majątek ziemski

Maciej Stasiński

Przeciwnik Chaveza zagłodził się na śmierć

Przeciwnik Chaveza zagłodził się na śmierć

W Caracas zmarł z głodu Franklin Brito, którego władze pozbawiły majątku ziemskiego. - To, co mówi Hugo Chavez - socjalizm albo śmierć - jest więc prawdą - mówi wenezuelski działacz praw człowieka

Wielki proces Mortęskiej

Spór Magdaleny Mortęskiej z klasztorem toruńskim, którym zarządzała ksienia Dulska, ciągnął się przez długie lata i przybierał rozmaite formy. Był on dla niej fundamentalnym, bo dotykającym jej głównego celu życia ziemskiego, jakim było opracowanie i wdrożenie w życie reformy reguły benedyktyńskiej wraz z deklaracjami, w których zawarto interpretacje reguły i informacje, jak przygotować ją do warunków polskich ze srogimi zimami

Rusyfikacja

Rusyfikacja

, wcielając ich do armii rosyjskiej na 15 lat. Los powstańców podzielili pozbawieni opieki chłopcy w wieku młodzieńczym, którzy zasilili bataliony dziecięce. Skonfiskowano majątki ziemskie. W ramach rusyfikacji dążono do zlikwidowania samodzielności Królestwa Polskiego poprzez: - zniesienie przez Mikołaja I

Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckie

, polityczne w zamian za ustępstwa szlachty w określonych sprawach. Przywileje mogły być generalne, gdy otrzymywał je cały stan szlachecki, albo ziemskie/dzielnicowe, gdy otrzymywała je szlachta z danego terytorium (np. dzielnicy, jednej lub kilku ziem). Rozkwit przywilejów szlacheckich nastąpił za panowania

Konopacki - wojewoda i starosta świecki

Konopacki - wojewoda i starosta świecki

i boczne. Uroczystej konsekracji prezbiterium świątyni dokonał w 1521 r. biskup włocławski Maciej Drzewiecki. Jerzy Konopacki skutecznie zabiegał o swój majątek. Pod koniec swego życia z syna średnio zamożnego szlachcica stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich w Prusach Królewskich. Jego

Świętoszek - jako komedia klasycystyczna

Świętoszek - jako komedia klasycystyczna

karykaturalny, satyryczno-humorystyczny wizerunek Tartuffe'a - wielkiego próżniaka i obłudnika, któremu bliższe są ziemskie przyjemności niż deklarowane wartości religijne. Sam bohater wkracza na teren akcji dopiero w trzecim akcie i całkowicie potwierdza wcześniej wygłoszone na jego temat opinie. Orgon i jego

Jak przez lata rozwijała się gmina Jeżewo

Jak przez lata rozwijała się gmina Jeżewo

znamy tylko dzięki inicjałom - M.D., natomiast druga to rodzina Kalksztein-Osłowscy. W 1669 r. Osłowski (sędzia ziemski ze Świecia) sprzedał swoją część Fabianowi Kosowi, a druga została odkupiona przez Andrzeja Wierzbowskiego (wojewoda brzeski). W 1694 r. Białe nabył Kazimierz Kospot-Pawłowski, który

140 lat Banku Spółdzielczego w Nowem

140 lat Banku Spółdzielczego w Nowem

  Historia bankowości spółdzielczej sięga lat 50. XIX wieku. W tym okresie na Pomorzu i w Prusach Wschodnich powstały pierwsze Banki Ludowe. Entuzjastą i pomysłodawcą ich utworzenia był Hermann Schulze, który zajmował się zarządzaniem majątkami ziemskimi. Poznał on problemy rolników oraz

Kiedyś "dobra ziemskie", dziś - domy ludzi. Wracają spadkobiercy i pojawia się pismo ministra. "Wymienia m.in. moją działkę"

Kiedyś "dobra ziemskie", dziś - domy ludzi. Wracają spadkobiercy i pojawia się pismo ministra. "Wymienia m.in. moją działkę"

Chodzi o gminę Michałowice i Raszyn pod Warszawą i majątek o ogólnej powierzchni ponad 300 hektarów pod nazwą "Dobra Ziemskie Michałowice". Teren ten przed wojną należał do Barbary Grocholskiej. Po wojnie został jej odebrany na mocy dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. Rodzina

Bona Sforza

Bona Sforza

posiadłości ziemskie i kilka miast w południowych Włoszech, swoim dzieciom i krewnym pozostawiając zaledwie niewielką część majątku. Jednak dawka trucizny nie okazała się śmiertelna; Bona sporządziła nowy testament, w którym zapisała niemal wszystko Zygmuntowi Augustowi. Wkrótce po tym podano jej kolejną

Historia klasztoru Riłskiego

Klasztor Riłski, perła prawosławnej architektury, został założony w X w. w miejscu pustelni św. Jana z Riły. Carowie bułgarscy obdarowali go licznymi przywilejami i ofiarowali mu znaczne majątki ziemskie. Potwierdzili je po upadku królestwa bułgarskiego w 1396 r. otomańscy sułtani. Po pożarze w

Obozowe życie na krawędzi piekła

Obozowe życie na krawędzi piekła

fachowców w służbie medycznej - było tu zaledwie kilku lekarzy i dwóch sanitariuszy. Jeńcy ze stalagu II w Czarnem i stalagu II D Starogard zmuszani byli do katorżniczej pracy w niemieckich majątkach ziemskich. Ich miejscem wypoczynku po pracy była stajnia, w której więźniowie leżeli jeden przy drugim

Szczecinianka ma 110 lat. Widziała cara [zdjęcia]

Szczecinianka ma 110 lat. Widziała cara [zdjęcia]

pochodziła z rodu Radziwiłłów). Miała trzy siostry. Ojciec był ogrodnikiem w dużym majątku ziemskim. Po rewolucji bolszewickiej majątek zabrano. Rodzina musiała pracować w kołchozie. Po II wojnie światowej pani Łucja kilka lat pracowała na poczcie. Do Szczecina przyjechała z matką (ojciec zmarł tuż przed

Emerytalne uprzywilejowanie księży? Rzecznik episkopatu: To jakaś horrendalna pomyłka

uchwałę parlamentarną". Ksiądz Kloch po raz kolejny zwraca także uwagę, że Fundusz Kościelny i Komisja Majątkowa miały dwie różne przyczyny i podstawy prawne. Fundusz Kościelny został powołany w 1950 roku jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie. Komisja

Ustrój feudalny w średniowiecznej Europie

Ustrój feudalny w średniowiecznej Europie

obowiązku służby wojskowej. Równocześnie nastąpiła feudalizacja urzędów. Karol Wielki miał problem z zapełnieniem królewskiego skarbca, zaniechał więc wypłacania wynagrodzenia swoim urzędnikom w formie pieniężnej, a zaczął nadawać im majątki ziemskie. Początkowo dobra te wracały do króla z chwilą ustania

Reformacja (w Europie i w Polsce)

Reformacja (w Europie i w Polsce)

. Jednak majątki ziemskie nie zostały odebrane duchowieństwu w takim stopniu, jak to miało miejsce w Zachodniej Europie. Rozprzestrzenianiu się reformacji w Polsce sprzyjała także liberalna pod względem intelektualnym atmosfera na dworze królewskim, na dworach magnackich oraz biskupich. Dla biednych warstw

Jan Zamoyski

Jan Zamoyski

, porządkowanie archiwum skarbu koronnego. Za sumienne wykonywanie swych obowiązków Zamoyski otrzymywał od króla kolejne majątki ziemskie. W 1571 sekretarz ożenił się ze szlachcianką Anną Ossolińską, jednak zmarła ona po roku małżeństwa, nie dając mężowi potomka. Elekcja viritim Po bezpotomnej śmierci Zygmunta

Przywilej koszycki 1374 r.

Przywilej koszycki 1374 r.

ziemski sandomierski. Na tej podstawie dokonano anulowania zapisu Kujaw, ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, natomiast ziemię dobrzyńską wraz z grodami w Kruszwicy, Bydgoszczy, oraz Wałczu pozostawiono ks. słupskiemu jako lenno. Ludwik Węgierski nie zamierzał sprawować osobistych rządów w monarchii swego

Mistrz i Małgorzata - bohaterowie

Mistrz i Małgorzata - bohaterowie

moc. Mistrz zostaje bowiem za życia zaszczuty przez środowisko i odrzucony. Złamany, wypiera się siebie i swojej powieści. Poddaje się (inaczej niż Faust), rezygnuje. Traci nadzieję, dlatego nie może być zbawiony. Śmierć jest dla niego wybawieniem - końcem ziemskich mąk i cierpień. Nagrodę stanowi

Siemkowo ma siedemset lat

Siemkowo ma siedemset lat

Niemiec. Siemkowo w przeszłości było majątkiem ziemskim, do którego należały okoliczne wsie: część Jeziorek, Bramki, Wętfia i Lubodzieża oraz Krakówek. Pozostałością po nim jest dziś zespół pałacowo-parkowy, obecnie mieści się w pałacu (tak okoliczni nazywają dwór) szkoła podstawowa, w parku rosną wiekowe

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

zdjęty z tronu, ale zachowany przy życiu. Otrzymał on majątek ziemski i rentę, zmarł po 507 roku. Odoaker został obwołany przez swe wojska (nominalnie rzymskie, ale złożone głównie z Germanów) królem. Polityczna rozwaga skłoniła Odoakra do podjęcia negocjacji z Konstantynopolem. Proponował on uznanie

Boliwia na krawędzi rozpadu

Boliwia na krawędzi rozpadu

nowym parlamencie co najwyżej 38-proc. przedstawicielstwo. W niedzielnym referendum Morales uzyskał także zgodę na ponowne kandydowanie na prezydenta (dotąd można było pełnić tę funkcję tylko przez jedną kadencję). Ponad 70 proc. obywateli zgodziło się także, by maksymalna powierzchnia majątków

Wojna to zawsze była inwestycja, ale zyski z niej czerpie wąskie grono

pocztem wynosiło ok. 90 tys. zł. Samo uzbrojenie rycerza to 65 tys. zł. Za tyle teraz możemy kupić średniej klasy samochód. -Wczasach Grunwaldu to też były spore sumy. Zamożniejszej szlachcie majątki ziemskie dawały dochód ponad 1 tys. grzywien, czyli ok. 1,5 mln zł rocznie. Najliczniejsze jednak było

Odkrywamy Świętokrzyskie - Malice

- przedstawiany jako Zbawiciel Świata - trzyma jabłko lub kulę ziemską, już odpadła. Stojąca po prawej ręce Chrystusa rzeźba przedstawia świętego Piotra z księgą i kluczem. Postać po lewej straciła prawe ramię. Wyobraża świętego Jakuba, o czym świadczy zatarty częściowo napis "Jacobus". Prawdopodobnie

Zatrzymano podejrzaną o kradzież cennej rzeźby ogrodowej

Johanna Larassa, projektanta parków, zwana "głową ogrodnika" została wywieziona z dawnego majątku ziemskiego. "Rzeźba zniknęła z jednej z wysp, położonych na stawach. Kradzieży dokonano za pomocą specjalistycznego sprzętu, rzeźbę przeciągnięto z wysepki za pomocą stalowych lin"

Niewolnictwo ma się dobrze. W Brazylii

wielkich majątkach ziemskich oddalonych od miast. Niewolników używa się do wyrębu lasów, na hacjendach przy hodowli bydła i plantacjach trzciny cukrowej. Walkę przeciw niewolnictwu nasilił w ostatnich latach rząd lewicowego prezydenta Inacio Luli da Silvy. Tylko w ubiegłym roku sądy uwolniły od

Państwo Franków - geneza, rozwój terytorialny, ustrój polityczny

urzędnikom w formie pieniężnej, a zaczęli nadawać im majątki ziemskie. W czasach Chlodwiga dokonano kodyfikacji zwyczajowego prawa frankijskiego, zwanego salickim. Stanowiło ono przeciwwagę dla prawa rzymskiego, którym posługiwała się podbijana przez Franków ludność galijska. Osłabienie władzy Merowingów Po

Społeczeństwo polskie bez własnego państwa

stopniowo usuwany z urzędów i szkół, postępowała też niemiecka kolonizacja i konfiskaty majątków polskich. W odpowiedzi na zagrożenie germanizacją była strategia pracy organicznej i rozwoju gospodarczego zaboru, co było możliwe dzięki uwłaszczeniu chłopów. Symbolem tej postawy był poznański "Bazar"

Lewicowy prezydent Boliwii oskarża sądownictwo o sabotowanie postępowych reform

boliwijskiemu sądowi, zaprzeczyła, by została oszukana przy jej wykorzystaniu. Morales, odkąd ponad rok temu objął władzę po wygranych wyborach, idzie drogą swojego mistrza Wenezuelczyka Hugona Chaveza. Tak jak Chavez nacjonalizuje kolejne gałęzie gospodarki, od bogatych złóż gazu po majątki ziemskie. Zmierza

Czerwonolice żółwie panoszą się w Szczecinie

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W tym dawnym majątku ziemskim w sąsiedztwie Gumieniec jest m.in. park, a w parku - staw. - Zależy nam na ochronie środowiska naturalnego, a żółwie czerwonolice są dla niego zagrożeniem [wypierając nasze rodzime gatunki, np. żółwia błotnego - przyp. red.] - mówi

Boliwia się dzieli

departamentów do autonomii regionalnych, a także znosi ograniczenie prezydenckich kadencji do jednej i zapowiada kolejną parcelację wielkich majątków ziemskich. Nową konstytucję Morales musi jeszcze poddać pod narodowe referendum. Opozycja i zbuntowane departamenty z miejsca ją odrzuciły jako nielegalną oraz

Sąd Najwyższy przywrócił ostatecznie prawo SDP do jego majątku

nadzwyczajna miała charakter polityczny. Zaprzeczyli temu zarówno radca prawny SDRP Marek Konarski, jak i wiceprzewodniczący SDRP Andrzej Ziemski. SDRP argumentowało przed sądem, że nie ma dowodów na tożsamość "starego" i "nowego" SDP. Według mec. Konarskiego, sytuację utrudnia dodatkowo

Czy Paragwajczycy wybiorą biskupa na prezydenta

pragnienie odsunięcia od władzy skorumpowanej do cna klasy partyjnych biurokratów. W kampanii Lugo obiecywał umiarkowanie lewicowe reformy, jak wywłaszczenia nieproduktywnych majątków ziemskich oraz rewizję kluczowego dla gospodarki traktatu energetycznego z Brazylią i Argentyną. Traktat był w kampanii

Z rodziną Gieschów jest jak z yeti

kolegia zarządu. Można przypuszczać, że duża część współwłaścicieli spółki nigdy nie widziała na oczy źródła swojego majątku. Trzeba pamiętać, że to był inny rodzaj własności niż Hencklowie von Donnersmarckowie czy Ballestremowie, którzy mieli na Górnym Śląsku ogromne majątki ziemskie. Dlatego też

Założycielka "Pań ubogich"

natchnionych Biblią słów można wyobrazić sobie Klarę jako zakonnicę unoszoną mistycznym przeżyciem, oderwaną od ziemskich problemów. Ale taki obraz Świętej może pojawić się jedynie na pierwszy rzut oka. Kim zatem była Klara z Asyżu? Urodziła się w rodzinie szlacheckiej w Asyżu. W dzieciństwie i młodości nie

Chavez przeholował?

Kiedy kilka miesięcy temu po wygranych wyborach prezydent Hugo Chavez zapowiadał zamknięcie opozycyjnej telewizji RCTV Caracas, nie spodziewał się zapewne, że zderzy się z takim sprzeciwem. Wenezuelczycy nie protestowali, gdy wywłaszczał majątki ziemskie, nacjonalizował złoża ropy i firmy

Perseidy: łzy, które zdobią niebo

skarby Kościoła?". Kilka dni wcześniej ścięci zostali papież Sykstus II i jego czterej diakoni. Wawrzyńca, skarbnika chrześcijańskiej gminy, na razie oszczędzono. Ale że nie wyjawił majątku Kościoła (ponoć oddał wszystko rzymskiej biedocie), okrutnie go potraktowano. Był torturowany na via Tiburtina

Rewolucja kulturalna Chaveza

Rządzący od dziesięciu lat Chavez od 2007 r. otwarcie mówi o konieczności zniszczenia kapitalizmu i budowie "socjalizmu XXI w.". Dotąd obsadzał swoimi zwolennikami organy państwa, nacjonalizował prywatne koncerny i majątki ziemskie, ustanawiał państwowe ceny, zamykał i przejmował prywatne

Kokainowi baronowie paktują z USA

podstawionych figurantów, a zgromadzoną dzięki szmuglowi kokainy do USA: pieniądze z kont bankowych, depozyty, gotówkę, domy, mieszkania, majątki ziemskie, przedsiębiorstwa. Wszystko. I to, co ma w Kolumbii, i to, co ukryła w Hiszpanii, Panamie, Ekwadorze, Wenezueli czy samych Stanach. Rodzina będzie też

Walka o spadek po ofiarach Holocaustu w Izraelu

początku XX w. syjonistyczni wysłannicy z Palestyny sprzedawali europejskim Żydom działki pod Jerozolimą czy Hajfą. Również te zakupy były traktowane jako datek dla żydowskiego osadnictwa - niewielu świeżo upieczonych posiadaczy ziemskich myślało, że kiedykolwiek postawi nogę na własnym gruncie. Holocaust

Zaczęło się w XV wieku od dziedzińca dla nierozumnych

Bismarcka. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości trzypiętrowy okazały pałac przejmuje Urząd Ziemski w Grudziądzu, który wystawia go na sprzedaż. Majątek kupują werbiści. W dzień, kiedy stali się jego właścicielami, ktoś podpalił wszystkie budynki. Pałac doszczętnie się spalił. Misjonarze odbudowali go

Prezydent Boliwii jest banitą we własnym kraju

;cambas". Tym pierwszym Morales obiecuje przejęcie władzy po wiekach panowania białych Kreolów, drugim zaś - utratę władzy, bogactw i wyrzeczenia. Właśnie zapędy nacjonalizacyjne Moralesa, a przede wszystkim przejęcie koncernów gazowych i naftowych oraz przymusowe wywłaszczenia wielkich majątków

Buddenbrookowie po turecku - "Cevdet Bej i synowie" Pamuka

autora koncentruje się na pokoleniu synów - tym, które nie musi już zdobywać majątku, ale musi go utrzymać, pomnożyć, a przede wszystkim - odpowiedzieć sobie na pytanie, co z nim zrobić. Każda kupiecka rodzina musi mieć swoją czarną owcę. Pamuk przymierza do tej roli Refika, jednego z tytułowych "

Boliwia na skraju pęknięcia

wywłaszczanie niewykorzystywanych właściwie wielkich majątków ziemskich skupionych zwłaszcza w nizinnych regionach. 1 maja, a więc tuż przed niedzielnym głosowaniem w Santa Cruz, rząd demonstracyjnie znacjonalizował włoski koncern telefoniczny Entel oraz ostatnie trzy międzynarodowe spółki naftowe

Nadzieja białych i czarnych

. Choć byli w sobie zakochani, 25-letni kapitan z mizernym, zadłużonym majątkiem ziemskim nie miał szansy na małżeństwo z panną, którą ojciec chciał wydać (i dopiął swego) za księcia Lubomirskiego. Storozynski przyjął za częścią relacji, że Kościuszko porwał pannę, ale ich powozu dopadł pościg jej ojca

Ratujmy Płockie Powązki - już po raz ósmy

Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach, ale także tej uczelni nie skończył. Został relegowany za działalność podziemną. Od tej pory utrzymywał się z prowadzenia majątku ziemskiego. Jeszcze dwukrotnie za swoją działalność usłyszał z ust carskiego sędziego wyrok skazujący, jeden musiał odsiedzieć w więzieniu w

Marynarz i pisarz

siostry i szwagra został opiekunem przyszłego pisarza i jego głównym łącznikiem z krajem po opuszczeniu przez 17-letniego chłopca ojczyzny. Józef Konrad Korzeniowski, wychowany na literaturze romantycznej, ale i na trzeźwym pragmatyzmie stryja, zarządcy rodzinnego majątku ziemskiego, nie zapomniał żadnej

Fiński prawnik walczy o Karelię w strasburskim trybunale

Prawnik z Helsinek Kari Silvennoinen pozwał Rosję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zarzucił jej łamanie prawa Finów do korzystania ze swej ziemskiej własności w Karelii, zagarniętej w połowie lat 40. przez ZSRR. Na razie wystąpił w imieniu trzech klientów - ich pozwy

Dziennikarskie etaty jadą do Indii

ziemski, którego nigdy nie ma w majątku", a który każe uprawiać pola prymitywną metodą wypalania. New York Times Company jest dochodowy, ale tnie zatrudnienie, by tak było dalej. Od kiedy przejął gazetę w 2005 r. z redakcji odeszło już 200 osób. Trzy lata temu głośno było o przeniesieniu do Indii

Lubomirscy żądają wydania kluczy do Zamku w Nowym Wiśniczu

. Członkowie Rodu nadal przebywają w Nowym Wiśniczu. Początki Zamku w Wiśniczu sięgają połowy XIV wieku, gdy wokół miejscowości swoje posiadłości ziemskie miał ród Kmitów herbu Szreniawa - był on wówczas rezydencją obronną właścicieli majątku. Zamek pozostał w rękach Kmitów do połowy XVI wieku, później jego

Daniel Ortega chce wrócić do władzy w Nikaragui

Frontu Wyzwolenia Narodowego, który obalił dyktaturę Anastasia Somozy. Ortega był wówczas nadzieją Nikaragui, zdewastowanej po dziesięcioleciach rządów bezwzględnego klanu Somozów. Sandiniści parcelowali majątki ziemskie i oddawali je bezrolnym chłopom. Wywłaszczali przedsiębiorców, prowadzili kampanię

Skołowani w skarbówce

Przepis wydaje się prosty - pracownicy urzędów skarbowych i izb skarbowych muszą do 15 maja składać oświadczenie majątkowe wraz z rocznym PIT-em. W tym roku to ich pierwsza taka spowiedź. I w praktyce nic nie okazuje się proste. Obowiązek ujawnienia majątku nałożyła ustawa z ub.r. o utworzeniu

Pierwszy proces w sprawie wysiedlonych Łemków

. mieszkańców danej miejscowości). Wysiedlanych osadzano w zrujnowanych domach. W lipcu 1949 r. władze wydały dekret o przejęciu na własność państwa "nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich położonych w niektórych powiatach województw rzeszowskiego, białostockiego

Zmarł Siegiej Michałkow, autor hymnu ZSRR

. Jeśli chodzi o wierną służbę władzy Siergiej Michałkow był godnym kontynuatorem rodu. Pozbawiony przez rewolucję majątków ziemskich, pałacu i nawet możliwości nauki, pracował w fabryce tkackiej, jeździł po kraju z ekspedycjami geologicznymi. Jednocześnie, rymując od dziecka, powoli wstępował na drabinę

Arcybiskup Alfons Nossol: Zjednoczona Europa to dar nieba

pojednania. Po pierwsze Krzyżowa była siedzibą tzw. Kręgu z Krzyżowej, który gromadził członków ruchu oporu przeciw hitleryzmowi, narodowemu socjalizmowi, zbrodniom, Holocaustowi i którego członkowie zastanawiali się nad kształtem nowych Niemiec. Z drugiej strony Helmut von Moltke, właściciel majątku w

Lektury na XXI w.

: obdarował go majątkiem i przywilejami. Żeby w "Żywocie św. Kingi" rzeczona Kinga, księżniczka węgierska, po śmierci Bolesława Wstydliwego nie musiała iść do klasztoru, tylko znalazła szczęście w ramionach innego króla. Żeby w "Legendzie o św. Aleksym" Aleksy nie udawał takiego świętego

Dobry car

przed złem, to nasza wielowiekowa tradycja - mówi znana socjolog Olga Krysztanowska. I dodaje: - Świadczy o tym choćby słowo "dacza", które można uznać za jeden z symboli Rosji. Pierwotnie oznaczało nie dom letniskowy pod miastem, ale majątek ziemski, którego człowiek nie kupił ani nie

MATURA 2014, WOS, poziom podstawowy - odpowiedzi

właściwą nazwę rodziny zgodną z podanym kryterium. Odpowiedzi wybierz spośród podanych: monogamiczna, matrylinearna, patrylinearna, partnerska, poliandryczna. A. dziedziczenie Rodzina, w której dziedziczenie nazwiska i majątku występuje wyłącznie w linii męskiej. - patrylinearna B. relacje interpersonalne

Genialny Heweliusz

, Jan Kazimierz (w 1659 roku odwiedził astronoma w jego gdańskim obserwatorium), obdarował Heweliusza posiadłością ziemską oraz przywilejem zezwalającym na założenie własnej drukarni i wyłączną sprzedaż swoich książek. Gotówka z monarszego skarbca zaczęła płynąć od 1664 roku, tyle że z zagranicy. Król

Pinochet, samotny dyktator

zawsze zerwało z człowiekiem, który przez lata uchodził za jego największego bohatera. A latem 1973 r., kiedy kraj kipiał w lewicowej gorączce strajków, okupacji majątków ziemskich, samowolnych wywłaszczeń, manifestacji ulicznych, a Santiago de Chile trzęsło się od plotek o spisku wojskowych, Pinochet

O królu, który przestał być bogiem

panować, lecz i rządzić. W 2002 r. rozpędził parlament, a w 2005 r. - także stworzony przez partie polityczne rząd. Wprowadził stan wyjątkowy, kazał więzić dysydentów, zamykać gazety. Otoczył się nadskakującymi mu arystokratami i posiadaczami ziemskimi, którym podobnie jak jemu samemu zagrażały wszelkie

1 grudnia. Dziś kolej staje na głowie

Co tak naprawdę się stało? Jak pisała Gazeta Wyborcza wraz z początkiem miesiąca połączenia pośpieszne, międzywojewódzkie, wraz z majątkiem niezbędnym do ich obsłużenia oraz pracownikami, przejmuje spółka PKP InterCity. Przewozy lokalne obsługiwane przez PKP Przewozy Regionalne trafią pod kuratele

Co było naprawdę, a co zmyślił Matejko

funkcji. Jan Żiżka z Trocnowa (7) Matejko, po ojcu z pochodzenia Czech, nie mógł pominąć na obrazie czeskiego bohatera narodowego Jana Żiżki. O jego roli w bitwie pod Grunwaldem nic nie wiemy. Był, walczył zawodowo - zajmował się tym, odkąd 10 lat wcześniej utracił majątek ziemski. Wodzowska sława

Wrocławski skarb z Bremy

okazji przejęcia przez Michaela dóbr po zmarłym ojcu Georgu II Fürście, w tym posiadłości ziemskiej Miedzianka w okręgu jeleniogórskim. Cnoty i Sobieski Dr Oszczanowski marzy, że do Wrocławia trafi też kubek z medalami, zrobiony przez Christiana Wincklera z okazji zwycięstwa nad Turkami pod

Czarne dni Jukosu

Wszystko wyjaśni się za kilka tygodni, gdy sąd rozstrzygnie, czy Jukos ma zapłacić fiskusowi prawie 3,5 mld dol. zaległych podatków za 2000 r. Na razie jako zabezpieczenie tej sumy w połowie kwietnia zamrożono cały majątek spółki. Pierwszą rozprawę zaplanowano na 7 maja. Na razie Jukos nie może

Złota era globalnej niszy

Chrisa Andersona, redaktora naczelnego miesięcznika "Wired". Teoria ta nawiązuje do spostrzeżenia dokonanego sto lat temu przez włoskiego ekonomistę Vilfredo Pareto, który zauważył, że 80 proc. majątku we Włoszech należy do 20 proc. obywateli, przy czym podobny rozkład statystyczny obserwuje

Przemówienie Baracka Obamy wygłoszone w Berlinie

dlaczego Ameryka nie może dokonac zwrotu do wewnątrz. Oto dlaczego Europa nie może zwrócić się do wewnątrz. Ameryka nie ma lepszego partnera niż Europa. Nadszedł czas budowania nowych mostów na kuli ziemskiej, równie trwałych jak ten przerzucony przez Atlantyk. Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku nadszedł dla

Światowa prasa o Papieżu (środa)

nie zmarłym papieżom. "Washington Post" Anne Applebaum Jak papież obalił komunizm Papież przyczynił się na dwa sposoby do obalenia reżimu komunistycznego. Był to system, w którym do państwa należał cały, albo prawie cały, majątek: fabryki, gospodarstwa rolne, domy. Państwo miało też monopol

Monty Python to jest to!

arystokracji w porę zgilotynowali lub zrujnowali, o tyle u nas w XIX wieku wciąż było wystarczająco dużo arystokratów, którzy żyli z wielkich majątków ziemskich i mieli nieprawdopodobnie dużo wolnego czasu. Francuzi najchętniej wyruszali na krucjaty - czy to religijne, czy rewolucyjne. Brytyjczycy natomiast

Bohaterowie ostatniej wojny i matka Gombrowicza

. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Rumunii, wrócił w 1941 roku i wpadł w ręce gestapo. Przeżył wojnę. Działał w Kielcach aktywnie w PTTK, publikował w miejscowej prasie. 8. Tuż obok pochowany jest Ambroży Skarżyński (1845-1921), baron, za działalność patriotyczną pozbawiony majątku i zmuszony

W Rosji wciąż trwa dyskusja, czy ziemia może być własnością prywatną

martwym. Borys Jelcyn już siedem lat temu przekazał Dumie projekt kodeksu ziemskiego zezwalający na kupno-sprzedaż gruntów w miastach i na wsi. Zdominowana przez komunistów Duma w 1997 r. go zatwierdziła, jednak z poprawką zabraniającą handlowania ziemią. Jelcyn zawetował zniekształconą ustawę

Jakie były dwa lata rządów Putina?

rosyjskie przedsiębiorstwa zmniejszył się o kwotę równą 3 proc. PKB. W tym roku zmniejszy się o kolejne 1,5 proc. PKB. Po dziewięciu latach przepychanek i sporów Rosja dostała kodeks ziemski zezwalający na kupno, sprzedaż, zastawianie i dziedziczenie działek budowlanych, przemysłowych i ogrodowych. W tym

Wystąpienie marszałka-seniora Aleksandra Małachowskiego

parlamentarzystów. Chciałbym jednak mówić nie tylko we własnym imieniu, lecz także w imieniu pokolenia do którego należę, pokolenia co wzięło udział w najstraszniejszych z wojen w dziejach świata. Mamy za sobą długie lata walki, a także śmierć licznych przyjaciół na wielu frontach kuli ziemskiej. Byliśmy pod Lenino

Rosja dziś - mafia upaństwowiona

2000 r. został ministrem rozwoju gospodarczego i handlu). Pamiętam, z jakim entuzjazmem 28-letni Arkadij Dworkowicz, jeden z najbliższych współpracowników Grefa, opowiadał mi, że wkrótce Rosja będzie mieć kodeks ziemski po raz pierwszy w historii tego kraju zezwalający na swobodny obrót ziemią, a także

Wybory parlamentarne na Ukrainie to próba sił przed walką o prezydenturę

Prywatnych Właścicieli Ziemskich skupiającym 40 tys. rolników prywatnych. Zarząd związku poparł kilka miesięcy temu b. premiera i lidera centroprawicowej koalicji Nasza Ukraina Wiktora Juszczenkę, bo to za jego rządów zlikwidowano kołchozy, a byłym kołchoźnikom zaczęto nadawać ziemię. Władze zaczęły jednak

Autoportret bez kobiety

takiego, jak wzorowa "Rodzina Połanieckich", gdzie Stach, łebski kapitalista, dorabia się szybko, choć podejrzanie, i rzuca zacnej Maryni do stóp brylant oraz ziemski majątek jej zrujnowanego papy.Na razie natrafiam na obcokrajowców. A to Marcel Proust z miłością Swanna do Odetty, a to Stendhal

Zabetonowana Japonia

zapewnienie bezpieczeństwa Japonii i pozostawili tu bazy wojskowe. Udzielili Tokio ogromnej pomocy materialnej. Fasada państwa Meiji - cesarz, dyktatura wojskowa, dominacja właścicieli ziemskich - została zastąpiona przez biurokratyczny kompleks przemysłowy. Tylko nieliczni japońscy zbrodniarze wojenni

Pakistan - szakale o północy

nawet - pomysł na naprawę kraju. W Pakistanie nie powiodła się żadna reforma rolna, gdyż ci, którzy mieli ją wprowadzać, sami są właścicielami ziemskimi. Również majątek oficera rośnie z każdą kolejną belką czy gwiazdką na pagonie. W Pakistanie działają cztery główne agencje wywiadowcze. Politycznie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów