kwota bazowa do emerytury

ma

Zmiany stawek w ZUS. Wyższe najniższe emerytury

Zmiany stawek w ZUS. Wyższe najniższe emerytury

Od 1 marca wzrastają najniższe emerytury i renty oraz dodatki do nich - ogłosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na korzyść zmienia się także kwota bazowa, na podstawie której obliczana jest emerytura. Będzie wynosiła 1977,20 zł (obecnie 1903,03 zł)

Trybunał Konstytucyjny o zamianie renty na emeryturę

Rencista, który dorabiał krócej niż 30 miesięcy, nie ma prawa do emerytury z nową, wyższą kwotą bazową. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ten przepis nie łamie zasad równości i sprawiedliwości społecznej

"GP": Wzrosną emerytury i renty

Od marca emerytury i renty wzrosną o sześć procent - informuje "Gazeta Prawna".

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

emeryturę Wysokość świadczenia zależy od: wysokości tzw. podstawy wymiaru; okresów składkowego i nieskładkowego; tzw. kwoty bazowej. Najpierw ZUS oblicza podstawę wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Ma do wyboru jedną z dwóch możliwości: 20 lat dowolnie

Prezydent nie pomoże pracującym emerytom

Prezydent nie pomoże pracującym emerytom

przepisów, jeśli zdecydują się kontynuować pracę i tym samym stracą od października emerytury, zyskają korzystniejszy sposób ich naliczania. Jeżeli w przyszłości wystąpią o świadczenia ponownie, to ZUS ustali emeryturę z nową kwotą bazową i podstawą wymiaru.

"GP": Przyszły emerycie, weź na wstrzymanie

Chodzi o to, że szybki wzrost płac i wprowadzona od stycznia kolejna obniżka składki rentowej spowodują, że obowiązująca od marca kwota bazowa, mająca bardzo istotny wpływ na wysokość świadczenia, może być zdecydowanie wyższa. Dziennik szacuje, że wzrośnie z 2275 zł do ok. 2548 zł. Na tej podstawie

Rosną pensje

W całym zeszłym roku średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 2477,23 zł - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że w ciągu roku wzrosło prawie o 4,1 proc. Jednocześnie GUS podał nową kwotę bazową, na podstawie której będą obliczane emerytury od początku marca tego

Emeryci skarżą ZUS

Kiedy w 1993 r., za rządu Hanny Suchockiej, w państwowej kasie brakowało pieniędzy na emerytury, parlament obniżył tzw. kwotę bazową, od której je naliczano - ze 100 do 91 proc. Dla 5,3 mln emerytów i rencistów oznaczało to stratę kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Ustawę o obniżeniu kwoty

W marcu wzrosną renty i emerytury

, iż nowa kwota bazowa służąca do wyliczania wysokości emerytur i rent wzrośnie od marca o 74 PLN, ale to dotyczy tych osób, które będą od marca starały się o świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS: od 1 marca wzrosną minimalne emerytury i renty

pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 8,18 zł do 163,15 zł. Renat socjalna będzie wynosiła 534,48 zł, świadczenie przedemerytalne ? 757,79 zł, a kwota bazowa ? 2275,37 zł.

Szybsza likwidacja starego portfela?

emeryturę lub rentę w latach 90. Ich świadczenia nazywa się starym portfelem. Ustawą budżetową z 1993 r. tym emerytom i rencistom obcięto kwotę bazową, czyli stawkę, która służy do obliczania wysokości świadczeń. Kto szedł na emeryturę w 1993 r., miał tylko 91 proc. tej kwoty. Ci którzy szli na nią rok

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

znaczenie ma tu rok urodzenia. Emerytura z ZUS po staremu Dostają ją urodzeni przed końcem 1948 r., bo - przypomnijmy - oni należą do starego systemu. Wysokość świadczeń zależy od: wysokości tzw. podstawy wymiaru, okresu składkowego i nieskładkowego, tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania

Bogaci, ratujcie budżet

Bogaci, ratujcie budżet

złotych. Już raz się zdarzyło, że polski rząd w kryzysie ratował się pieniędzmi emerytów. W 1993 roku za rządu Hanny Suchockiej, gdy w państwowej kasie brakowało pieniędzy na emerytury, parlament obniżył tzw. kwotę bazową, od której je naliczano, ze 100 do 91 proc. Dla 5,3 mln emerytów i rencistów

Renty i emerytury po nowemu

podwyżki były nie rzadsze niż co dwa lata (w pierwotnej wersji co trzy). Kolejny uszczerbek w dochodach spowoduje likwidacja tzw. starego portfela. Swoją wersję zadośćuczynienia emerytom, którym w przeszłości obniżono tzw. kwotę bazową ze 100 do 93 proc. (to podstawa naliczania emerytury), zgłosiła SdPl

ZUS daje drugą emeryturę

przepisie zyskuje. Jednym ze składników świadczenia jest tzw. część socjalna obliczana na podstawie kwoty bazowej. Ta kwota obecnie wynosi 1903,03 zł, a kiedyś było to 666,96 zł. Rzeczniczka przestrzega jednak, że są tacy, dla których ustalenie na nowo emerytury może być niekorzystne. - Jeśli kobieta

Nauczyciele: Tną pensje

Nauczyciele: Tną pensje

obiecał negocjacje płacowe. Miały się odbyć w wakacje. Ale do żadnego spotkania nie doszło. Ministerstwo Finansów problemu z nauczycielskimi podwyżkami w 2008 r. nie widzi. - Kwota bazowa wyznacza tylko minimalny próg wynagrodzenia. Samorządy mogą przecież płacić więcej niż to minimum. A subwencja

Rektor UAM: Oddaję część władzy

Rektor UAM: Oddaję część władzy

razie nie mamy powodu do narzekań, co roku uzyskujemy dodatni wynik finansowy. Ale przewidując sytuację, która może nastąpić za kilka lat, musimy zastanowić się, jak zwiększać przychody i zmniejszać koszty. W Polsce jesteśmy jedną z niewielu dużych uczelni, której finanse są tak scentralizowane. Przez

Rząd: w 2003 r. wcześniejsza waloryzacja emerytur

. Jak ta deklaracja ma się do wypowiedzi premiera, który naciska na Narodowy Bank Polski, by poluzowana została polityka inflacyjna? Min. Hausner nie odpowiedział nam na to pytanie. Jedna kwota bazowa To jeszcze nie wszystko. Rząd planuje również zmienić sposób ustalania kwoty bazowej do wyliczania

ZUS nadal straszy emerytów komornikiem

sprzedawanych na bazarach i kserowanych między znajomymi. W 1993 r. rząd Hanny Suchockiej obniżył tzw. kwotę bazową, od której naliczano emerytury. Dla 5,3 mln emerytów i rencistów oznaczało to stratę kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Pomysł zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, ale jego orzeczenie

Hausner nie odchodzi z rządu

rencistów i emerytów. Ukłonem w stronę emerytów - których, gdyby ustawa o nowych zasadach waloryzacji przeszła przez Sejm, czekają rzadsze i mniej korzystne podwyżki - ma być likwidacja tzw. starego portfela. Chodzi o zadośćuczynienie emerytom, którym niegdyś obniżono tzw. kwotę bazową, będącą podstawą

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

odpowiednio mniejsza przez te pierwsze. W wyniku takiego przesunięcia księgowo spada (wyemitowane) zadłużenie państwa co wywołuje złudzenie oszczędności. W rzeczywistości jednak zobowiązania pozostają te same, gdyż prawo do emerytury wynikające z zapisu tej samej kwoty na koncie zarządzanym przez ZUS i PTE

Renty będą niższe, bo zmieni się ich obliczanie

byłyby często wyższe od emerytur. - Takie rozwiązanie byłoby niesprawiedliwe i mogło zachęcać do przechodzenia na renty - powiedział "GP" Romuald Poliński, wiceminister pracy i polityki społecznej. Zmianę popiera także Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), ale obawia się, że

Projekt ustawy o Centralnym Urzędzie Antykorupcujnym

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Centralny Urząd Antykorupcyjny, zwany dalej "CUA", do spraw zwalczania nadużyć w instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego oraz działalności godzącej w istotne interesy finansowe państwa. 2. Nazwa Centralny Urząd

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje