andrzej kopcewicz

Aleksandra Lewińska

To już 10 lat. CM i UMK, czyli małżeństwo "na dotarciu"

To już 10 lat. CM i UMK, czyli małżeństwo "na dotarciu"

- Związek 60-letniego UMK z 20-letnią Akademią Medyczną musiał być związkiem trudnym - mówił prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK, podczas jubileuszu 10-lecia połączenia bydgoskiej uczelni z toruńską.

Spotkali się kombatanci z Osieka

W Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Gminnego Związku Kombatantów i zaproszonych gości

Hapenning artystyczny w obronie terenów dawnej stoczni w Gdańsku

Happening artystyczny z udziałem performera, Pawła Althamera w przebraniu Koziołka Matołka odbył się w piątek na terenie byłej stoczni gdańskiej. Celem akcji była obrona dawnych terenów przemysłowych, na których ma powstać nowa dzielnica.

Toruński sposób na listę Wildsteina

rektor UMK. - Zespół doradców ma mnie w tym wesprzeć. Ośmioosobowe grono tworzą autorytety naukowe i badacze najnowszej historii z UMK: profesorowie Stanisław Salmonowicz, Jerzy Bagrowicz, Stanisław Dembiński, Sławomir Kalembka, Janusz Małłek, Józef Szudy, Andrzej Zybertowicz oraz dr hab. Wojciech Polak

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje