolność psychiczną i fizyczną. Producent zapewnia, że GYM-O-FIZZ to "osobisty trener fitnessu

Najważniejsze informacje