mistrzów krzyżackich

mar, PAP

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego dziś na Warmii

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego dziś na Warmii

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego bp Bruno Platter wraz z kilkuosobową delegacją Zakonu przyjeżdża w czwartek na Warmię. Mistrz Zakonu odprawi mszę w kościele w Łukcie, który 603 lata temu konsekrował jego bardzo znany poprzednik Ulrich von Jungingen.

Szczątki mistrzów krzyżackich w kwidzyńskiej katedrze?

Antropolodzy, genetycy, historycy i archeolodzy ogłoszą w Kwidzynie wyniki badań szczątków znalezionych w miejscowej katedrze św. Jana Ewangelisty. Są to najpewniej szkielety wielkich mistrzów krzyżackich.

Pomnik mistrza krzyżackiego w centrum miasta? Spór w Elblągu

Pomnik wielkiego mistrza krzyżackiego Hermana Balka w centrum miasta? W Elblągu wybuchła gorąca dyskusja. - To wielokulturowe dziedzictwo - mówią jedni. - Nie. To dowód uległości wobec Niemców - mówią inni.

Bitwa pod Grunwaldem. 605 lat i jeden dzień temu Jagiełło pokonał wojska zakonu krzyżackiego

Bitwa pod Grunwaldem. 605 lat i jeden dzień temu Jagiełło pokonał wojska zakonu krzyżackiego

przede wszystkim liczebności wojsk walczących pod Grunwaldem. Także sposób, w jaki zginęli główni dostojnicy zakonu nie został wyjaśniony jednoznacznie. Śmierć Urlicha von Jungingena budzi najwięcej sprzeczności - wielu rycerzy przypisywało sobie zabicie wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Tradycja

Klasyka o wschodzie

Klasyka o wschodzie

jest także koncert młodych wiedeńskich pianistów. - Wysłaliśmy zaproszenie do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego - przyznaje Motylewski. - Jeśli potwierdzi swój przyjazd, zorganizujemy spotkanie z kilkoma zakonami. Z pewnością będzie też msza i możliwość spotkania się z Bruno Platterem. Przy tej

Rodzina się chwali: to nasz przodek - Mszczuj - zabił Wielkiego Mistrza

Rodzina się chwali: to nasz przodek - Mszczuj - zabił Wielkiego Mistrza

Krzyżackiemu zadaje rosły Litwin. Rodzina Dunin-Kukurowskich ze Słupska zamierza wydać specjalną publikację z analizami historyków, którzy mają udowodnić, że pogromcą Wielkiego Mistrza był ich przodek.

Mistrzowie pochowani w jedwabiach

W ubiegłym roku w prezbiterium kwidzyńskiej katedry archeolodzy odkopali trzy szkielety. Wiele wskazywało na to, że są to szczątki trzech mistrzów zakonu krzyżackiego: Wernera von Orselna, Ludolfa Koeniga von Wattzau oraz Henryka von Plauena. Żeby potwierdzić tę tezę, Urząd Miasta w Kwidzynie

Krzyżacy omijają Grunwald

Krzyżacy omijają Grunwald

Bruno Plater, Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, zwanego potocznie krzyżackim, w sobotę będzie we wsi Bałdy pod Olsztynem. Tu od średniowiecza witano biskupów obejmujących rządy w diecezji warmińskiej. By przypomnieć o tej tradycji, miłośnicy Warmii od trzech

Komorowski pod Grunwaldem: Zwycięstwo ma smak niezwykły

Komorowski pod Grunwaldem: Zwycięstwo ma smak niezwykły

W uroczystościach z okazji 600. rocznicy zwycięstwa wojsk polsko-litewskich nad siłami Zakonu Krzyżackiego wzięli udział prezydent-elekt Rzeczypospolitej, prezydent Litwy, Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, prezydenci państw regionu oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Komorowski: Musimy

Krzyżackie skarby wróciły do Malborka

Krzyżackie skarby wróciły do Malborka

To jednak nie koniec atrakcji. Obok krzyżackich skarbów tej rangi co XVI-wieczny, używany do dziś pierścień intronizacyjny wielkich mistrzów, na wystawie znalazły się obiekty wywiezione z Polski przez Szwedów w czasie "potopu": chorągwie, proporce, tarcze. Są u nas prezentowane po raz

Zamek w Sztumie

Zamek w Sztumie

Zanim wielcy mistrzowie poznali się na wartości wody ze studni na dziedzińcu sztumskiego zamku, tutejsza warownia pełniła funkcję siedziby krzyżackich wójtów. Jej budowa zaczęła się w roku 1326, wcześniej stał w tym miejscu drewniany obronny dwór. Nowa budowla pełniła funkcje nie tylko obronne - w

Kto zabił Ulryka von Jungingena? Ambasador Rosji już wie

Kto zabił Ulryka von Jungingena? Ambasador Rosji już wie

Księcia Litewskiego Witolda. "Wielki mistrz jakby obojętnie obserwował, jak zbliża się do niego Mitkiewicz. To już koniec - powiedział po niemiecku i powoli, godnie uniósł miecz na swego wroga"- czytamy książce, w której Rogozin opisuje historię swej rodziny Mitkiewiczów-Żołtoków. Zebranie

Wojna trzynastoletnia

1454 roku zwrócili się oni potajemnie do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą, by przyjął Prusy pod swe panowanie. Inkorporacja Prus 4 lutego 1454 roku Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi Zakonu Krzyżackiego. 6 lutego 1454 roku w Toruniu wybuchło powstanie przeciwko władzy

Kwestia Zakonu Krzyżackiego za Jagiellonów

Kwestia Zakonu Krzyżackiego za Jagiellonów

sporów jeszcze od czasów Władysława Łokietka. Nowy wielki mistrz zakonu Elrich von Jungingen rozpoczął otwarcie wrogą politykę przeciwko Polsce. Na terenie Prus i innych ziemiach zajętych przez Zakon Krzyżacki narastało niezadowolenie - Związek Jaszczurczy, a następnie Związek Pruski, występowały

Sędzia Wawrzyniec (Lorko) z Konopatu

Sędzia Wawrzyniec (Lorko) z Konopatu

, znawca rodu Konopackich, w swej monografii sugeruje, że Wawrzyniec mógł się urodzić przed 1396 rokiem, a umrzeć po 1454 roku. Jak już wspomniano, Lorko był sędzią ziemskim ziemi świeckiej. Zapewne został on wybrany przez ogół rycerstwa świeckiego i zatwierdzony przez wielkiego mistrza krzyżackiego (po

Polityka zagraniczna w okresie Jagiellonów

Polityka zagraniczna w okresie Jagiellonów

warmińskiego. Hołd Pruski Ostateczne rozwiązanie kwestii Zakonu Krzyżackiego miało miejsce w 1525 roku. Po okresie, w którym wielcy mistrzowie odmawiali złożenia hołdu lennego Polsce, wielki mistrz Albrecht von Hohenzollern postanowił wydać Polsce wojnę w sojuszu z Moskwą, korzystając z faktu długotrwałych

Władysław Jagiełło

Władysław Jagiełło

, również małoletnim, kontrakt ten został jednak zerwany za namową polskich możnowładców, postrzegających małżeństwo z Jagiełłą jako bardziej korzystne. Zarówno Polska, jak i Litwa musiały się liczyć z nieustannym zagrożeniem płynącym z państwa krzyżackiego; wstąpienie Jagiełły na tron polski znacznie

Co łączy Władysława Jagiełłę z Lechem Wałęsą? Jurek Owsiak pisze o teczce "Bolka"

Co łączy Władysława Jagiełłę z Lechem Wałęsą? Jurek Owsiak pisze o teczce "Bolka"

Władysława Jagiełłę z obrazu Jana Matejki do Lecha Wałęsy.  "Czy ta prawda historyczna coś zmieniła?" Na początku Jurek Owsiak opisuje obraz mistrza pt. "Bitwa pod Grunwaldem". Jagiełło zajmuje tam miejsce w samym centrum bitwy. Jak się jednak okazuje, to tylko artystyczna

Bitwa pod Grunwaldem - znowu wygraliśmy [ZDJĘCIA]

Bitwa pod Grunwaldem - znowu wygraliśmy [ZDJĘCIA]

Na dwie godziny przed rozpoczęciem inscenizacji w obozie Wielkiego Mistrza Krzyżackiego odbyła się msza w intencji wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszej bitwie. Mszę odprawiono w rycie trydenckim. Inscenizację otworzyła krótka retrospekcja historyczna, która przedstawiła początek wojny

Krzyżacy

Krzyżacy

Zbyszko wyrusza na spotkanie z Jagiełłą i wielkim mistrzem Zakonu. Kilku rycerzy oraz Konrad von Jungingen udają się do Malborka w celu wymiany jeńców. Zbyszko spotyka tam Maćka, który zostaje uwolniony z krzyżackiej niewoli. Maćko i Zbyszko wracają do Spychowa. Krótko po ich powrocie umiera Jurand

Wojny Kazimierza Wielkiego z Litwinami i Tatarami

Wojny Kazimierza Wielkiego z Litwinami i Tatarami

powiększenie stanu posiadanego terytorium. Fakt istnienia w katolickiej Europie państwa pogańskiego wpływał w zasadniczy sposób na politykę jego najbliższych sąsiadów. Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach właśnie istnieniem pogańskiej Litwy uzasadniało swoja egzystencję nad Morzem Bałtyckim. Poprzez idee

Polska i Kościół w czasach ksieni Mortęskiej

Polska i Kościół w czasach ksieni Mortęskiej

, których na początku XV w. na terenie państwa krzyżackiego było około 150 tys., pomimo odrębności szczepowej roztopili się w żywiole polskim i niemieckim. Nie posługiwali się mową pruską, lecz polską i niemiecką, wyrażali żywy patriotyzm lokalny, zaciekle bronili swoich praw, a

Zygmunt I Stary

Zygmunt I Stary

Krzyżackim w 1519 r. kiedy to monarcha pozwolił na korzystne dla szlachty postanowienia podczas obrad sejmu w Toruniu i Bydgoszczy . W 1537 r. następne pospolite ruszenie szlachty pod Lwowem na wyprawę wołoską, przerodziło się w otwarty rokosz. Wówczas szlachta zamiast ruszyć na wojnę, wystąpiła z zarzutem

Tomek Bagiński stworzył trójwymiarową rekonstrukcję "Bitwy pod Grunwaldem" Matejki

obrazie wielki mistrz krzyżacki w śmiertelnym starciu Oryginalne dzieło, namalowana w 1878 r. "Bitwa pod Grunwaldem" Jana Matejki to największy obraz w zbiorach Muzeum Narodowego. Powierzchnia obrazu to 42 metry kw. Korzystając z opisu przebiegu bitwy pod Grunwaldem zamieszczonego w "

Świekatowo z bogatą historią

. Przywilej lokacyjny W 1330 r. biskup Maciej został zmuszony do zawarcia ugody z wielkim mistrzem Wernerem von Orseln. Dzięki temu utrzymał swoje dobra na Pomorzu, ale zmniejszył obowiązujące świadczenia pieniężne. Biskup Maciej na trwałe zapisał się w dziejach Świekatowa, ponieważ nadał mu przywilej

Złoty Wiek w Polsce

terminu obie strony podpisały traktat krakowski, na mocy którego państwo krzyżackie w Prusach miało zostać zsekularyzowane i przekształcone w księstwo pruskie, stanowiące lenno Polski. Władca Prus Książęcych , a do niedawna Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern złożył oficjalny hołd

Gmina Lniano ma herb

. Krzysztofa Mikulskiego, historyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miejscowości należące do współczesnej gminy Lniano pojawiły się w źródłach pisanych w pierwszej połowie XIV wieku. W październiku 1328 r. wielki mistrz krzyżacki Werner von Orseln nadał rycerzowi Janowi (Januszowi) za wierność

Kościół Starego Miasta

Udając się dalej spacerkiem po naszym mieście na łamach "Czasu Świecia", dziś zabieram czytelników na Stare Miasto, gdzie wśród drzew jest najstarsze w Świeciu Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. Czasy krzyżackie Początków współczesnego kościoła pw. Stanisława Biskupa Męczennika

Wielki proces Mortęskiej

mu współczesnych - świątobliwego, ale nieudolnego w sprawach administracyjnych, kanonika chełmińskiego. Aby dotrzeć do ziarna sporu, musimy cofnąć się aż do roku 1312, kiedy to Wielki Mistrz Krzyżacki Karol z Trewiru darował wieś Grabowo siostrom benedyktynkom z Chełmna, o czym świadczy między innymi

Rekordowe tłumy pod Grunwaldem. Wojska polsko-litewskie rozgromiły Krzyżaków: "Na pohybel!"

W wyjątkowo widowiskowej, godzinnej inscenizacji brało udział 2 200 rycerzy. Na miejsce bitwy przyjechali konno głównodowodzący obu stron - król Władysław Jagiełło i książę Witold oraz Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Ulrich von Jungingen. "Zwyciężymy! Do boju biało-czerwoni!" Około

Zamki w Gniewie i Sztumie na sprzedaż

Gniewski zabytek to najlepiej zachowany krzyżacki zamek na Pomorzu. Monumentalna budowla ma kształt zbliżony do kwadratu o boku 47 m z czterema wieżyczkami w narożach i wewnętrznym dziedzińcem. Warownia stoi na wysokiej skarpie z lewej strony Wisły, tuż przy rynku. Budowę zamku rozpoczęto pod

Czekając na Grunwald

dobry rycerz to ten, który się sprzedaje. W jednym szeregu stoją figurki króla Jagiełły i Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingena, krzyżackiego komtura, i Zawiszy Czarnego. Można kupić pamiątkową figurkę za kilkanaście złotych, ale można odejść ze straganu uboższym o parę setek. Pani Lucyna, zbierająca

Kto powalczy pod Grunwaldem? Lekarze, mechanicy. Czesi, Austriacy...

Władysława Jagiełły gra Jacek Szymański, a Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Jarosław Struczyński. Po raz pierwszy rolę księcia Witolda powierzono ordynatorowi oddziału ratunkowego szpitala w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Dr Adam Domanasiewicz na co dzień jest chirurgiem transplantologiem. Bo rycerze

Szmak: Krzyżacy zasłużyli na pamięć

Pan Zbigniew Nawrocki, były konserwator miejski, jest w szoku ("GW" z 7 stycznia 2008 - red.). Dowiedział się bowiem z "Gazety Wyborczej", że z okazji 775. rocznicy lokacji Torunia rozważany jest pomysł uhonorowania założycieli miasta Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego

Co było naprawdę, a co zmyślił Matejko

ozdobionym krzyżem - kołpaku na głowie, trzyma w ręku tarczę wschodniego typu. Zgodnie z przekazem Jana Długosza, na "Kronice" którego opierał się Matejko, to Witold przed bitwą zajmował się przygotowaniem wojska do walki (Jagiełło wtedy się modlił i przyjmował krzyżackich heroldów). On też jako

Krzyżackie losy polskich pieniędzy

Trudno w to uwierzyć, ale w stolicy Zakonu Krzyżackiego bito polską monetę. Tak naprawdę to najpierw ją podrabiano. Na Zamku Wysokim, tuż obok apartamentów wielkiego mistrza, funkcjonowały dwie mennice. Ich zadaniem była nie tylko produkcja krzyżackich środków płatniczych. Powstawały tu także

Sarkofag ze szczątkami Kopernika w drodze do Fromborka

wojennych. W sporządzonej przez niego księdze zanotowano 66 zapisów nowo osiedlonych rolników. Znana też jest zapobiegliwość, skuteczność w zaopatrzenie militarne zamku kapitulnego w Olsztynie, który stał się twierdzą; mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern nie odważył się jej zaatakować. W czasie pobytu na

Pierwsze efekty prac archeologów w Kwidzynie

pochówku dwóch mistrzów krzyżackich. Ekipa poszukiwawcza ma na swoim koncie pierwsze sukcesy. We wtorek natrafiła na dwie krypty oraz prawdziwą sensację - mury kościoła, który stał w tym miejscu przed zbudowaniem obecnej świątyni. - W krypcie na wprost ołtarza znajdują się pochówki wysokich dostojników

W tej chłodni jest potencjał

". W tej ścianie uchylają się drzwi, w których czeka na nas autor - fotograficzna sylwetka artysty. Nagle wypłowiała reprodukcja staje się czymś realnym, tym bardziej że tuż obok wystawiono obrazy, rękopisy, druki, rzeźby mówiące o dziejach zakonu krzyżackiego w Polsce. Tradycja wyznaczona "

Film, jakiego wcześniej nie było

. Przypomina się także współczesny nosiciel krzyżackiego płaszcza z czarnym krzyżem - kanclerz Adenauer...". Bo też Adenauer fotografował się wtedy w stroju Wielkiego Mistrza Zakonu. Dzięki "Krzyżakom" Aleksander Ford (1908-80) chciał odzyskać pozycję najważniejszego reżysera, którą stracił na

Dlaczego w Lubuskiem PO przegrywa z PiS

, gdzie jest dużo białego koloru. I nie jest to stok narciarski ani grota solna - drwił Niesiołowski. Premiera Kaczyńskiego porównał do znokautowanego boksera, który bredzi o zwycięstwie i obraża publiczność. Na koniec znalazł dla niego analogię krzyżacką: - Opowiadał przed debatą z Tuskiem, jak przyjmuje

Niemiec niegodny kamienicy w centrum miasta

ciągłości historycznej, a ona była w Olsztynie polsko-niemiecka - dodaje założyciel stowarzyszenia Borussia. - Gdyby tak rozumować jak twórcy memoriału, musielibyśmy za każdym razem doszukiwać się, kto był lepszym Polakiem albo Niemcem. Idąc tym tokiem myślenia, zamek wielkich mistrzów krzyżackich w

Samorządowcy reprezentują Polskę na 750-leciu Kaliningradu

(po opanowaniu przez Polaków Malborka) był siedzibą mistrzów krzyżackich, od 1525 r. książąt pruskich. Należał do Prus, a po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. do Rzeszy Niemieckiej. W kwietniu 1945 r. miasto opanowały wojska radzieckie. Na konferencji poczdamskiej Koenigsberg wraz z okolicami (obwód

Stefan Niesiołowski okłada PiS

krzyżacką analogię dla premiera. - Opowiadał przed debatą z Tuskiem, jak to przyjmuje dwa nagie miecze. No, poczuł się jak Jagiełło, a skończył jak Wielki Mistrz - atakował z brawurą Niesiołowski. Wytykał PiS pychę, faryzeim, hipokryzję. - Bo nie można wmawiać Polakom, że całe 16 lat stracili, a jak

Na Grunwald!

). Rycerze w glanach Początki inscenizacji były niepozorne. Zaczęło się od Dni Grunwaldu, na które w1996 r. wójt zaprosił Bractwo Miecza i Kuszy z Warszawy. Rok później pod Grunwald przybyli też członkowie grupy z Gniewa, dzisiejszej konfraterni św. Wojciecha, nawiązujący do krzyżackiej tradycji rycerskiej

Wojna to zawsze była inwestycja, ale zyski z niej czerpie wąskie grono

dowódców. Władysław Jagiełło w drugiej części kampanii 1410 roku, już po wiktorii grunwaldzkiej, nadawał ziemie na terenach państwa krzyżackiego swoim najbardziej zaufanym i zasłużonym dowódcom. Poza tym w tym czasie w Europie była spora liczba rycerzy, którzy w zamian za odpowiednie wynagrodzenie

Siemkowo ma siedemset lat

. Symkaw, Semikowo, Sziemkaw, w 1789 r. - Schimkowo, 1860 - Szimkau, 1920 Simkau, 1928 - Siemkowo. W 1328 r. wielki mistrz krzyżacki Werner von Orsein nadał sędziemu ziemskiemu Januszowi ze Świecia dobra ziemskie w Siemkowie. W czasach panowania zakonu krzyżackiego na Pomorzu takie nadania były częste dla

Stocznią na listę UNESCO

jedyna z gdańskich zabytków ma szansę znaleźć się na Liście światowego dziedzictwa ". Tak jak marzeniem klubów piłkarskich jest gra w Lidze Mistrzów, tak miasta walczą o wpis na listę UNESCO. To nie tylko prestiż, ale duże pieniądze. Wpis działa na turystów jak magnes. Biura podróży organizują

MATURA 2014, historia, poziom podstawowy - ODPOWIEDZI

kwestiami gospodarczymi (pośrednio pkt.1) Zadanie 11. Uzupełnij schemat: wpisz obok numerów 1, 2, 3 właściwe nazwy grup społecznych mieszkających w średniowiecznych miastach. najbogatsi kupcy mistrzowie cechowi - PATRYCJAT drobni kupcy rzemieślnicy kramarze - POSPÓLSTWO najemni pracownicy ubodzy wyrobnicy

Kim są Legioniści Chrystusa

1395 r. wielki mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen nadaje klasztorowi Kartuzów wieś Bielkowo wraz z młynem i przysiółkiem zwanym Kolbudami, zwalniając ją równocześnie od wszelkich ciężarów i służebności. Do tradycji nawiązują i Legioniści, którzy od trzech lat nie uznają ciężarów podatkowych

Czy Kopernik to Kopernik?

uwzględnić i tak zrobiliśmy. Poza tym zęby domniemanego Kopernika są wyjątkowo białe, co też wskazuje na stosunkowo młodą osobę - odpowiada na ich argumenty dr Kozłowski. - Zęby biskupów i ważnych członków zakonu krzyżackiego [domniemanych wielkich mistrzów], które odkryto w Kwidzynie, są w dużo gorszym

750-lecie Kaliningradu bez Polaków i Litwinów

. Regiomontium, pol. Królewiec) na cześć czeskiego króla Przemysła Ottokara II. Od 1457 r. (po opanowaniu przez Polaków Malborka) był siedzibą mistrzów krzyżackich, a od 1525 r. książąt pruskich. Należał do Prus, a po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. do Rzeszy Niemieckiej. W kwietniu 1945 r. miasto opanowały

EuroPride 2010 w Warszawie [RELACJA NA ŻYWO]

Konopnickiej i Władysława Warneńczyka. W paradzie jadą też m.in. platformy z logo SDPL i Google. 15.06 A tymczasem pod Grunwaldem... Wielki Mistrz zginął, wojska Polski i Litwy ścigają niedobitki sił zakonu. Bitwa rozstrzygnięta - znowu wygraliśmy. 15.05 Oprócz handlu wuwuzelami kwitnie też handel

Gwiazdka i sylwester 2007. Świąteczne abecadło

, kutia i piernik. W sylwestra na górnym krużganku gości powitają Zygmunt Stary, królowa Bona, Stańczyk i dworzanie. Odbędzie się pokaz tańców dworskich przy akompaniamencie zespołu muzyki dawnej, a para królewska poprowadzi pawanę - XVI-wieczny taniec dworski. Mistrz ceremonii zaprosi do konkursów, m.in

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje