na co nam humanistyka

Katarzyna Połeć

Humanistyka nie taka zbędna

Humanistyka nie taka zbędna

Jak zażegnać kryzys w państwowej gospodarce? Rząd w Tokio znalazł nowe rozwiązanie. Remedium ma być likwidacja studiów humanistycznych i społecznych. Dzięki temu uczelnie będą mogły zająć się kompleksowym kształceniem specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Ma to zagwarantować gospodarczy wzrost. Tylko czy da się wykluczyć humanistykę bez żadnych konsekwencji?

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w zmienionej formule

80 mln zł przeznaczy resort nauki na kolejną edycję Narodowego Program Rozwoju Humanistyki (NPRH). Od bieżącego roku zmienia się jednak cel programu, zasady konkursów, sposób recenzowania i dobór recenzentów.

Powstał Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej!

Zmiany w zasadach finansowania uczelni, likwidacja opłat za drugi kierunek, wprowadzenie filozofii jako przedmiotu obowiązkowego do gimnazjów - to wybrane postulaty Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, które mają poprawić sytuację nauk humanistycznych.

Debata: humanistyce pomoże przede wszystkim wzrost nakładów na naukę

Akademii Nauk ocenił, że podnoszone kwestie, np. dokonywania opłat za drugi kierunek, to są "technikalia, które powinna rozstrzygnąć reforma", a fundamentalne znaczenie ma inna kwestia - stosunku do nauki. "Przyszłość humanistyki i nauki decyduje się na poziomie priorytetów państwa. Państwo

Co robią studenci Humanistyki 2.0? Naprawdę się zdziwicie

Co robią studenci Humanistyki 2.0? Naprawdę się zdziwicie

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które sumą 730 tys. zł dofinansowało projekt "Praktyki dla Humanistyki Drugiej Generacji". Czego się uczyli na praktykach? - To było połączenie dziennikarstwa i gier - wspomina Patryk Kanarkiewicz, który zdobywał doświadczenie zawodowe, pisząc dla portalu

Humaniści oczekują reform; resort nauki szykuje Pakiet dla humanistyki

nadania szkole wyższej nazwy "uniwersytet". Przedstawiciele Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej liczą też na korekty ostatnich reform nauki i szkolnictwa wyższego, które pozwolą w sprawiedliwy sposób ująć w nich specyfikę humanistyki i nauk społecznych. Podkreślają, że w ich dziedzinach

Rektor KUL: Humanistyka umiera. To fakt

Rektor KUL: Humanistyka umiera. To fakt

. Podstawą kultury intelektualnej, moralnej i estetycznej naszego kręgu cywilizacyjnego są nauki humanistyczne, które co prawda nie zawsze mają bezpośrednie przełożenie na umiejętności techniczne, tak poszukiwane dziś na rynku pracy, ale są absolutnie niezbędne w życiu społecznym. Podkreślić należy również z

Okrągły Stół Humanistyki: konieczny jest wzrost nakładów na naukę

Okrągły Stół Humanistyki: konieczny jest wzrost nakładów na naukę

, niemniej jednak do roku 2032/2033 liczba studentów nie dobije do obecnego poziomu (prognoza na 1,45 mpn, obecnie 1,55 mln). Oznacza to dla uczelni konieczność zwolnień pracowników, ograniczania etatów, likwidowanie kierunków. "Humanistyka wymaga głębokiego wzmocnienia" - deklarowała jednak

Humaniści oczekują reform - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szykuje "Pakiet dla humanistyki"

Humaniści oczekują reform - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szykuje "Pakiet dla humanistyki"

dopiero od roku 2012/2013, a zmniejszającą się liczbę kandydatów na pewne kierunki studiów humanistycznych obserwujemy od kilku lat" - argumentował wiceminister.  Postulaty Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej Zawiązany wskutek "Listu w obronie filozofii" Komitet Kryzysowy

Więcej miejsc na humanistyce drugiej generacji i logopedii

Więcej miejsc na humanistyce drugiej generacji i logopedii

O miejsce na jednym z 37 kierunków walczyło prawie 6 tys. kandydatów. Najwięcej osób starało się dostać na psychologię - o indeks na tym kierunku ubiegało się aż 625 osób. Co ciekawe, hitem tegorocznej rekrutacji okazało się bezpieczeństwo narodowe - chce je studiować 401 osób. Niewiele mniej

70 mln złotych na rozwój humanistyki

70 mln złotych na rozwój humanistyki

publikacje źródeł historycznych dotyczących Polski i jej miejsca w świecie. - Szczególnie zależy nam na wspieraniu wieloletnich badań nad kulturą i dziedzictwem narodowym, np. takich, które prowadzą do powstawania kolejnych tomów "Polskiego słownika biograficznego" - mówi Kudrycka. Więcej w

Debata: Polska potrzebuje wzrostu nakładów na naukę

26.02. Warszawa (PAP) - Problemów polskiej nauki, w tym humanistyki, nie można rozwiązać bez wzrostu nakładów na badania naukowe i edukację - mówili uczestnicy Okrągłego Stołu Humanistyki, który odbył się w środę w Warszawie. "Humanistyka wymaga głębokiego wzmocnienia" - powiedziała

Humaniści apelują o zmianę m.in. systemu finansowania badań i grożą protestami

dyspozycji 210 mln zł rocznie, które mogą uzyskać ze środków Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W Stanach Zjednoczonych analogiczna kwota sięga 540 mln zł. Kolejnym z postulatów Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej jest zmiana systemu oceniania jednostek naukowych na

Hartman: Dzisiejsi humaniści to tylko karykatura wymarłej klasy erudytów

Hartman: Dzisiejsi humaniści to tylko karykatura wymarłej klasy erudytów

nagle przestał. Na czym polegał? Hartman pokazuje to, kreśląc pokrótce historię uniwersyteckiej humanistyki. U jej zarania według filozofa były burżuazyjne i ziemiańskie elity, mogące "wąchać wyziewy ducha od rana do nocy". Rzeczone elity nauczały synów rejentów i aptekarzy, którzy z czasem

Blisko 80 mln zł od resortu nauki na projekty badawcze humanistów

, a ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 152 wnioski. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ustanowiono w listopadzie 2010 r. W jego ramach przyznano naukowcom-humanistom na badania już blisko 200 mln zł. Obejmuje on dziedziny takie jak: historia i archeologia, językoznawstwo i

Szefowa MNiSW: z pewnymi postulatami komitetu humanistów się zgadzamy

uzależnione jest od liczby studentów. Uważam, że 12 proc. to niewiele" - zaznaczyła minister. Kolejnym z postulatów KKHP jest zmiana systemu oceniania jednostek naukowych na taki, który odzwierciedlałby różnice między naukami przyrodniczymi a humanistyką. "Poprosiliśmy, by Komitet Ewaluacji

UKW chce być bliżej rynku pracy. Jakimi kierunkami kusi?

UKW chce być bliżej rynku pracy. Jakimi kierunkami kusi?

krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego. Co ważne, studenci tego kierunku będą mogli wyjeżdżać na Erasmusa m.in. do Hiszpanii, Niemiec i Słowacji. Prawdopodobnie dużym zainteresowaniem będzie cieszyła się humanistyka drugiej generacji. Maturzyści już od kilku tygodni dzwonią na uczelnię i pytają o

Humaniści apelują o zmianę systemu finansowania badań i szkolnictwa wyższego

Stanach Zjednoczonych analogiczna kwota sięga 540 mln zł. Kolejnym z postulatów Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej jest zmiana systemu oceniania jednostek naukowych na taki, który odzwierciedlałby różnice między naukami przyrodniczymi a humanistyką. "Obecnie zarówno jednostki naukowe z

Humaniści chcą zmian w systemie nauki i szkolnictwa

Przedstawione w poniedziałek postulaty humaniści zamierzają zaprezentować Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas okrągłego stołu na rzecz humanistyki. Przygotowali je członkowie Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, który zawiązał się przy okazji listu otwartego w obronie filozofii

Budowa akademików i BINOZ-u, Kozienalia i pierwsi doktorzy. UMCS w latach 50.-60.

Budowa akademików i BINOZ-u, Kozienalia i pierwsi doktorzy. UMCS w latach 50.-60.

Miasteczko uniwersyteckie, koniec lat 60 tych. Pracownia Chemii Nieorganicznej UMCS, 1956 r. Budowa budynku Humanistyki, lata 60. "Kozienalia", 1964 r. Budowa gmachu BINOZ, lata 60. "Kozienalia",1964 r. Budowa akademików, lata 50. Uroczystość nadana tytułu doktora honoris causa

10 autorów książek w finale Konkursu im. Jana Długosza

Konkurs, który ma wyłonić najbardziej wartościowe publikacje z zakresu humanistyki wydane w poprzednim roku kalendarzowym, jest organizowany od 1998 r. Nagrodę im. Jana Długosza otrzymali m.in. prof. Barbara Skarga, prof. Stefan Swieżawski, prof. Jan Błoński, prof. Hanna Świda-Ziemba. "W tym

Humanista 2.0

), której istota sprowadza się, z jednej strony, do współtworzenia tzw. otwartych zasobów, z drugiej - do nieograniczonej możliwości korzystania z nich. Humanistyka, przetwarzając swoje tradycyjne zasoby na zasoby sieciowe (co zresztą dzieje się od momentu powstania pierwszej elektronicznej wiadomości

Opłata za drugi kierunek studiów niezgodna z prawem? Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy zgodność ustawy z konstytucją. Minister nauki: te skargi to działanie polityczne

Opłata za drugi kierunek studiów niezgodna z prawem? Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy zgodność ustawy z konstytucją. Minister nauki: te skargi to działanie polityczne

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej niezadowolony Ministerstwo nauki spokojnie czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów. -"W Polsce przysługuje prawo do bezpłatnej nauki, ale nie w każdej formie" - powiedziała we wtorek

Minister nauki: uczelnie trzeba dostosować do potrzeb rynku pracy

parzenie kawy i przepuszczanie czasu między palcami" - powiedziała. Oprócz tego ministerstwo przygotowuje specjalny pakiet dla humanistyki. "Przewidujemy zorganizowanie tzw. okrągłego stołu ze środowiskami humanistycznymi, po to, by zastanowić się, na czym miałby ten pakiet dokładnie polegać

Humaniści: niech TK zbada zapis o odpłatności za drugi kierunek studiów

"Ta sprawa wydaje się być dosyć istotną i pilną, więc rzecznik na pewno rozpozna ją możliwie szybko" - powiedziała PAP zastępca dyrektora zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Anna Błaszczak. Przypomniała jednak, że wniosek w tej sprawie

Granty na badania naukowe: UJ wśród liderów

humanistykę W 2013 r. zwiększone zostały nakłady na finansowanie projektów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Przeznaczono na nie 169,1 mln zł, podczas gdy w 2012 r. było to 147,1 mln zł. Wśród ciekawych projektów wymienić można np. badania dr Agnieszki Grzelak z SGH poświęcone

Humaniści nowej generacji. Pierwszy taki kierunek w Polsce

. Cztery specjalności Kandydaci, którzy będą chcieli studiować na Humanistyce 2.0, będą mieć do wyboru cztery specjalności: e-pisarstwo i edytorstwo komputerowe, dziennikarstwo internetowe i social media, a także społeczeństwo informacji i cyfryzacji oraz badanie i projektowanie gier. Same studia będą

Minister nauki przedstawiła priorytety resortu na 2014 rok

przygotowuje specjalny pakiet dla humanistyki. "Przewidujemy zorganizowanie tzw. okrągłego stołu ze środowiskami humanistycznymi, po to, by zastanowić się, na czym miałby ten pakiet dokładnie polegać" - wyjaśniła Kolarska-Bobińska. Zgodnie z jej zapowiedzią odbędzie się on 28 lutego. Przyznała, że

Ameryka tęskni za humanistami? "Nic dziwnego. Produkujemy zbyt wielu inżynierów. A dobry humanista to znakomity kandydat na każde stanowisko"

co najmniej zastanawiające" "Wnioski, do których dochodzą Amerykanie po ponadpółwiecznym forsowaniu 'professional education', są co najmniej zastanawiające, zwłaszcza w czasach, gdy nasi niestrudzeni reformatorzy edukacji coraz bardziej zdecydowanie pchają nasze dzieci na tory kształcenia

Historie o ludziach zbędnych

odkrywa potworną prawdę. Genialnym pomysłem na opowieść o epoce społecznych wstrząsów w Chile - rządów Allende i dyktatury Pinocheta - było ukazanie jej oczami dzieci. "Machuca" opowiada o przyjaźni Gonzala, chłopca z klasy średniej, z tytułowym Machucą, rówieśnikiem ze slumsów (nagroda krytyków

Mistrz Nowej Fali

, Białoszewskiego. Nie dziwi więc, że oryginalność i rozpoznawalność tych tekstów polega przede wszystkim na humorze i lekkości. Żeby być oryginalnym, trzeba najpierw kogoś przypominać, a potem go przekroczyć. Te wpływy nigdy nie są beztroskie. Balcerzan o tych twórcach pisał, kładł podwaliny pod odczytania

Niepokorny Tony Judt

"Leżę okutany, niedowidzący, nieruchomy. Samotny w więzieniu mojego ciała..." - tym wstrząsającym wyznaniem w styczniu w "The New York Review of Book" powiadomił czytelników o nieuleczalnej chorobie - stwardnieniu zanikowym bocznym (ASL) - na którą zapadł we wrześniu 2008 r

Gigantyczny projekt historyczny: Dane 250 tysięcy średniowiecznych żołnierzy w internecie

Na stronie internetowej www.medievalsoldier.org można, za pomocą wyszukiwarki, szukać żołnierzy wg imienia, nazwiska, stopnia, formacji, dowódcy i kilku innych kategorii. Większość skatalogowanych ma wypełnione wszystkie rubryki i w ten sposób uzyskujemy np. dokładny opis łucznika Williama Abbotta

Michnik: Polska rąbnęła się w nogę i ma siniaka. Ten siniak nazywa się PiS

- mówił w Radiu TOK FM Adam Michnik, naczelny "Gazety Wyborczej". Grzegorz Chlasta, Radio TOK FM: Co jest stawką w tych wyborach? Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" : - Stawką jest to, czy na najbliższe cztery lata potrafimy wybrać sobie taką większość

Prof. Bronisław Geremek - sylwetka

Uczestnik słynnego strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. i najważniejszy, obok Tadeusza Mazowieckiego, doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który przekształcił się w komitet założycielski "Solidarności", jedna z głównych postaci pierwszej "Solidarności" w lata

Mateusz Nesterok - kandydat do parlamentu [WYBORY 2015]

Mateusz Nesterok - informacje podstawowe Student Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku humanistyka drugiej generacji: dziennikarstwo internetowe i social media. Działacz Ruchu Młodych i współpracownik kilku organizacji zajmujących się prawami zwierząt. Należy do partii Twój

Resort nauki czeka na decyzję TK ws. opłat za drugi kierunek studiów

uniwersytetom zapełnić się studentami. "Zmienia się sposób myślenia młodzieży o studiach, zmienia się zainteresowanie kierunkami studiów, a przede wszystkim maleje liczba studentów. Przywrócenie bezpłatnego drugiego kierunku to nie jest rozwiązanie. Trzeba myśleć, co zrobić, by wzmocnić polską humanistykę

Debata: Polska potrzebuje wzrostu nakładów na naukę

26.02. Warszawa (PAP) - Problemów polskiej nauki, w tym humanistyki, nie można rozwiązać bez wzrostu nakładów na badania naukowe i edukację - mówili uczestnicy Okrągłego Stołu Humanistyki, który odbył się w środę w Warszawie. "Humanistyka wymaga głębokiego wzmocnienia" - powiedziała

Projekt MNiSW: uczelnie wprowadzą filozofię do szkół

Wsparcie nauczania filozofii to jeden z priorytetów minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Pomysł programu pojawił się w 2014 r., podczas Okrągłego Stołu Humanistyki, na którym spotkali się przedstawiciele resortu nauki i środowiska akademickiego. Deklarowany podczas

Zrozumieć pokolenie Z, wykład dla rodziców dzieci - cyfrowych tubylców

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po obronie pracy doktorskiej (2012) pełni funkcję adiunkta. Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowany wizualizacją wiedzy, humanistyką cyfrową, analityką kulturową

Prof. Pałys: warto byśmy docenili rolę nauk humanistycznych

traktowania w ostatnich latach nam brakowało. Cieszy mnie także zwrócenie uwagi na humanistykę i zapowiedź rzeczowej dyskusji na jej temat. W USA, ale też wielu krajach europejskich, taka debata już trwa. Warto byśmy i my docenili rolę nauk humanistycznych. Ich zaniedbywanie może przynieść szkodę dla

Ministerstwo Nauki planuje zmiany w opłatach za drugi kierunek studiów

studentów, którzy chcą się uczyć na drugim kierunku. Im nie chcemy ograniczać tych możliwości. Zależy nam, by najlepsi uzyskiwali jak najbardziej wszechstronne wykształcenie" - powiedziała minister nauki. Studenci, którzy na pierwszym, podstawowym kierunku będą w 20 proc. najlepszych, uzyskają

Nie żyje wybitny tłumacz i propagator polskiej kultury w Niemczech Karl Dedecius. Miał 94 lata

. - Przetłumaczył ponad 3000 wierszy, opublikował kilkadziesiąt tomów polskiej liryki w wydawnictwach niemieckich, napisał szereg artykułów na temat literatury, historii kultury i humanistyki polskiej. Przez dziesięciolecia przyjaźnił się z polskimi autorami i ludźmi kultury, organizował wystawy, spotkania

Krok bliżej do kolejnych wakacji

tym roku położymy też nacisk na humanistykę. Nasze tegoroczne hasło to "Czytam i programuję". Będziemy wdrażać swoje pomysły na rozwój czytelnictwa tak, aby nasi uczniowie coraz częściej i coraz chętniej sięgali po literaturę, także tę ambitną. Jednocześnie pamiętamy o wymaganiach

Specjalny zespół wesprze badaczy i przedsiębiorców w walce o granty UE

zespołów roboczych Kolarska-Bobińska zaproponowała w liście skierowanym do uczestników Okrągłego Stołu Humanistyki, a zamieszczonym na stronie resortu nauki. "W czasie obrad określiliśmy najważniejsze obszary, wymagające wzmocnienia lub rozwiązania określonych problemów. Chciałabym, by wypracowaniem

Humaniści: niech TK zbada zapis o odpłatności za drugi kierunek studiów

sytuację. Czas na zmianę, na myślenie systemowe w tej dziedzinie. Jeśli polska nauka będzie niedofinansowana, nie będziemy w stanie konkurować z innymi. Humanistyka jest podstawą do tego, byśmy byli społeczeństwem demokratycznym i dojrzałym" - uważa kandydat PiS. Szef Rady Programowej PiS prof. Piotr

Jest nowy prorektor UKW. Ma duże poparcie wśród studentów

na wyjaśnieniu powodów, w związku z którymi ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy prorektor prof. Roman Leppert. Przerodziło się jednak w ostrą dyskusję, podczas której prof. Jarosław Burczyk z Katedry Genetyki nawoływał do oddawania nieważnych głosów, co miałoby być swego rodzaju wotum nieufności

Była minister nauki proponuje zmiany w opłatach za drugi kierunek

środowisko filozofów, które w liście do resortu nauki zwracało uwagę, że opłaty za drugi kierunek studiów zniechęcają do studiowania filozofii i mogą prowadzić do likwidacji tego kierunku na uczelniach. Ich opinię podzielili w kolejnym liście filolodzy klasyczni i badacze starożytności. "Moja

Jarosław Gowin - Szefem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obywatelskiej, do której przystąpił w 2007 roku. W 2011 trzymał reelekcję, a w listopadzie został powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na urząd ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Z tego stanowiska został odwołany w 2013 roku, niedługo później Jarosław Gowin zdecydował się odejść z

"Chce pan zlikwidować kibolstwo, zwiększając czytelnictwo?". Inwestować w humanistów?

- prezydent, premier i minister spraw wewnętrznych są historykami. - Rzeczywiście, jest problem z nauczaniem humanistyki, ale na poziomie niższym, w gimnazjach i liceach. Humanistyka służy głównie kształtowaniu młodego pokolenia, punktów odniesienia i aspiracji. I z tym jest bardzo źle, co widzimy często na

Archeolodzy znaleźli fragment meteorytu w szałasie sprzed 9 tys. lat

+, z czego musiał zdawać sobie sprawę ówczesny człowiek, doskonale znający się na kamiennych surowcach. Rzecz stała się obiektem wierzeń, a może nawet rekwizytem szamańskiej magii" - powiedział PAP prof. Tadeusz Galiński z IAE PAN, kierownik badań. Zdaniem odkrywcy archeologia nie notowała dotąd

Politycy o planach resortu nauki na 2014 rok

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła w czwartek priorytety resortu na 2014 rok. Wśród nich są m.in.: wypracowanie systemu umożliwiającego efektywne wykorzystanie funduszy unijnych na naukę, pakiet dla humanistyki i lepsze przygotowanie studentów do rynku pracy

Ponad 1500 imprez Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

tradycjach i osiągnięciach naukowych i artystycznych oraz integracja środowisk naukowych i przemysłowych województwa dolnośląskiego wokół idei upowszechniania wiedzy" - dodał rzecznik. Program festiwalu został podzielony na kilka bloków tematycznych. W bloku poświęconym humanistyce znalazły się wykłady

Studia 2015 - programy i konkursy MNiSW dla studentów i młodych naukowców

Dla kogo? Młody naukowiec - do 35. roku życia Dziedziny: Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu O programie: Program jest skierowany do młodych naukowców, którzy pracują na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk czy instytucjach badawczych

Ważny tydzień na UKW. Dyskusje mają być bardzo gorące

uzupełniającymi do Senatu. Kandydatów na następcę Lepperta jest dwóch: prof. Mariusz Zawodniak i prof. Radosław Muszkieta. Pierwszy to były rzecznik uczelni i twórca humanistyki 2.0, związany z UKW od 30 lat. Drugi pracuje na UKW od 2009 roku, jest dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej. W przeszłości pełnił m.in

Umberto Eco nie żyje. Autor "Imienia róży" miał 84 lata

książkom zdobył światowy rozgłos. Urodził się 5 stycznia 1932 roku w mieście Alessandria w Piemoncie na północy Włoch. W 1954 roku ukończył filozofię na Uniwersytecie w Turynie. Studia te rozbudziły w nim na całe życie zainteresowanie średniowieczem, którym zaczął zajmować się równolegle z

"Nasz Dziennik": wydawnictwu Ossolineum grozi upadłość

. Dziennik przypomina, że Ossolineum to jedna z najstarszych i największych bibliotek naukowych w kraju, gromadzi przede wszystkim publikacje z dziedziny humanistyki. Liczy blisko 2 miliony zbiorów. Więcej przeczytasz w "Naszym Dzienniku".

Ranking najbardziej i najmniej popularnych kierunków na UKW

kierunki jest trzech chętnych na jedno miejsce. Uczelni udało się też przyciągnąć nadkomplet chętnych na dwa nowe kierunki: logistykę i humanistykę drugiej generacji. - Ten ostatni kierunek daje duże perspektywy nie tylko dla klasycznych humanistów - mówi rzecznik UKW. - Myślę, że absolwenci będą cennym

Uniwersytet Łódzki przyzna nagrodę za wybitne dzieło humanistyczne

Rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel poinformował we wtorek, że ustanowiona przez uczelnię nagroda ma podkreślać znaczenie badań humanistycznych dla codziennego życia, nauki i dla indywidualnego rozwoju człowieka. "Duża część obszaru badawczego uniwersytetów to humanistyka, o której dzisiaj

Szef parlamentu studentów: idee MNiSW słuszne, ale brak konkretów

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska o priorytetach działań jej resortu w tym roku poinformowała w czwartek na konferencji prasowej. Zapowiedziała m.in. przygotowanie - we współpracy ze środowiskami humanistycznymi - specjalnego pakietu dla humanistyki, przybliżenie

UAM nie sprzeda swoich budynków w centrum miasta. Ma inne plany

przeprowadzi się do opuszczonego gmachu. - Przenoszenie na Morasko wydziałów matematyczno-przyrodniczych jest uzasadnione. Ale humanistyka? Historycy po wyprowadzce już do centrum nie wrócą. Może zamiast tego UAM na specjalnych warunkach użyczy budynek na cele społeczno-kulturalne? - dopytywał staromiejski

Zakończył się remont biblioteki Wydziału Polonistyki UJ

znalazła środki na gruntowną renowację biblioteki - wyjaśnił przedstawiciel biblioteki. Remont dofinansował również Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Korzysta od 7 tys. do 8 tys. osób Od lipca do października ekipa remontowa wyburzyła część ścian w budynku przy ul. Gołębiej 20, dzięki

"Studia zaczęły być postrzegane jak supermarket - bierzesz z półki co chcesz i wychodzisz."

, czy jest aktualnie sesja, zawsze staram się być dostępna, przynajmniej pod telefonem. Moja doba jest za krótka na pracę zarobkową, ale nie żałuję swojej decyzji o zaangażowaniu się w ruch studencki. Znam jednak osoby, którym udaje się to połączyć. Podczas Okrągłego Stołu Humanistyki padło wiele głosów

Białystok. Rusza VI edycja nagrody IPN "Świadek historii"

;ponadprzeciętny sposób". "Pokolenie rzeczywistych świadków historii XX wieku odchodzi na naszych oczach, dlatego szczególnie nam zależy, aby pamięć o najbardziej dramatycznych wydarzeniach z historii Polski okresu wojny i czasów komunizmu była przekazywana dalej przez ludzi młodszych - nauczycieli

"Niektórzy studenci nie powinni ukończyć gimnazjum. Odchodzę"

łączącą wysokość dotacji z liczbą studentów sprawia, że władze uniwersytetów szukają oszczędności w zwiększaniu grup ćwiczeniowych. Na dobrych uniwersytetach ustala się górne limity wielkości grupy, co daje gwarancję aktywnego współuczestnictwa, na słabych - minima, co prowadzi do powstawania grup

Nie dostałeś się na studia? Masz szansę w kolejnym naborze

150 osób. Nie ma już naboru także na BHP i mechatronikę - przyjęto po 50 osób. Brak wolnych indeksów dotyczy także wychowania fizycznego. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również humanistyka drugiej generacji - limit 60 miejsc szybko się zapełnił. Ale chętni wciąż mają szansę dostać się na ten

Na UWM otworzą wojskoznawstwo. Do zamknięcia...

możemy pozwolić, aby nasza polska humanistyka się pogrążała w kryzysie, dlatego staramy się przyciągać nowymi kierunkami - wyjaśnia prof. Przyborowski. Podobne kierunki już funkcjonują na innych uczelniach. Wojskoznawstwo na Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to

Najpiękniejsze Książki Roku

Jury pod przewodnictwem Józefa Wilkonia w dziedzinie humanistyki nagrodziło "Myśl muzyczną Jeana Jacques'a Rousseau" Zbigniewa Skowrona w oprac. graficznym Macieja Buszewicza (Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego). W kategorii książek dla dzieci zwyciężyły: "Brzechwa. Wiersze dla dzieci

MNiSW: zgoda na powrót do dawnych przepisów dot. stypendium rektora

ta zmiana przepisów byłaby dla nich niekorzystna. Nowe przepisy sprawiłyby, że o stypendia rektora dla najlepszych studentów trzeba byłoby rywalizować na poziomie całej uczelni, a nie tylko kierunku. Porównywane byłyby więc osiągnięcia studentów kształcących się w bardzo różnych dziedzinach, co

Maria Janion: Nie jestem "panią od romantyzmu"

to wpływać na charakter tych studiów. Zawsze byłam za tym, żeby miały one profil ogólnohumanistyczny - bo takie były założenia prof. Stefana Amsterdamskiego, twórcy tej szkoły. Reprezentował on stanowisko, że w humanistyce konieczne jest kształcenie interdyscyplinarne. Humanistyka, podobnie zresztą

Rektor UMCS o kryzysie uczelni: Jesteśmy "fabrykami", produkujemy absolwentów

przygotowanych do pracy. Jednocześnie kolejne rządy propagowały ideę powszechnego wykształcenia na poziomie wyższym dla młodzieży zreformowanych liceów. * Po trzecie, idea ta doprowadziła do stałego powiększania liczby studentów w szkołach wyższych (w tym zwłaszcza na płatnych studiach niestacjonarnych), co

"Polskie Noble" dla Goslara, Greli, Białynickiego-Biruli i Szczuckiego

;Dokonana przez laureata edycja (...) wyjaśnia głębię oraz rozpiętość europejskich powiązań politycznych i kulturowych, a także oddziaływanie idei na politykę i religię. Praca ta stanowi ogromny wkład w rozwój polskiej i europejskiej humanistyki, umożliwiając wnikliwy wgląd w przemyślenia czołowych

Pedagodzy z całej Polski we Wrocławiu

ideą jest wspieranie młodych badaczy akademickich w rozwoju naukowym i zawodowym przez wybitną polską profesurę, które polega m.in. na międzypokoleniowej wymianie doświadczeń w obszarze nie tylko nauk pedagogicznych, ale również szeroko pojętej humanistyki i nauk społecznych - dodaje dziekan. Głównym

Lena Kolarska-Bobińska - socjolog z politycznym zacięciem

Konstytucyjny, opłaty za drugi kierunek studiów. Ułatwiła też dostęp do studiów osobom dojrzałym, bo dzięki wprowadzonym rozwiązaniom uczelnie będą mogły zaliczyć danej osobie na poczet studiów wiedzę i umiejętności zdobyte w pracy czy na szkoleniach. Ministerstwo kierowane przez Kolarską-Bobińską przygotowało

Kleiber pozytywnie o planach resortu nauki na 2014 r.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła w czwartek na konferencji prasowej priorytety swojego resortu na 2014 rok. Wśród nich są m.in. przygotowanie systemu do efektywnego wykorzystywania funduszy unijnych, pakiet dla humanistyki i lepsze przygotowanie

Ponad tysiąc zabytkowych mielerzy odkryto w Polsce płd.-wsch.

powierzchni ok. 21 km kw." - dodaje dr Zapłata. Zagadnienie mielerzy oraz produkcji węgla drzewnego rozpatrywane jest przede wszystkim w kontekście hutnictwa żelaza, co też skłania do analizowania odkrytych obiektów jako dziedzictwa przemysłowego. Jak wyjaśnia archeolog, omawiane obiekty umożliwiały na

Nierentowna... Komentarz w sprawie zamykania filozofii na UwB

; uniwersytetów filozofię, a wraz z nią inne wydziały nierentownej humanistyki, możemy - paradoksalnie - pożegnać się z ideą "innowacyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy". Nie będzie ani innowacji, ani wiedzy, ani kultury. Będą punkty. Kant twierdził, że filozofia to jedyna dyscyplina naukowa, która

Szczecin bez polonistyki? Tak kiepskiego naboru jeszcze nie było

. US mógł wybierać z trzech kandydatów na jedno miejsce. Kiedy na uczelnie "wszedł" niż demograficzny, filologia polska mocno to odczuła. Ale tegoroczny nabór był szokujący: niespełna 20 chętnych. Przyczyny? - Demografia, mniejsze zainteresowanie humanistyką, po której często są kłopoty z

Coraz mniej studentów na uczelniach. Co na to UKW i UTP?

humanistyką drugiej generacji na czele. Jest to kierunek, który da nowe spojrzenie na edukację całemu polskiemu środowisku akademickiemu - zachwalał rektor. - Dla nas ważny jest fakt, że na studiach stacjonarnych I stopnia, które są podstawą działalności edukacyjnej, naukę rozpocznie taka sama liczba

List otwarty w sprawie ratowania Polskiego Słownika Biograficznego

narodowej. Należy również zapewnić Słownikowi odpowiednie środki dla jego nieprzerwanej działalności". Jak podaje PAP - powołując się na jednego z pomysłodawców listu - redagowany w Krakowie słownik ma problemy finansowe, bo nie może otrzymać 700 tys. zł dotacji przyznanej mu przez ministra kultury

Co chcą studiować młodzi? Oto najpopularniejsze kierunki

spowodować odwrócenie trendów o 180 stopni, uniwersytet przekonał się, otwierając z wielkim sukcesem humanistykę drugiej generacji. Na pilotażowy rocznik uczelnia miała tyle zgłoszeń, że zwiększyła limit przyjęć. Uczelnia poszła za ciosem i w tegorocznej ofercie zaproponowała kolejny kierunek dający nowe

Rektor Uniwersytetu Śląskiego uhonorowany doktoratem honoris causa

skandaliczne wypowiedzi co poniektórych profesorów, w tym posłów" - mówił prof. Banyś. "Powalczmy, żeby nasza młodzież czerpała lepsze przykłady niż te, które widzimy. Powinniśmy znaleźć mechanizmy, które pozwolą nam na banicję ze środowiska akademickiego tego typu ludzi (). Kształcenie światłych

Prof. Cywiński odebrał nagrodę "Nowych Książek"

historii. Wykładał na uniwersytetach w Polsce, Szwajcarii, na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie. Szczególnie interesuje się problematyką tożsamości duchowej narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorem takich książek, jak "Rodowody niepokornych" (1971), "Zatruta humanistyka"

Starodruki z Biblioteki SGH dostępne w internecie

sławnej oficynie Jana Oporina. Zainteresowani mogą też zobaczyć dzieło, które wywarło wyjątkowy wpływ na współczesne instytucje prawa cywilnego - "Corpus Iuris Civilis" wydany w roku 1595 czy "Statuty Królestwa Polskiego", autorstwa prawnika i historyka Jana Herburta z 1597 r

Nagroda Nowych Książek dla prof. Cywińskiego

W nagrodzonych "Szkicach z dziejów narodów Europy Wschodniej" autor "zmierzył się z obszarem badań, którego zgłębianie zapewniłoby zajęcie pokaźnemu instytutowi naukowemu, i to na bardzo długo. Księga traktuje o zmieniających się relacjach między imperium rosyjskim w jego dojrzałej

Klasyczny kierunek na studiach upada. Nie ma chętnych

związany z misją uniwersytetu. A to oznacza, że nie obowiązują na nim regulacje dotyczące minimalnej liczby kandydatów do tego, by uruchomić pierwszy rok. Rektor KUL: Humanistyka umiera. To fakt - Filozofia jest jednym z podstawowych elementów dziedzictwa kulturowego Europy. Bez niej nie da się go

Rekrutacja trwa w najlepsze. "Nie ma miejsca dla słabych"

, współpracujemy z przedsiębiorcami. Praktycznie na drugim, trzecim roku wszyscy nasi studenci pracują. Nie spotkałem się z sytuacją, że nasz absolwent ma problemy ze znalezieniem pracy - przekonuje prorektor Wierzbicki. Podobnie jest w Akademii Leona Koźmińskiego, której kierunek finanse i rachunkowość co roku

Poznań. Przyszli studenci zainteresowani filologiami i weterynarią

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) o każde miejsce na filologii norweskiej starało się 28 osób, na filologii duńskiej 13 osób, zaś na lingwistyce stosowanej ponad siedem osób. Również ponad siedem osób walczyło o miejsce na reżyserii dźwięku. Studia na katedrze skandynawistyki cieszą się

Naukowcy przywrócą do życia średniowieczną muzykę

z badaniem, katalogowaniem i nagraniem dźwięków sam Wydział Muzyki na brytyjskim University of Southampton otrzymał niemal 600 tys. funtów od brytyjskiej Arts and Humanities Research Council - instytucji finansującej badania w dziedzinie humanistyki i sztuk pięknych. - Nasze wykonanie przywróci do

Kłamstwa powszednie Polaków zbadane

także jego przyczyny. Jednak badani mogli zawsze zrezygnować ze zdradzania szczegółów" - zaznacza w rozmowie z PAP Katarzyna Cantarero z Instytutu Psychologii PAN i wyjaśnia, że badanie wzorowane było na eksperymencie przeprowadzonym wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Dzięki eksperymentowi

Trybunał Konstytucyjny zbada odpłatność za drugi kierunek studiów

Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Ich zdaniem ograniczenie dostępu do drugiego kierunku studiów jest jednym z powodów zapaści finansowej wydziałów humanistycznych. Domagają się też powrotu do sytuacji sprzed nowelizacji z 2011 r., kiedy wszyscy mieli zagwarantowany dostęp do bezpłatnych studiów na

"Prof. Misia" - Maria Janion kończy 88 lat

na ucieczkę przed problemami realnego życia. Czytała nałogowo, początkowo wszystko, co wpadło jej w ręce, po kilka książek dziennie. Podczas okupacji w Wilnie Janion była słuchaczką tajnych kompletów, pisała wiersze, zauważyła też już w tamtej epoce, że koleżanki i nauczycielki wzbudzają w niej

30 tys. ludzi na Targach Książki w Krakowie

;najbardziej znaczącego dzieła z dziedziny szeroko pojętej humanistyki o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych". Laureatem tegorocznej, trzynastej edycji konkursu został profesor Uniwersytetu Gdańskiego Mieczysław Nurek za książkę "Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II

Do Karola Modzelewskiego w dniu Jego 70. urodzin

ideałów pozostaje już tylko narkotyczna żądza władzy. Dziękuję Ci za znakomite książki, które pozostaną na zawsze Twoim znakiem firmowym. Polska demokracja i polska humanistyka zawdzięczają Ci tak wiele, że brak słów, by tę wdzięczność wyrazić. Przeto, wspaniały Przyjacielu, znakomity historyku

Sejm przerwał obrady, uczcił pamięć Kołakowskiego

wiadomość - powiedziała rektor Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Chałasińska-Macukow. - To jest wielka strata dla środowiska w kraju i na świecie. Z profesorem mieliśmy wieloletni bezpośredni kontakt - dodała rektor. - Najbardziej rozpoznawalny na świecie polski filozof. Był myślicielem, który nauczył

Pedagogika upadła? "Zarobki nie byłyby moim motywem"

tego roku jest dolny próg punktowy, co oznacza, że wymagamy od kandydatów określonego wyniku na maturze. Ci, którzy zdawali maturę tylko na poziomie podstawowym, musieli mieć bardzo dobry wynik, by się dostać. Według pani te 600 miejsc jest uzasadnione? - Ludzie wybierają studia, kierując się różnymi

"Młodzi humaniści sami nie wiedzą, w czym mogą być użyteczni. (...) ważne, żeby im to uświadomić"

O problemach i szansach humanistów na rynku pracy rozmawialiśmy z Piotrem Voelkelem, twórcą idei by Human Touch, właścicielem Grupy Kapitałowej VOX oraz szkół SWPS, SoF i WSNHiD. Co pana zainspirowało do stworzenia idei by Human Touch? Idea By Human Touch nie wzięła się znikąd. Nazwaliśmy w ten

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej świętuje swoje 20-lecie

humanistycznych i społecznych. Fundacja dofinansowuje także przekłady wybitnych książek polskiej humanistyki naukowej na języki obce. W pierwszym okresie działalności programy oferowane przez Fundację miały pomóc w zakupie specjalistycznych urządzeń dla wybranych dziedzin, dofinansować remonty i zmodernizować

Historycy przygotowują do wydania dziennik niesłyszącej sybiraczki

. Obiecała sobie także, że utrwali to, co widziała; nie daruje tym, przez których cierpi jej rodzina i rodacy. Sześć lat później Polka wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie osiadła na stałe. Poślubiła polskiego nauczyciela. Mimo leczenia, nigdy nie mogła mieć dzieci. Jej mąż, matka i brat zmarli. Od ok. 30

Targi dla 30 tysięcy

Targom Książki w Krakowie. Największa tego typu krajowa impreza przyniosła rozwiązanie kilku konkursów. Nagrodę im. Jana Długosza dla autorów prac z zakresu szeroko rozumianej humanistyki zdobył Mieczysław Nurek za książkę "Gorycz zwycięstwa" o losie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje