kobieta pobi砤 m昕a

cheko

Pobi 84-letnia kobiet i jej 80-letniego m昕a

Pobi 84-letnia kobiet i jej 80-letniego m昕a

S眃 Rejonowy w Toruniu zastosowa 秗odek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesi阠y wobec 25 letniego mieszka馽a Torunia. M昕czyzna w ci眊u p蟪 roku dokona w mie禼ie kilku rozboj體.

Zabi砤 znajomego nog od sto硊, bo si zdenerwowa砤. Wcze秐iej zamordowa砤 m昕a

S眃 w Kutnie w woj. 丑dzkim aresztowa 41-letni kobiet podejrzan o zab骿stwo znajomego, kt髍ego mia砤 zakatowa nog od sto硊. By砤by to ju druga zbrodnia Doroty S. W latach 90. zosta砤 skazana za zab骿stwo m昕a; ma te na koncie wyrok za pobicie innego m昕czyzny.

"Zobaczy砮m zdj阠ia 縪ny po pobiciu w policyjnych aktach. Straszne. Nie widzia砮m innych ofiar w takim stanie"

Do秝iadczony policjant z komendy wojew骴zkiej w Lublinie siedzi w celi za zn阠anie si nad 縪n. Ostatnio pobi j tak, 縠 mia砤 m.in. z砤many nos i zwichni阾y 硂kie. Trafi砤 do szpitala. Jej m笨 縜硊je tego, co zrobi. Obiecuje popraw - wstrz眘n瓿y nim policyjne materia硑 dotycz眂e przemocy. - Nie widzia砮m innych tak mocno pobitych kobiet - m體i, p砤cz眂. - Bardzo 縜硊j - dodaje. S眃 zdecydowa dzi, 縠 posiedzi w areszcie kolejne trzy miesi眂e.

Kobieta mnie bije!

Kobieta mnie bije!

Jak p蠹niej t硊maczyli ma晨onkowie, zirytowa硂 ich zachowanie ochrony. Dyskusja zako馽zy砤 si walk wr阠z, a ofiara krewkiej pary dozna砤 og髄nych obra縠. Tylko m笨 trafi do aresztu. 痮n zwolniono, poniewa karmi piersi dziecko. Wcze秐iej jednak policjanci stwierdzili, 縠 kobieta mia砤 0,74

Tak si zdenerwowa砤, 縠 d糶n瓿a m昕a no縠m

Tak si zdenerwowa砤, 縠 d糶n瓿a m昕a no縠m

Po powrocie z pracy 55-letnia mieszkanka Lidzbarka Warmi駍kiego w woj. warmi駍ko- mazurskim po raz kolejny zasta砤 w domu swojego m昕a kompletnie pijanego. Zdenerwowa硂 j to tak bardzo, 縠 pomi阣zy ma晨onkami dosz硂 do awantury. Agresywna kobieta zacz瓿a ok砤da m昕czyzn butem, a nast阷nie

''Napadli na nas ze wszystkich stron, bili kobiety''

''Napadli na nas ze wszystkich stron, bili kobiety''

kaszenki - doda Harbaczou. - Napadli na nas ze wszystkich stron przebrani ludzie, bili kobiety. Wielu jest pobitych, ludzie maj po砤mane r阠e - opisywa atak na opozycyjn kolumn Wiktar Harbaczou, m笨 zaufania jednego z kandydat體 na urz眃 prezydenta U砤dzimira Niaklajeua. Kilka godzin wcze秐iej ten

Pobi砤 i uwi陑i砤 te禼iow aby m骳... sprzeda krow

Pobi砤 i uwi陑i砤 te禼iow aby m骳... sprzeda krow

postanowi砤 doprowadzi transakcj do skutku. W tym celu pobi砤 te禼iow i uwi陑i砤 j w domu aby ta nie przeszkadza砤 w realizacji jej planu. Krow sprzeda砤. Poszkodowan 83-letni kobiet uwolni z zamkni阠ia dopiero po paru godzinach jej syn. Synowa zosta砤 zatrzymana przez policj i trafi砤 do aresztu

S眘iad us硑sza krzyk i p砤cz kobiety za 禼ian. Nie waha si

S眘iad us硑sza krzyk i p砤cz kobiety za 禼ian. Nie waha si

obezw砤dni agresora, kt髍ym okaza si m笨 kobiety. S眘iad zawiadomi policj, kt髍a dzi阫i jego interwencji, uj瓿a na gor眂ym uczynku sprawc przemocy domowej. Pokrzywdzona 30-latka mia砤 na ciele 秎ady pobicia. Teraz spraw przej阬i kryminalni, kt髍zy doprowadzili agresywnego m昕czyzn do prokuratury z

痮na nam體i砤 znajomych, by pobili jej m昕a. Policja zatrzyma砤 sprawc體

痮na nam體i砤 znajomych, by pobili jej m昕a. Policja zatrzyma砤 sprawc體

Jak wst阷nie ustalili policjanci, kobieta poskar縴砤 si znajomym na to, i jej m笨 trzyma rzeczy, kt髍e nale勘 do niej. Sprawcy postanowili "da nauczk" pokrzywdzonemu. Wpadli do jednego z mieszka w al. Niepodleg硂禼i, gdzie pobili 29-latka. Na odchodne zabrali monitor komputerowy

Madonna zachowa砤 si "z klas", bo nie zg硂si砤 pobicia? Dwutygodnik przeprasza za "niefortunny" zwrot

Madonna zachowa砤 si "z klas", bo nie zg硂si砤 pobicia? Dwutygodnik przeprasza za "niefortunny" zwrot

policji, 縠 zosta砤 pobita przez swojego m昕a kijem bejsbolowym", za co 體 m笨 m骻砨y wr骳i do wi陑ienia. Dla "Party" babka z klas, to taka, kt髍a nie leci na policj po ka縟ym pobiciu przez m昕a.Posted by Press on 21 lipca 2015 Reakcja "Party" przeprasza Po ogromnym

"Ma wielkie, sztuczne cycki". Skandal w USA po ujawnieniu prywatnej rozmowy Donalda Trumpa

"Ma wielkie, sztuczne cycki". Skandal w USA po ujawnieniu prywatnej rozmowy Donalda Trumpa

publicznie kpi z ich wygl眃u. Tego samego dnia telewizja CNN poda砤, 縠 republika駍ki kandydat do Bia砮go Domu kwestionuje oficjalne ustalenia w g硂秐ej przed laty sprawie ci昕kiego pobicia i zgwa砪enia kobiety w Parku Centralnym w Nowym Jorku, kt髍a uprawia砤 tam jogging.  

Po s硂wach o "wielkich cyckach" chc, by Trump si wycofa. Kontrowersyjny polityk podj背 decyzj

Po s硂wach o "wielkich cyckach" chc, by Trump si wycofa. Kontrowersyjny polityk podj背 decyzj

okazjach Trump nazywa kobiety "秝iniami", u縴wa tak縠 poni縜j眂ych okre秎e pod ich adresem i publicznie kpi z ich wygl眃u. Tego samego dnia telewizja CNN poda砤, 縠 republika駍ki kandydat do Bia砮go Domu kwestionuje oficjalne ustalenia w g硂秐ej przed laty sprawie ci昕kiego pobicia i

Ze strachu przed synem mieszkaj w lesie pod Kielcami: "On nas zabije". Dlaczego nikt im nie pom骻?

Ze strachu przed synem mieszkaj w lesie pod Kielcami: "On nas zabije". Dlaczego nikt im nie pom骻?

ka縟ej chwili. Pomocy na razie nie ma Urz阣nicy przekonuj, 縠 zrobili wszystko, co mogli, by pom骳 rodzinie. - T硊macz, 縠 proponowali kobietom pobyt w o秗odku dla ofiar przemocy, jednak Zofia Ko砤cz nie chcia砤 zostawi m昕a samego. P蠹niej pojawi砤 si propozycja wynaj阠ia mieszkania. - Dopiero

Bili i gwa砪ili, 縠by w ten spos骲 wymierzy sprawiedliwo舵

Bili i gwa砪ili, 縠by w ten spos骲 wymierzy sprawiedliwo舵

Krakowska prokuratura oskar縜 ca砤 czw髍k o wdarcie si do mieszkania, pobicie i zbiorowy gwa硉. Najm硂dszy z oskar縪nych ma 18 lat, najstarszy - 23. 痑den nie przyznaje si do zgwa砪enia kobiety, cho nie zaprzeczaj, 縠 bili jej m昕a. Dramatyczne sceny rozegra硑 si w nocy z 13 na 14 czerwca

"Boj si, 縠 m骿 m笨 zostanie wdowcem", "Nazywali mnie morderczyni". Historie kobiet, kt髍e wyjd na ulice

"Boj si, 縠 m骿 m笨 zostanie wdowcem", "Nazywali mnie morderczyni". Historie kobiet, kt髍e wyjd na ulice

jakichkolwiek komplikacji, choroby, m骿 m笨 zostanie wdowcem, bo zamiast 縪ny i dziecka, b阣zie mia 縪n trzy metry pod piachem. Zacz阬i秏y si stara i... nic nie wychodzi. Dajemy sobie jeszcze czas, jednak znaj眂 historie kobiet w mojej rodzinie (a ka縟a mia砤 problemy z zaj禼iem i kilka skorzysta硂 z in

Lublin: M笨 zakatowa 縪n na 秏ier?

Lublin: M笨 zakatowa 縪n na 秏ier?

Kobieta mieszka砤 z m昕em i tr骿k dzieci. Policja ustali砤, 縠 dzie przed tragedi, ma晨e駍two pi硂 alkohol. M笨 zmar砮j, 33-letni Hubert Z. trafi do policyjnego aresztu. W momencie zatrzymania wydychanym powietrzu mia 2,5 promila alkoholu. Dzieci zmar砮j s pod opiek Pogotowia Opieku馽zego w

Indie. Szwajcarska turystka pad砤 ofiar zbiorowego gwa硉u

Indie. Szwajcarska turystka pad砤 ofiar zbiorowego gwa硉u

napastnicy pobili oboje, po czym zgwa砪ili kobiet na oczach m昕a. Ofiarom ukradli telefon kom髍kowy, laptop i 10 tys. rupii (185 USD). Szwajcarce udzielono pomocy w szpitalu w mie禼ie Gwalior. By砤 przytomna i rozmawia砤 z policjantami. Wed硊g informacji policji ani kobieta, ani jej m笨 nie odnie秎i obra縠

Wyrok w procesie odwo砤wczym ws. zab骿stwa niepe硁osprawnego - za tydzie

niepe硁osprawnego "pozby si". Kobieta wysz砤 z m昕em na w髗ku inwalidzkim na spacer; w體czas zosta on zaatakowany przez jej przyjaciela i znajomego. M昕czy糿i 禼i眊n阬i niepe硁osprawnego z w髗ka, dusili i dotkliwie pobili. Cia硂 zostawili w zaro秎ach, zosta硂 znalezione nast阷nego dnia przez

Kara 25 lat wi陑ienia za zab骿stwo niepe硁osprawnego w Olsztynie

m昕czyzna wni髎 pozew o rozw骴 i eksmisj kobiety z mieszkania stanowi眂ego jego w砤sno舵, a do kt髍ego wprowadzi si te jej kochanek. Kobieta nie chcia砤 jednak utraci mieszkania i gro糱ami pr骲owa砤 nak硂ni m昕a do wycofania pozwu z s眃u. Poniewa kobieta i jej kochanek byli agresywni, m昕czyzna

Radna Pisza, podejrzana o rozb骿 na m昕u, aresztowana

Radna Pisza, podejrzana o rozb骿 na m昕u, aresztowana

miesi眂e. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolno禼i. Wed硊g prokuratury 4 pa糳ziernika br. w miejscowo禼i Jagodne kobieta wraz z czterema m昕czyznami napad砤 na swego m昕a. Podejrzani skuli m昕czyzn kajdankami, pobili go i grozili 秏ierci; zastraszyli go pistoletem pneumatycznym, przypominaj眂ym bro

Wyrok ws. 秏ierci dzieci w rodzinie zast阷czej z Pucka - 4 lutego

winn zn阠ania si nad powierzonymi jej dzie鎚i. Kobieta mia砤 bi je m.in. pogrzebaczem i pasem, dusi, przypala zapalniczk, pozostawia bez ubrania w kot硂wni, nie podawa jedzenia, krzycze na nie, a tak縠 grozi pozbawieniem 縴cia. Uzasadniaj眂 uniewinnienie m昕a Anny C. od zarzutu pobicia, s眃

痮na Tamerlana Carnajewa wsp蟪pracuje ze 秎edczymi

痮na Tamerlana Carnajewa wsp蟪pracuje ze 秎edczymi

uczelni, przesz砤 na islam, wysz砤 za Czeczena i urodzi砤 mu c髍eczk Zahar. Nie uk砤da硂 im si najlepiej. Tamerlan kilka lat temu zosta aresztowany za pobicie 縪ny. By podobno zdziwiony, 縠 w Ameryce "nie mo縩a nawet dotkn辨 kobiety". W momentach kryzysowych Katherine wraca砤 do rodzic體

Do gda駍kiego s眃u wraca g硂秐a sprawa 秏ierci dzieci w rodzinie zast阷czej

., prowadz眂ym rodzin zast阷cz, prokuratura zarzuci砤 zn阠anie si nad dzie鎚i oraz pobicie ze skutkiem 秏iertelnym 3-letniego Kacpra. Annie C. postawiono poza tym zarzut zab骿stwa z zamiarem ewentualnym 5-letniej Klaudii. Prokuratura domaga砤 si 25 lat wi陑ienia dla kobiety i 13 lat wi陑ienia dla m昕czyzny

Egipcjanin: z tasakiem na 縪n

, dotkliwie j pobi. Ok砤da j pi甓ciami i kopa po ca硑m ciele. Potem wzi背 z kuchni tasak i zacz背 goni 縪n najpierw po mieszkaniu, a p蠹niej po podw髍ku, gro勘c jej 秏ierci. Chwil wcze秐iej kobieta, w nadziei na to, 縠 uspokoi to nieco jej m昕a, wzi瓿a na r阠e ich dziecko. Egipcjanin o秝iadczy

"Polki w Irlandii pisz do mnie: wyci眊nij mnie z tego piek砤"

ofiara przemocy nie ma dziecka, kt髍e chodzi硂by do szko硑, albo nie zna innej mamy z Polski, nie ma si kompletnie do kogo zwr骳i. Znam te histori kobiety, kt髍a pobita przez m昕a by砤 ca砤 w siniakach. Przez kilka dni po prostu nie posy砤砤 dziecka do szko硑, 縠by nie musia砤 si pokazywa. Albo

Radom. edztwo ws. pobicia pacjentki w szpitalu psychiatrycznym

Z ustale prokuratury wynika, 縠 72-letnia pacjentka szpitala psychiatrycznego zosta砤 zaatakowana w trakcie jedzenia przez inn chor b阣眂 w stanie pobudzenia. O pobiciu zawiadomi policj i prokuratur m笨 pobitej. W trakcie obdukcji lekarz stwierdzi na ciele kobiety niegro糿e zasinienia i

ier w m阠zarniach. Rolnik wywi髗 zi阠ia do lasu i przywi眤a do drzewa

. Wyja秐i, 縠 nie chcia go zabi, a jedynie da nauczk za zn阠anie si nad 縪n. P蠹niejsze ustalenia 秎edztwa potwierdzi硑, 縠 trzy dni wcze秐iej do komisariatu w K硂mnicach zg硂si砤 si m硂da kobieta. Twierdzi砤, 縠 m笨 zn阠a si nad ni, 縠 po pijanemu j pobi, wi阠 zabra砤 dzieci i uciek砤 z domu

Korea P砫./ Walentynkowy prezent dla chorego m昕a - 60 godzin 秔iewu

po pobiciu rekordu, straci砤 przytomno舵. Zd笨y砤 za秔iewa 979 z 1014 piosenek, jakie przygotowa砤 na t okazj. Kobieta powiedzia砤 p蠹niej, 縠 celem jej wyst阷u nie by硂 pobicie rekordu, lecz przede wszystkim pocieszenie ci昕ko chorego m昕a i wszystkich rodzin, w kt髍ych znajduje si taka chora

Matka zast阷cza z Pucka skazana na do縴wocie. Jej m笨 na 5 lat wi陑ienia

Proces 34-letniej kobiety i jej 38-letniego m昕a toczy si przed S眃em Okr阦owym w Gda駍ku od kwietnia ub. roku. Anna Cz. odpowiada砤 za zab骿stwo 5-letniej Klaudii, a obojgu ma晨onkom prokuratura zarzuci砤 zn阠anie si nad dzie鎚i oraz pobicie ze skutkiem 秏iertelnym 3-letniego Kacpra. W trakcie

ier dzieci z Pucka. S眃 z砤godzi wyrok dla rodzic體 zast阷czych

zakresie zn阠ania si nad ma硂letni King C., biologiczn c髍k ma晨e駍twa - zosta砤 skierowana do ponownego rozpatrzenia przed S眃 Rejonowy w Wejherowie. odowy wyrok jest prawomocny. Dzieci opowiadaj o biciu Proces 35-letniej kobiety i jej 39-letniego m昕a toczy si przed S眃em Okr阦owym w Gda駍ku od

Czarnosk髍y nauczyciel pobity na ulicy, w秗骴 sprawc體 m硂da kobieta

kobieta atakuj mojego m昕a - opisywa砤 potem na przes硊chaniu 縪na m昕czyzny. Zadzwoni砤 na policj i zbieg砤 na d蟪. Z jej relacji wynika硂, 縠 najbardziej aktywna w rasistowskich wyzwiskach by砤 m硂da kobieta i to ona podjudza砤 koleg體 do dalszego bicia jej m昕a. Nawet odprowadzana potem do radiowozu

ZEA. 15 lat wi陑ienia za torturowanie s硊勘cej, kt髍a zmar砤

46-letnia pani domu by砤 te oskar縪na o torturowanie innej, pochodz眂ej z Filipin s硊勘cej i pobicie kolejnej, kt髍ej narodowo禼i nie podano. M昕a oskar縪nej skazano na trzy lata wi陑ienia za wsp蟪udzia. Kobieta zosta砤 skazana za "zmuszenie swej etiopskiej s硊勘cej do wypicia pestycydu

GW: Pobili pracownika, bo chcia odej舵 z firmy. M昕czyzna mo縠 straci oko

podw髍ku. Po podpisaniu dokument體 Lity駍ki chcia po縠gna si m昕czyznami. Wtedy Tomasz D. na硂縴 na d硂 kastet i go zaatakowa. Pobicie widzia砤 z okna 縪na Lity駍kiego. - Jak dobieg砤m do furtki, m笨 le縜 na ziemi, zakrwawione papiery by硑 porozrzucane po ulicy, a ci dwaj wskoczyli do auta i

Radna PO z Piszu oskar縪na o rozb骿 na m昕u. Pobi砤 go, okrad砤 i grozi砤 秏ierci

pa糳ziernika br. w miejscowo禼i Jagodne kobieta wraz z czterema m昕czyznami napad砤 na swego m昕a. Podejrzani skuli m昕czyzn kajdankami, pobili go i grozili 秏ierci. Zastraszyli go pistoletem pneumatycznym, przypominaj眂ym bro paln. Sprawcy ukradli napadni阾emu 20 tys. z, usi硂wali te ukra舵 mu toyot

Niebieskie Karty dla ofiar przemocy mog wypisywa lekarze. Nie robi tego. Czemu? "Nie chc donosi na pacjent體"

inni, zrezygnuj z porad tego lekarza - powiedzia nam anonimowo przedstawiciel przychodni. Do MOPR przysz砤 kobieta. Bo m笨 k硊 j widelcem Lekarze Niebieskie Karty zak砤daj niezwykle rzadko, zupe硁ie inaczej ni pracownicy socjalni. Stanis砤w Juchta z Miejskiego O秗odka Pomocy Rodzinie w Lublinie

Szef muzu砿a駍kiej telewizji obci背 g硂w 縪nie

Za硂縴ciel nadaj眂ej w USA muzu砿a駍kiej stacji telewizyjnej Bridges TV, 44-letni Muzzammil Hassan, w 2009 r. brutalnie zamordowa swoj 縪n i obci背 jej g硂w - uzna wczoraj ameryka駍ki s眃. M昕czy糿ie grozi do縴wocie. Do zab骿stwa dosz硂 po tym, gdy Aasiy Hassan oskar縴砤 m昕a o pobicie i

Prawomocny wyrok za zlecenie zabicia psa: 8 miesi阠y wi陑ienia

. - Wcze秐iej oskar縪na zosta砤 skazana na cztery miesi眂e wi陑ienia, ale po jej apelacji kara zosta砤 zwi阫szona do o秏iu. Teraz s眃 podtrzyma ten wyrok. Dla TOZ jest satysfakcjonuj眂y - m體i Chabier. Martwi砤 si o plotki S阣zia by砤 zdziwiona, 縠 TOZ nie pozwa tak縠 m昕a kobiety, bo za przest阷stwo jest on

Udusi砤 m昕a, bo u秔i ich chorego kota

Gdy 24 lata temu 56 letni wtedy m昕czyzna 縠ni si z m硂dsz o 20 lat wdow z tr骿k dzieci pewno nie przypuszcza, 縠 jego 縴cie zamieni si w piek硂. Tymczasem ich po縴cie od samego pocz眛ku nie uk砤da硂 si dobrze, kobieta okaza砤 si awanturnic. W trakcie jednej z k丑tni uderzy砤 m昕a butelk

Radom. edztwo ws. pobicia pacjentki w szpitalu psychiatrycznym

stanie pobudzenia. O pobiciu zawiadomi policj i prokuratur m笨 pobitej. W trakcie obdukcji lekarz stwierdzi na ciele kobiety niegro糿e zasinienia i otarcia nask髍ka. W sobot, po dw骳h tygodniach od pobicia, pacjentka zmar砤 w szpitalu. Przeprowadzona w 秗od sekcja zw硂k mia砤 wykaza, czy by

Rzesz體.Koniec procesu ws. zab骿stwa kobiety

Podczas m體 ko馽owych prokurator za勘da we wtorek dla obu oskar縪nych 30-letniego kasza P. i 29-letniego kasza T. po 25 lat pozbawienia wolno禼i. Obaj mieliby tak縠 zap砤ci m昕owi ofiary po 10 tys. z. Na 砤wie oskar縪nych zasiad tak縠 36-letni Jacek K. bez sta砮go adresu zamieszkania, ale

Indyjska policja o gwa砪ie na turystce ze Szwajcarii: "Kobieta jest wsp蟪winna"

. w nieoznaczonych terenach w lesie. Gdy ich zaatakowano, mieli wraca z wycieczki do 秝i眛yni w Orchha i jecha w stron Agry. Wed硊g relacji napastnicy pobili oboje, po czym zgwa砪ili kobiet na oczach m昕a. Ofiarom ukradli telefon kom髍kowy, laptop i 10 tys. rupii (185 USD). W po硂wie grudnia

Rodzina zmusza砤 kobiet, by ci眊n瓿a p硊g...

Prokuratura oskar縴砤 trzech braci B., w秗骴 kt髍ych jest m笨 kobiety, a tak縠 ksi眃z oraz te禼iow, matk braci B - wszyscy z jednej z miejscowo禼i w gminie kowica. 37-letnia kobieta w ubieg硑m roku zg硂si砤 si na policj i do limanowskiej prokuratury. Opowiedzia砤 o gehennie, jak zgotowa砤

Z no縠m na policjant體

W niedziel policjanci zostali wezwani przez mieszkank Ryk. Kobieta poskar縴砤 si, 縠 pijany m笨 grozi jej pobiciem. M昕czyzna by agresywny. Zamkn背 si w jednym z pokoj體, ale po chwili wybi szyb i rzuci si z no縠m na policjant體. Ci szybko go obezw砤dnili. Dzi m昕czyzna zostanie

Skatowany na 秏ier na melinie. Zemsta za gwa硉?

towarzystwa rzuci, 縠 kobieta, kt髍a by砤 na imprezie, wcze秐iej zosta砤 zgwa砪ona przez 35-latka. M昕czyzna zosta zaatakowany przez m昕a 23-latki. Oboje i Pawe L. rzucili si na Rafa砤 S. Brutalne go pobili, w g硂w dostawa ciosy rurk metalow. Na koniec ofiar rozebrali do naga i wyrzucili na klatk

Prokuratorki pobi硑 si przed szko潮. Posz硂 o dziecko

dziecko Jako pierwsze poinformowa硂 o tym Radio Gda駍k. Wed硊g rozg硂秐i prokurator Anita S. jest w trakcie rozwodu, a prokurator Beata M. przyjecha砤 przed szko酬 z jej m昕em, znanym w mie禼ie stomatologiem. Chcieli odebra dziecko, kt髍e wr骳i硂 ze szkolnej wycieczki. K丑cili si o to, kto ma zabra

Upozorowa砤 gwa硉, 縠by nak硂ni m昕a do kupna nowego domu

domu, m.in.. komputery, konsol do gier, kamer i karty kredytowe. Nast阷nie Martinez zadzwoni砤 na policj i powiedzia砤, 縠 pad砤 ofiar gwa硉u. Sprawca mia j te pobi do nieprzytomno禼i i okra舵 mieszkanie. Kobieta zezna砤, 縠 gwa砪iciela spotka砤 w domu, kiedy wr骳i砤 z pracy. edczy uznali

Gwa硉 na Szwajcarce w Indiach: pi阠iu m昕czyzn przyzna硂 si do winy

siedmiu-o秏iu m昕czyzn uzbrojonych w drewniane kije. Napastnicy pobili m昕a kobiety i przywi眤ali go do drzewa. Nast阷nie zgwa砪ili kobiet. Ofiarom ukradli telefon kom髍kowy, laptop i 10 tys. rupii (185 USD). Obra縠nia ofiary nie zagra縜j jej 縴ciu Szwajcarce udzielono pomocy w szpitalu w mie禼ie

Rosyjski mistrz karate zamordowa dwie osoby z powodu wszy

縪ny i ca砮go korytarza wszami - doda. 58-letni m笨 zamordowanej kobiety zosta te dotkliwie pobity, ale prze縴. Oskar縪nemu mistrzowi karate, kt髍e 鎤iczy od 7 lat, grozi do縴wocie.

Olsztyn. iadkowie o zab骿stwie niepe硁osprawnego: planowane wcze秐iej

placu zabaw mi阣zy dzielnicami Nag髍ki a Jaroty. Cia硂 ofiary by硂 skatowane. O zab骿stwo Piotra G. oskar縪no jego 縪n Joann oraz Paw砤 P., z kt髍ym kobieta mia砤 romans i by砤 w ci笨y. Parze mia pomaga kasz K., kt髍y pracowa razem z P. w firmie przeprowadzkowej. Nie wiadomo, czy kt髍y z

S眃 apelacyjny: 25 lat wi陑ienia zamiast do縴wocia dla matki zast阷czej z Pucka

kwalifikacj tego drugiego czynu SA podzieli opini prokuratury, kt髍a w akcie oskar縠nia przyj瓿a, 縠 ch硂piec zgin背 na skutek pobicia przez matk zast阷cz. Po zmianie kwalifikacji SA z砤godzi kar wymierzon kobiecie, orzekaj眂 wobec niej 25 lat wi陑ienia. S眃 zaznaczy przy tym, 縠 Anna C. mo縠 stara

Nak砤nia 縪n do samob骿stwa. Da jej sznur

43-latek najpierw wszcz背 awantur z cz硂nkami rodziny. U縴wa wobec nich s丑w wulgarnych, szarpa ich, pr骲owa pobi. Potem da 縪nie sznur i n罂, namawiaj眂 j do odebrania sobie 縴cia. Zdesperowana kobieta zabra砤 rzeczy i uciek砤 z domu. Pozostali cz硂nkowie rodziny przera縠ni ca硑m zdarzeniem

Seryjny gwa砪iciel wpad, gdy jecha autem za kolejn swoj ofiar

Zatrzymany m昕czyzna ma 46 lat i pochodzi z Chorzowa, jest m昕em i ojcem. Jego przes硊chanie trwa硂 kilkana禼ie godzin. - Szczeg蟪owo opowiada nam o ka縟ym dokonanym przez siebie napadzie, przyzna 縠 atakowa kobiety z powod體 seksualnych - m體i komisarz Jacek Pytel, rzecznik prasowy katowickiej

Rodzina zmusza砤 kobiet do ci眊ni阠ia p硊ga

ci眊n辨 p硊g. W 2009 roku (p蟪 roku po ostatnim pobiciu) kobieta wyprowadzi砤 si od m昕a. Na rozpraw wezwano wielu 秝iadk體, w tym s眘iad體 i policjant體 z miejscowego komisariatu. Jak si okaza硂, s眘iedzi dobrze wiedzieli o awanturach, do jakich dochodzi硂 w domu rodziny B. Nikt jednak nie chcia

Zwyrodnialec bi i wypr罂nia si na 縪n. Ale to nie on j zabi

wskazywa硂 na to, 縠 Ryszard M. pobi 縪n na 秏ier. Badania wykaza硑 jednak, 縠 przyczyn zgonu by硂... zatrucie alkoholowe. Kobieta mia砤 4,5 promila we krwi. Jej m笨 - oko硂 trzech promili. St眃 dosta jedynie zarzut zn阠ania. I do tego si przyzna tylko cz甓ciowo. Stwierdzi, 縠 to 縪na po alkoholu

Zatrzymany przez policjant體 dosta udaru. Zlekcewa縴li pro禸y o pomoc?

pewnej chwili wywi眤a砤 si sprzeczka, dosz硂 do r阫oczyn體. Wezwana przez G. policja zatrzyma砤 jego i koleg, puszczaj眂 wolno sprawc - ich zdaniem - pobicia. Interweniuj眂y policjanci mieli uwierzy w wersj zdarze przedstawion przez kobiet, kt髍a towarzyszy砤 m昕czy糿ie. Mariusz G. trafi na 48

Zabi砤 pi眛k noworodk體? Pocz眛ek procesu o dzieciob骿stwo z Hipolitowa

. Zacz背 j bi, nadu縴wa alkoholu. Wzajemnych stosunk體 w ma晨e駍twie nie poprawi硑 narodziny kolejnych dzieci - pe硁oletnich dzi c髍ki i syna. Gdy w 1998 roku m笨 wyjecha do W硂ch do pracy, kobieta zwi眤a砤 si z s眘iadem, zachodz眂 z nim w ci笨. - Po powrocie m笨 pobi s眘iada, potem kobiet. Por骴

Dzieciob骿stwo z Hipolitowa. Spowied oskar縪nej przed s眃em

b阫arta wychowywa nie b阣zie. Gdy zacz瓿y si b髄e porodowe, prosi砤m go, 縠by wezwa pogotowie. Odm體i. Przysz砤 te禼iowa, odebra砤 por骴, potem zabra砤 dziecko. W體czas m笨 pobi mnie i zgwa砪i. Te禼iowa zn體 przynios砤 dziecko, wtedy on zacz背 je dusi, zaciskaj眂 mu r阠e na szyi. P砤ka砤m, prosi砤m

Zleci砤 pobicie by砮go m昕a, sfingowa砤 napad na siebie

wesz硂 do budynku, w kt髍ym mieszka砤 74-letnia kobieta wraz z 52-letnim synem. Bandyci grozili, a potem pobili pa砶ami mieszka馽體, po czym znikn阬i w ciemno禼iach. Po kilku dniach intensywnego dochodzenia policjanci wpadli na trop szajki. Okaza硂 si, 縠 to 47-letnia mieszkanka Przeczyc zleci砤 trzem

Zleci砤 pobicie by砮go m昕a, sfingowa砤 napad na siebie

wesz硂 do budynku, w kt髍ym mieszka砤 74-letnia kobieta wraz z 52-letnim synem. Bandyci grozili, a potem pobili pa砶ami mieszka馽體, po czym znikn阬i w ciemno禼iach. Po kilku dniach intensywnego dochodzenia policjanci wpadli na trop szajki. Okaza硂 si, 縠 to 47-letnia mieszkanka Przeczyc zleci砤 trzem

"M笨 si zn阠a, koledzy z PSL wiedzieli i milczeli"

, kt髍y sta obok. Peda硂wa砤m, ile mia砤m si w nogach. On za mn. Te na rowerze. Wrzeszcza砤m: pomocy, ratunku! Przejecha砤m trzy ulice, ba砤m si, 縠 mnie dogoni, wi阠 wskoczy砤m w krzaki przy drodze. M笨 by tak pijany, 縠 mnie min背 i nie zauwa縴. Jaka kobieta to wszystko widzia砤, zawo砤砤 mnie

Historyczna ucieczka z wi陑ienia w Dannemora. Trwa ob砤wa na wi昙ni體

pomocnica, Joyce Mitchell. To w砤秐ie ona mia砤 dostarczy narz阣zia, a tak縠 przemyca na teren plac體ki inn kontraband. T wersj zdarze potwierdzi prokurator Andrew Wylie. Mitchell w ostatniej chwili wycofa砤 si jednak z ucieczki. Przekaza砤 funkcjonariuszom, 縠 kocha m昕a i nie chce go krzywdzi

Zn阠a si nad niepe硁osprawn 縪n

Policja ustali砤, 縠 sprawc pobicia jest jej m笨 69-letni Eugeniusz K. - Zn阠a si nad 縪n od wielu lat - m體i S砤womir Konieczny, rzecznik gorzowskiej policji. - Na pocz眛ku grudnia wybi jej z阞y, potem wywr骳i w髗ek inwalidzki, na kt髍ym si porusza砤. Upadaj眂 na pod硂g, kobieta z砤ma砤

15. Pozna Maraton - pobiegn po stadionie pi砶arskim

podwoili premie finansowe dla najlepszych zawodnik體. Zwyci陑cy w kategorii m昕czyzn i kobiet otrzymaj po 20 tysi阠y z硂tych, a dodatkowy bonus w wysoko禼i 10 tys. z przewidziano za pobicie rekordu trasy (2:11.53 u m昕czyzn i 2:35.08 u kobiet). O rekord trasy opr骳z Kenijczyk體 b阣 walczy czo硂wi

Ziobro o Kaczmarku: "Jego zachowanie - infantylne. Ale w klubie PiS jest dw骳h macho. Kaczmarek i..."

niedopuszczalne, nie tylko dla pos砤, ale dla cz硂wieka. Nie wyobra縜m sobie, 縠by jedna osoba grozi砤 innej pobiciem - m體i Ziobro w Radiu ZET. To jego komentarz do nagra ujawnionych w 秗od przez tygodnik "Wprost". - Za trzy sekundy wstan i ci naje**. Jed do domu, bo ja si napier*****em i m體i

60 godzin 秔iewu w prezencie

po pobiciu rekordu, straci砤 przytomno舵. Zd笨y砤 za秔iewa 979 z 1014 piosenek, jakie przygotowa砤 na t okazj. Kobieta powiedzia砤 p蠹niej, 縠 celem jej wyst阷u nie by硂 pobicie rekordu, lecz przede wszystkim pocieszenie ci昕ko chorego m昕a i wszystkich rodzin, w kt髍ych znajduje si taka chora

Zat硊k koleg z zazdro禼i o dziewczyn

Le勘ca w szpitalu kobieta przez kilka dni nie mog砤 si dodzwoni do swojego m昕a. W ko馽u zawiadomi砤 policj. Powiedzia砤, 縠 podejrzewa, 縠 jej m笨 zosta pobity. Policjanci zapukali do drzwi mieszkania ma晨e駍twa, ale nikt nie otwiera. Us硑szeli j阫i dochodz眂e zza drzwi. Wezwali stra縜k體

Dotkliwie pobi 縪n na oczach dziecka

W poniedzia砮k pod numer alarmowy Policji zadzwoni砤 kobieta, kt髍a powiadomi砤 oficera dy縰rnego, 縠 zosta砤 pobita przez m昕a. 36-letni Grzegorz M., b阣眂 pod wp硑wem alkoholu, urz眃zi w domu awantur, a nast阷nie dotkliwie pobi 25-letni 縪n. Jak si okaza硂, 36-latek p蠹nym wieczorem

Ukraina. W砤dze: w S硂wia駍ku odkryto pierwszy zbiorowy gr骲, s inne

torturom. O systematycznych porwaniach, pobiciach i przypadkach tortur zwolennik體 w砤dz w Kijowie informowa砤 te HRW. Jedna z kobiet opowiada砤 przedstawicielce tej organizacji, 縠 pod koniec maja mia砤 ostatni telefoniczny kontakt z m昕em, kt髍y powiedzia, 縠 przetrzymuj go rebelianci i strac za 15

M笨 umiera, 縪na z zab骿c w tym samym pokoju ogl眃ali telewizj

秏ierci m昕czyzny by硑 obra縠nia g硂wy oraz klatki piersiowej. Jak ustalili policjanci, mi阣zy 46-letni Gra縴n B. i 50-latkiem dosz硂 do ma晨e駍kiej sprzeczki, w trakcie kt髍ej m笨 mia uderzy 縪n. W odwecie kobieta prawdopodobnie poskar縴砤 si swojemu koledze. 27-letni Marcin . niewiele si

Matka i zamaskowani m昕czy糿i si潮 odebrali dziecko ojcu

Do napadu dosz硂 w czwartek w gminie Krasnobr骴 na Lubelszczy糿ie, gdzie mieszka ch硂pczyk pod opiek swojego 22-letniego ojca. Matka dziecka przyjecha砤 do m昕a przed po硊dniem i za勘da砤 wydania jej dziecka. Ojciec odm體i. - Ojciec nie zgodzi si odda dziecka; uwa縜, 縠 matka nie b阣zie

Pi赕 tysi阠y z硂tych za zbiorowy gwa硉 na by砮j 縪nie

kobiety zosta硂 utajnione. Do przest阷stwa dosz硂 w jednym z dom體 na przedmie禼iach Ko禼ierzyny. Trzech m昕czyzn w kominiarkach na g硂wach po zwi眤aniu kobiety i pobiciu zgwa砪i硂 j, a na ko馽u obci阬i jej w硂sy. Napastnicy ukradli jeszcze dokumenty i dwa telefony kom髍kowe. Kobiecie uda硂 si

Zn阠a si nad 縪n, a zmar砤. Prokurator: to nie mord

znale糽i smsy do 縪ny, w kt髍ej grozi jej pobiciem. Z wiadomo禼i wys砤nych przez kobiet wynika硂, 縠 by砤 bita przez m昕a. Mia砤 秝ie縠 秎ady uderze na twarzy i krwiaka na g硂wie od ciosu najprawdopodobniej twardym narz阣ziem. To w砤秐ie krwiak by przyczyn 秏ierci. Na ca硑m ciele lekarze znale糽i

Wyrok na rodzic體 zast阷czych: do縴wocie dla matki, 5 lat dla ojca

Ma晨onkom C., prowadz眂ym rodzin zast阷cz, prokuratura zarzuci砤 zn阠anie si nad dzie鎚i oraz pobicie ze skutkiem 秏iertelnym 3-letniego Kacpra. Annie C. postawiono poza tym zarzut zab骿stwa z zamiarem ewentualnym 5-letniej Klaudii. Prokuratura domaga砤 si 25 lat wi陑ienia dla kobiety i 13 lat

Zabi砤 m昕a? Tak twierdzi prokuratura. Orzeknie s眃

Przed S眃em Okr阦owym w Bia硑mstoku rozpocz背 si w poniedzia砮k proces 45-letniej kobiety, oskar縪nej o zab骿stwo. Tymczasowo aresztowana, doprowadzona na rozpraw w kajdankach, schludnie ubrana, niewysoka, nie sprawia wra縠nia przest阷czyni. Prokuratura zarzuca jej, 縠 zabi砤 m昕a, zadaj眂 mu

Po pobiciu kobiety na komendzie. Policjantka oskar縪na

s硊縝owych. B. ma odebran bro i legitymacj policyjn. - Oskar縠nie policjantki 秝iadczy o tym, 縠 to, co m體i砤 dotychczas pani Jab硂駍ka nie by硂 jej imaginacj - komentuje Henryk Streit, adwokat Ma砱orzaty Jab硂駍kiej. Aktem oskar縠nia obj阾a jest tylko policjantka, cho - jak twierdzi砤 pobita kobieta

M笨 policjant j pobi. Jego 縪na wycofa砤 zeznania

podstawy ustale faktycznych czynionych przez prokuratur czy s眃 - t硊maczy Syk-Jankowska. W przypadku podobnych spraw w zakresie przemocy w rodzinie kobiety bardzo cz阺to zmieniaj zdanie, bo boj si m昕a oprawcy. Maj obawy, 縠 sobie nie poradz finansowo, albo nie chc, by dzieci wychowywa硑 si bez

Kim Kardashian chce i舵 na prawo, Adele na Harvard... Gwiazdy uzupe硁iaj wykszta砪enie

Kim Kardashian - przysz砤 prawniczka? Kim Kardashian wywo硑wa砤 ju wiele kontrowersji, jednak tym razem zaskoczy砤 wszystkich. Modelka zd笨y砤 zrobi 秝iatow karier, trzykrotnie wyj舵 za m笨, spe硁i砤 si w roli bizneswoman i matki dw骿ki dzieci, nie zd笨y砤 jednak zrealizowa swoich marze o

Dwa dni znajdowali i sk砤dali zamordowanego

po鎤iartowa zw硂ki. M昕czyzna przyzna si. Dwaj panowie razem pili alkohol. W pewnym momencie dosz硂 mi阣zy nimi do awantury. Pono o kobiet. 49-latek pobi starszego o trzy lata kompana. I to pobi tak, 縠 ofiara zmar砤. Gdy si zorientowa, 縠 jego kolega nie 縴je, postanowi pozby si zw硂k. Por眀a je

Porwali, pobili i zostawili nagiego w lesie

ustalili porywaczy. To 30-letnia kobieta i jej 37-letni m笨, oraz ich 30 letni kompan. Odpowiedz za pozbawienie wolno禼i i rozb骿. Grozi im po 12 lat wi陑ienia. iganie przez policj [ZDJ蔆IA] »

Po 5 latach 縪na powiedzia砤 "do舵". Damski bokser zatrzymany

Sprawca pobicia, 36-letni Grzegorz M. p蠹nym wieczorem wr骳i do domu i maj眂 nieuzasadnione pretensje, pobi ma晨onk. iadkiem ostatniej awantury by砤 ich 5-letnia c髍ka. Kobieta zg硂si砤 si do szpitala dopiero dwa dni p蠹niej. Lekarze udzieli jej pomocy i stwierdzili, 縠 ofiara przemocy ma

Nowicka pisze do Seremeta ws. przypadk體 przemocy domowej

, m昕czyzna pobi. Nowicka zwr骳i砤 uwag, 縠 m昕czy糿ie postawiono zarzuty zn阠ania si nad rodzin, rozpijania ma硂letniej c髍ki i zmuszenia 縪ny gro糱 do zaniechania wezwania pogotowia ratunkowego i udzielenia dziewczynce specjalistycznej pomocy medycznej, za co grozi mu kara do pi阠iu lat pozbawienia

ODPUBLIKOWANE !!!!"Polska nie jest krajem przyjaznym kobietom". Prokurator udaje, 縠 prawa nie zna

Zdaniem prof. Moniki P砤tek takie sytuacje, jak przedstawiona w reporta縰, s mo縧iwe, bo pozwala na to pa駍two. - Pobita kobieta si wstydzi. A dlaczego nie wstydzi si sprawca pobicia? Dlaczego nie ma ostracyzmu wobec tych, kt髍zy si w ten prymitywny spos骲 zachowuj? Prokurator generalny

Co 40 sekund kobieta do秝iadcza przemocy. W Polsce. "Prawo jest dobre, ale..."

porozmawia? - s硑sz), podwa縠nie os眃u i odczu (to by硂 takie straszne?), obwinianie (co pani zrobi砤, 縠 m笨 tak pani pobi?) - m體i砤. Ofiary bezradne Jak doda砤, powszechnym grzechem jest te nieinformowanie ofiary o przys硊guj眂ych jej prawach (cz阺to odczytywane s tylko niezrozumia砮 formu砶i), a

Ojciec oskar縪ny o zabicie dwumiesi阠znego syna

skatowany, 縠 nie mia szansy prze縴. - Dodatkowo potwierdzili u niego wcze秐iejsze z砤mania r眂zki i uszkodzenia g硂wy - m體i prokurator. Do tragedii dosz硂 w czerwcu zesz砮go roku w Zabrzu-Biskupicach. Matka dziecka pojecha砤 na zaj阠ia na uczelni i zostawi砤 niemowlaka pod opieka m昕a. Gdy kobieta

"Dlaczego m昕czy糿i nas tak nienawidz?" Wstrz眘aj眂y zapis niedoli arabskich kobiet

rutynowym testom na dziewictwo czy 縠 wed硊g tamtejszego kodeksu karnego m笨 mo縠 bezkarnie pobi swoj 縪n, o ile robi to "z dobrymi intencjami". "Dobre intencje" zostan przypisane ka縟emu, kto nie pobije kobiety zbyt brutalnie i b阣zie omija jej twarz. Wed硊g badania Egipskiego

Brutalne morderstwo dw骳h bezdomnych. Oprawcy zn阠ali si nad nimi przez dwa dni

obra縠 obaj m昕czy糿i zmarli. Podejrzanym przedstawiono zarzuty pobicia ze skutkiem 秏iertelnym i aresztowano. Jednak - jak powiedzia prokurator rejonowy w E砶u, Dariusz Piekarski - 秎edczy nie wykluczaj zmiany tych zarzut體 na surowsze. Prokuratura czeka na wyniki sekcji w硂k i opinie bieg硑ch, kt髍zy

Zleci zbiorowy gwa硉 na w砤snej 縪nie. Jest proces

Na kolejnej rozprawie w przysz硑 pi眛ek, utajnionej dla medi體 z uwagi na dobro poszkodowanej kobiety, oskar縠ni b阣 sk砤da wyja秐ienia. Do przest阷stwa dosz硂 w jednym z dom體 na przedmie禼iach Ko禼ierzyny. Trzech m昕czyzn w kominiarkach na g硂wach po zwi眤aniu kobiety i pobiciu zgwa砪i硂 j, a

Prokuratura: z砤manie nosa to nie zn阠anie nad 縪n

Pani Iwona jest osob wykszta砪on, po studiach; pracowa砤 u m昕a w kancelarii. Domowy koszmar zacz背 si kilka lat temu. M笨 zn阠a si nad ni psychiczne i fizyczne. Kobieta wiele razy wzywa砤 policj; zawiadamia砤 prokuratur. Wynios砤 si nawet do domu samotnej matki i w o秗odku dla ofiar

Kij體: Ludzie w禼iekli na surowy wyrok s眃u. Brutalne starcia milicji z opozycj. W秗骴 rannych Jurij cenko [ZDJ蔆IA]

jego siedziby. Do potyczek dosz硂, gdy na miejsce przyby硑 milicyjne oddzia硑 specjalne Berkut. iadkowie twierdz, 縠 milicjanci bili zebranych pa砶ami, nie zwa縜j眂 na to, 縠 by硑 w秗骴 nich kobiety, oraz chronieni immunitetem deputowani parlamentu. Obecna na miejscu ma晨onka Jurija cenki, Iryna

Makabryczne zeznania maltretowanych dzieci

Kacperka. 12 wrze秐ia w tej samej rodzinie zmar砤 jego 5-letnia siostra. 32-letnia Anna i 39-letni Wies砤w Cz. zg硂sili, 縠 by硑 to nieszcz甓liwe wypadki, ale 秎edztwo wykaza硂, 縠 dzieci zmar硑 z powodu pobicia przez opiekun體. Kobieta jest podejrzana o zab骿stwo, a jej m笨 o pobicie ze skutkiem

Soko硂wski: je秎i wiemy o przemocy w rodzinie, nie b眃糾y oboj阾ni

, zakaz zbli縜nia si ) - policjanci niewiele mog zrobi bez wsp蟪pracy ze strony ofiary. "Cz阺to problem pojawia si ju po kilku dniach. Przyk砤dowo kobieta zg砤sza si do nas, m體i, 縠 bije j m笨. Dzie, dwa dni p蠹niej wycofuje si ze swoich zezna lub m體i, 縠 nic nie pami阾a, by砤

Z砤manie nosa to jednak zn阠anie? Prokuratura zmienia zdanie

Pod koniec wrze秐ia opowiedzieli秏y histori pani Iwony, prawniczki, 縪ny znanego lubelskiego notariusza, kt髍ajest ofiar przemocy domowej . Pisali秏y o jej domowym koszmarze, kt髍y zacz背 si kilka lat temu. M笨 zn阠a si nad ni psychiczne i fizycznie. Kobieta ucieka砤 do domu samotnej matki i

"Mam do舵! Przecie J髗ef nigdy nie przywali Maryi!" - uczestniczki Kongresu Kobiet

policji, ani pa駍twa w og髄e. Wiele os骲 ci眊le nie wierzy te, by kobieta mog砤 zosta zgwa砪ona przez w砤snego m昕a - m體i砤 Koz硂wska-Rajewicz, a jej s硂wa widownia kwitowa砤 gniewnymi pomrukami. Poza gniewem by硑 te krzyki, 硓y i nieko馽z眂e si owacje - ka縟a historia, postulat, apel spotyka硑 si z

Nienawi舵 z s眃owym fina砮m przed z硂tymi godami

Robert i Olga s ma晨e駍twem od 46 lat. Olga zdecydowa砤 si donie舵 na m昕a po tym, jak w listopadzie zesz砮go roku pobi j sk髍zanym paskiem. Mia砤 pr阦i na plecach i po秎adkach. Z jej zezna wynika, 縠 m昕czyzna 糽e j traktowa od lat. Ich relacje pogorszy硑 si, gdy on, zapracowany in縴nier

Chcia zabi 縪n fioletowym granulatem

leczenie - podkre秎a Cezary Kiszka, szef prokuratury w Busku-Zdroju. Okaza硂 si bowiem, 縠 w kawie by砤 trucizna, kt髍 podst阷em dosypa kobiecie do szklanki jej m笨. Prokuratura nazwy substancji nie podaje, aby nie inspirowa potencjalnych na秎adowc體 Mariana B., cho przyznaje, 縠 z tak trucizn u縴t

Ma砱orzata Jab硂駍ka pobita na komendzie? B阣zie wizja

powsta硑. Przypomnijmy: 36-letnia Ma砱orzata Jab硂駍ka z Jaros砤wia oskar縜 czterech policjant體 o brutalne pobicie w komendzie. Kobieta twierdzi, 縠 funkcjonariusze bili j po twarzy, kopali po ca硑m ciele, a na ko馽u rozebrali do naga. Jab硂駍ka wychodzi砤 z komendy posiniaczona, z podbitym oczami i

Poci背 now ci昕ar體k na kawa砶i, 縠by nie p砤ci rat

kabin, przewody, kierownic itp. M笨 w砤禼icielki firmy przyzna, 縠 poci背 samoch骴 na kawa砶i. Zosta zatrzymany w policyjnym areszcie. Jego 縪na wysz砤 na wolno舵, ale tylko dlatego, ze maja ma砮 dziecko. Serwis policyjni.pl poleca: Sam si napad i pobi - by ob砤skawi dziewczyn

Szykany w Czeczenii. Niemuzu砿a駍ki str骿? Gangi strzelaj do kobiet, publikuj filmy

kobiet odpowiadaj m昕czy糿i - pisze brytyjski tygodnik. Jedn z kobiet, kt髍a sprzeciwi砤 si napastnikom, sfilmowano w chwili, gdy wymierzono jej cios pi甓ci. W innym incydencie dotkliwie pobito m昕czyzn staj眂ego w obronie dw骳h szykanowanych kobiet. - Nie wiem, kto jest sprawc takich incydent體

Damski bokser w mundurze

zajm, bo pobicia 禼igane s tylko na wniosek ofiary. - Kiedy patrol przyjecha na wezwanie, m笨 tej pani by spokojny. Policjanci wyt硊maczyli jej, jakie ma prawa i na tym ich interwencja si zako馽zy砤 - t硊maczy nadkom. Dobrzy駍ki. Po wszystkim komendant policji w Sok蟪ce wezwa swego podw砤dnego na

Za硂縴li rodzin zast阷cz, 縠by sp砤ci kredyt. "Powierzone im dzieci to nie byli ludzie. Liczy硑 si tylko pieni眃ze"

post阷owanie w sprawie 秏ierci 3-latka. Ustalono, 縠 do jego 秏iertelnego pobicia dosz硂, gdy przed wyj禼iem z domu do lekarza ch硂piec zmoczy si w majtki i konieczne by硂 przebranie go. To wyprowadzi硂 opiekun體 z r體nowagi. Klaudia zosta pobita przez matk zast阷cz pod prysznicem. Kobieta wpad砤 w sza

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Virtual Visage

Virtual Visage to prawdziwa gratka dla kobiet i dziewczynek, kt髍e ju si maluj - studio wiza縰 na ekranie komputera.

Virtual Visagepozwala na za砤dowanie zdj阠ia twarzy i dowoln jej aran縜cj.

Virtual Visage pozwala za砤dowa zdj阠ia do

Dream Chronicles: The Chosen Child

Dream Chronicles: The Chosen Child to gra zr阠zno禼iowo-przygodowa, w kt髍ej b阣ziemy przemierza magiczn krain.

Dream Chronicles to gra przygodowa zawieraj眂a elementy gry logicznej. Gracz wciela si w posta kobiety o imieniu Faye. Jej m笨 zosta uprowadzony przez

Dream Chronicles: The Chosen Child Mac

Dream Chronicles: The Chosen Child Mac Demo to wersja demonstracyjna pozycji zr阠zno禼iowo-przygodowej, kt髍a jest przeznaczona dla posiadaczy komputer體 Mac.

Dream Chronicles to gra przygodowa zawieraj眂a elementy gry logicznej. Gracz wciela si w posta kobiety o

Najwa縩iejsze informacje