średnia krajowa stopa bezrobocia

PAP

Eurostat: bezrobocie w Polsce w sierpniu 8,8 proc., średnia w UE 10,1 proc.

Eurostat: bezrobocie w Polsce w sierpniu 8,8 proc., średnia w UE 10,1 proc.

# Dochodzi więcej informacji dotyczących danych Eurostatu #

Rząd przyjął projekt ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Firma, której zostanie cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie musiała zwrócić otrzymaną pomoc publiczną - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o SSE, którą przyjął rząd na wtorkowym posiedzeniu.

Świnoujście. Najniższe w regionie bezrobocie efektem m.in. inwestycji

Inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia biznesu czy preferencje dla inwestorów to czynniki, które wpływają na stopę bezrobocia w Świnoujściu - uważają władze miasta. W maju zanotowano tam najniższe bezrobocie na Pomorzu Zachodnim.

Bielski: widać poprawę na rynku pracy, co sprzyja popytowi

ostatnich miesiącach w całkiem przyzwoitym tempie. Na razie nie musimy się więc mocno obawiać o osłabnięcie popytu konsumentów" - dodał. W ubiegłym tygodniu GUS podał, że stopa bezrobocia liczona według krajowej metodologii spadła w sierpniu do 11,7 proc. z 11,8 proc. w lipcu. Ministerstwo Pracy i

Rząd o Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017

2015 r. W dokumencie wskazano, że w 2014 r. stopa bezrobocia spadnie do 9,8 proc., w 2015 r. wyniesie średnio 9,3 proc., by w 2017 r. spaść do 7,9 proc. Według resortu finansów zmiany w stopie bezrobocia będą wynikiem prognozowanych zmian w popycie na pracę. Rząd rozpatrzy też przygotowaną przez

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 3,2 proc.

. Eksperci zauważyli też, że na koniec tego roku sytuacja na rynku pracy nadal nie będzie dobra, ale wyraźnie lepsza wobec 2012 i 2013 r. Według Instytutu na koniec tego roku bezrobocie sięgnie 12,2 proc., a rok później 11,5 proc. "Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia nadal będzie

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 2,8 proc.

na rynku pracy nadal nie będzie dobra, choć lepsza niż w 2012 i 2013 roku. Bezrobocie powinno systematycznie spadać i wynieść na koniec tego roku 12,6 proc., a rok później 11,8 proc. Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia nadal będzie dwucyfrowa. "W ocenie Instytutu spadek

Niemcy.Poziom gospodarczy w b. NRD nadal niższy niż w landach zachodnich

24. rocznicą zjednoczenia kraju. Na utrzymujące się ekonomiczne upośledzenie wschodniej części Niemiec wskazują też inne parametry gospodarcze, między innymi stopa bezrobocia - niemal dwukrotnie wyższa niż na zachodzie kraju. Średnia stopa bezrobocia na wschodzie Niemiec wynosiła w 2013 roku 10,3

MPiPS: zaangażowanie uczelni niezbędne dla ograniczenia bezrobocia młodych

MPiPS: zaangażowanie uczelni niezbędne dla ograniczenia bezrobocia młodych

MPiPS wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła w Polsce 11,7 proc. Według danych Eurostatu zharmonizowana stopa bezrobocia młodzieży w lipcu wynosiła w Polsce 23,2 proc. i była wyższa od średniej UE (21,7 proc.)

Lubuskie. Uratowano 78 etatów dzięki ustawie o ochronie miejsc pracy

połowy roku będzie brana pod uwagę także stopa bezrobocia na danym terenie" - wyjaśniła. Informacje na temat pomocy z tego źródła lubuscy przedsiębiorcy mogą uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze. Na koniec grudnia 2013 r. stopa bezrobocia w woj. lubuskim wynosiła 15,7 proc., przy

MPiPS: zaangażowanie uczelni niezbędne dla ograniczenia bezrobocia młodych

. Według danych Eurostatu zharmonizowana stopa bezrobocia młodzieży w lipcu wynosiła w Polsce 23,2 proc. i była wyższa od średniej UE (21,7 proc.)

Świętokrzyskie. Marszałek apeluje do premiera o większy Fundusz Pracy

na świętokrzyskim rynku pracy Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Kielcach, która zwróciła się o zwiększenie kwot na łagodzenie skutków bezrobocia i promocję zatrudnienia m.in. do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak. Stopa bezrobocia w woj. świętokrzyskim utrzymuje się od lat na poziomie

W Łódzkiem stopa bezrobocia spadła o prawie 2 procent

Pod koniec 2013 r. w Łódzkiem było 149,7 tys. bezrobotnych. Liczba osób bez pracy zarejestrowanych w analogicznym okresie bieżącego roku jest niższa o ponad 24 tys. - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, przekazanych PAP przez analityk Justynę Kaczmarzyk. Stopa bezrobocia w regionie

GUS: inflacja w marcu rok do roku wzrosła o 0,7 proc.

razie nałożenia przez UE sankcji gospodarczych na Rosję" - podkreśliła główna ekonomistka Banku Pocztowego Moniki Kurtek. Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka uważa, że niska inflacja to wynik braku presji płacowej. "Stosunkowo wysoka stopa bezrobocia utrzymuje wzrost płacy

Świętokrzyskie. Rusza budowa Staszowskiego Obszaru Gospodarczego

. Zwyciężył miejscowy oferent, firma GMC. Położony w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego Staszów jest dziewiątym pod względem liczby mieszkańców miastem regionu (ok. 15 tys.). Według danych GUS na koniec kwietnia stopa bezrobocia w powiecie staszowskim wynosiła 11,7 proc i była niższa

W warmińsko-mazurskim rośnie ilość niesubsydiowanych miejsc pracy

w aktywizacji zawodowej. Szczepkowski przekazał PAP, że rynek pracy w warmińsko-mazurskim cechuje duża płynność, ponieważ od stycznia do sierpnia na listy bezrobotnych wpisało się 77,9 tys. osób, a wypisało z nich 98,6 tys. osób. Ogólna stopa bezrobocia w regionie w sierpniu wynosiła 18,4 proc

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 3,1 proc.

wyniesie średnio 1,3 proc., a na koniec grudnia 2,1 proc. "Inflacja poniżej celu inflacyjnego NBP oznacza, że w tym roku nie należy się spodziewać podwyżek stóp procentowych banku centralnego" - dodano. W 2015 roku inflacja powinna być nieco wyższa niż w 2014 r. i wynieść na koniec grudnia 2,4

BNPP obniżył prognozy dla Rosji na lata 2015-16

Bank zakłada, że władzom uda się ustabilizować rubla na obecnym kursie (ok. 60 rubli za dolara), co będzie oznaczało, że w ujęciu średniorocznym rosyjska waluta straci 60 proc. do dolara (w porównaniu z poziomem z początku 2014 r). Przełoży się to na średnią stopę inflacji w 2015 r. na poziomie ok

Raport 10 lat w UE: 2 mln nowych miejsc pracy i o 9,5 pkt proc. niższe bezrobocie

miejscu - po Niemczech. Bezrobocie według unijnego Eurostatu, zmniejszyło z 19,8 proc. w 2003 r. do 10,3 proc. w 2013 r., a spadek był największy w regionie. Według opracowania w Polsce pozostającej poza UE bez pracy w 2013 r. byłoby ponad pół miliona więcej osób, a stopa bezrobocia wynosiłaby 14,2 proc

Stopa bezrobocia w październiku wzrosła do 11,1 proc.

Stopa bezrobocia w październiku wzrosła do 11,1 proc.

Rok temu już było widać pierwsze sygnały spowolnienia, jednak nie przekładało się tona sytuację na rynku pracy. Choć firmy wyraźnie już sygnalizowały, że są coraz mniej chętne zatrudniać nowych pracowników, stopa bezrobocia padła do poziomu 8,9 proc., nie notowanego od 1991 roku! Pensje rosły w

Agencja Moody's podjęła decyzję ws. ratingu dla Polski. Perspektywa zmieniona "ze stabilnej na negatywną"

Agencja Moody's podjęła decyzję ws. ratingu dla Polski. Perspektywa zmieniona "ze stabilnej na negatywną"

napędzającym wzrost podczas gdy inwestycja i konsumpcja prywatna są ograniczone poprzez niższe zaufanie i dostęp do kredytów". W dłuższej perspektywie - zdaniem agencji - ścieżce polskiego wzrostu zaszkodzić mogą: niska regionalna i zawodowa mobilność, stłumiona stopa uczestnictwa kobiet, segmentacja

Wynagrodzenia wrosły - zarabiamy już średnio 3362 zł

sytuacja na rynku pracy będzie miała wpływ na popyt krajowy, w szczególności konsumpcję prywatną. - Dane potwierdzają, że przedsiębiorstwa w dalszym ciągu dostosowują zatrudnienie do bieżącej sytuacji. W przyszłości w ślad za tymi danymi pojawi się również informacja o nieco wyższej stopie bezrobocia

Łódzkie. Mniej niż 140 tys. bezrobotnych - pierwszy raz od końca 2011 r.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Łodzi wynika, że w czerwcu - w porównaniu z końcem ub. roku - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w regionie łódzkim zmniejszyła się o ponad 14,2 tys. - bez pracy pozostawało na koniec czerwca ponad 137,4 tys. osób. Stopa bezrobocia na koniec maja tego

15 dużych problemów Polski według Komisji Europejskiej. I jeden poważny sukces

prognozowany jest spadek poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych, to nadal jest on bardzo wysoki. Wynosi 27,3 proc. i jest wyższy od średniej unijnej. Według raportu wzrósł także odsetek młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej. Gorzej pod tym względem jest m.in. we Włoszech i w Bułgarii, a

Raport. W 2015 r. w Polsce spowolnią inwestycje, pojawi się deficyt siły roboczej

latach ujemny bilans będzie stale się powiększać, co dodatkowo będzie przyspieszać spadek stopy bezrobocia i wpływać na wzrost jednostkowych kosztów pracy - z negatywnymi konsekwencjami dla konkurencyjności polskich firm. Eksperci uważają, że rozwiązaniem jest podnoszenie produktywności pracy (w czym nie

Rynek pracy: ubywa bezrobotnych, jedna czwarta firm chce zwiększać zatrudnienie

Resort pracy zabrał dane z wojewódzkich urzędów pracy i podał, że na koniec maja w pośredniakach zarejestrowanych było 1912 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 12 proc., wobec 12,3 proc. na koniec kwietnia. Bezrobocie malało w całym kraju, najbardziej (o 0,9 pkt proc.) w województwie warmińsko

Warszawa. Uczczono rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

, kulturą i sądownictwem, ale przede wszystkim wojskowymi: siłami zbrojnymi i wywiadem. "Miało 200 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, dysponowało szkolnictwem - szkołami podstawowym, średnimi, a także wyższymi, miało też wielonakładowe wydawnictwa, były też teatry i sądy, które wydawały wyroki w imieniu

Nadchodzi fala zwolnień - bezrobocie wzrośnie do 10 proc.

należy spodziewać się wzrostu stopy bezrobocia" - napisano w analizie. "Szczególnie niekorzystny może być pierwszy kwartał przyszłego roku, kiedy to budownictwo ogranicza swoją działalność" - dodano. W październiku br. stopa bezrobocia spadła z 8,9 proc. do 8,8 proc. Po wyeliminowaniu

Rząd o budżecie na 2015 r. i zmianach dot. urzędów i izb skarbowych

przedsiębiorstw 4 tys. 185 zł. Założono, że w gospodarce będzie zatrudnionych 9 mln 754 tys. osób, z tego 5 mln 591 tys. osób w sektorze przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia na koniec przyszłego roku ma wynieść 11,8 proc. Ministrowie zajmą się też projektem zmian w ustawie o Służbie Celnej oraz w ustawie o urzędach

"Pracowity Polak, wygodny Niemiec" - "FAZ" i "Die Welt" rozprawiają się z Gauckiem i danymi

produkcyjnym miało pracę, mniej niż średnia określona przez OECD, która wynosi 67,7. Przy tym stopa bezrobocia w Niemczech, która ostatnio wynosiła 5,4 proc., była o połowę niższa od stopy bezrobocia w Polsce, która wynosi 10,1 procent" - czytamy. I dalej: "W Niemczech przede wszystkim wzrost liczby

Unijna polityka społeczna pełna skrajności

. Ale to kraj najmocniej dotknięty kryzysem, gdzie stopa bezrobocia przekracza 27 proc., a rząd walczy z ogromnym długiem publicznym. Następne na liście najmniej skutecznych są: Bułgaria, Włochy i Polska. U nas transfery pozwalają wyjść z biedy zaledwie 5,2 proc. ludności. Jacek Ramotowski

10 lat w UE.Na Warmii i Mazurach środki UE zmniejszyły dystans

atrakcyjnym turystycznie. Odbudowano staromiejski ratusz, bulwar nad rzeką Elbląg, dwa mosty oraz marinę, z której żeglarze wypływają na Zalew Wiślany. Mimo wielu inwestycji unijnych wciąż największym problemem w regionie pozostaje bezrobocie, należące od lat do najwyższych w kraju. Dla całego regionu stopa

Dekadę po wejściu do UE jesteśmy dwa razy bogatsi

bezpośrednie inwestycje zagraniczne odpowiadają za znaczny wzrost polskiego PKB i wzrost zatrudnienia. 10-lecie polskiej gospodarki w UE przełożyło się na zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku pracy, bo o ile w lutym 2004 r. stopa bezrobocia wynosiła 20,6 proc., to obecnie oscyluje wokół 13 proc. Pozytywny

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

konkurencji czy braku wizji podnoszenia jakości usług. Według krzywej Phillipsa , im niższa jest stopa bezrobocia, tym zwiększa się inflacja płac - i na odwrót, im niższa inflacja tym większe bezrobocie. Logicznie rzecz ujmując wygląda to tak, że jeśli ludzie mają ten komfort i bez problemu mogą znaleźć bądź

Dużo gorsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej

proc. GUS: Stopa bezrobocia spadła do 9,3 proc. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec sierpnia 2008 roku 9,3% wobec 9,4% miesiąc wcześniej, podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sierpniu 2007 roku stopa ta wyniosła 11,9 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia wyniosła

Jest dobrze, a nawet jeszcze lepiej

raport o stanie amerykańskiego rynku pracy, okazały się tak dobry że aż podejrzany. Wszystkie wskaźniki były wyjątkowo dobre i zdecydowanie lepsze niż prognozy. Po pierwsze stopa bezrobocia w USA wyniosła 9,4 proc., a oczekiwano aż 9,7 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca (9,5 proc.) oznacza to

Złoty pozostaje silny, na długu rentowności wzrosły

informacji z zagranicy" - dodał. W czwartek kluczowymi informacjami będą: decyzja EBC w sprawie stóp procentowych ogłoszona o 13.45 oraz dane z rynku pracy w USA opublikowane o 14.30 - zmiana liczby miejsc pracy poza rolnictwem, stopa bezrobocia oraz liczba nowych podań o zasiłek.

Koniec recesji w Europie

. Europa wciąż zmaga się z bezrobociem, które ogranicza konsumpcję. W całej Unii Europejskiej bez pracy jest ponad 22,1 mln osób - aż o 5 mln więcej niż rok temu. Średnia stopa bezrobocia w całej UE to już 9,2 proc. (rok wcześniej - 7,1 proc.). Ale na Łotwie, która zbankrutowałaby bez międzynarodowej

Nieckarz z RPP: Konieczna jest zdecydowana redukcja stóp procentowych

głębszemu spadkowi dynamiki rozwoju konieczna jest zdecydowana redukcja podstawowych stóp procentowych. "Nasza gospodarka znajduje się w fazie wyraźnie słabnącej dynamiki rozwoju. Malejący popyt krajowy i zagraniczny, pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw i zaostrzające się trudności w

Stopy w dół o ćwierć punktu

NBP będzie to około 2,8 proc. Polacy jeszcze nie odczuwają wyraźnych skutków spowolnienia gospodarki. Sytuacja na rynku pracy od lat nie była tak komfortowa. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w październiku do 8,8 proc. Według unijnej metodologii (za bezrobotnego nie uznaje się osoby pracującej

Ostre spadki cen akcji na GPW

marcu została wyrzucona z nowojorskiej giełdy. Inwestorzy w USA są od początku roku wprost bombardowani informacjami wskazującymi, że recesja jest za progiem: silny spadek koniunktury w przemyśle, skok stopy bezrobocia do 5 proc., mniej podpisanych umów kupna domów. Niektórzy analitycy, np. z banku

Podwyżki 2007: atrakcyjne Trójmiasto

względem wygląda Trójmiasto? Nie najgorzej. Według danych z końca 2006 r. stopa bezrobocia w Gdańsku wynosiła 6,2 proc. w Gdyni - 5,9 proc., a w Sopocie - 5,0 proc. To bardzo dobre wyniki, bo niewiele dzieli nas od lidera, czyli Warszawy (4,6 proc). W regionie sytuacja jest jednak dużo trudniejsza, bo np

Eurobarometr: 81 proc. Polaków nie ma zaufania do krajowych instytucji politycznych (opis)

wystarczającą pomoc. Średnia unijna wynosi 51 proc. Ogólnie obywatele Unii Europejskiej są zadowoleni z życia. 86 proc. jest stosunkowo zadowolonych ze swojego życia osobistego i otaczającej ich codzienności, 83 proc. jest zadowolonych ze stopy życiowej, 78 proc. z warunków pracy. Badanie Eurobarometru miało

Gospodarka będzie spowalniać, kluczowy popyt krajowy

" - uważają. Według prognozy IBnGR stopa bezrobocia na koniec bieżącego roku wyniesie 9,1 proc., a na koniec roku 2009 spadnie do poziomu 8,4 proc. "Obecnie wyróżnić można dwa podstawowe zagrożenia dla rynku pracy. Pierwszym z nich jest ewentualne ograniczenie inwestycji w sektorze

Członkostwo w UE przyspieszyło wzrost i modernizację gospodarki

tej chwili znajdujemy się gdzieś pośrodku stawki" - oceniła Piątkowska. "Na koniec 2008 roku stopa bezrobocia w Polsce według Eurostatu wyniosła 7,1 proc. Najwyższy wskaźnik był udziałem Hiszpanii (11,3 proc.), ale gorsze od nas wskaźniki zanotowały również m.in. Francja, Węgry, Portugalia

Sprzedaż nadal rośnie, ale wolniej. Pensje zjada inflacja

nie ruszą inwestycje i zatrudnienie, dopóty zwykły Kowalski nie poczuje ożywienia na własnej skórze. Na razie pracy jest mniej, a pensje rosną wolniej od cen. Na koniec października w pośredniakach zarejestrowanych było 1,74 mln osób, przez miesiąc przybyło ich więc 28,5 tys. Stopa bezrobocia

Przez kryzys 34 mln ludzi straciło pracę

W ubiegłym roku liczba bezrobotnych sięgnęła 212 mln - alarmuje MOP w raporcie "Tendencje na światowym rynku pracy". Kryzys szczególnie mocno uderzył w młodych ludzi, wśród których stopa bezrobocia sięgnęła w ubiegłym roku 13,4 proc., podczas gdy wśród starszych pracowników nie przekracza

Jak RPP dyskutowała w ostatnich miesiącach

oni równocześnie, że w średnim okresie spadek naturalnej stopy bezrobocia może być głębszy niż spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, do czego może przyczynić się wzrost udziału osób młodszych wśród wszystkich bezrobotnych, w przypadku których prawdopodobieństwo znalezienia pracy jest relatywnie

Polacy krytycznie oceniają rynek pracy

Z danych GUS wynika, że styczeń był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu zeszłego roku. Również w lutym bezrobocie wzrosło i - jak wynika z opublikowanych w środę danych GUS

Sprzedaż detaliczna wyhamowuje. We wrześniu wzrost o 2,5 proc.

miesiąca przybyło ich 27 tys. Stopa bezrobocia zwiększyła się nieznacznie - z 10,8 do 10,9 proc., jednak ekonomiści nie mają złudzeń, że będzie rosnąć znacznie szybciej. Do końca tego roku może wynieść 12,5 proc., a w przyszłym roku niektórzy spodziewają się, że osiągnie 14 proc. Co gorsza, za zarobione

W.Brytania. Spada bezrobocie i średnia płaca

premii płace wzrosły w czerwcu o 0,6 proc. rdr., najwolniej od 2001 r., znacznie poniżej inflacji (1,9 proc. rdr w czerwcu). Liczba bezrobotnych w tym samym kwartale obniżyła się o 132 tys. do 2,08 mln. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 6,4 proc. ogółu siły roboczej, co jest najniższym poziomem od

Litwa: niskie bezrobocie, wysoka emigracja

Krajowy urząd zatrudnienia w Wilnie ogłosił właśnie, że bez pracy pozostaje na Litwie zaledwie 4,3 proc. ludzi w wieku produkcyjnym. Przez ostatni miesiąc bezrobocie zmniejszyło się o 2,1 proc. Co prawda według danych UE stopa bezrobocia na Litwie jest wyższa - 7,8 proc. - ale i tak wciąż jest

3 zł za dolara i werbalna interwencja NBP i resortu finansów

nawet o kurs 4,0, ale nie zdołał go przełamać. "Na rynku krajowym można było zaobserwować wzmożoną podaż naszej waluty. Euro osiągnęło maksimum na poziomie 3,9875, a dolar 3,1091. Dziś poznaliśmy dynamikę sprzedaży detalicznej, która to wyniosła we wrześniu 11,6%. Stopa bezrobocia w tym samym

Polska "czarną owcą" reform gospodarczych

"Polska sprawia najwięcej zmartwień spośród nowych krajów członkowskich UE" - głosi raport, ubolewając nad niską stopą zatrudnienia w Polsce (52 proc. w 2004 roku). "Mimo niewielkiej poprawy w 2005 roku bezrobocie wynosi dwa razy tyle, co średnia unijna, a wskaźniki zatrudnienia

Jesteśmy gotowi?

przystąpienia do UGW byłaby wówczas podwyższona dynamika inflacji, co widoczne jest zresztą już dziś, gdyby spojrzeć na kraje akcesyjne stosujące system sztywnego kursu walutowego. Co istotne, kraje o najsłabszym wyjściowym poziomie produktywności odnotowują w ostatnich latach najwyższe roczne stopy jej

Hi-tech się odchudza

komputerami (np. myszek). Michael Gregoire, szef Taleo, jednej z największych firm headhunterskich, szacuje z kolei, że stopa bezrobocia w Dolinie Krzemowej wyniesie w przyszłym 6-7 proc., czyli 2-3 pkt proc. poniżej średniej krajowej.

Regiony dostaną miliony euro na osłodę

liczby ich mieszkańców. 10 proc. dołożył regionom, w których PKB na mieszkańca był niższy od 80 proc. średniej krajowej. Pozostałe 10 proc. trafi do województw, gdzie stopa bezrobocia przekracza 150 proc. średniej krajowej. Taki podział faworyzował najbiedniejszych, a nie tych, którzy rozwijają się

Jaka jest Polska po czterech latach w Unii?

. "Ubiegły rok był drugim z kolei rokiem przyspieszonego rozwoju, w którym stopa wzrostu gospodarczego przekroczyła 6 proc." - zauważają. Dodają, że ciągu niespełna czterech lat, od 1 maja 2004 r., bezrobocie w Polsce spadło prawie o połowę - z 20 proc. w 2003 r. do 11,4 proc. w 2007 r., a

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

rządu w 2012 r. za euro trzeba będzie zapłacić średnio 3,69 zł, a za dolara 2,79 zł. Rosnąć mają stopy NBP. W budżecie przyjęto, że główna stopa referencyjna ukształtuje się w 2011 r. średnio na poziomie 4 proc., a w 2012 r. wzrośnie do 4,7 proc. Mimo to Polacy mają dalej kupować. Dodatkowym czynnikiem

Gorzów: Solidarność z kibicami [WIDEO, ZDJĘCIA]

kilkusetmetrowe korki, stały autobusy i tramwaje. Podobnie, jak podczas innych manifestacji w miastach wojewódzkich, związkowcy domagali się m.in. podniesienia płacy minimalnej do poziomu 50 procent średniej krajowej, zwiększenia liczby osób upoważnionych do korzystania z pomocy społecznej, czasowego obniżenia

Eksperci: Powodzie i oszczędność Polaków nie zagrożą koniunkturze

gospodarczego w 2010 r. "Obserwowane tendencje na rynku pracy i utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia wskazują, że realny wzrost popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych w roku bieżącym będzie nieco niższy niż tempo zanotowane w 2009 r. Tempo wzrostu popytu krajowego ogółem będzie jednak wyższe"

Z GPW wyparowało 25 mld - klienci funduszy w strachu

mimo wszystko jest w rękach globalnych inwestorów, a nie krajowych funduszy. Kursy akcji od początku roku spadają w całej Europie i USA, bo posiadacze akcji panicznie boją się wejścia gospodarki amerykańskiej w recesję. Wzrosło tam bezrobocie, spadła koniunktura w przemyśle, a inwestorzy wyczekują na

Reklama wabi klientów funduszy inwestycyjnych

Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. Ich zdaniem do krajowych TFI co miesiąc wpłynie 2,5 mld zł. "Napływ nowych środków, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie napędzany rosnącym apetytem na ryzyko, agresywną reklamą funduszy oraz wysokimi dotychczasowymi stopami zwrotu" - czytamy w raporcie CDM

Jakie zajęcia czekają studenta zarządzania?

pracy i mechanizmy zużycia i dekohezji (własności mechaniczne, odporność na pękanie, zmęczenie, pełzanie, korozja, zużycie trybologiczne). Stale, odlewnicze stopy żelaza, metale nieżelazne i ich stopy. Materiały spiekane i ceramiczne, szkła i ceramika szklana. Materiały polimerowe, kompozytowe i

Podwyżki już były

procentowych na najbliższych posiedzeniach RPP - ocenia w wypowiedzi dla Reutera członek Rady Polityki Pieniężnej Stanisław Owsiak. Ale wśród członków RPP nie ma co do tego zgody. Inni członkowie Rady - Dariusz Filar i Halina Wasilewska-Trenkner - uważają, że główna stopa powinna jeszcze pozostać na poziomie 6

Kłopoty Francuzów z 35-godzinnym tygodniem

bezrobocia rząd wysyłał pracowników sektora publicznego na wczesne emerytury. Okazało się, że mimo to stopa bezrobocia wciąż utrzymuje się w okolicach 10 proc. Od czasu dojścia do władzy w 2002 r. centroprawicowy rząd stopniowo zwiększa dozwoloną liczbę godzin nadliczbowych. Choć jego posunięcia są niezwykle

Ostra krytyka włoskiej polityki wobec Romów

tegorocznego raportu KE rozrzucone po Europie romskie społeczności są dotknięte dużo wyższą stopą bezrobocia i w większym stopniu narażone na utrwaloną z pokolenia na pokolenia biedę niż średnia w ich krajach. Średnia oczekiwana długość życia jest krótsza o 10-15 lat. Problemem jest także m.in. niski odsetek

Francja zaostrza prawo imigracyjne

tys.). Zdecydowana większość nowych imigrantów (ponad 100 tys.) przyjeżdża na mocy przepisów o łączeniu rodzin. Korzystają z tego zwłaszcza Afrykanie (39 proc. wszystkich wszystkich imigrantów) oraz Azjaci (12,7 proc.). Ponieważ stopa bezrobocia wśród mieszkających we Francji: Algierczyków, Turków

Gospodarcza lokomotywa pędzi dzięki większym zakupom

pojawiają się głosy obaw. Nieco szybciej rośnie inflacja, a Rada Polityki Pieniężnej, by nie dopuścić do dalszego wzrostu, już dwa razy podniosła w tym roku stopy procentowe. To z kolei może nieco przyhamować zapał Polaków do brania kredytów i ostudzić gospodarkę. Ekonomistów martwi też sytuacja na rynku

Wrocław reklamuje się, żeby ściągnąć elity

do Centrum outsourcingu procesów gospodarczych HP. Bezrobotni nierobotni Czy to oznacza, że we Wrocławiu brakuje rąk do pracy? Sprawdziliśmy. Stopa bezrobocia w województwie jest tu wyższa od średniej krajowej - wynosi 20,4 proc. W mieście jest o połowę niższa. O problemie rynku pracy na Dolnym

Regiony walczą jak podzielić 16 mld euro

. - regiony o stopie bezrobocia wyższej od 150 proc. średniej krajowej. Algorytm 2. Tzw. metoda berlińska. Bierze pod uwagę wielkości PKB na głowę i uwzględnia liczbę mieszkańców. Algorytm 3. Uwzględnia liczbę ludności (60 proc. wagi) i PKB na mieszkańca (40 proc

Tarnów. Firmy z sektora IT stworzą ponad 50 miejsc pracy

Małopolski należy do najwyższych w regionie. Na koniec listopada 2014 r. wynosiło ono od 9,3 proc. w Tarnowie do 12,9 proc. w powiecie tarnowskim i 16,8 proc. w powiecie dąbrowskim. W całej Małopolsce stopa bezrobocia wyniosła 9,7 proc.

Czarnogórska jasna przyszłość

ekonomiczne między RFN a Jugosławią (stopa procentowa była dziesięciokrotnie wyższa, a inflacja nawet stukrotnie), co doprowadziło do wzrostu realnych dochodów ludności o 85 proc., spadku eksportu oraz obniżenia się PKB (o 7,6 proc.) i rezerw walutowych. W celu przeciwdziałania dalszemu spadkowi poziomu

Co zdrożeje, co stanieje w 2007

... Rosną bowiem stopy procentowe w Szwajcarii. Bank Centralny Szwajcarii podniósł w grudniu po raz piąty z rzędu w ciągu roku główną stopę procentową. Za każdym razem stopy idą w górę o 0,25 pkt proc. Przy jednej podwyżce miesięczna rata kredytu o równowartości 200 tys. zł (wziętego na 20 lat) rośnie o

Polacy: Wreszcie nadszedł dobry czas na zakupy

zatrudnionych; rekordowe wykorzystanie przez mocy produkcyjnych fabryk; dodatkowy zastrzyk pieniędzy w naszych kieszeniach z obniżki składki rentowej (pensja bliska średniej krajowej wzrośnie na rękę o około 70 zł miesięcznie), niedobory surowców do produkcji i niektórych towarów (np. materiałów

Gomułka o wzroście PKB w 2013: stosunkowo dobry wynik

być może nawet spadku stopy bezrobocia też polepsza nastroje gospodarstw domowych. To w sumie powoduje, że sytuacja w budownictwie zaczyna się poprawiać, także inwestycje publiczne zaczynają powoli rosnąć, więc perspektywy na rozwój są nieco lepsze. Ale daleko jeszcze do takiego stanu, jakiego byśmy

Prezydent Brazylii Inacio Lula da Silva został ponownie prezydentem

bankowych pomagających im założyć sklepik czy warsztat, dzięki czemu wielu po raz pierwszy żyje nie z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc. To dzięki takim programom realne dochody najbiedniejszych Brazylijczyków rosły kilka razy szybciej niż średnia krajowa (14 proc. rocznie wobec 3,5 proc.), co

Japonia potrzebuje zmian

go wykupi. Mówi się o tym "system konwojowy", bo cały konwój porusza się w tempie najwolniejszego pojazdu. Dlaczego rząd tak się boi wzrostu liczby osób bez pracy, skoro "rekordowa" ostatnio stopa bezrobocia to ledwie niecałe 6 proc.? - W Japonii nie ma dobrego systemu opieki

Ceny mieszkań nie rosną, ale tańszych ofert ubywa

Na przykład w Warszawie mieszkania kosztują średnio grubo ponad 9 tys. zł za m kw. Monika Bazyl z firmy doradczej Reas zwraca uwagę, że na tę cenę składają się oferty od 3,9 tys. zł za m kw. w dzielnicy Wawer do ponad 20 tys. zł za metr głównie w Śródmieściu. Niewątpliwie średnią w stolicy zawyża

Nasz człowiek w Banku Światowym

rekompensuje sobie te wydatki, udzielając pożyczek krajom o średnim poziomie rozwoju, do jakich obecnie jest zaliczana Polska (stopa oprocentowania w wysokości LIBOR). Zwykle w każdym projekcie finansowanym z pieniędzy Banku Światowego uczestniczy konsorcjum donatorów. Brytyjski DFiD i amerykańska USAiD są

Game over, czyli witamy w Islandystanie

kraju. - Na wiosnę przyjęliśmy prawo, które miało zwiększyć rezerwy walutowe. Było to jednak za mało i za późno - przyznaje poseł Bjarni Benediktsson. Islandzki bank centralny próbował co prawda powstrzymać szaleństwo kredytowe i ekspansję banków, podnosząc stopy procentowe (do 15,5 proc.), ale z tego

Pieniądze na studia

I KREDYT STUDENCKI Kredyty studenckie na naukę uruchomiono ponad sześć lat temu. Pieniądze, które pożyczy ci bank, będziesz musiał wprawdzie oddać, ale oprocentowanie jest niskie (to połowa zmieniającej się stopy redyskontowej NBP - obecnie wynosi 7 proc.), a spłata w niewielkich ratach zaczyna się

[DZIEŃ NA ŻYWO] Debata liderów u Tomasza Lisa, bez liderów

profilu. Zapraszam. 18:30 Palikot ma swoje ''tajne służby''. Przemysław Stopa, jeden z najbardziej znanych paparazzi, postanowił rozpocząć z nim współpracę. Palikot i jego paparazzi polują na polityków 18:23 Ruch Palikota ogłasza kolejny protest przeciw nieuwzględnieniu jego w debacie. Dzisiaj o

[DZIEŃ NA ŻYWO] Aniołki Kaczyńskiego: Jesteśmy w partii od lat. Myślimy o Polakach

. Trzeba to zalegalizować (...) Polska w latach 50-tych była największym producentem konopii w Europie i nie ma najmniejszego powodu, by nie było tak dziś - mówi Janusz Palikot 18:40 Na blogu ''Prawdomierz'' przeanalizowano słowa Tuska o bezrobociu wśród młodzieży. Mówił prawdę, że bez pracy jest bardzo

Nasze portfele w 2010: co zdrożeje, co stanieje

bezrobocia Polacy ograniczają wydatki na żywność, a zwłaszcza na droższe artykuły, np. niektóre gatunki mięsa i wędlin zastępują produktami zbożowymi. Cukier Po bardzo dużych podwyżkach w 2008 i pierwszej połowie 2009 roku ceny się ustabilizowały i tak pewnie będzie przynajmniej przez najbliższe sześć

Łódź za Warszawą w dostępności pracowników

sytuacja na rynku pracy - na tle innych miast, zdecydowanie najbardziej sprzyjająca rozwojowi. Dostępność pracowników oceniano m.in. poprzez stopę bezrobocia, dynamikę wzrostu płac, liczbę absolwentów kierunków technicznych i ścisłych oraz oferty pracy na rynku. "Ziemia obiecana" zdobyła 113

Niepewność 2009 - o swoich planach mówią prezesi największych polskich firm

dobrej sytuacji, bo mamy nadal duży popyt wewnętrzny i niskie bezrobocie, to jesteśmy nieprzygotowani do obrony przed kryzysem. Rząd powinien pobudzić gospodarkę, nawet kosztem zwiększonego deficytu budżetowego, RPP powinna obniżyć znacznie stopy procentowe. Zbliża się kryzys inny niż w latach 2001-02

Wzrost gospodarczy nie przyspiesza

wiceprezes GUS. W sierpniu stopa bezrobocia spadła do 15,5 procent i była o 0,2 procent mniejsza niż przed miesiącem, a także o 2,2 procent niższa niż przed rokiem. W stosunku do sierpnia ubiegłego roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach - najbardziej w Pomorskiem o 3,8 punktu

Inwestorzy rozczarowani danymi, Dow Jones 200 punktów w dół

Główny wskaźnik amerykańskiej giełdy Dow Jones Industrial Average spadł o 205,67 pkt., czyli 1,78 proc., kończąc sesję na poziomie 11.378,02 pkt. Średni indeks Standard & Poor's 500 obniżył się o 16,88 pkt., czyli 1,31 proc., do poziomu 1.267,38 pkt. Natomiast technologiczny Nasdaq zmalał o 4,17

Dane makroekonomiczne z USA zachwiały rynkami

, opublikowane równocześnie, bardzo złe tygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy osłabiła dolara i stała się impulsem do spadków na giełdach - dodał analityk. Dane te bowiem zwracają uwagę na piątkową publikację danych o stopie bezrobocia (prognoza: 5,6 proc.) i zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym

KIG: szkolenia dla kobiet i pomoc w działalności gospodarczej

, brak wiedzy z zakresu księgowości i prawa. "Są to także czynniki psychologiczne, takie jak obawa przed ryzykiem oraz niewiara we własne możliwości" - dodała. Iwona Trzcińska z Urzędu Pracy w Warszawie przedstawiła dane statystyczne, z których wynika, że stopa bezrobocia w Unii Europejskiej

"Solidarna Polska - Wolnych Obywateli" - odpowiedź Jana Rokity na program PiS

nieprzygotowana do problemów rynku pracy. Ludzie starsi o wykształceniu zawodowym uciekają przed bezrobociem na mniej czy bardziej fikcyjne renty i/lub w pracę na czarno. Musimy w znacznie większym stopniu niż kraje zachodnie skoncentrować politykę rynku pracy na: uczeniu młodzieży i ludzi starszych o niskim

Rząd Francji przyznaje: gospodarka weszła w fazę recesji

września) o 0,1 proc. Instytut przewiduje, że produkcja będzie nadal spadać w ostatnim kwartale roku. Na regres wskazują też niemal wszystkie inne wskaźniki gospodarcze, jak stopa bezrobocia i wartość inwestycji. Mimo to INSEE woli mówić o "wzroście gospodarczym, który wygasa" niż o recesji i

Odeszli

;. Chorowała na cukrzycę. Po amputacji stopy nie mogła już sobie akompaniować, zatrudniła więc pianistę. Coraz częściej jednak odwoływała występy, jak choćby ostatnio w Warszawie. Zmarła 21 października, miała 71 lat. Artur Hutnikiewicz Literatura polska zawdzięcza mu odkrycie klasyka polskiej literatury grozy

Ceny stop - mieszkania w miastach przestały drożeć

GazetaDom.pl, mówią o stabilizacji tzw. ofertowych cen mieszkań. Choć równocześnie przyznają, że ceny transakcyjne są średnio o 5-8 proc. niższe. I po boomie? "Przed nami jesień, czyli tradycyjnie okres wzmożonego ruchu na rynku nieruchomości. Jednak wszystko wskazuje na to, że zapoczątkowany dwa lata

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje